Xoá, cho phép và quản lý cookie trong Chrome

Bạn có thể chọn xoá cookie hiện có, cho phép hoặc chặn tất cả cookie và thiết lập lựa chọn ưu tiên cho một số trang web nhất định.

Cookie là gì?

Cookie là các tệp do các trang web bạn truy cập tạo ra. Bằng cách lưu thông tin về lượt truy cập của bạn, cookie giúp bạn có trải nghiệm trực tuyến dễ dàng hơn. Ví dụ: Các trang web có thể duy trì trạng thái đăng nhập của bạn, ghi nhớ lựa chọn ưu tiên cho trang web và cung cấp nội dung phù hợp với vị trí của bạn.

Cookie có 2 loại:

 • Cookie của bên thứ nhất: Do trang web mà bạn truy cập tạo ra. Trang web này hiển thị trong thanh địa chỉ.
 • Cookie của bên thứ ba: Do các trang web khác tạo ra. Trang web bạn truy cập có thể nhúng nội dung từ các trang web khác, chẳng hạn như hình ảnh, quảng cáo và văn bản. Mọi trang web này đều có thể lưu cookie và các dữ liệu khác để mang lại trải nghiệm phù hợp với bạn hơn.

Xoá tất cả cookie

Lưu ý quan trọng: Nếu xoá cookie, bạn có thể bị đăng xuất khỏi các trang web ghi nhớ thông tin của bạn và các lựa chọn ưu tiên bạn đã lưu cũng có thể bị xoá. Điều này áp dụng mỗi khi có cookie bị xoá.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm và sau đó Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấp vào Quyền riêng tư và bảo mật sau đó Cookie và các dữ liệu khác của trang web.
 4. Nhấp vào Xem tất cả dữ liệu và quyền của trang webvà sau đó Xoá tất cả dữ liệu.
 5. Để xác nhận, hãy nhấp vào Xoá.

Xoá cookie cụ thể

Xoá cookie khỏi một trang web
 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm và sau đó Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấp vào Quyền riêng tư và bảo mật sau đó Cookie và các dữ liệu khác của trang web.
 4. Nhấp vào Xem tất cả dữ liệu và quyền của trang web.
 5. Ở trên cùng bên phải, hãy tìm kiếm tên của trang web.
 6. Ở bên phải trang web, hãy nhấp vào biểu tượng Xoá Xóa.
 7. Để xác nhận, hãy nhấp vào Xoá.
Xoá cookie trong một khoảng thời gian
 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm sau đó Công cụ khác sau đó Xoá dữ liệu duyệt web.
 3. Ở trên cùng, bên cạnh phần "Phạm vi thời gian", hãy nhấp vào trình đơn thả xuống.
 4. Chọn một khoảng thời gian, chẳng hạn như giờ trước hoặc ngày trước.
 5. Đánh dấu mục Cookie và các dữ liệu khác của trang web.
 6. Bỏ đánh dấu tất cả các mục khác.
 7. Nhấp vào Xoá dữ liệu.

Thay đổi chế độ cài đặt cookie

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn không cho phép các trang web lưu cookie, thì đa số trang web cần bạn đăng nhập sẽ không hoạt động và các lựa chọn ưu tiên bạn đã lưu có thể sẽ không được lưu.

Bạn có thể cho phép hoặc chặn cookie của bất cứ trang web nào.

Cho phép hoặc chặn cookie

Bạn có thể cho phép hoặc chặn tất cả cookie theo mặc định. Bạn cũng có thể cho phép cookie của một trang web mà bạn truy cập nhưng chặn cookie của bên thứ ba trong quảng cáo hoặc hình ảnh trên trang web đó.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm và sau đó Cài đặt Cài đặt.
 3. Trong phần "Quyền riêng tư và bảo mật", nhấp vào Cookie và các dữ liệu khác của trang web.
 4. Chọn một mục:
  • Cho phép tất cả cookie.
  • Chặn tất cả cookie (không nên dùng).
  • Chặn cookie của bên thứ ba ở chế độ ẩn danh.
  • Chặn cookie của bên thứ ba.
   • Nếu bạn chặn cookie của bên thứ ba, thì tất cả cookie và dữ liệu của các trang web khác sẽ bị chặn, ngay cả khi trang web đó được cho phép trong danh sách ngoại lệ của bạn.
Cho phép các trang web liên quan truy cập vào hoạt động của bạn
Một công ty có thể xác định nhóm trang web có liên quan với nhau. Ví dụ: có thể một công ty muốn duy trì trạng thái đăng nhập của bạn khi bạn di chuyển giữa acme-music.exampleacme-video.example.
Cho phép cookie của bên thứ ba: Cho phép các trang web có liên quan truy cập vào hoạt động của bạn để cá nhân hoá nội dung hoặc duy trì trạng thái đăng nhập của bạn trên các trang web.
Chặn cookie của bên thứ ba: Việc này thường ngăn chặn loại hình kết nối này giữa các trang web. Bạn có thể chặn cookie của bên thứ ba trong khi vẫn cho phép các trang web trong cùng nhóm cải thiện trải nghiệm của bạn.
Bạn có thể xem đầy đủ danh sách công ty xác định nhóm các trang web liên quan trên GitHub. Tìm hiểu thêm về các trang web liên quan và cookie của bên thứ ba.
Lưu ý quan trọng: Nếu bạn chọn "Cho phép tất cả cookie" thì theo mặc định, một nhóm các trang web liên quan có thể chia sẻ hoạt động của bạn trong nhóm đó.

Cách cho phép các trang web liên quan xem hoạt động của bạn trong nhóm:

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm và sau đó Cài đặt.
 3. Trong phần "Quyền riêng tư và bảo mật", hãy nhấp vào Cookie và các dữ liệu khác của trang web.
 4. Chọn Chặn cookie của bên thứ ba.
 5. Bật hoặc tắt tuỳ chọn Cho phép các trang web liên quan xem hoạt động của bạn trong nhóm.

Cách hiển thị các trang web liên quan trong cùng một nhóm:

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm và sau đó Cài đặt.
 3. Trong phần "Quyền riêng tư và bảo mật", nhấp vào Cookie và các dữ liệu khác của trang web và sau đó Xem tất cả dữ liệu và quyền của trang web.
 4. Chọn một trang web.
 5. Nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm và sau đó Hiển thị các trang web trong cùng một nhóm.

Lưu ý: Để tìm các trang web liên quan, bên cạnh thanh địa chỉ, hãy nhấp vào biểu tượng Khoá Khóa và sau đó Cookie và dữ liệu trang web và sau đó Xem các trang web liên quan.

Cho phép hoặc chặn cookie trên một trang web cụ thể

Lưu ý quan trọng: Nếu đang dùng Chromebook tại cơ quan hoặc trường học, thì có thể bạn sẽ không thay đổi được chế độ cài đặt này. Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.

Nếu cho phép cookie theo mặc định, thì bạn vẫn có thể chặn các cookie này trên một trang web cụ thể.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào Quyền riêng tư và bảo mật sau đó Cookie và các dữ liệu khác của trang web.
 4. Bên cạnh mục "Các trang web luôn có thể dùng cookie", "Luôn xoá cookie khi đóng cửa sổ" hoặc "Các trang web không bao giờ dùng cookie", hãy nhấp vào Thêm
 5. Nhập địa chỉ web.
  • Để tạo ngoại lệ cho toàn bộ miền, hãy chèn [*.] trước tên miền. Ví dụ: [*.]google.com sẽ khớp với drive.google.comcalendar.google.com.
  • Bạn cũng có thể đặt một địa chỉ IP hoặc địa chỉ web không bắt đầu bằng http://.
 6. Chọn Thêm.

Để xoá trường hợp ngoại lệ mà bạn không muốn áp dụng nữa, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Xoá.

Xoá cookie sau khi đóng Chrome

Bạn có thể cho phép các trang web ghi nhớ thông tin trong suốt phiên duyệt web của mình nhưng tự động xoá cookie khi bạn đóng Chrome.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm và sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào Quyền riêng tư và bảo mật sau đó Cookie và các dữ liệu khác của trang web.
 4. Bật tuỳ chọn Xoá cookie và dữ liệu trang web khi bạn đóng tất cả các cửa sổ.
  • Nếu bạn đang đồng bộ hoá với Chrome, thì quá trình đồng bộ hoá sẽ tạm dừng khi bạn thoát khỏi phiên duyệt web trên Chrome.

Thông tin có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
237