Xóa, bật và quản lý cookie trong Chrome

Bạn có thể chọn xóa cookie hiện có, cho phép hoặc chặn tất cả cookie và đặt tùy chọn cho một số trang web nhất định.

Cookie là gì

Cookie là các tệp được trang web bạn truy cập tạo ra. Cookie giúp trải nghiệm trực tuyến của bạn dễ dàng hơn bằng cách lưu thông tin duyệt web. Với cookie, các trang web có thể duy trì trạng thái đăng nhập của bạn, ghi nhớ tùy chọn trang web và cung cấp nội dung phù hợp với vị trí của bạn.

Có hai loại cookie:

 • Cookie của bên thứ nhất do trang web mà bạn truy cập tạo ra. Trang web được hiển thị trong thanh địa chỉ.
 • Cookie của bên thứ ba do các trang web khác tạo ra. Các trang web này sở hữu một số nội dung như quảng cáo hoặc hình ảnh mà bạn thấy trên trang web mình truy cập.

Xóa tất cả cookie

Nếu xóa cookie, bạn sẽ được đăng xuất khỏi các trang web và các tùy chọn đã lưu có thể bị xóa.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào Quyền riêng tư và bảo mật sau đó Cookie và các dữ liệu khác của trang web.
 4. Nhấp vào Xem tất cả cookie và dữ liệu trang web và sau đó Xoá tất cả.
 5. Để xác nhận, hãy nhấp vào Xoá tất cả.

Xoá cookie cụ thể

Xóa cookie khỏi trang web
 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào Quyền riêng tư và bảo mật sau đó Cookie và các dữ liệu khác của trang web.
 4. Nhấp vào Xem tất cả cookie và dữ liệu trang web.
 5. Ở trên cùng bên phải, hãy tìm kiếm tên của trang web.
 6. Ở bên phải trang web, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa.
Xóa cookie trong một khoảng thời gian
 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
 3. Nhấp vào Công cụ khác và sau đó Xóa dữ liệu duyệt web.
 4. Ở trên cùng, hãy nhấp vào trình đơn thả xuống bên cạnh mục "Phạm vi thời gian".
 5. Chọn khoảng thời gian, chẳng hạn như giờ trước hoặc ngày trước.
 6. Chọn mục "Cookie và các dữ liệu khác của trang web". Sau đó, bỏ chọn tất cả các mục khác.
 7. Nhấp vào Xóa dữ liệu.

Thay đổi các chế độ cài đặt về cookie

Bạn có thể cho phép hoặc chặn cookie do các trang web lưu.

Lưu ý: Nếu bạn không cho phép trang web lưu cookie, thì hầu hết các trang web yêu cầu bạn đăng nhập đều không hoạt động.

Cho phép hoặc chặn cookie

Bạn có thể chặn hoặc cho phép tất cả cookie theo mặc định. Bạn cũng có thể cho phép cookie của một trang web cụ thể, đồng thời chặn cookie của bên thứ ba trong quảng cáo hoặc hình ảnh trên trang web đó. 

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào Quyền riêng tư và bảo mật sau đó Cookie và các dữ liệu khác của trang web.
 4. Chọn một trong các tuỳ chọn sau đây:
  • Cho phép tất cả cookie.
  • Chặn tất cả cookie (không nên dùng).
  • Chặn cookie của bên thứ ba ở chế độ ẩn danh.
  • Chặn cookie của bên thứ ba.

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn chặn cookie của bên thứ ba, thì tất cả cookie và dữ liệu của các trang web khác sẽ bị chặn ngay cả khi trang web đó được cho phép trong danh sách ngoại lệ của bạn.

Cho phép hoặc chặn cookie của một trang web cụ thể

Nếu cho phép cookie theo mặc định, bạn vẫn có thể chặn các cookie này cho một trang web nhất định.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào Quyền riêng tư và bảo mật sau đó Cookie và các dữ liệu khác của trang web.
 4. Bên cạnh mục "Các trang web luôn có thể dùng cookie", "Luôn xoá cookie khi đóng cửa sổ" hoặc "Các trang web không bao giờ dùng cookie", hãy nhấp vào Thêm
 5. Nhập địa chỉ web.
  • Để tạo ngoại lệ cho toàn bộ miền, hãy chèn [*.] trước tên miền. Ví dụ: [*.]google.com sẽ khớp với drive.google.comcalendar.google.com.
  • Bạn cũng có thể đặt một địa chỉ IP hoặc địa chỉ web không bắt đầu bằng http://.
 6. Chọn Thêm.

Để xóa trường hợp ngoại lệ mà bạn không muốn thêm nữa, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Xóa.

Lưu ý: Nếu đang dùng Chromebook tại cơ quan hoặc trường học, bạn có thể không thay đổi được tùy chọn cài đặt này. Hãy liên hệ với quản trị viên của bạn để được trợ giúp thêm.

Xóa cookie sau khi đóng Chrome

Bạn có thể cho phép các trang web nhớ thông tin trong suốt phiên duyệt web của mình, nhưng tự động xóa cookie khi bạn đóng Chrome.

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Chome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào Quyền riêng tư và bảo mật sau đó Cookie và các dữ liệu khác của trang web
 4. Bật chế độ Xoá cookie và dữ liệu trang web khi bạn đóng tất cả các cửa sổ.
  • Nếu bạn đang đồng bộ hóa với Chrome, thì quá trình đồng bộ hoá sẽ tạm dừng khi bạn thoát khỏi phiên duyệt web trên Chrome.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
237
false