Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Xóa, bật và quản lý cookie trong Chrome

Tất cả cookie được cho phép theo mặc định, nhưng bạn có thể điều chỉnh cài đặt này và xóa cookie cho tất cả các trang web hoặc cho các trang nhất định.

Cookie là gì

Cookie là các tệp được trang web bạn đã truy cập tạo ra. Cookie lưu trữ thông tin duyệt web, chẳng hạn như các tùy chọn cho trang web hoặc thông tin hồ sơ của bạn. Có hai loại cookie:

 • Cookie của bên thứ nhất do trang web hiển thị trong thanh địa chỉ đặt.
 • Cookie của bên thứ ba đến từ các trang web khác có các mục như quảng cáo hoặc hình ảnh được nhúng vào trang bạn đang truy cập.

Không phải cookie nào cũng xấu. Ví dụ: cookie giúp trang web ghi nhớ cài đặt thường dùng của bạn để có thể tải lại chúng khi bạn truy cập lại trang web vào tuần tới. Cookie cũng có thể giúp trang web ghi nhớ vị trí của bạn để có thể cung cấp cho bạn nội dung phù hợp với địa phương, chẳng hạn như thời tiết.

Xóa cookie cụ thể hoặc xóa tất cả cookie

Bạn có thể xóa dữ liệu và thông tin cookie của bên thứ nhất và bên thứ ba khỏi các thiết bị của mình. Nếu bạn xóa cookie, những mục như tùy chọn đã lưu trên các trang web có thể bị xóa.

 1. Trên máy tính của bạn, mở Google Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao.
 4. Trong phần "Bảo mật", nhấp vào Cài đặt nội dung.
 5. Trong "Cookie", nhấp vào Tất cả cookie và dữ liệu trang web.

Cho phép hoặc không cho phép cookie

Bạn có thể bật hoặc tắt cookie do trang web lưu.

 1. Trên máy tính của bạn, mở Google Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao.
 4. Trong phần "Bảo mật", nhấp vào Cài đặt nội dung.
 5. Sử dụng phần "Cookie" để thay đổi cài đặt của bạn:
  • Để cho phép cả cookie của bên thứ nhất và bên thứ ba, chọn Cho phép thiết lập dữ liệu cục bộ.
  • Để chặn tất cả cookie, chọn Chặn các trang web thiết lập bất kỳ dữ liệu nào. Khi bạn sử dụng cài đặt này, hầu hết các trang web yêu cầu bạn đăng nhập đều không hoạt động.
  • Để chỉ cho phép cookie của bên thứ nhất và chặn tất cả cookie của bên thứ ba, hãy chọn hộp bên cạnh "Chặn dữ liệu trang web và cookie của bên thứ ba". Cài đặt này đồng nghĩa với việc không thể ghi và đọc dữ liệu trang web ngay cả khi bạn đã thêm trang web vào danh sách ngoại lệ và đã chọn cho phép cookie.

Kiểm tra xem cài đặt của bạn đã được lưu chưa

Nếu bạn truy cập trang web và cookie bị chặn thì bạn sẽ thấy biểu tượng cookie bị chặn Cookie bị chặn trong thanh địa chỉ. 

Quản lý thông tin và dữ liệu cookie khác

Bạn có thể kiểm soát thông tin cookie của mình khi sử dụng Chrome trên máy tính. Tìm hiểu cách quản lý cài đặt của bạn.

Lưu giữ cookie và dữ liệu trang web theo mặc định cho đến khi bạn thoát khỏi trình duyệt

Chrome sẽ cho phép các trang web lưu giữ thông tin bao gồm cookie của bên thứ nhất và bên thứ ba trong khi bạn duyệt web, nhưng sẽ xóa chúng khi bạn thoát khỏi Chrome.

 1. Trên máy tính của bạn, mở Google Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao.
 4. Trong phần "Bảo mật", nhấp vào Cài đặt nội dung.
 5. Trong "Cookie", chọn Chỉ lưu dữ liệu trên máy cho đến khi bạn thoát trình duyệt của mình.

Bạn không thể xóa một số cookie và dữ liệu trang web được liên kết với ứng dụng bạn đã thêm vào Chrome từ Cửa hàng Chrome trực tuyến. Tìm hiểu cách xóa dữ liệu ứng dụng được lưu trữ bằng cách xem xóa bộ nhớ cache và dữ liệu duyệt web khác.

Đặt ngoại lệ cho các trang web hoặc miền nhất định

Bạn có thể chặn hầu hết các cookie trong khi vẫn cho phép cookie từ các trang web nhất định:

 1. Trên máy tính của bạn, mở Google Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao.
 4. Trong phần "Bảo mật", nhấp vào Cài đặt nội dung.
 5. Trong "Cookie", nhấp vào Quản lý ngoại lệ.
 6. Nhập tên trang web mà bạn muốn cho phép cookie.
  • Để cho phép cookie từ toàn bộ miền, hãy chèn [*.] vào trước tên miền. Ví dụ: [*.]google.com. Thao tác này sẽ tạo ngoại lệ cho drive.google.com và calendar.google.com.
  • Bạn cũng có thể đặt một địa chỉ IP hoặc một địa chỉ web không bắt đầu bằng http.
 7. Ở bên phải tên trang web, nhấp vào mũi tên Xuống Mũi tên xuống.
 8. Chọn xem trang web có thể đặt cookie hay không. Nếu bạn chọn Xóa khi thoát, các cookie sẽ bị xóa mỗi lần bạn đóng trình duyệt.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa hoặc xóa ngoại lệ bằng hộp này.

 1. Trên máy tính của bạn, mở Google Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao.
 4. Trong phần "Bảo mật", nhấp vào Cài đặt nội dung.
 5. Trong "Cookie", nhấp vào Quản lý ngoại lệ.
 6. Trỏ tới trang web hoặc miền.
 7. Nhấp vào Đóng Đóng ở bên phải.
 8. Nhấp vào Xong.

Nếu bạn đang sử dụng Chromebook tại cơ quan hoặc trường học, quản trị viên mạng của bạn có thể định cấu hình cookie cho bạn, trong trường hợp bạn không thể tự thay đổi các cài đặt này. Tìm hiểu về cách sử dụng Chromebook được quản lý.

Thay đổi quyền cookie cho trang bạn đang xem

Nếu bạn đã thêm ngoại lệ cookie cho các miền cụ thể, thanh địa chỉ sẽ hiển thị nếu cookie bị chặn Cookie bị chặn

Bạn có thể điều chỉnh quyền cookie cho các trang bạn đang truy cập.

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Truy cập trang mà bạn muốn quản lý cookie.
 3. Ở trên cùng, bên cạnh địa chỉ web, nhấp vào Khóa Khóa hoặc Trang Trang trống.
 4. Nhấp vào [số] từ trang web này.
 5. Điều chỉnh cookie:
  • Chặn lại cookie đã cho phép: Trong tab "Đã cho phép", chọn trang web từ danh sách ở đầu và nhấp vào Chặn.
  • Cho phép cookie từ một miền: Trong tab "Đã chặn", chọn trang web từ danh sách ở đầu và nhấp vào Cho phép.
  • Cho phép cookie từ một miền cho tới khi bạn thoát hoặc rời khỏi Chrome: Trong tab "Đã chặn", chọn trang web từ danh sách ở đầu và nhấp vào Xóa khi thoát. Cookie bị xóa mỗi khi bạn đóng trình duyệt.

Bạn có thể cần phải tải lại trang để các thay đổi có hiệu lực. Ngay cả khi bạn đã cho phép cookie của trang web, các cookie của bên thứ ba vẫn không được chấp nhận nếu bạn đã chọn "Chặn dữ liệu trang web và cookie của bên thứ ba".

Bài viết liên quan

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?