Lỗi "Rất tiếc! Liên kết này đã bị hỏng."

Tại sao tôi thấy thông báo này?

Google Chrome có thể hiển thị đề xuất cho trang bạn đang cố truy cập nếu không thể kết nối với địa chỉ web đó. Thay vì một thông báo lỗi khó hiểu, bạn sẽ thấy các đề xuất để điều hướng đến các phần khác của trang web hoặc tìm kiếm trang đó bằng Google.

Bạn thường không thể tìm thấy được một trang web nếu trang web đó tạm thời không hoạt động. Để kiểm tra xem liệu đây có phải là một sự cố hay không, thử mở trang bằng các trình duyệt khác như Firefox hoặc Internet Explorer.

Nếu bạn có thể xem trang bằng các trình duyệt khác, có thể có sự cố về cách Google Chrome kết nối Internet. Dưới đây là một số mẹo để khắc phục sự cố kết nối:

  • Xóa bộ nhớ cache và các cookie của bạn (xem hướng dẫn)
  • Windows/Mac/Linux:Quét máy tính của bạn để tìm phần mềm độc hại.

Bật hoặc vô hiệu hóa đề xuất về lỗi điều hướng

Theo mặc định, các đề xuất về lỗi điều hướng được bật. Làm theo các bước bên dưới để tắt tính năng.

  1. Nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
  2. Chọn Cài đặt.
  3. Nhấp Hiển thị cài đặt nâng cao và tìm phần "Bảo mật".
  4. Bỏ chọn hộp kiểm "Sử dụng dịch vụ web để giúp giải quyết lỗi điều hướng" để tắt tính năng này. Chọn hộp kiểm để bật lại tính năng đó.

Bạn sử dụng thiết bị Chrome ở cơ quan hoặc trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể định cấu hình đề xuất điều hướng cho bạn, trong trường hợp đó, bạn không thể thay đổi cài đặt này tại đây. Tìm hiểu về cách sử dụng thiết bị Chrome được quản lý