Διόρθωση σφαλμάτων σελίδας όπως "Δυστυχώς, παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα!"και άλλων σφαλμάτων φόρτωσης σελίδας

Εάν εμφανίζεται το σφάλμα "Ώχ! Κάτι πήγε στραβά!" ή κάποιος άλλος κωδικός σφάλματος αντί για μια ιστοσελίδα, αυτό σημαίνει ότι το Chrome αντιμετωπίζει προβλήματα με τη φόρτωση της σελίδας. Ίσως επίσης να βλέπετε τη σελίδα να φορτώνει αργά ή να μην ανοίγει καθόλου.

Κωδικοί σφαλμάτων και ζητήματα φόρτωσης σελίδας

Οι ακόλουθοι κωδικοί σφαλμάτων σημαίνουν ότι υπάρχει πρόβλημα με το άνοιγμα της σελίδας.

 • "Δυστυχώς, παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα!": Το Chrome αντιμετωπίζει προβλήματα με τη φόρτωση της σελίδας.
 • ERR_NAME_NOT_RESOLVED: Το όνομα κεντρικού υπολογιστή (διεύθυνση ιστού) δεν υπάρχει.
 • ERR_INTERNET_DISCONNECTED: Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο.
 • ERR_CONNECTION_TIMED_OUT ή ERR_TIMED_OUT: Η σύνδεση στη σελίδα καθυστερεί υπερβολικά. Ενδέχεται η σύνδεσή σας στο διαδίκτυο να είναι πολύ αργή ή η ιστοσελίδα να είναι πολύ απασχολημένη.
 • ERR_CONNECTION_RESET: Κάτι συνέβη και διακόπηκε η σύνδεσή σας στην ιστοσελίδα.
 • ERR_NETWORK_CHANGED: Η συσκευή σας αποσυνδέθηκε από το δίκτυο ή συνδέθηκε σε νέο δίκτυο κατά τη φόρτωση της σελίδας.
 • ERR_CONNECTION_REFUSED: Η ιστοσελίδα δεν επέτρεψε στο Chrome να συνδεθεί.
 • ERR_CACHE_MISS: Η ιστοσελίδα απαιτεί την εκ νέου υποβολή πληροφοριών που εισαγάγατε νωρίτερα.
 • ERR_EMPTY_RESPONSE: Ο ιστότοπος δεν έστειλε δεδομένα και ενδεχομένως να μην λειτουργεί.
 • ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR: Η σελίδα έστειλε δεδομένα που δεν αναγνωρίζει το Chrome.
 • BAD_SSL_CLIENT_AUTH_CERT: Η σύνδεση στον ιστότοπο (για παράδειγμα, σε έναν ιστότοπο τράπεζας ή εργασίας) δεν λειτουργεί λόγω εσφαλμένου πιστοποιητικού πελάτη.

Μπορεί, επίσης, να δείτε ένα από τα παρακάτω ζητήματα:

 • Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε έναν ιστότοπο.
 • Δεν ανοίγει ένας ιστότοπος.
 • Δεν ανοίγει ένας ιστότοπος HTTPS.
 • Δεν φορτώνει μια φωτογραφία.
 • Δεν φορτώνει μια νέα καρτέλα.

Για να διορθώσετε κάποιο ζήτημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Για να διορθώσετε ένα σφάλμα, δοκιμάστε τους παρακάτω τρόπους.

Επανάληψη φόρτωσης της σελίδας

Συνήθως, μπορείτε να διορθώσετε το σφάλμα φορτώνοντας ξανά τη σελίδα.

Στην επάνω αριστερή γωνία, κάντε κλικ στο εικονίδιο επανάληψης φόρτωσης Επανάληψη φόρτωσης.

Εάν αυτό δεν είχε αποτέλεσμα…

Βήμα 1: Ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο Wi-Fi ή ενσύρματο δίκτυο.

Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη φόρτωση της καρτέλας με το σφάλμα.

Βήμα 2: Διαγράψτε την κρυφή μνήμη

Το Chrome ενδέχεται να έχει αποθηκεύσει πληροφορίες οι οποίες εμποδίζουν τη φόρτωση της ιστοσελίδας.

Ανοίξτε τη σελίδα σε ένα παράθυρο για ανώνυμη περιήγηση

 1. Στον υπολογιστή, ανοίξτε το Chrome.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στο εικονίδιο περισσότερων επιλογών Περισσότερα και μετά Νέο παράθυρο για ανώνυμη περιήγηση.
 3. Στο παράθυρο για ανώνυμη περιήγηση, δοκιμάστε να ανοίξετε τη σελίδα. Εάν ανοίξει, διαγράψτε την κρυφή μνήμη και τα cookie σας.

Διαγράψτε την κρυφή μνήμη και τα cookie

 1. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στο εικονίδιο περισσότερων επιλογών Περισσότερα και μετά​ Περισσότερα εργαλεία και μετά Διαγραφή δεδομένων περιήγησης.
 2. Δίπλα από το στοιχείο "Χρονικό εύρος", επιλέξτε Από την αρχή.
 3. Επιλέξτε Εικόνες και αρχεία στην κρυφή μνήμη και Cookie και άλλα δεδομένα ιστοτόπων. Καταργήστε την επιλογή άλλων τύπων δεδομένων.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή δεδομένων.
 5. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη φόρτωση της καρτέλας με το σφάλμα.

Βήμα 3: Κλείστε τις άλλες καρτέλες, επεκτάσεις και εφαρμογές

Η συσκευή ενδέχεται να μην διαθέτει ελεύθερο χώρο στη μνήμη και να μην μπορεί να φορτώσει τον ιστότοπο ενώ εκτελείτε τις εφαρμογές, τις επεκτάσεις και τα προγράμματά σας.

 1. Απελευθερώστε μνήμη:
  • Κλείστε όλες τις καρτέλες εκτός από εκείνη στην οποία εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος.
  • Τερματίστε τις υπόλοιπες εφαρμογές και τα προγράμματα που εκτελούνται και θέστε τυχόν λήψεις εφαρμογών ή αρχείων σε παύση.
  • Απεγκαταστήστε τις επεκτάσεις που δεν χρειάζεστε από το Chrome. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στο εικονίδιο περισσότερων επιλογών Περισσότερα και μετά Περισσότερα εργαλεία και μετά Επεκτάσεις. Στις επεκτάσεις που δεν χρησιμοποιείτε, κάντε κλικ στο στοιχείο Κατάργηση.
 2. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη φόρτωση της καρτέλας με το σφάλμα.

Εξακολουθεί να μην λειτουργεί;

Βήμα 4: Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας

Μερικές φορές, τα προγράμματα ή οι εφαρμογές εμποδίζουν τη φόρτωση μιας σελίδας.

 1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
 2. Δοκιμάστε να φορτώσετε ξανά τη σελίδα.
Βήμα 5: Ενημερώστε το Chrome
 1. Στον υπολογιστή, ανοίξτε το Chrome.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στο εικονίδιο περισσότερων επιλογών Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Στα αριστερά, κάντε κλικ στο Μενού  Μενού και μετά Σχετικά με το Chrome.
 4. Το Chrome θα ελέγχει αυτόματα εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση. Ίσως χρειαστεί να περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί.
  • Εάν υπάρχει κάποια ενημέρωση, θα δείτε την επιλογή για να κάνετε κλικ στην Επανεκκίνηση. Μετά την επανεκκίνηση, δοκιμάστε να φορτώσετε ξανά την καρτέλα με το σφάλμα.
  • Εάν δεν υπάρχουν οδηγίες, η έκδοση του Chrome είναι ενημερωμένη.
Βήμα 6: Ελέγξτε για ανεπιθύμητο λογισμικό

Εάν χρησιμοποιείτε Windows, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο καθαρισμού του Chrome για να εντοπίσετε και να καταργήσετε αυτό το ανεπιθύμητο λογισμικό.

Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Mac ή Linux, δείτε τις προτάσεις μας για τον εντοπισμό ανεπιθύμητου λογισμικού και την απαλλαγή από αυτό.

Μετά την κατάργηση του ανεπιθύμητου λογισμικού, δοκιμάστε να φορτώσετε ξανά την καρτέλα με το σφάλμα.

Λήψη επιπλέον βοήθειας

 • Εάν άλλοι ιστότοποι ανοίγουν κανονικά και το σφάλμα παρουσιάζεται μόνο σε έναν ιστότοπο, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να προκαλεί το πρόβλημα:
 • Λάβετε βοήθεια από ειδικούς στο Φόρουμ βοήθειας του Chrome.