Lösa problemet Oj, ett fel har uppstått och andra problem med att läsa in sidor

Om felmeddelandet Oj, ett fel uppstod visas i stället för en webbsida innebär det att det inte går att läsa in sidan i Chrome. Det kan även hända att sidan läses in långsamt eller inte öppnas alls.

Felkoder och problem med att läsa in sidor

Följande felkoder betyder att det är problem med att öppna sidan.

 • Oj, ett fel har uppstått!: Det går inte att läsa in sidan i Chrome.
 • ERR_NAME_NOT_RESOLVED: Värdnamnet (webbadress) finns inte.
 • ERR_INTERNET_DISCONNECTED: Enheten är inte ansluten till internet.
 • ERR_CONNECTION_TIMED_OUT eller ERR_TIMED_OUT: Det tog för lång tid att ansluta till sidan. Internetanslutningen kan vara för långsam, eller så kan sidan vara för upptagen.
 • ERR_CONNECTION_RESET: Något hände som avbröt anslutningen till sidan.
 • ERR_NETWORK_CHANGED: Enheten kopplades från nätverket eller anslöt till ett nytt nätverk när sidan lästes in.
 • ERR_CONNECTION_REFUSED: Sidan tillät inte Chrome att ansluta.
 • ERR_CACHE_MISS: Sidan kräver att uppgifter som du angav tidigare skickas på nytt.
 • ERR_EMPTY_RESPONSE: Webbplatsen skickade ingen data och ligger kanske nere.
 • ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR: Sidan skickade data som Chrome inte förstår.
 • BAD_SSL_CLIENT_AUTH_CERT: Inloggning på webbplatsen (till exempel en bank eller arbetswebbplats) fungerar inte på grund av ett felaktigt klientcertifikat.

Ett eller flera av följande problem kan även uppstå:

 • En webbplats kan inte nås.
 • En webbplats öppnas inte.
 • En HTTPS-webbplats öppnas inte.
 • Ett foto kan inte läsas in.
 • En ny flik kan inte läsas in.

Åtgärda problemet genom att följa felsökningsanvisningarna nedan.

Testa att åtgärda problemet enligt anvisningarna nedan.

Uppdatera sidan

Vanligtvis kan du lösa problemet genom att läsa in sidan igen.

Tryck på Mer Mer följt av Läs in igen Läs in igen.

Om det inte fungerade …

Steg 1: Kontrollera internetanslutningen

Kontrollera att mobilen eller surfplattan är ansluten till Wi-Fi-nätverk eller mobildata.

Försök läsa in fliken med felet igen.

Steg 2: Rensa cacheminnet

Det kan hända att Chrome har lagrat information som förhindrar att sidan läses in.

Öppna sidan i ett inkognitofönster.

 1. Öppna Chrome-appen Chrome på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Mer Mer följt av Ny inkognitoflik.
 3. Försök läsa in sidan på inkognitofliken. Om den läses in rensar du cacheminnet och tar bort cookies.

Rensa cacheminne och cookies

 1. Tryck på Mer följt av Inställningar.
 2. Tryck på Sekretess följt av Rensa webbinformation.
 3. Välj Sedan kontot skapades bredvid tidsintervall.
 4. Välj Cookies och andra webbplatsdata och Cachade bilder och filer. Avmarkera andra typer av data.
 5. Tryck på Rensa data.
 6. Försök läsa in fliken med felet igen.

Steg 3: Stäng andra flikar eller appar

Minnet i enheten kan ha tagit slut, vilket gör att den inte kan läsa in webbplatsen och samtidigt köra appar.

 1. Frigör minne:
  • Stäng alla flikar utom den som visar ett felmeddelande.
  • Avsluta andra appar som körs och pausa nedladdningar av appar och filer.
 2. Försök läsa in fliken med felet igen.

Fungerar det fortfarande inte?

Steg 4: Starta om telefonen eller surfplattan

Ibland kan appar förhindra att en sida läses in.

 1. Starta om mobilen eller surfplattan.
 2. Testa att läsa in sidan igen.
Steg 5: Uppdatera Chrome
 1. Öppna Google Play-appen Google Play på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på menyn Meny följt av Mina appar och spel. Appar som det finns uppdateringar för visas under Uppdateringar.
 3. Titta efter Chrome Chrome under Uppdateringar.
 4. Om Chrome finns med trycker du på Uppdatera så att uppdateringen installeras.
 5. När Chrome har uppdaterats testar du att läsa in fliken med felet igen.

Få mer hjälp

 • Om andra webbplatser läses in normalt men en webbplats kraschar kan det vara den som orsakar problemet:
 • Få experthjälp i hjälpforumet för Chrome.