Xoá, cho phép và quản lý cookie trong Chrome

Bạn có thể chọn xoá cookie hiện có, cho phép hoặc chặn tất cả cookie và thiết lập lựa chọn ưu tiên cho một số trang web nhất định.

Lưu ý quan trọng: Nếu tham gia nhóm thử nghiệm tính năng Chống theo dõi, bạn sẽ thấy một chế độ cài đặt mới có tên là "Chống theo dõi" trên Chrome. Đây là tính năng giúp bạn quản lý cookie của bên thứ ba. Tìm hiểu thêm về tính năng Chống theo dõi.

Cookie là gì?

Cookie là các tệp do các trang web bạn truy cập tạo ra. Bằng cách lưu thông tin về lượt truy cập của bạn, cookie giúp bạn có trải nghiệm trực tuyến dễ dàng hơn. Ví dụ: Các trang web có thể duy trì trạng thái đăng nhập cho bạn, ghi nhớ lựa chọn ưu tiên của bạn đối với trang web và cung cấp nội dung phù hợp với vị trí của bạn.

Cookie có 2 loại:

 • Cookie của bên thứ nhất: Do trang web mà bạn truy cập tạo ra. Trang web này hiển thị trong thanh địa chỉ.
 • Cookie của bên thứ ba: Do các trang web khác tạo ra. Trang web bạn truy cập có thể nhúng nội dung từ các trang web khác, chẳng hạn như hình ảnh, quảng cáo và văn bản. Mọi trang web khác này đều có thể lưu cookie và các dữ liệu khác để mang lại trải nghiệm phù hợp với bạn hơn.

Xoá tất cả cookie

Lưu ý quan trọng: Nếu xoá cookie, bạn có thể bị đăng xuất khỏi các trang web ghi nhớ thông tin của bạn và các lựa chọn ưu tiên bạn đã lưu cũng có thể bị xoá. Điều này áp dụng mỗi khi có cookie bị xoá.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm và sau đó Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấp vào Quyền riêng tư và bảo mật sau đó Cookie của bên thứ ba.
  • Lưu ý: Nếu bạn là thành viên của nhóm thử nghiệm tính năng Chống theo dõi, hãy chọn Chống theo dõi.
 4. Nhấp vào Xem tất cả dữ liệu và quyền của trang webvà sau đó Xoá tất cả dữ liệu.
 5. Để xác nhận, nhấp vào Xoá.

Xoá cookie cụ thể

Xoá cookie khỏi một trang web
 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm và sau đó Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấp vào Quyền riêng tư và bảo mật sau đó Cookie của bên thứ ba.
  • Lưu ý: Nếu bạn là thành viên của nhóm thử nghiệm tính năng Chống theo dõi, hãy chọn Chống theo dõi.
 4. Nhấp vào Xem tất cả dữ liệu và quyền của trang web.
 5. Ở trên cùng bên phải, hãy tìm tên của trang web.
 6. Ở bên phải trang web, hãy nhấp vào biểu tượng Xoá Xóa.
 7. Để xác nhận, nhấp vào Xoá.
Xoá cookie trong một khoảng thời gian
 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm sau đó Xoá dữ liệu duyệt web.
 3. Ở trên cùng, bên cạnh phần "Phạm vi thời gian", hãy nhấp vào trình đơn thả xuống.
 4. Chọn một khoảng thời gian, chẳng hạn như một giờ qua hoặc một ngày qua.
 5. Đánh dấu mục Cookie và các dữ liệu khác của trang web.
 6. Bỏ đánh dấu tất cả các mục khác.
 7. Nhấp vào Xoá dữ liệu.

Thay đổi chế độ cài đặt cookie

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn không cho phép các trang web lưu cookie, thì các trang web đó có thể không hoạt động như mong đợi. Để quản lý cookie của bên thứ nhất, hãy tìm hiểu thêm về dữ liệu trang web trên thiết bị.

Bạn có thể cho phép hoặc chặn cookie của bất cứ trang web nào.

Cho phép hoặc chặn cookie của bên thứ ba

Bạn có thể cho phép hoặc chặn cookie của bên thứ ba theo mặc định.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm và sau đó Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấp vào Quyền riêng tư và bảo mật và sau đó Cookie của bên thứ ba.
 4. Chọn một chế độ:
  • Cho phép cookie của bên thứ ba.
  • Chặn cookie của bên thứ ba ở Chế độ ẩn danh.
  • Chặn cookie của bên thứ ba.
   • Nếu bạn chặn cookie của bên thứ ba thì tất cả cookie của bên thứ ba từ các trang web khác sẽ bị chặn, trừ phi trang web đó được cho phép trong danh sách ngoại lệ của bạn.
Cho phép một trang web cụ thể sử dụng cookie của bên thứ ba
Lưu ý quan trọng: Nếu đang dùng Chromebook tại cơ quan hoặc trường học, thì có thể bạn sẽ không thay đổi được chế độ cài đặt này. Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.

Nếu chặn cookie của bên thứ ba theo mặc định, bạn vẫn có thể cho phép một trang web nhất định sử dụng cookie của bên thứ ba.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm và sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào Quyền riêng tư và bảo mật sau đó Cookie của bên thứ ba.
  • Lưu ý: Nếu bạn là thành viên của nhóm thử nghiệm tính năng Chống theo dõi, hãy chọn Chống theo dõi.
 4. Bên cạnh mục "Được phép sử dụng cookie của bên thứ ba", hãy nhấp vào Thêm.
 5. Nhập địa chỉ của trang web đó.
  • Để tạo ngoại lệ cho toàn bộ miền, hãy chèn [*.] trước tên miền. Ví dụ: [*.]google.com sẽ khớp với drive.google.comcalendar.google.com.
  • Bạn cũng có thể đặt một địa chỉ IP hoặc địa chỉ web không bắt đầu bằng http://.
 6. Chọn Thêm.

Để xoá ngoại lệ mà bạn không muốn thêm nữa, hãy nhấp vào biểu tượng Xoá Xóaở bên phải trang web.

Cho phép một trang web cụ thể tạm thời sử dụng cookie của bên thứ ba
Nếu bạn chặn cookie của bên thứ ba, một số trang web có thể không hoạt động như mong đợi. Bạn có thể tạm thời cho phép một trang web cụ thể mà bạn truy cập sử dụng cookie của bên thứ ba.
 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Trong thanh địa chỉ ở trên cùng:
  • Để cho phép cookie của bên thứ ba: Chọn biểu tượng Đã chặn cookie của bên thứ ba hoặc Chống theo dõi rồi bật Cookie của bên thứ ba.
  • Để chặn cookie của bên thứ ba: Chọn biểu tượng Đã cho phép cookie của bên thứ ba hoặc Chống theo dõi Xem trước rồi tắt Cookie của bên thứ ba.
 3. Để đóng hộp thoại và tải lại trang, hãy chọn biểu tượng Đóng Đóng. Bạn cũng có thể chọn vị trí bất kỳ bên ngoài hộp thoại để đóng hộp thoại.
 4. Sau khi trang tải lại, thanh địa chỉ sẽ hiện thông báo "Đã cho phép cookie của bên thứ ba", "Đã chặn cookie của bên thứ ba" hoặc "Cookie của bên thứ ba bị hạn chế", tuỳ thuộc vào chế độ cài đặt của bạn.

Lưu ý:

 • Lựa chọn này chỉ có hiệu lực tạm thời và chỉ áp dụng cho trang web bạn đang truy cập.
 • Các trang web sẽ tự động được thêm vào danh sách ngoại lệ.
 • Nếu bạn tạm thời cho phép một trang web sử dụng cookie của bên thứ ba, thì chế độ cài đặt đó sẽ áp dụng cho cả Chế độ ẩn danh. Bạn không thể đặt lại chế độ cài đặt này ở Chế độ ẩn danh.
Cho phép các trang web liên quan truy cập hoạt động của bạn
Một công ty có thể xác định nhóm các trang web liên quan với nhau. Ví dụ: có thể một công ty muốn duy trì trạng thái đăng nhập của bạn khi bạn di chuyển giữa acme-music.exampleacme-video.example.
Nếu cho phép cookie của bên thứ ba: Cho phép các trang web có liên quan truy cập vào hoạt động của bạn để cá nhân hoá nội dung hoặc duy trì trạng thái đăng nhập cho bạn trên các trang web.
Nếu chặn cookie của bên thứ ba: Việc này thường ngăn chặn loại hình kết nối này giữa các trang web. Bạn có thể chặn cookie của bên thứ ba trong khi cho phép các trang web trong cùng một nhóm cải thiện trải nghiệm của bạn.
Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các công ty xác định nhóm các trang web liên quan trên GitHub. Tìm hiểu thêm về các trang web liên quan và cookie của bên thứ ba.
Lưu ý quan trọng: Nếu bạn chọn "Cho phép cookie của bên thứ ba" thì theo mặc định, một nhóm các trang web liên quan có thể chia sẻ hoạt động của bạn trong nhóm đó.
Lưu ý quan trọng: Nếu phần cài đặt của bạn có tuỳ chọn "Chống theo dõi" thì theo mặc định, một nhóm các trang web liên quan có thể chia sẻ hoạt động của bạn trong nhóm đó.

Cách cho phép các trang web liên quan xem hoạt động của bạn trong nhóm:

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm và sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào Quyền riêng tư và bảo mật và sau đó Cookie của bên thứ ba.
 4. Chọn Chặn cookie của bên thứ ba.
 5. Bật hoặc tắt lựa chọn Cho phép các trang web liên quan xem hoạt động của bạn trong nhóm.

Cách hiển thị các trang web liên quan trong cùng một nhóm:

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm và sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào Quyền riêng tư và bảo mật và sau đó Cookie của bên thứ ba và sau đó Xem tất cả dữ liệu và quyền của trang web.
  • Lưu ý: Nếu bạn là thành viên của nhóm thử nghiệm tính năng Chống theo dõi, hãy chọn Chống theo dõi.
 4. Chọn một trang web.
 5. Nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm và sau đó Hiển thị các trang web trong cùng một nhóm.

Lưu ý:

 • Để tìm các trang web liên quan, bên cạnh thanh địa chỉ, hãy nhấp vào biểu tượng Xem thông tin trang web Default (Secure) và sau đó Cookie và dữ liệu trang web và sau đó Xem các trang web liên quan.
  • Nếu bạn là thành viên của nhóm thử nghiệm tính năng Chống theo dõi, hãy chọn Chống theo dõi.
Giới thiệu về nội dung được nhúng

Trang web bạn truy cập có thể nhúng nội dung từ các trang web khác, ví dụ như hình ảnh, quảng cáo, văn bản và thậm chí cả các tính năng – như trình chỉnh sửa văn bản hoặc tiện ích thời tiết. Các trang web khác này có thể yêu cầu quyền sử dụng thông tin mà họ đã lưu về bạn (thường lưu bằng cookie) để nội dung của họ hoạt động đúng cách.

Ví dụ: Hãy tưởng tượng bạn thường soạn tài liệu trên docs.google.com. Trong khi làm một bài tập ở trường, bạn cần cộng tác với các học viên khác trên cổng thông tin lớp học của trường và cổng này cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào Google Tài liệu. Khi bạn cho phép:

 • Google Tài liệu có thể truy cập cookie của bên thứ ba trong khi bạn sử dụng trang web của trường để cho phép kết nối giữa trang web và Google Tài liệu.
 • Việc này có thể cho phép Google Tài liệu xác minh bạn là ai, tìm thông tin của bạn và lưu những thay đổi bạn thực hiện đối với tài liệu trên trang web.

Trong một số trường hợp, thông tin này có thể dùng để theo dõi hoạt động của bạn khi bạn duyệt xem các trang web. Nhằm tăng cường quyền riêng tư, bạn có thể quyết định thời điểm cho phép nội dung được nhúng truy cập vào dữ liệu của bạn, trên các trang web mà bạn tin cậy.

Lưu ý: Kết nối sử dụng cookie và kéo dài trong 30 ngày hoặc trong khoảng thời gian bạn vẫn hoạt động. Bạn có thể dừng cho phép kết nối bất kỳ lúc nào trong phần Cài đặt.

Cách cho phép hoặc từ chối cấp quyền

Khi bạn duyệt xem một trang web hiển thị lời nhắc yêu cầu cấp quyền cho nội dung được nhúng sử dụng thông tin họ đã lưu về bạn:

 • Chọn Cho phép để cấp cho trang web quyền truy cập vào thông tin họ đã lưu về bạn (bằng cookie)
 • Chọn Không cho phép để từ chối cấp quyền truy cập

Lưu ý:

Quản lý các chế độ chống theo dõi

Khi được bật, tính năng Chống theo dõi sẽ hạn chế đáng kể việc các trang web sử dụng cookie của bên thứ ba để theo dõi bạn khi bạn duyệt web, ngoại trừ một số ít trường hợp khi việc sử dụng là cần thiết để các dịch vụ cơ bản có thể hoạt động. Bạn có thể chọn chặn hoàn toàn cookie của bên thứ ba trong phần cài đặt. Bạn có thể quản lý các lựa chọn ưu tiên về tính năng Chống theo dõi trong chế độ cài đặt "Quyền riêng tư và bảo mật".

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm và sau đó Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấp vào Quyền riêng tư và bảo mật và sau đó Chống theo dõi.
 4. Bạn cũng có thể chọn chế độ bảo vệ quyền riêng tư nâng cao:
  • Chặn tất cả cookie của bên thứ ba: Khi bạn bật lựa chọn này, các tính năng trên một số trang web có thể không hoạt động. Chrome chặn tất cả cookie của bên thứ ba trên các trang web bạn truy cập, kể cả các trang web liên quan.
  • Gửi yêu cầu "Không theo dõi" kèm theo lưu lượng duyệt web của bạn: Khi bật lựa chọn này, bạn yêu cầu các trang web không theo dõi bạn. Các trang web sẽ tuỳ ý quyết định việc có tuân thủ yêu cầu này hay không. Tìm hiểu thêm về yêu cầu "Không theo dõi".
  • Chọn những trang web mà bạn cho phép sử dụng cookie của bên thứ ba: Bạn cũng có thể kiểm tra và chỉnh sửa danh sách trang web được phép sử dụng cookie của bên thứ ba trong mục "Các trang web được phép sử dụng cookie của bên thứ ba". Tìm hiểu cách cho phép cookie của bên thứ ba.

Thông tin có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính