Zarządzanie wyszukiwarkami

Google Chrome pozwala szukać w internecie bezpośrednio z paska adresu u góry okna przeglądarki (nazywanego też „omniboksem”). Gdy będziesz wpisywać wyszukiwane hasła w pasku, wyniki będą automatycznie pobierane z wyszukiwarki, np. Google. Możesz wybrać wyszukiwarkę, która będzie domyślnie używana na pasku adresu.

Jeśli masz problemy z zablokowaniem wyskakujących okienek, zapisaniem swojej strony głównej lub domyślnej wyszukiwarki, może to oznaczać, że kontrolę nad Twoimi ustawieniami przejął niechciany program. Poznaj sposoby rozwiązania problemu lub spróbuj zresetować ustawienia przeglądarki.

Ustawianie domyślnej wyszukiwarki

Domyślnie wyniki wyszukiwania na pasku adresu pochodzą z Google, ale możesz wybrać inną wyszukiwarkę.

 1. Kliknij menu Chrome Chrome menu na pasku narzędzi przeglądarki.
 2. Wybierz Ustawienia i znajdź sekcję „Wyszukiwanie”.
 3. Wybierz z menu wyszukiwarkę, której chcesz używać. Jeśli odpowiedniej wyszukiwarki nie ma w menu, kliknij Zarządzaj wyszukiwarkami.
 4. W wyświetlonym oknie dialogowym Wyszukiwarki wybierz z listy wyszukiwarkę, której chcesz używać.
 5. Kliknij przycisk Ustaw jako domyślną, który pojawi się na końcu wiersza. Nie widzisz tiego przycisku? Być może musisz zmienić podany URL. Zobacz szczegóły konfigurowania wyszukiwarki poniżej.

Jeśli odpowiedniej wyszukiwarki nie ma na liście, wykonaj czynności opisane poniżej, by dodać ją jako nową wyszukiwarkę.

Dodawanie, edytowanie i usuwanie wyszukiwarek

Google Chrome automatycznie zapisuje listę wyszukiwarek znalezionych podczas przeglądania internetu. Jeśli na przykład odwiedzisz witrynę http://www.youtube.com, przeglądarka automatycznie wykryje wyszukiwarkę YouTube i doda ją do listy dostępnych wyszukiwarek. Będziesz mieć możliwość przeszukiwania YouTube bezpośrednio z paska adresu, nawet bez odwiedzania samego serwisu.

Jeśli chcesz ręcznie dodać, zmienić lub usunąć wyszukiwarkę w przeglądarce, wykonaj poniższe czynności.

 1. Kliknij menu Chrome Chrome menu na pasku narzędzi przeglądarki.
 2. Wybierz Ustawienia i znajdź sekcję „Wyszukiwanie”.
 3. Kliknij Zarządzaj wyszukiwarkami.
  • Dodawanie wyszukiwarki: przewiń na dół okna dialogowego i wypełnij pola, by skonfigurować wyszukiwarkę.
  • Edytowanie wyszukiwarki: zaznacz wyszukiwarkę na liście i kliknij pole, które chcesz zmienić.
  • Usuwanie wyszukiwarki: zaznacz wyszukiwarkę i kliknij x na końcu wiersza.

Szczegółowy opis konfigurowania wyszukiwarki

Oto kilka wskazówek co do informacji, które należy podać o każdej wyszukiwarce:

 • Dodaj nową wyszukiwarkę: podaj nazwę wyszukiwarki.
 • Słowo kluczowe: wpisz skrót tekstowy, którego chcesz używać do wywoływania wyszukiwarki. Umożliwia on szybki dostęp do wyszukiwarki z paska adresu.
 • URL: podaj adres internetowy wyszukiwarki. Aby znaleźć adres:
  1. Wejdź na stronę wyszukiwarki, którą chcesz dodać.
  2. Przeprowadź wyszukiwanie.
  3. Skopiuj adres internetowy strony wyników wyszukiwania i wklej go w polu adresu URL. Pamiętaj, że URL strony wyników wyszukiwania różni się od URL-a strony. Na przykład adres Google to http://www.google.pl, a adres strony wyników wyszukiwania, który tu dodajesz, to http://www.google.com/search?q=XYZ (jeśli wyszukiwane hasło to XYZ).
  4. Wyszukiwane hasło w URL-u zastąp parametrem %s. Na przykładzie wyszukiwarki Google – ostateczny URL powinien wyglądać tak: http://www.google.pl/search?q=%s. Gdy wpiszesz zapytanie na pasku adresu, parametr %s zostanie automatycznie zastąpiony wyszukiwanym hasłem.

Upewnij się, że URL zawiera parametr %s. W przeciwnym razie nie będzie można ustawić tej wyszukiwarki jako domyślnej.

Kolejne kroki

Teraz, gdy masz już skonfigurowane ustawienia wyszukiwarek, poznaj wszystkie sposoby wygodnego przeszukiwania internetu w Google Chrome.

Używasz urządzenia z Chrome w pracy lub w szkole? Administrator sieci może wybrać domyślną wyszukiwarkę i zarządzać wyszukiwarkami za Ciebie. Więcej informacji o korzystaniu z zarządzanego urządzenia z Chrome.