Xóa, bật và quản lý cookie trong Chrome

Bạn có thể chọn xóa cookie hiện có, cho phép hoặc chặn tất cả cookie và đặt tùy chọn cho một số trang web nhất định.

Cookie là gì

Cookie là các tệp được trang web bạn truy cập tạo ra. Cookie giúp trải nghiệm trực tuyến của bạn dễ dàng hơn bằng cách lưu thông tin duyệt web. Với cookie, các trang web có thể duy trì trạng thái đăng nhập của bạn, ghi nhớ tùy chọn trang web và cung cấp nội dung phù hợp với vị trí của bạn..

Có hai loại cookie:

  • Cookie của bên thứ nhất do trang web mà bạn truy cập tạo ra. Trang web được hiển thị trong thanh địa chỉ.
  • Cookie của bên thứ ba do các trang web khác tạo ra. Các trang web này sở hữu một số nội dung như quảng cáo hoặc hình ảnh mà bạn thấy trên trang web mình truy cập.

Xóa tất cả cookie

Nếu xóa cookie, bạn sẽ được đăng xuất khỏi các trang web và các tùy chọn đã lưu có thể bị xóa.

  1. Trên iPhone hoặc iPad của bạn, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
  2. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Cài đặt Cài đặt.
  3. Nhấn vào Bảo mật và sau đó Xóa dữ liệu duyệt web.
  4. Chọn Cookie, Dữ liệu trang web. Sau đó, bỏ chọn các mục khác.
  5. Nhấn vào Xóa dữ liệu duyệt web và sau đó Xóa dữ liệu duyệt web.
  6. Nhấn vào Xong

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?