Nhận đề xuất trên thanh địa chỉ

Khi bạn nhập vào thanh địa chỉ, Google Chrome có thể sử dụng dịch vụ đề xuất để giúp bạn hoàn tất địa chỉ web và cụm từ tìm kiếm mà bạn đang nhập. Ví dụ: nhập new york vào thanh địa chỉ có thể xuất hiện http://www.nytimes.com là trang web được dự đoán hoặc [ thành phố new york ] là tìm kiếm được dự đoán.

Để giúp phân biệt giữa địa chỉ web và tìm kiếm, biểu tượng Blank page icon xuất hiện bên cạnh các địa chỉ web.

Trừ khi công cụ tìm kiếm mặc định của bạn sử dụng dịch vụ đề xuất khác, các cụm từ tìm kiếm hiển thị sẽ tương tự với các đề xuất nếu bạn tìm kiếm trên Google. Tìm hiểu thêm về thuật toán tự động hoàn tất của Google

Tắt dịch vụ đề xuất

Dịch vụ đề xuất thông thường được bật theo mặc định. Làm theo các bước bên dưới để tắt dịch vụ đề xuất.

  1. Nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
  2. Chọn Cài đặt.
  3. Nhấp Hiển thị cài đặt nâng cao.
  4. Trong phần "Bảo mật", bỏ chọn hộp kiểm "Sử dụng dịch vụ đề xuất để giúp hoàn tất tìm kiếm và URL được nhập trong thanh địa chỉ".

Hãy nhớ rằng thanh địa chỉ hiển thị các kết quả phù hợp từ lịch sử duyệt web của bạn, ngoài các đề xuất. Nếu bạn không muốn thấy các kết quả phù hợp từ lịch sử duyệt web của mình, hãy xóa lịch sử duyệt web.

Bạn sử dụng thiết bị Chrome ở cơ quan hoặc trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể bật hoặc tắt dịch vụ đề xuất cho bạn. Trong trường hợp đó, bạn không thể thay đổi cài đặt này tại đây. Tìm hiểu về cách sử dụng thiết bị Chrome được quản lý

 

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
  • Hoàn toàn không hữu ích
  • Không hữu ích lắm
  • Có phần hữu ích
  • Rất hữu ích
  • Cực kỳ hữu ích