Quản lý cookie và dữ liệu trang web

Bạn có quyền kiểm soát khi nói đến cho phép cookie trong Google Chrome. Tất cả cookie đều được phép theo mặc định nhưng bạn có thể điều chỉnh cài đặt này. Nếu cookie đã được đặt hoặc bị chặn trên trang bạn đang xem, một biểu tượng sẽ xuất hiện ở cuối thanh địa chỉ.

Cookie là gì? Cookie là các tệp được tạo bởi trang web bạn đã truy cập để lưu trữ thông tin duyệt web, chẳng hạn như các tùy chọn trang web hoặc thông tin tiểu sử của bạn. Có hai loại cookie: Cookie của bên thứ nhất được đặt bởi tên miền trang web được liệt kê trong thanh địa chỉ. Cookie của bên thứ ba đến từ các nguồn miền khác có các mục, chẳng hạn như quảng cáo hoặc hình ảnh, được nhúng vào trang.

Điều chỉnh các quyền đối với cookie và dữ liệu trang web

 1. Nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
 2. Chọn Cài đặt.
 3. Nhấp Hiển thị cài đặt nâng cao.
 4. Trong phần "Bảo mật", nhấp vào nút Cài đặt nội dung.
 5. Trong phần "Cookie", bạn có thể thay đổi các cài đặt cookie sau:

  Xóa cookie

  Nhấp vào Tất cả cookie và dữ liệu trang web để mở hộp thoại Cookie và dữ liệu trang web.
  • Để xóa tất cả cookie, nhấp vào Xóa tất cả ở cuối hộp thoại.
  • Để xóa một cookie cụ thể, hãy di chuột qua trang web đã cấp cookie, sau đó nhấp vào X xuất hiện ở góc bên phải.

  Bạn cũng có thể chọn xóa tất cả các cookie được tạo trong một khoảng thời gian cụ thể, bằng hộp thoại Xóa dữ liệu duyệt web.

  Nếu bạn muốn Google Chrome tự động xóa cookie khi bạn đóng tất cả cửa sổ trình duyệt, hãy chọn hộp kiểm "Chỉ lưu giữ dữ liệu cục bộ cho đến khi tôi thoát khỏi trình duyệt" trong hộp thoại Cài đặt nội dung. Bạn cũng có thể đặt ngoại lệ để xóa cookie của các trang web cụ thể bất cứ khi nào bạn đóng trình duyệt.

  Chặn cookie theo mặc định

  • Chặn tất cả cookie: Chọn "Chặn các trang web thiết lập bất kỳ dữ liệu nào". Hãy nhớ rằng việc chọn cài đặt này sẽ ngăn hoạt động của hầu hết các trang web yêu cầu bạn đăng nhập. Bạn sẽ thấy cookie bị chặn trong thanh địa chỉ bất cứ khi nào cookie bị chặn.
  • Chỉ chặn cookie của bên thứ ba: Chọn hộp kiểm "Chặn  dữ liệu trang web và cookie của bên thứ ba". Ngay cả khi bạn đã thêm một trang web vào danh sách Ngoại lệ và chọn cho phép cookie của trang web đó, các cookie của bên thứ ba của trang web vẫn không được chấp nhận nếu bạn chọn hộp kiểm này.

  Cho phép cookie theo mặc định

  Đảm bảo chọn "Cho phép thiết lập dữ liệu trên máy" để cho phép cả cookie của bên thứ nhất và bên thứ ba. Nếu bạn chỉ muốn chấp nhận cookie của bên thứ nhất, chọn hộp kiểm "Chặn dữ liệu trang web và cookie của bên thứ ba".

  Lưu giữ cookie và dữ liệu trang web theo mặc định cho đến khi bạn thoát khỏi trình duyệt

  Chrome sẽ cho phép các trang web lưu giữ dữ liệu cục bộ bao gồm cookie của bên thứ nhất và bên thứ ba đồng thời xóa chúng khi bạn thoát hoặc rời khỏi Chrome.

  Không thể xóa một số cookie và dữ liệu trang web nhất định được liên kết với ứng dụng được lưu trữ thông qua cài đặt Nội dung. Tìm hiểu cách xóa dữ liệu ứng dụng được lưu trữ bằng cách xóa bộ nhớ cache và dữ liệu duyệt web khác

  Đặt ngoại lệ cho cookie từ các trang web hoặc miền cụ thể

  Để quản lý cách cookie sẽ được xử lý cho một số trang web hoặc miền cụ thể, hãy nhấp vào Quản lý ngoại lệ. Để thêm quy tắc trong hộp thoại Ngoại lệ dành cho cookie và dữ liệu trang web xuất hiện, hãy làm theo các bước sau:

  1. Nhấp vào trường "Thêm mẫu ngoại lệ mới" và nhập tên miền mà bạn muốn tạo ngoại lệ.
   • Để tạo ngoại lệ cho toàn bộ miền, chèn [*.] trước tên miền (ví dụ: [*.]google.com. Mẫu này sẽ khớp với drive.google.com và calendar.google.com).
   • Bạn cũng có thể chỉ định địa chỉ IP, địa chỉ IPv6, hoặc URL không có http.
  2. Sử dụng trình đơn để chọn xem trang web có thể đặt cookie hay không. Nếu bạn chọn Xóa khi thoát, các cookie sẽ bị xóa mỗi lần bạn đóng trình duyệt.

  Bạn cũng có thể chỉnh sửa hoặc xóa ngoại lệ bằng hộp thoại này.

Sử dụng Chromebook ở cơ quan hoặc trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể định cấu hình cookie cho bạn. Trong trường hợp đó, bạn không thể tự thay đổi các cài đặt này. Tìm hiểu về cách sử dụng Chromebook được quản lý

Xem thông tin cookie cho trang bạn đang xem

Các biểu tượng có thể xuất hiện trong thanh địa chỉ để thông báo cho bạn về các cookie bị chặn hoặc được đặt:

 • Biểu tượng cookie bị chặn xuất hiện bất cứ khi nào cookie bị chặn trên trang bạn đang xem, ngay cả khi bạn cho phép tất cả dữ liệu cục bộ theo mặc định, do ngoại lệ bạn đã đặt cho các miền cụ thể.
 • Biểu tượng cookie được cho phép xuất hiện bất cứ khi nào cookie được thiết lập trên trang bạn đang xem, dù bạn chặn tất cả cookie theo mặc định, do ngoại lệ bạn đã đặt cho các miền cụ thể.

Để xem các cookie đã được thiết lập hoặc bị chặn, chỉ cần nhấp vào biểu tượng, rồi nhấp Hiển thị cookie và dữ liệu trang web. Sau đó, bạn có thể đặt ngoại lệ sau:

 • Chặn lại cookie đã cho phép: Trong tab "Đã cho phép", chọn trang web từ danh sách ở đầu và nhấp Chặn. Những miền này sẽ được thêm vào danh sách ngoại lệ của bạn.
 • Cho phép cookie từ một miền: Trong tab "Đã chặn", chọn trang web từ danh sách ở đầu và nhấp Cho phép. Những miền này sẽ được thêm vào danh sách ngoại lệ của bạn.

  Nếu bạn chọn “Tiếp tục tại nơi tôi dừng lại” làm tùy chọn khởi động trình duyệt của bạn, các cookie phiên của bạn sẽ được lưu trữ khi bạn thoát; điều này sẽ giúp bạn tiếp tục đăng nhập vào một trang web, ví dụ như Gmail.

 • Cho phép cookie từ một miền cho tới khi bạn thoát hoặc rời khỏi Chrome: Trong tab "Đã chặn", chọn trang web từ danh sách ở đầu và nhấp Xóa khi thoát. Cookie bị xóa mỗi khi bạn đóng trình duyệt.

Bạn có thể cần tải lại trang để các thay đổi có hiệu lực. Ngay cả khi bạn chọn cho phép cookie của trang web, các cookie bên thứ ba của trang web vẫn không được chấp nhận nếu hộp kiểm "Chặn dữ liệu trang web và cookie của bên thứ ba" được chọn.

 

Laura là chuyên gia về Google Chrome, đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy gửi phản hồi về trang này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?