ลบ อนุญาต และจัดการคุกกี้ใน Chrome

คุณเลือกลบคุกกี้ที่มีอยู่ อนุญาตหรือบล็อกคุกกี้ทั้งหมด และตั้งค่ากำหนดของเว็บไซต์บางแห่งได้

สำคัญ: หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทดสอบการป้องกันการติดตาม ก็จะเห็นการตั้งค่า Chrome แบบใหม่สำหรับการจัดการคุกกี้ของบุคคลที่สามที่เรียกว่า "การป้องกันการติดตาม" ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการติดตาม

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ที่เว็บไซต์ต่างๆ ที่คุณเข้าชมสร้างขึ้น การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมจะช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆ ทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์จะให้คุณลงชื่อเข้าใช้อยู่เสมอ จดจำค่ากำหนดเว็บไซต์ และนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้แก่คุณ

คุกกี้มี 2 ประเภท ได้แก่

 • คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง: เว็บไซต์ที่คุณเข้าชมเป็นผู้สร้างขึ้น โดยจะแสดงอยู่ในแถบที่อยู่
 • คุกกี้ของบุคคลที่สาม: เว็บไซต์อื่นๆ สร้างขึ้น เว็บไซต์ที่คุณเข้าชมสามารถฝังเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่นๆ เช่น รูปภาพ โฆษณา และข้อความ เว็บไซต์อื่นๆ เหล่านี้อาจบันทึกคุกกี้และข้อมูลอื่นๆ เพื่อปรับประสบการณ์การใช้งานให้เหมาะกับคุณ

ลบคุกกี้ทั้งหมด

สำคัญ: หากลบคุกกี้ คุณอาจออกจากระบบเว็บไซต์ที่จดจำคุณอยู่ และระบบอาจลบค่ากำหนดที่คุณบันทึกไว้ การดำเนินการนี้จะมีผลทุกครั้งที่ลบคุกกี้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
 3. คลิกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้น คุกกี้ของบุคคลที่สาม
  • เคล็ดลับ: หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทดสอบการป้องกันการติดตาม ให้เลือกการป้องกันการติดตามแทน
 4. คลิกดูข้อมูลและสิทธิ์ทั้งหมดของเว็บไซต์ จากนั้น ลบข้อมูลทั้งหมด
 5. คลิกลบเพื่อยืนยัน

ลบเฉพาะคุกกี้ที่ต้องการ

ลบคุกกี้จากเว็บไซต์หนึ่งๆ
 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
 3. คลิกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้น คุกกี้ของบุคคลที่สาม
  • เคล็ดลับ: หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทดสอบการป้องกันการติดตาม ให้เลือกการป้องกันการติดตามแทน
 4. คลิกดูข้อมูลและสิทธิ์ทั้งหมดของเว็บไซต์
 5. ค้นหาชื่อเว็บไซต์ที่ด้านขวาบน
 6. คลิกลบ นำออก ที่ด้านขวาของชื่อเว็บไซต์
 7. คลิกลบเพื่อยืนยัน
ลบคุกกี้จากระยะเวลาหนึ่งๆ
 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบข้อมูลการท่องเว็บ
 3. ที่ด้านบน ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงข้าง "ช่วงเวลา"
 4. เลือกระยะเวลา เช่น ชั่วโมงหรือวันที่ผ่านมา
 5. ตรวจสอบคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆ
 6. ยกเลิกการเลือกรายการอื่นๆ ทั้งหมด
 7. คลิกลบข้อมูล

เปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้

สำคัญ: หากคุณไม่อนุญาตให้เว็บไซต์ต่างๆ บันทึกคุกกี้ เว็บไซต์อาจไม่ทำงานตามที่คาดหวังไว้ หากต้องการจัดการคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลเว็บไซต์ในอุปกรณ์

คุณอนุญาตหรือบล็อกคุกกี้สำหรับเว็บไซต์ใดก็ได้

อนุญาตหรือบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม

คุณอนุญาตหรือบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามได้โดยค่าเริ่มต้น

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
 3. คลิกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้น คุกกี้ของบุคคลที่สาม
 4. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • อนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สาม
  • บล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามในโหมดไม่ระบุตัวตน
  • บล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม
   • หากคุณบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม ระบบจะบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามทั้งหมดจากเว็บไซต์อื่นๆ เว้นแต่เว็บไซต์นั้นจะได้รับอนุญาตในรายการข้อยกเว้น
อนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สามสำหรับบางเว็บไซต์
สำคัญ: คุณอาจเปลี่ยนการตั้งค่านี้ไม่ได้หากใช้ Chromebook ในที่ทำงานหรือโรงเรียน โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามโดยค่าเริ่มต้น คุณจะยังอนุญาตคุกกี้เหล่านั้นสำหรับบางเว็บไซต์ได้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้น คุกกี้ของบุคคลที่สาม
  • เคล็ดลับ: หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทดสอบการป้องกันการติดตาม ให้เลือกการป้องกันการติดตามแทน
 4. คลิกเพิ่มข้าง "ได้รับอนุญาตให้ใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม"
 5. ป้อนที่อยู่เว็บ
  • หากต้องการสร้างข้อยกเว้นสำหรับทั้งโดเมน ให้ใส่ [*.] ก่อนชื่อโดเมน เช่น [*.]google.com จะตรงกับ drive.google.com และ calendar.google.com
  • นอกจากนี้คุณจะใส่ที่อยู่ IP หรือที่อยู่เว็บที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย http:// ก็ได้เช่นกัน
 6. เลือกเพิ่ม

หากต้องการนำข้อยกเว้นที่ไม่ต้องการแล้วออก ที่ด้านขวาของเว็บไซต์ ให้คลิกนำออก นำออก

อนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สามชั่วคราวสำหรับบางเว็บไซต์
หากคุณบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม บางเว็บไซต์อาจใช้งานไม่ได้ตามที่คาดไว้ คุณสามารถอนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สามชั่วคราวสำหรับบางเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม
 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ในแถบที่อยู่ด้านบน ให้ทําดังนี้
  • หากต้องการอนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สาม ให้เลือกคุกกี้ของบุคคลที่สามที่ถูกบล็อกหรือการป้องกันการติดตาม แล้วเปิดใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม
  • หากต้องการบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม ให้เลือกคุกกี้ของบุคคลที่สามที่อนุญาตหรือการป้องกันการติดตาม พรีวิว แล้วปิดใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม
 3. หากต้องการปิดกล่องโต้ตอบและโหลดหน้านี้ซ้ำ ให้เลือกปิด ปิด หรือจะเลือกที่ใดก็ได้นอกกล่องโต้ตอบเพื่อปิด
 4. เมื่อหน้าเว็บโหลดซ้ำแล้ว แถบที่อยู่จะแสดงข้อความ "อนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สามแล้ว" "บล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามแล้ว" หรือ "จำกัดคุกกี้ของบุคคลที่สาม" ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ

เคล็ดลับ

 • ตัวเลือกนี้ใช้ได้เพียงชั่วคราวสำหรับเว็บไซต์ที่คุณกำลังเข้าชม
 • ระบบจะเพิ่มเว็บไซต์ลงในรายการข้อยกเว้นโดยอัตโนมัติ
 • หากคุณอนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สามในเว็บไซต์ชั่วคราว การตั้งค่าดังกล่าวจะมีผลในโหมดไม่ระบุตัวตนด้วยและคุณจะรีเซ็ตการตั้งค่าจากโหมดไม่ระบุตัวตนไม่ได้
อนุญาตให้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเข้าถึงกิจกรรมของคุณ
บริษัทสามารถกำหนดกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจอยากให้คุณยังลงชื่อเข้าใช้อยู่เมื่อเข้าชมสลับไปมาระหว่าง acme-music.example และ acme-video.example
หากคุณอนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สาม จะเป็นการอนุญาตให้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเข้าถึงกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาในแบบของคุณหรือให้คุณลงชื่อเข้าใช้ข้ามเว็บไซต์ได้
หากคุณบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม โดยส่วนใหญ่จะขัดขวางไม่ให้มีการเชื่อมต่อประเภทนี้ระหว่างเว็บไซต์ คุณสามารถบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามในขณะที่อนุญาตให้เว็บไซต์ในกลุ่มเดียวกันช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณให้ดีขึ้นได้
คุณดูรายชื่อบริษัททั้งหมดที่กำหนดกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกันได้ใน GitHub ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและคุกกี้ของบุคคลที่สาม
สำคัญ: หากเลือก "อนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สาม" กลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจะแชร์กิจกรรมของคุณในกลุ่มโดยค่าเริ่มต้นได้
สำคัญ: หากคุณมี "การป้องกันการติดตาม" ในการตั้งค่า กลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจะแชร์กิจกรรมของคุณในกลุ่มโดยค่าเริ่มต้นได้

วิธีอนุญาตให้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องดูกิจกรรมของคุณภายในกลุ่ม

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้น คุกกี้ของบุคคลที่สาม
 4. เลือกบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม
 5. เปิดหรือปิดอนุญาตให้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องดูกิจกรรมของคุณในกลุ่ม

วิธีแสดงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเดียวกัน

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้น คุกกี้ของบุคคลที่สาม จากนั้น ดูข้อมูลและสิทธิ์ทั้งหมดของเว็บไซต์
  • เคล็ดลับ: หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทดสอบการป้องกันการติดตาม ให้เลือกการป้องกันการติดตามแทน
 4. เลือกเว็บไซต์
 5. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แสดงเว็บไซต์ในกลุ่มเดียวกัน

เคล็ดลับ

 • หากต้องการค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ข้างแถบที่อยู่ ให้คลิกดูข้อมูลเว็บไซต์ Default (Secure) จากนั้น คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ จากนั้น ดูเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  • หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทดสอบการป้องกันการติดตาม ให้เลือกการป้องกันการติดตามแทน
เกี่ยวกับเนื้อหาที่ฝัง

เว็บไซต์ที่คุณเข้าชมสามารถฝังเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่นๆ เช่น รูปภาพ โฆษณา ข้อความ และแม้กระทั่งฟีเจอร์ต่างๆ อย่างเช่นเครื่องมือแก้ไขข้อความหรือวิดเจ็ตสภาพอากาศ เว็บไซต์อื่นๆ เหล่านี้สามารถขอใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้เกี่ยวกับตัวคุณ (มักจะบันทึกโดยใช้คุกกี้) เพื่อให้เนื้อหาทำงานได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าโดยปกติแล้วคุณจะสร้างเอกสารใน docs.google.com และขณะทำงานที่โรงเรียนมอบหมาย คุณต้องทำงานร่วมกับนักเรียนคนอื่นๆ ในพอร์ทัลชั้นเรียนของโรงเรียนซึ่งให้สิทธิ์ในการเข้าถึง Google เอกสารโดยตรง สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณให้สิทธิ์มีดังนี้

 • Google เอกสารสามารถเข้าถึงคุกกี้ของบุคคลที่สามของตนเองในขณะที่คุณใช้เว็บไซต์ของโรงเรียน ทำให้เว็บไซต์ดังกล่าวกับ Google เอกสารเชื่อมต่อกันได้
 • การดำเนินการนี้อาจส่งผลให้ Google เอกสารทำการยืนยันตัวตนของคุณ ค้นหาข้อมูลของคุณ และบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับเอกสารในเว็บไซต์

ในบางกรณีอาจมีการใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตามกิจกรรมที่คุณทำขณะเรียกดูเว็บไซต์ต่างๆ เนื่องจากเป็นฟีเจอร์ด้านความเป็นส่วนตัว คุณเลือกได้ว่าจะอนุญาตให้เนื้อหาที่ฝังไว้ในเว็บไซต์ที่คุณเชื่อถือเข้าถึงข้อมูลของคุณได้เมื่อใด

เคล็ดลับ: การเชื่อมต่อจะใช้คุกกี้และมีอายุ 30 วันหรือตราบเท่าที่คุณยังมีการใช้งานอยู่ คุณหยุดการอนุญาตให้เชื่อมต่อได้ทุกเมื่อในการตั้งค่า

วิธีให้สิทธิ์หรือปฏิเสธการให้สิทธิ์

เมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์ที่แสดงข้อความแจ้งเพื่อขอสิทธิ์ให้เนื้อหาที่ฝังไว้ใช้ข้อมูลที่ตนบันทึกไว้เกี่ยวกับตัวคุณ ให้ทำดังนี้

 • เลือกอนุญาตเพื่อให้สิทธิ์แก่เว็บไซต์ในการเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกไว้เกี่ยวกับตัวคุณ (โดยใช้คุกกี้)
 • เลือกไม่อนุญาตเพื่อปฏิเสธการเข้าถึง

เคล็ดลับ

จัดการการป้องกันการติดตาม

เมื่อเปิดใช้ การป้องกันการติดตามจะจำกัดเว็บไซต์เป็นอย่างมากไม่ให้ใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามในการติดตามคุณขณะท่องเว็บ ยกเว้นในบางกรณีเพื่อให้บริการพื้นฐานทำงานได้ คุณเลือกที่จะบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามอย่างสิ้นเชิงได้ในการตั้งค่า คุณจัดการค่ากำหนดการป้องกันการติดตามได้ในการตั้งค่า "ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย"

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
 3. คลิกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้น การป้องกันการติดตาม
 4. นอกจากนี้ คุณยังเลือกการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวขั้นสูงได้ด้วย ดังนี้
  • บล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามทั้งหมด: เมื่อสลับเป็นเปิด ฟีเจอร์ในเว็บไซต์บางแห่งอาจไม่ทำงาน Chrome จะบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามทั้งหมดจากเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม รวมถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  • ส่งคำขอ "Do Not Track" ไปกับการเข้าชมของคุณ: เมื่อสลับเป็นเปิด หมายความว่าคุณขอไม่ให้เว็บไซต์ติดตาม เว็บไซต์ใช้การพิจารณาตามที่เห็นสมควรว่าจะปฏิบัติตามคำขอหรือไม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "Do Not Track"
  • เลือกเว็บไซต์ที่คุณอนุญาตให้ใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม: คุณยังตรวจสอบและแก้ไขเว็บไซต์ที่คุณอนุญาตให้ใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามได้ในส่วน "เว็บไซต์ได้รับอนุญาตให้ใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม" ดูวิธีอนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สาม

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก