Nhận truy vấn dự đoán trên thanh địa chỉ

Khi bạn nhập vào thanh địa chỉ, Google Chrome có thể sử dụng công cụ tìm kiếm để giúp bạn hoàn tất địa chỉ web và cụm từ tìm kiếm bạn đang tìm.

Tắt truy vấn dự đoán

Nếu không muốn thấy các truy vấn dự đoán từ công cụ tìm kiếm trên thanh địa chỉ của máy tính, bạn có thể tắt chúng.

Trên máy tính

Dịch vụ truy vấn dự đoán thường được bật theo mặc định. Để tắt dịch vụ này:

  1. Mở Chrome.
  2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào menu Chrome Chrome menu .
  3. Nhấp vào Cài đặt > Hiển thị cài đặt nâng cao.
  4. Trong phần "Bảo mật", bỏ chọn Sử dụng dịch vụ truy vấn dự đoán để giúp hoàn tất các tìm kiếm và URL được nhập trên thanh địa chỉ.

Xóa các kết quả phù hợp khỏi dấu trang và lịch sử duyệt web của bạn

Thanh địa chỉ cũng sẽ hiển thị các kết quả phù hợp từ dấu trang và lịch sử duyệt web của bạn. Ngay cả khi bạn tắt truy vấn dự đoán, các kết quả phù hợp từ dấu trang và lịch sử duyệt web của bạn vẫn sẽ xuất hiện trên thanh tìm kiếm.

Nếu không muốn thấy thông tin này trong truy vấn dự đoán, hãy xóa lịch sử duyệt webxóa dấu trang của bạn.

Trên thiết bị di động

Dịch vụ truy vấn dự đoán thường được bật theo mặc định. Để tắt dịch vụ này:

  1. Mở ứng dụng Google Chrome .
  2. Chạm vào menu Chrome, trông có thể giống như dấu ba chấm Menu hoặc tab Menu.
  3. Chạm vào Cài đặt > Bảo mật.
  4. Chạm vào hộp kiểm bên cạnh Đề xuất tìm kiếm và URL.

Xóa các kết quả phù hợp khỏi dấu trang và lịch sử duyệt web của bạn

Thanh địa chỉ cũng sẽ hiển thị các kết quả phù hợp từ dấu trang và lịch sử duyệt web của bạn. Ngay cả khi bạn tắt truy vấn dự đoán, các kết quả phù hợp từ dấu trang và lịch sử duyệt web của bạn vẫn sẽ xuất hiện trên thanh tìm kiếm.

Nếu không muốn thấy thông tin này trong truy vấn dự đoán, hãy xóa lịch sử duyệt webxóa dấu trang của bạn.

Chủ đề có liên quan

Laura là chuyên gia về Google Chrome, đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy gửi phản hồi về trang này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?