ล้าง อนุญาต และจัดการคุกกี้ใน Chrome

คุณเลือกลบคุกกี้ที่มีอยู่ อนุญาตหรือบล็อกคุกกี้ทั้งหมด และตั้งค่ากำหนดของเว็บไซต์บางแห่งได้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ที่เว็บไซต์ต่างๆ ที่คุณเข้าชมสร้างขึ้น โดยเว็บไซต์จะบันทึกข้อมูลการท่องเว็บเพื่อช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆ ทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้น เว็บไซต์ใช้คุกกี้เพื่อลงชื่อเข้าใช้อยู่เสมอ จดจำค่ากำหนดเว็บไซต์ และนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้แก่คุณ

คุกกี้มี 2 ประเภท ได้แก่

 • คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งซึ่งเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมสร้างขึ้น โดยจะแสดงอยู่ในแถบที่อยู่
 • คุกกี้ของบุคคลที่สามซึ่งเว็บไซต์อื่นๆ สร้างขึ้น เว็บไซต์เหล่านี้เป็นเจ้าของเนื้อหาบางอย่าง เช่น โฆษณาหรือรูปภาพที่คุณเห็นในหน้าเว็บ

ล้างคุกกี้ทั้งหมด

สำคัญ: หากนำคุกกี้ออก คุณจะออกจากระบบเว็บไซต์และระบบอาจลบค่ากําหนดที่บันทึกไว้

 1. เปิด Chrome Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
 3. คลิกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้น คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆ
 4. คลิกดูข้อมูลเว็บไซต์และสิทธิ์ทั้งหมด จากนั้น ล้างข้อมูลทั้งหมด
 5. คลิกล้างเพื่อยืนยัน

ลบเฉพาะคุกกี้ที่ต้องการ

ลบคุกกี้จากเว็บไซต์หนึ่งๆ
 1. เปิด Chrome Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
 3. คลิกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้น คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆ
 4. คลิกดูข้อมูลและสิทธิ์ทั้งหมดของเว็บไซต์
 5. ค้นหาชื่อเว็บไซต์ที่ด้านขวาบน
 6. คลิก "นำออก" นำออก ที่ด้านขวาของชื่อเว็บไซต์
 7. คลิกล้างเพื่อยืนยัน
ลบคุกกี้จากระยะเวลาหนึ่งๆ
 1. เปิด Chrome Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เครื่องมือเพิ่มเติม จากนั้น ล้างข้อมูลการท่องเว็บ
 3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงถัดจาก "ช่วงเวลา" ที่ด้านบน
 4. เลือกระยะเวลา เช่น ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือวันที่ผ่านมา
 5. ตรวจสอบคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆ 
 6. ยกเลิกการเลือกรายการอื่นๆ ทั้งหมด
 7. คลิกล้างข้อมูล

เปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้

สำคัญ: หากคุณไม่อนุญาตให้เว็บไซต์ต่างๆ บันทึกคุกกี้ เว็บไซต์ส่วนใหญ่ที่คุณต้องลงชื่อเข้าใช้จะใช้งานไม่ได้

คุณสามารถอนุญาตหรือบล็อกคุกกี้ที่เว็บไซต์บันทึกไว้

อนุญาตหรือบล็อกคุกกี้

คุณสามารถอนุญาตหรือบล็อกคุกกี้ทั้งหมดได้โดยค่าเริ่มต้น และยังอนุญาตคุกกี้จากเว็บไซต์ที่เจาะจง แต่บล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามในโฆษณาหรือรูปภาพในหน้าเว็บนั้นได้ด้วย 

 1. เปิด Chrome Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
 3. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย" ให้คลิกคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆ
 4. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด
  • บล็อกคุกกี้ทั้งหมด (ไม่แนะนำ)
  • บล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามในโหมดไม่ระบุตัวตน
  • บล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม
   • หากคุณบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม ระบบจะบล็อกคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมดจากเว็บไซต์อื่นๆ แม้ว่าเว็บไซต์นั้นจะได้รับอนุญาตในรายการข้อยกเว้นของคุณ
อนุญาตหรือบล็อกคุกกี้ของเว็บไซต์ที่ต้องการ

สำคัญ: คุณอาจเปลี่ยนการตั้งค่านี้ไม่ได้หากใช้ Chromebook ในที่ทำงานหรือโรงเรียน โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากคุณอนุญาตคุกกี้โดยค่าเริ่มต้น คุณยังสามารถบล็อกคุกกี้จากเว็บไซต์บางแห่งได้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้น คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆ 
 4. ข้าง "เว็บไซต์ที่ใช้คุกกี้ได้เสมอ" "ล้างคุกกี้ทุกครั้งที่ปิดหน้าต่าง" หรือ "เว็บไซต์ที่ไม่ใช้คุกกี้เลย" ให้คลิกเพิ่ม 
 5. ป้อนที่อยู่เว็บ
  • หากต้องการสร้างข้อยกเว้นสำหรับทั้งโดเมน ให้ใส่ [*.] ก่อนชื่อโดเมน เช่น [*.]google.com จะตรงกับ drive.google.com และ calendar.google.com
  • นอกจากนี้คุณจะใส่ที่อยู่ IP หรือที่อยู่เว็บที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย http:// ก็ได้เช่นกัน
 6. เลือกเพิ่ม

หากต้องการนำข้อยกเว้นที่ไม่ต้องการแล้วออก ที่ด้านขวาของเว็บไซต์ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น นำออก

ลบคุกกี้หลังจากที่คุณปิด Chrome

คุณจะอนุญาตให้เว็บไซต์จดจำข้อมูลระหว่างเซสชันการท่องเว็บแต่ลบคุกกี้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิด Chrome ได้

 1. เปิด Google Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้น คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆ 
 4. เปิดล้างคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์เมื่อคุณปิดหน้าต่างทั้งหมด
  • หากคุณซิงค์กับ Chrome การซิงค์จะหยุดชั่วคราวเมื่อปิดเซสชันการท่องเว็บใน Chrome

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
false
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
237