Xóa, bật và quản lý cookie trong Chrome

Bạn có thể chọn xóa cookie hiện có, cho phép hoặc chặn tất cả cookie và đặt tùy chọn cho một số trang web nhất định.

Cookie là gì

Cookie là các tệp được trang web bạn truy cập tạo ra. Cookie giúp trải nghiệm trực tuyến của bạn dễ dàng hơn bằng cách lưu thông tin duyệt web. Với cookie, các trang web có thể duy trì trạng thái đăng nhập của bạn, ghi nhớ tùy chọn trang web và cung cấp nội dung phù hợp với vị trí của bạn..

Có hai loại cookie:

 • Cookie của bên thứ nhất do trang web mà bạn truy cập tạo ra. Trang web được hiển thị trong thanh địa chỉ.
 • Cookie của bên thứ ba do các trang web khác tạo ra. Các trang web này sở hữu một số nội dung như quảng cáo hoặc hình ảnh mà bạn thấy trên trang web mình truy cập.

Xóa tất cả cookie

Nếu xóa cookie, bạn sẽ được đăng xuất khỏi các trang web và các tùy chọn đã lưu có thể bị xóa.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào Nâng cao ở dưới cùng.
 4. Trong mục "Quyền riêng tư và bảo mật", hãy nhấp vào Cài đặt trang web.
 5. Nhấp vào Cookie và sau đó Xem tất cả các cookie và dữ liệu trang web và sau đó Xóa tất cả.
 6. Xác nhận bằng cách nhấp vào Xóa tất cả.

Xóa cookie cụ thể

Xóa cookie khỏi trang web
 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào Nâng cao ở dưới cùng.
 4. Trong mục "Quyền riêng tư và bảo mật", hãy nhấp vào Cài đặt trang web.
 5. Nhấp vào Cookie và sau đó Xem tất cả các cookie và dữ liệu trang web.
 6. Ở trên cùng bên phải, hãy tìm kiếm tên của trang web.
 7. Ở bên phải trang web, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa.
Xóa cookie khỏi một khoảng thời gian
 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
 3. Nhấp vào Công cụ khác và sau đó Xóa dữ liệu duyệt web.
 4. Ở trên cùng, hãy nhấp vào menu thả xuống bên cạnh mục "Phạm vi thời gian".
 5. Chọn khoảng thời gian, chẳng hạn như giờ trước hoặc ngày trước.
 6. Chọn mục "Cookie và các dữ liệu trang web khác". Sau đó, bỏ chọn tất cả các mục khác.
 7. Nhấp vào Xóa dữ liệu.

Thay đổi cài đặt cookie của bạn

Bạn có thể cho phép hoặc chặn cookie do các trang web lưu.

Lưu ý: Nếu bạn không cho phép trang web lưu cookie, hầu hết các trang web yêu cầu bạn đăng nhập đều không hoạt động.

Cho phép hoặc chặn cookie theo mặc định
 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào Nâng cao ở dưới cùng.
 4. Trong mục "Quyền riêng tư và bảo mật", hãy nhấp vào Cài đặt trang web và sau đó Cookie.
 5. Bật hoặc tắt tùy chọn Cho phép trang web lưu và đọc dữ liệu cookie.

Chặn cookie từ các trang web khác

Bạn có thể cho phép cookie từ trang web mà mình truy cập, trong khi chặn cookie từ các trang web khác sở hữu quảng cáo hoặc hình ảnh trên trang web. Để chặn các cookie của bên thứ ba này, bật Chặn cookie của bên thứ ba.

Tất cả cookie và dữ liệu trang web từ các trang web khác sẽ bị chặn ngay cả khi trang web đó được phép trong danh sách ngoại lệ của bạn.

Cho phép hoặc chặn cookie cho trang web cụ thể

Nếu cho phép cookie theo mặc định, bạn vẫn có thể chặn các cookie này cho một trang web nhất định.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào Nâng cao ở dưới cùng.
 4. Trong mục "Quyền riêng tư và bảo mật", hãy nhấp vào Cài đặt trang web và sau đó Cookie.
 5. Bên cạnh tùy chọn "Chặn", "Xóa khi thoát" hoặc "Cho phép", hãy chọn Thêm.
 6. Nhập địa chỉ web.
  • Để tạo ngoại lệ cho toàn bộ miền, chèn [*.] trước tên miền. Ví dụ: [*.]google.com sẽ khớp với drive.google.comcalendar.google.com.
  • Bạn cũng có thể đặt một địa chỉ IP hoặc địa chỉ web không bắt đầu bằng http://.
 7. Chọn Thêm.

Để xóa ngoại lệ mà bạn không muốn dùng nữa, ở bên phải trang web, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Xóa.

Lưu ý: Nếu đang sử dụng Chromebook tại cơ quan hoặc trường học, bạn có thể không thay đổi được tùy chọn cài đặt này. Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.

Xóa cookie sau khi đóng Chrome

Bạn có thể cho phép trang web nhớ thông tin trong suốt phiên duyệt web của mình, nhưng tự động xóa cookie khi bạn thoát Chrome.

 1. Mở Google Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào Nâng cao ở dưới cùng.
 4. Trong mục "Quyền riêng tư và bảo mật", hãy nhấp vào Cài đặt trang web và sau đó Cookie.
 5. Bật Chỉ lưu dữ liệu trên máy cho đến khi bạn thoát trình duyệt của mình.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?