Quản lý công cụ tìm kiếm

Google Chrome cho phép bạn tìm kiếm trên web trực tiếp từ thanh địa chỉ ở đầu cửa sổ trình duyệt (còn gọi là "thanh địa chỉ"). Khi bạn nhập cụm từ tìm kiếm vào thanh, thanh sẽ tự động trả về kết quả tìm kiếm từ công cụ tìm kiếm, giống như Google. Bạn có thể chỉ định công cụ tìm kiếm mà thanh địa chỉ phải sử dụng theo mặc định.

Nếu bạn gặp sự cố khi chặn cửa sổ bật lên, khi lưu trang chủ hay khi đặt công cụ tìm kiếm mặc định của mình, thì một chương trình không mong muốn có thể đã chiếm đoạt cài đặt của bạn. Hãy xem các bước gỡ rối để giúp giải quyết sự cố hoặc thử đặt lại cài đặt trình duyệt của bạn.

Đặt công cụ tìm kiếm mặc định của bạn

Theo mặc định, thanh địa chỉ của bạn sử dụng Google để trả về kết quả tìm kiếm nhưng bạn có thể chọn sử dụng công cụ tìm kiếm khác thay thế.

 1. Nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
 2. Chọn Cài đặt và tìm phần "Tìm kiếm".
 3. Chọn công cụ tìm kiếm bạn muốn sử dụng từ trình đơn. Nếu công cụ tìm kiếm bạn muốn sử dụng không xuất hiện trong trình đơn, hãy nhấp vào Quản lý công cụ tìm kiếm.
 4. Trong hộp thoại Công cụ tìm kiếm xuất hiện, hãy chọn công cụ tìm kiếm bạn muốn sử dụng từ danh sách.
 5. Nhấp vào nút Đặt làm mặc định xuất hiện ở cuối hàng. Bạn không thấy nút? Có thể bạn cần chỉnh sửa URL. Xem chi tiết bên dưới khi thiết lập công cụ tìm kiếm.

Nếu công cụ tìm kiếm bạn muốn sử dụng không có trong danh sách này, hãy xem các bước bên dưới để thêm công cụ tìm kiếm làm tùy chọn công cụ tìm kiếm mới.

Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa công cụ tìm kiếm

Goolge Chrome tự động lưu danh sách công cụ tìm kiếm bạn gặp khi duyệt web. Ví dụ: nếu bạn truy cập http://www.youtube.com, trình duyệt tự động phát hiện và thêm công cụ tìm kiếm trên YouTube vào danh sách các công cụ tìm kiếm mà bạn có thể truy cập. Sau đó, bạn có thể tìm kiếm trên YouTube trực tiếp từ thanh địa chỉ mà thậm chí không cần truy cập trang web.

Để thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các công cụ tìm kiếm khỏi trình duyệt một cách thủ công, hãy làm theo các bước bên dưới.

 1. Nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
 2. Chọn Cài đặt và tìm phần "Tìm kiếm".
 3. Nhấp vào Quản lý công cụ tìm kiếm.
  • Thêm công cụ tìm kiếm: Cuộn đến cuối hộp thoại và điền vào các trường để thiết lập công cụ tìm kiếm.
  • Chỉnh sửa công cụ tìm kiếm: Chọn công cụ tìm kiếm từ danh sách và nhấp vào trường bạn muốn sửa đổi.
  • Xóa công cụ tìm kiếm: Chọn công cụ tìm kiếm và nhấp vào x xuất hiện ở cuối hàng.

Xem chi tiết khi thiết lập công cụ tìm kiếm

Dưới đây là một số mẹo về thông tin bạn nên cung cấp cho từng công cụ tìm kiếm:

 • Thêm công cụ tìm kiếm mới: Nhập nhãn cho công cụ tìm kiếm.
 • Từ khóa: Nhập phím tắt văn bản bạn muốn sử dụng cho công cụ tìm kiếm. Bạn có thể sử dụng từ khóa để truy cập nhanh vào công cụ tìm kiếm qua thanh địa chỉ.
 • URL: Nhập địa chỉ web cho công cụ tìm kiếm. Để tìm địa chỉ web:
  1. Đi đến công cụ tìm kiếm mà bạn muốn thêm.
  2. Thực hiện tìm kiếm.
  3. Sao chép và dán địa chỉ web của trang kết quả tìm kiếm vào trường URL. Xin lưu ý rằng URL cho trang kết quả tìm kiếm khác với URL của trang web. Ví dụ: khi bạn đi đến http://www.google.com để truy cập vào Google, URL bạn thêm ở đây là dành cho trang kết quả tìm kiếm nếu bạn đã tìm kiếm xyz, http://www.google.com/search?q=XYZ.
  4. Thay thế cụm từ tìm kiếm trong URL bằng %s. Để tiếp tục ví dụ về công cụ tìm kiếm của Google, bạn kết thúc bằng http://www.google.com/search?q=%s làm URL công cụ tìm kiếm sau cùng của bạn. Khi bạn nhập một tìm kiếm vào thanh địa chỉ, %s sẽ tự động được thay thế bằng cụm từ tìm kiếm của bạn.

Đảm bảo bạn đưa %s vào URL. Nếu không, bạn sẽ không thể đặt công cụ tìm kiếm này làm công cụ tìm kiếm mặc định.

Các bước tiếp theo

Sau khi bạn thiết lập tùy chọn công cụ tìm kiếm, hãy xem tất cả các cách bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm trên web trong Google Chrome.

Bạn sử dụng thiết bị Chrome ở cơ quan hay trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể chọn công cụ tìm kiếm mặc định hoặc quản lý công cụ tìm kiếm cho bạn. Tìm hiểu cách sử dụng thiết bị Chrome được quản lý