แก้ไขปัญหา "แย่จัง!" และข้อผิดพลาดอื่นๆ ในการโหลดหน้าเว็บ

หากคุณเห็นข้อผิดพลาด "แย่จัง" หรือรหัสข้อผิดพลาดอื่นแทนที่จะเห็นหน้าเว็บ แสดงว่า Chrome ประสบปัญหาในการโหลดหน้า นอกจากนี้คุณอาจเห็นว่าหน้าเว็บโหลดช้าหรือเปิดไม่ขึ้นเลยด้วย

รหัสข้อผิดพลาดและปัญหาในการโหลดหน้าเว็บ

รหัสข้อผิดพลาดต่อไปนี้บ่งบอกว่าการเปิดหน้าเว็บมีปัญหา

 • "แย่จัง!": Chrome มีปัญหาในการโหลดหน้าเว็บ
 • ERR_NAME_NOT_RESOLVED: ไม่มีชื่อโฮสต์ (ที่อยู่เว็บ) นี้
 • ERR_INTERNET_DISCONNECTED: อุปกรณ์ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • ERR_CONNECTION_TIMED_OUT หรือ ERR_TIMED_OUT: หน้าเว็บใช้เวลานานเกินไปในการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอาจช้าเกินไป หรือมีการทำงานในหน้าเว็บมากเกินไป
 • ERR_CONNECTION_RESET: เกิดอะไรบางอย่างที่รบกวนการเชื่อมต่อหน้าเว็บ
 • ERR_NETWORK_CHANGED: อุปกรณ์ยกเลิกการเชื่อมต่อกับเครือข่ายหรือเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่ในขณะที่โหลดหน้าเว็บ
 • ERR_CONNECTION_REFUSED: หน้าเว็บไม่ให้ Chrome เชื่อมต่อ
 • ERR_CACHE_MISS: หน้าเว็บต้องการให้มีการส่งข้อมูลที่คุณป้อนก่อนหน้านี้อีกครั้ง
 • ERR_EMPTY_RESPONSE: เว็บไซต์ไม่ส่งข้อมูลใดๆ และอาจล่มอยู่
 • ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR: หน้าเว็บนี้ส่งข้อมูลที่ Chrome ไม่เข้าใจ
 • BAD_SSL_CLIENT_AUTH_CERT: การลงชื่อเข้าสู่เว็บไซต์ (เช่น เว็บไซต์ของธนาคารหรือที่ทำงาน) ใช้งานไม่ได้เนื่องจากใบรับรองของไคลเอ็นต์มีข้อผิดพลาด

และคุณอาจเห็นปัญหาเหล่านี้

 • เข้าถึงไซต์ไม่ได้
 • เว็บไซต์ไม่เปิด
 • ไซต์ HTTPS ไม่เปิด
 • รูปภาพไม่โหลด
 • แท็บใหม่ไม่โหลด

ทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาด้านล่างนี้เพื่อแก้ไข

ลองแก้ไขข้อผิดพลาดตามวิธีต่อไปนี้

โหลดหน้าเว็บซ้ำ

ตามปกติแล้ว คุณโหลดหน้าเว็บอีกครั้งเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดได้

คลิก "โหลดซ้ำ" โหลดซ้ำ ที่ด้านซ้ายบน

หากไม่ได้ผล...

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือเครือข่ายแบบใช้สายอยู่

ลองโหลดแท็บที่มีข้อผิดพลาดซ้ำ

ขั้นตอนที่ 2: ล้างแคช

Chrome อาจมีข้อมูลที่เก็บไว้ซึ่งทำให้หน้าเว็บไม่โหลด

เปิดหน้าเว็บในหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตน

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น หน้าต่างใหม่ที่ไม่ระบุตัวตน
 3. ลองเปิดหน้านั้นในหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตน หากหน้าเปิดขึ้นมา ให้ล้างแคชและคุกกี้

ล้างแคชและคุกกี้

 1. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้นเครื่องมือเพิ่มเติม จากนั้น ล้างข้อมูลการท่องเว็บ
 2. เลือกตั้งแต่ต้น ข้าง "ช่วงเวลา"
 3. เลือกรูปภาพและไฟล์แคช รวมทั้งคุกกี้และข้อมูลอื่นของเว็บไซต์ ยกเลิกการเลือกข้อมูลประเภทอื่น
 4. คลิกล้างข้อมูล
 5. ลองโหลดแท็บที่มีข้อผิดพลาดซ้ำ

ขั้นตอนที่ 3: ปิดแท็บอื่นๆ ส่วนขยาย และแอป

อุปกรณ์อาจไม่มีหน่วยความจำเหลืออยู่ และไม่สามารถโหลดไซต์ในขณะที่มีการเรียกใช้แอป ส่วนขยาย และโปรแกรม

 1. เพิ่มหน่วยความจำโดยทำดังนี้
  • ปิดทุกแท็บยกเว้นแท็บที่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด
  • ปิดแอปหรือโปรแกรมอื่นๆ ที่กำลังทำงาน และหยุดดาวน์โหลดแอปหรือไฟล์ไว้ชั่วคราว
  • ถอนการติดตั้งส่วนขยายที่ไม่จำเป็นออกจาก Chrome ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เครื่องมือเพิ่มเติม จากนั้น ส่วนขยาย คลิกนำออกที่ส่วนขยายที่คุณไม่ได้ใช้
 2. ลองโหลดแท็บที่มีข้อผิดพลาดซ้ำ

หากยังไม่ได้ผล

ขั้นตอนที่ 4: รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

บางครั้งโปรแกรมหรือแอปต่างๆ ทำให้หน้าเว็บไม่โหลด

 1. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 2. ลองโหลดหน้าดังกล่าวอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 5: อัปเดต Chrome
 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้น การตั้งค่า
 3. ที่ด้านซ้าย ให้คลิกเมนู เมนู จากนั้น เกี่ยวกับ Chrome
 4. Chrome จะตรวจสอบว่ามีอัปเดตให้ใช้งานหรือไม่ คุณอาจต้องรอ 2-3 วินาทีจึงจะเห็น
  • หากมีอัปเดต คุณจะเห็นตัวเลือกให้คลิกเปิดใหม่ หลังจากที่เปิดใหม่แล้ว ให้ลองโหลดแท็บที่มีข้อผิดพลาดนั้นซ้ำ
  • หากไม่มีวิธีการให้ แสดงว่า Chrome เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว
ขั้นตอนที่ 6: ตรวจหาซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์

หากคุณใช้ Windows ให้ใช้เครื่องมือทำความสะอาด Chrome เพื่อค้นหาและนำซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ออก

หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ Mac หรือ Linux โปรดดูคำแนะนำจากเราเกี่ยวกับการระบุและกำจัดซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์

หลังจากที่นำซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ออกแล้ว ให้ลองโหลดแท็บที่มีข้อผิดพลาดนั้นซ้ำ

ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร