Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Xóa, bật và quản lý cookie trong Chrome

Bạn có thể chọn xóa cookie hiện có, cho phép hoặc chặn tất cả cookie và đặt tùy chọn cho một số trang web nhất định.

Cookie là gì

Cookie là các tệp được trang web bạn truy cập tạo ra. Cookie giúp trải nghiệm trực tuyến của bạn dễ dàng hơn bằng cách lưu thông tin duyệt web. Với cookie, các trang web có thể duy trì trạng thái đăng nhập của bạn, ghi nhớ tùy chọn trang web và cung cấp cho bạn nội dung phù hợp với địa phương.

Có hai loại cookie:

 • Cookie của bên thứ nhất do trang web mà bạn truy cập tạo ra. Trang web được hiển thị trong thanh địa chỉ.
 • Cookie của bên thứ ba do các trang web khác tạo ra. Các trang web này sở hữu một số nội dung như quảng cáo hoặc hình ảnh mà bạn thấy trên trang web mình truy cập.

Xóa tất cả cookie

Nếu xóa cookie, bạn sẽ được đăng xuất khỏi các trang web và các tùy chọn đã lưu có thể bị xóa.

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao.
 4. Trong phần "Bảo mật", nhấp vào Cài đặt nội dung.
 5. Trong "Cookie", nhấp vào Tất cả cookie và dữ liệu trang web.
 6. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Xóa tất cả.
 7. Ở dưới cùng bên phải, nhấp vào Xong.

Xóa cookie cụ thể

Xóa cookie khỏi trang web
 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao.
 4. Trong phần "Bảo mật", nhấp vào Cài đặt nội dung.
 5. Trong "Cookie", nhấp vào Tất cả cookie và dữ liệu trang web.
 6. Ở trên cùng bên phải, nhập tên của trang web.
 7. Trỏ đến trang web.
 8. Ở bên phải, nhấp vào Xóa Xóa.
Xóa cookie từ một khoảng thời gian
 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm.
 3. Nhấp vào Công cụ khác tiếp đến Xóa dữ liệu duyệt web.
 4. Chọn khoảng thời gian như giờ trước hoặc ngày trước.
 5. Chọn "Cookie cùng dữ liệu plugin và trang web khác". Bỏ chọn tất cả các mục khác.
 6. Nhấp vào Xóa dữ liệu duyệt web.

Thay đổi cài đặt cookie của bạn

Bạn có thể cho phép hoặc chặn cookie do các trang web lưu.

Lưu ý: Nếu bạn không cho phép trang web lưu cookie, hầu hết các trang web yêu cầu bạn đăng nhập đều không hoạt động.

Cho phép hoặc chặn cookie theo mặc định
 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao.
 4. Trong phần "Bảo mật", nhấp vào Cài đặt nội dung.
 5. Trong phần "Cookie", chọn cho phép hoặc chặn dữ liệu cục bộ.
 6. Ở dưới cùng bên phải, nhấp vào Xong.

Chặn cookie từ các trang web khác

Bạn có thể xem cookie từ trang web mà mình truy cập, trong khi chặn cookie từ các trang web khác sở hữu quảng cáo hoặc hình ảnh trên trang web. Để chặn các cookie của bên thứ ba này, hãy chọn hộp bên cạnh "Chặn dữ liệu trang web và cookie của bên thứ ba".

Tất cả cookie và dữ liệu trang web từ các trang web khác sẽ bị chặn ngay cả khi trang web đó được phép trong danh sách ngoại lệ của bạn.

Cho phép hoặc chặn cookie cho trang web cụ thể

Nếu cho phép cookie theo mặc định, bạn vẫn có thể chặn các cookie này cho một trang web nhất định.

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao.
 4. Trong phần "Bảo mật", nhấp vào Cài đặt nội dung.
 5. Trong "Cookie", nhấp vào Quản lý ngoại lệ.
 6. Trong phần "Mẫu tên máy chủ", nhập địa chỉ web mà bạn muốn thêm ngoại lệ.
  • Để tạo ngoại lệ cho toàn bộ miền, chèn [*.] trước tên miền. Ví dụ: [*.]google.com sẽ khớp với drive.google.comcalendar.google.com.
  • Bạn cũng có thể đặt một địa chỉ IP hoặc địa chỉ web không bắt đầu bằng http://.
 7. Trong phần "Hành vi", chọn Cho phép, Chặn hoặc Xóa khi thoát.
 8. Ở dưới cùng bên phải, nhấp vào Xong.

Để xóa ngoại lệ mà bạn không muốn sử dụng nữa, hãy trỏ đến trang web hoặc miền. Nhấp vào Xóa Xóa tiếp đến Xong.

Lưu ý: Nếu đang sử dụng Chromebook tại cơ quan hoặc trường học, bạn có thể không thay đổi được cài đặt này. Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.

Xóa cookie sau khi đóng Chrome

Bạn có thể cho phép trang web nhớ thông tin trong suốt phiên duyệt web của mình, nhưng tự động xóa cookie khi bạn thoát Chrome.

 1. Trên máy tính của bạn, mở Google Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao.
 4. Trong phần "Bảo mật", nhấp vào Cài đặt nội dung.
 5. Trong phần "Cookie", chọn Chỉ lưu dữ liệu cục bộ cho đến khi bạn thoát trình duyệt của mình.

Bài viết liên quan

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?