Cách tìm kiếm trong Chrome

Sử dụng thanh địa chỉ để tìm kiếm trang web, dấu trang và lịch sử duyệt web của bạn. Chỉ cần nhập cụm từ tìm kiếm của bạn vào thanh địa chỉ và nhấn Enter để xem các kết quả từ công cụ tìm kiếm mặc định của bạn.

Dưới đây là tất cả các cách tìm kiếm khác trong Google Chrome. Những mẹo này áp dụng cho Google Chrome trên Windows, Mac, Linux và Chrome OS.

 • Tìm kiếm trang web cụ thể (tab tìm kiếm)
  Bắt đầu nhập địa chỉ web của trang web mà bạn muốn tìm kiếm vào thanh địa chỉ. Nếu Google Chrome có bản ghi của công cụ tìm kiếm về trang web đó, Google Chrome sẽ tự động đề xuất tùy chọn tìm kiếm trang web đó cho bạn. Nếu bạn nhớ từ khóa của công cụ tìm kiếm, bạn cũng có thể nhập từ khóa đó vào thanh địa chỉ. Nhấn Tab để chọn công cụ tìm kiếm, nhập cụm từ tìm kiếm, sau đó nhấn Enter.
 • Tìm kiếm trang
  Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm từ hoặc cụm từ cụ thể trên trang bạn đang xem. Nhấn phím tắt Ctrl+F (Windows, Linux và Chrome OS) và ⌘-F (Mac) để hiển thị thanh tìm kiếm trên trang.
 • Tìm kiếm lịch sử duyệt web, tài nguyên đã tải xuống và dấu trang
  Bạn cũng có thể sử dụng các hộp tìm kiếm ở đầu trang Lịch sử, trang Tài nguyên đã tải xuốngtrình quản lý dấu trang để tìm kiếm lịch sử duyệt web, lịch sử tải xuống và dấu trang tương ứng. Các tài nguyên này có sẵn qua menu ChromeChrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
 • Tìm kiếm bằng cách nhấp chuột phải
  Đánh dấu phần văn bản hoặc hình ảnh bất kỳ trên trang web bằng con trỏ. Nhấp chuột phải (hoặc giữ phím control khi nhấp chuột trên máy Mac) và chọn tùy chọn thực hiện tìm kiếm trên phần văn bản hoặc hình ảnh được đánh dấu.
 • Dán và tìm kiếm
  Đánh dấu phần văn bản bất kỳ trên trang web bằng con trỏ và sao chép phần văn bản đó. Khi bạn đã sẵn sàng tìm kiếm, hãy nhấp chuột phải (hoặc giữ phím control khi nhấp chuột trên máy Mac) vào thanh địa chỉ và chọn Dán và tìm kiếm.
 • Đánh dấu và kéo tìm kiếm (Chỉ dành cho Windows và Linux)
  Đánh dấu bất kỳ văn bản nào trên trang web bằng con trỏ và kéo văn bản đó đến thanh địa chỉ. Google Chrome tự động hiển thị kết quả tìm kiếm từ công cụ tìm kiếm mặc định của bạn cho văn bản được đánh dấu.

Laura là chuyên gia về Google Chrome, đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy gửi phản hồi về trang này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?