Xoá, cho phép và quản lý cookie trong Chrome

Bạn có thể chọn xoá cookie hiện có, cho phép hoặc chặn tất cả cookie và thiết lập lựa chọn ưu tiên cho một số trang web nhất định.

Cookie là gì?

Cookie là các tệp do các trang web bạn truy cập tạo ra. Cookie lưu thông tin duyệt web để giúp bạn có trải nghiệm trực tuyến dễ dàng hơn. Nhờ cookie, các trang web có thể duy trì trạng thái đăng nhập của bạn, ghi nhớ lựa chọn ưu tiên cho trang web và cung cấp nội dung phù hợp với vị trí của bạn.

Cookie có 2 loại:

 • Cookie của bên thứ nhất do trang web bạn truy cập tạo ra. Trang web này hiển thị trong thanh địa chỉ.
 • Cookie của bên thứ ba do các trang web khác tạo ra. Các trang web này sở hữu một số nội dung như quảng cáo hoặc hình ảnh mà bạn thấy trên trang.

Xoá tất cả cookie

Lưu ý quan trọng: Khi xoá cookie, bạn sẽ đăng xuất khỏi các trang web, đồng thời, các lựa chọn ưu tiên mà bạn đã lưu cũng có thể sẽ bị xoá.

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấp vào Quyền riêng tư và bảo mật sau đó Cookie và các dữ liệu khác của trang web.
 4. Nhấp vào Xem tất cả dữ liệu và quyền của trang webvà sau đó Xoá tất cả dữ liệu.
 5. Để xác nhận, hãy nhấp vào Xoá.

Xoá cookie cụ thể

Xoá cookie khỏi một trang web
 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấp vào Quyền riêng tư và bảo mật sau đó Cookie và các dữ liệu khác của trang web.
 4. Nhấp vào Xem tất cả dữ liệu và quyền của trang web.
 5. Ở trên cùng bên phải, hãy tìm tên của trang web.
 6. Ở bên phải trang web, hãy nhấp vào biểu tượng Xoá Xóa.
 7. Để xác nhận, hãy nhấp vào Xoá.
Xoá cookie trong một khoảng thời gian
 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Công cụ khác sau đó Xoá dữ liệu duyệt web.
 3. Ở trên cùng, bên cạnh phần "Phạm vi thời gian", hãy nhấp vào trình đơn thả xuống.
 4. Chọn một khoảng thời gian, chẳng hạn như giờ trước hoặc ngày trước.
 5. Xem Cookie và các dữ liệu khác của trang web
 6. Bỏ chọn tất cả các mục khác.
 7. Nhấp vào Xoá dữ liệu.

Thay đổi chế độ cài đặt cookie

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn không cho phép trang web lưu cookie, thì đa số trang web cần bạn phải đăng nhập sẽ đều không hoạt động.

Bạn có thể cho phép hoặc chặn cookie mà các trang web đã lưu.

Cho phép hoặc chặn cookie

Bạn có thể cho phép hoặc chặn tất cả cookie theo mặc định. Bạn cũng có thể cho phép cookie của một trang web cụ thể nhưng chặn cookie của bên thứ ba trong quảng cáo hoặc hình ảnh trên trang web đó. 

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Cài đặt Cài đặt.
 3. Trong phần "Quyền riêng tư và bảo mật", hãy nhấp vào Cookie và các dữ liệu khác của trang web.
 4. Chọn một lựa chọn:
  • Cho phép tất cả cookie.
  • Chặn tất cả cookie (không nên dùng).
  • Chặn cookie của bên thứ ba ở chế độ ẩn danh.
  • Chặn cookie của bên thứ ba.
   • Nếu bạn chặn cookie của bên thứ ba, thì tất cả cookie và dữ liệu của các trang web khác sẽ bị chặn, ngay cả khi trang web đó được cho phép trong danh sách ngoại lệ của bạn.
Cho phép hoặc chặn cookie trên một trang web cụ thể

Lưu ý quan trọng: Nếu đang dùng Chromebook tại cơ quan hoặc trường học, thì có thể bạn sẽ không thay đổi được chế độ cài đặt này. Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.

Nếu cho phép cookie theo mặc định, thì bạn vẫn có thể chặn các cookie này trên một trang web cụ thể.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào Quyền riêng tư và bảo mật sau đó Cookie và các dữ liệu khác của trang web.
 4. Bên cạnh mục "Các trang web luôn có thể dùng cookie", "Luôn xoá cookie khi đóng cửa sổ" hoặc "Các trang web không bao giờ dùng cookie", hãy nhấp vào Thêm
 5. Nhập địa chỉ web.
  • Để tạo ngoại lệ cho toàn bộ miền, hãy chèn [*.] trước tên miền. Ví dụ: [*.]google.com sẽ khớp với drive.google.comcalendar.google.com.
  • Bạn cũng có thể đặt một địa chỉ IP hoặc địa chỉ web không bắt đầu bằng http://.
 6. Chọn Thêm.

Để xoá trường hợp ngoại lệ mà bạn không muốn áp dụng nữa, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Xoá.

Xoá cookie sau khi đóng Chrome

Bạn có thể cho phép các trang web nhớ thông tin trong suốt phiên duyệt web của mình, nhưng tự động xoá cookie khi bạn đóng Chrome.

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Chome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào Quyền riêng tư và bảo mật sau đó Cookie và các dữ liệu khác của trang web
 4. Bật chế độ Xoá cookie và dữ liệu trang web khi bạn đóng tất cả các cửa sổ.
  • Nếu bạn đang đồng bộ hoá với Chrome, thì quá trình đồng bộ hoá sẽ tạm dừng khi bạn thoát khỏi phiên duyệt web trên Chrome.

Thông tin có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
237