Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Nhận gợi ý trên thanh địa chỉ

Khi bạn nhập vào thanh địa chỉ, Google Chrome có thể sử dụng công cụ tìm kiếm để giúp bạn hoàn tất địa chỉ web và cụm từ tìm kiếm bạn đang tìm.

Xóa các gợi ý cụ thể

Nếu không muốn một gợi ý cụ thể từ lịch sử xuất hiện trên thanh địa chỉ, bạn có thể xóa gợi ý đó khỏi điện thoại hoặc máy tính bảng Android của mình.

  1. Trên thiết bị Android, mở ứng dụng Chrome Ứng dụng Chrome.
  2. Bắt đầu nhập đề xuất mà bạn muốn xóa.
  3. Nhấn và giữ kết quả.
  4. Trong hộp bật lên, nhấn vào OK.

Tắt gợi ý

Nếu không muốn các gợi ý từ công cụ tìm kiếm xuất hiện trong thanh địa chỉ trên thiết bị Android của mình, bạn có thể tắt chúng. 

  1. Trên thiết bị Android, mở ứng dụng Chrome Ứng dụng Chrome.
  2. Ở trên cùng bên phải, nhấn Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
  3. Nhấn Bảo mật.
  4. Bỏ chọn hộp bên cạnh "Đề xuất tìm kiếm và URL".

Xóa các kết quả phù hợp khỏi dấu trang và lịch sử duyệt web của bạn

Thanh địa chỉ cũng sẽ hiển thị các kết quả phù hợp từ dấu trang và lịch sử duyệt web của bạn. Ngay cả khi bạn tắt gợi ý, các kết quả phù hợp từ dấu trang và lịch sử duyệt web của bạn vẫn sẽ xuất hiện trên thanh tìm kiếm.

Nếu không muốn thấy thông tin này trong truy vấn dự đoán, hãy xóa lịch sử duyệt webxóa dấu trang của bạn.

Liên kết có liên quan

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?