Изчистване, разрешаване и управление на „бисквитките“ в Chrome

Можете да изтриете съществуващи „бисквитки“, да разрешите или блокирате всички „бисквитки“ и да зададете предпочитания за определени уебсайтове.

Какво представляват „бисквитките“

Това са файлове, създавани от уебсайтовете, които посещавате. Като запазват информация за посещението ви, „бисквитките“ улесняват работата ви онлайн. Сайтовете например могат да ви поддържат влезли в профила ви, да помнят предпочитанията ви за тях и да ви предоставят подходящо местно съдържание.

Има два типа „бисквитки“:

 • „бисквитки“ на посещавания домейн – създават се от посетения от вас сайт. Той се показва в адресната лента.
 • „бисквитки“ на трети страни – създават се от други сайтове. В посетен от вас сайт може да има вградено съдържание от други сайтове, като например изображения, реклами и текст. Всеки от тях може да запазва „бисквитки“ и други данни, за да персонализира практическата ви работа.

Изтриване на всички „бисквитки“

Важно: Ако изтриете „бисквитките“, е възможно да излезете от профила си в сайтовете, които ви помнят. Запазените ви предпочитания също могат да бъдат изтрити. Това се отнася за всяко изтриване на „бисквитки“.

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Още и след това „Настройки“ Настройки.
 3. Кликнете върху Поверителност и сигурност и след това „Бисквитки“ на трети страни.
 4. Кликнете върху Преглед на всички данни и разрешения за сайтовете и след това Изтриване на всички данни.
 5. За да потвърдите, кликнете върху Изтриване.

Изтриване на конкретни „бисквитки“

Изтриване на „бисквитките“ от даден сайт
 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Още и след това „Настройки“ Настройки.
 3. Кликнете върху Поверителност и сигурност и след това „Бисквитки“ на трети страни.
 4. Кликнете върху Преглед на всички данни и разрешения за сайтовете.
 5. Горе вдясно потърсете името на уебсайта.
 6. Кликнете върху иконата за изтриване Премахване вдясно от сайта.
 7. За да потвърдите, кликнете върху Изтриване.
Изтриване на „бисквитките“ от определен период от време
 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Още и след това Още инструменти и след това Изчистване на данните за сърфирането.
 3. В горната част кликнете върху падащото меню до „Период от време“.
 4. Изберете период от време, като например последния час или последните 24 часа.
 5. Поставете отметка в квадратчето до „Бисквитки“ и други данни за сайтове.
 6. Премахнете отметките от всички други елементи.
 7. Кликнете върху Изчиств. на данните.

Промяна на настройките за „бисквитките“

Важно: Ако забраните запазването на „бисквитки“, сайтовете може да не работят според очакванията. За да управлявате „бисквитките“ на посещавания домейн, научете повече за локалните данни за сайтовете.

Имате възможност да разрешите или блокирате „бисквитките“ за всеки сайт.

Разрешаване или блокиране на „бисквитките“ на трети страни

Можете да зададете „бисквитките“ на трети страни да са разрешени или блокирани по подразбиране.

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Още и след това „Настройки“ Настройки.
 3. Кликнете върху Поверителност и сигурност и след това „Бисквитки“ на трети страни.
 4. Изберете опция:
  • Разрешаване на „бисквитките“ на трети страни
  • Блокиране на „бисквитките“ на трети страни в режим „инкогнито“
  • Блокиране на „бисквитките“ на трети страни.
   • Ако блокирате „бисквитките“ на трети страни, всички „бисквитки“ на трети страни от други сайтове ще бъдат блокирани, освен ако сайтът не е разрешен в списъка ви с изключения.
Разрешаване на „бисквитките“ на трети страни за конкретен сайт
Важно: Ако използвате своя Chromebook на работното си място или в учебно заведение, може да нямате възможност да променяте тази настройка. За повече помощ се свържете с администратора си.

Ако по подразбиране блокирате „бисквитките“ на трети страни, пак можете да ги разрешите за определен сайт.

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Още и след това Настройки.
 3. Кликнете върху Поверителност и сигурност и след това „Бисквитки“ на трети страни.
 4. До „Разрешено е използването на „бисквитки“ на трети страни“ кликнете върху Добавяне.
 5. Въведете уеб адреса.
  • За да създадете изключение за цял домейн, вмъкнете [*.] пред името му. Например [*.]google.com ще съответства както на drive.google.com, така и на calendar.google.com.
  • Можете също да посочите IP адрес или уеб адрес, който не започва с http://.
 6. Изберете Добавяне.

За да премахнете изключение, което вече не ви е необходимо, вдясно от уебсайта кликнете върху „Премахване“ Премахване.

Временно разрешаване на „бисквитките“ на трети страни за конкретен сайт
Ако блокирате „бисквитките“ на трети страни, някои сайтове може да не работят според очакванията. Можете временно да разрешите „бисквитките“ на трети страни за конкретен сайт, който посещавате.
 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. В адресната лента в горната част:
  • За да разрешите „бисквитките“ на трети страни, изберете „Бисквитките“ на трети страни са блокирани“ и включете „Бисквитки“ на трети страни.
  • За да блокирате „бисквитките“ на трети страни, изберете „Бисквитките“ на трети страни са разрешени“ Визуализация и изключете „Бисквитки“ на трети страни.
 3. За да затворите диалоговия прозорец и да презаредите страницата, изберете „Затваряне“ Затваряне. За да го затворите, можете също да изберете произволно място извън диалоговия прозорец.
 4. След като страницата се презареди, ще видите „Бисквитките“ на трети страни са разрешени“ или „Бисквитките“ на трети страни са блокирани“.

Пояснения:

 • Тази опция е само временна и е в сила само за сайта, на който се намирате.
 • Сайтовете се добавят автоматично към списъка с изключения.
 • Ако временно разрешите „бисквитките“ на трети страни за даден сайт, тази настройка се прехвърля в режим „инкогнито“ и не можете да я промените, докато сте в този режим.
Разрешаване на сродните сайтове да осъществяват достъп до активността ви
Дадена компания има възможност да дефинира група от сайтове, които са свързани помежду си. Например дадена компания може да иска да останете в профила си, докато се придвижвате между acme-music.example и acme-video.example.
Ако разрешите „бисквитките“ на трети страни: Сродните сайтове могат да осъществяват достъп до активността ви с цел персонализиране на съдържанието или оставането ви в профила ви в сайтовете.
Ако блокирате „бисквитките“ на трети страни: Това често предотвратява този тип връзка между сайтовете. Можете да блокирате „бисквитките“ на трети страни и същевременно да разрешите на сайтовете в една и съща група да подобрят практическата ви работа.
В GitHub можете да намерите пълния списък с компании, които дефинират групи от сродни сайтове. Научете повече за сродните сайтове и „бисквитките“ на трети страни.
Важно: Ако изберете „Разрешаване на „бисквитките“ на трети страни“, е възможно активността ви в дадена група да се споделя по подразбиране със сродните сайтове в нея.

За да разрешите на сродните сайтове да виждат активността ви в съответната група:

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Още и след това Настройки.
 3. Кликнете върху Поверителност и сигурност и след това „Бисквитки“ на трети страни.
 4. Изберете Блокиране на „бисквитките“ на трети страни.
 5. Включете или изключете Разрешаване на сродните сайтове да виждат активността ви в групата.

За да видите сродните сайтове, които попадат в дадена група:

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Още и след това Настройки.
 3. Кликнете върху Поверителност и сигурност и след това „Бисквитки“ на трети страни и след това Преглед на всички данни и разрешения за сайтовете.
 4. Изберете сайт.
 5. Кликнете върху „Още“ Още и след това опцията за показване на сродните сайтове.

Пояснение: За да намерите сродни сайтове, до адресната лента кликнете върху „Преглед на информацията за сайта“ Default (Secure) и след това „Бисквитки“ и данните за сайтове и след това Преглед на сродните сайтове.

Всичко за вграденото съдържание

Сайтовете, които посещавате, могат да вграждат съдържание от други сайтове, като изображения, реклами, текст и дори функции – например текстов редактор или приспособление за времето. Тези други сайтове могат да поискат разрешение да използват информацията, която са запазили за вас (често чрез „бисквитки“), за да функционира правилно съдържанието им.

Да приемем например, че обикновено създавате документи на адрес docs.google.com. Докато изпълнявате задача за училище, трябва да работите съвместно с другите учащи в портала на класа си, който предлага директен достъп до Google Документи. С ваше разрешение:

 • Google Документи има достъп до „бисквитките“ на трети страни, докато използвате сайта на училището си. Това дава възможност за връзка между сайта и Документи.
 • Така Google Документи може да потвърди самоличността ви, да намери информацията ви и да запази промените, които правите в документите си на сайта.

В някои случаи тази информация може да се използва за проследяване на активността ви, докато сърфирате в сайтове. Предлагаме функция за поверителност, която ви дава възможност да решавате кога вграденото съдържание да осъществява достъп до данните ви за сайтовете, на които имате доверие.

Пояснение: Връзката използва „бисквитки“ и е валидна 30 дни или докато трае активността ви. По всяко време можете да отмените разрешението за връзката от Настройки.

За предоставяне или отхвърляне на разрешение

Когато сърфирате в сайт, в който се показва подкана с искане на разрешение за вграденото съдържание да се използва информацията, която сайтът е запазил за вас:

 • Изберете Разрешаване , за да предоставите на сайта достъп до информацията, която е запазил за вас (чрез „бисквитки“).
 • Изберете Забраняване, за да откажете достъпа.

Пояснения:

Сродни ресурси

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
10231288430499848269
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
237