Xoá, cho phép và quản lý cookie trong Chrome

Bạn có thể chọn xoá cookie hiện có, cho phép hoặc chặn tất cả cookie và thiết lập lựa chọn ưu tiên cho một số trang web nhất định.

Cookie là gì?

Cookie là các tệp do các trang web bạn truy cập tạo ra. Bằng cách lưu thông tin về lượt truy cập của bạn, cookie giúp bạn có trải nghiệm trực tuyến dễ dàng hơn. Ví dụ: Các trang web có thể duy trì trạng thái đăng nhập của bạn, ghi nhớ lựa chọn ưu tiên cho trang web và cung cấp nội dung phù hợp với vị trí của bạn.

Cookie có 2 loại:

  • Cookie của bên thứ nhất: Do trang web mà bạn truy cập tạo ra. Trang web này hiển thị trong thanh địa chỉ.
  • Cookie của bên thứ ba: Do các trang web khác tạo ra. Trang web bạn truy cập có thể nhúng nội dung từ các trang web khác, chẳng hạn như hình ảnh, quảng cáo và văn bản. Mọi trang web này đều có thể lưu cookie và các dữ liệu khác để mang lại trải nghiệm phù hợp với bạn hơn.

Xoá tất cả cookie

Nếu xoá cookie, bạn sẽ được đăng xuất khỏi các trang web và các lựa chọn ưu tiên bạn đã lưu có thể bị xoá.

  1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở Chrome Chrome.
  2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Cài đặt Cài đặt.
  3. Nhấn vào Quyền riêng tư và bảo mật và sau đó Xoá dữ liệu duyệt web.
  4. Chọn Cookie, Dữ liệu trang web
  5. Sau đó, bỏ chọn các mục còn lại.
  6. Nhấn vào Xoá dữ liệu duyệt web và sau đó Xoá dữ liệu duyệt web.
  7. Nhấn vào Xong.

Thông tin có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
237