ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

ล้าง เปิดใช้ และจัดการคุกกี้ใน Chrome

คุณสามารถเลือกที่จะลบคุกกี้ที่มีอยู่ อนุญาตหรือบล็อกคุกกี้ทั้งหมด และตั้งค่ากำหนดของเว็บไซต์บางแห่ง

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ที่เว็บไซต์ต่างๆ ที่คุณเข้าชมสร้างขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆ ทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้นด้วยการบันทึกข้อมูลการท่องเว็บ เว็บไซต์ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณลงชื่อเข้าใช้อยู่เสมอ จดจำค่ากำหนดเว็บไซต์ และมอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นให้แก่คุณ

คุกกี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

 • คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งซึ่งเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมเป็นผู้สร้างขึ้น เว็บไซต์จะแสดงอยู่ในแถบที่อยู่เว็บ
 • คุกกี้ของบุคคลที่สามซึ่งเว็บไซต์อื่นๆ เป็นผู้สร้างขึ้น เว็บไซต์เหล่านี้เป็นเจ้าของเนื้อหาบางอย่าง เช่น โฆษณาหรือรูปภาพที่คุณเห็นในหน้าเว็บที่เข้าชม

ล้างคุกกี้ทั้งหมด

หากคุณนำคุกกี้ออก คุณจะออกจากระบบเว็บไซต์และระบบอาจลบค่ากำหนดที่บันทึกไว้ของคุณ

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. ที่ด้านล่าง ให้คลิกแสดงการตั้งค่าขั้นสูง
 4. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัว" ให้คลิกการตั้งค่าเนื้อหา
 5. ในส่วน "คุกกี้" ให้คลิกคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด
 6. ที่ด้านขวาบน ให้คลิก "นำออก"ทั้งหมด
 7. ที่ด้านขวาล่าง ให้คลิกเสร็จสิ้น

ลบเฉพาะคุกกี้ที่ต้องการ

ลบคุกกี้จากเว็บไซต์หนึ่งๆ
 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. ที่ด้านล่าง ให้คลิกแสดงการตั้งค่าขั้นสูง
 4. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัว" ให้คลิกการตั้งค่าเนื้อหา
 5. ในส่วน "คุกกี้" ให้คลิกคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด
 6. ที่ด้านขวาบน ให้ป้อนชื่อเว็บไซต์
 7. ชี้ไปที่เว็บไซต์
 8. คลิก "นำออก" นำออก ทางด้านขวา
ลบคุกกี้จากระยะเวลาหนึ่งๆ
 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม
 3. คลิกเครื่องมือเพิ่มเติม จากนั้น ล้างข้อมูลการท่องเว็บ
 4. เลือกระยะเวลา เช่น ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือวันที่ผ่านมา
 5. ทำเครื่องหมายช่อง "คุกกี้ ข้อมูลเว็บไซต์ และปลั๊กอินอื่นๆ" ยกเลิกการเลือกรายการอื่นๆ ทั้งหมด
 6. คลิกล้างข้อมูลการท่องเว็บ

เปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้

คุณสามารถอนุญาตหรือบล็อกคุกกี้ที่เว็บไซต์บันทึกไว้

หมายเหตุ: หากคุณไม่อนุญาตให้เว็บไซต์ต่างๆ บันทึกคุกกี้ เว็บไซต์ส่วนใหญ่ที่คุณต้องลงชื่อเข้าใช้จะใช้งานไม่ได้

อนุญาตหรือบล็อกคุกกี้โดยค่าเริ่มต้น
 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. ที่ด้านล่าง ให้คลิกแสดงการตั้งค่าขั้นสูง
 4. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัว" ให้คลิกการตั้งค่าเนื้อหา
 5. ในส่วน "คุกกี้" ให้เลือกที่จะอนุญาตหรือบล็อกข้อมูลในเครื่อง
 6. ที่ด้านขวาล่าง ให้คลิกเสร็จสิ้น

บล็อกคุกกี้จากเว็บไซต์อื่นๆ

คุณสามารถดูคุกกี้จากเว็บไซต์ที่เข้าชม ขณะที่บล็อกคุกกี้จากเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นเจ้าของโฆษณาหรือรูปภาพในหน้าเว็บนั้น หากต้องการบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามเหล่านี้ ให้ทำเครื่องหมายช่อง "บล็อกคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม"

ระบบจะบล็อกคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมดจากเว็บไซต์อื่นๆ แม้ว่าเว็บไซต์นั้นจะอยู่ในรายการข้อยกเว้นของคุณ

อนุญาตหรือบล็อกคุกกี้ของเว็บไซต์ที่ต้องการ

หากคุณอนุญาตคุกกี้โดยค่าเริ่มต้น คุณยังสามารถบล็อกคุกกี้จากเว็บไซต์บางแห่งได้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. ที่ด้านล่าง ให้คลิกแสดงการตั้งค่าขั้นสูง
 4. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัว" ให้คลิกการตั้งค่าเนื้อหา
 5. ในส่วน "คุกกี้" ให้คลิกจัดการข้อยกเว้น
 6. ในส่วน "รูปแบบชื่อโฮสต์" ให้ป้อนที่อยู่เว็บที่คุณต้องการเพิ่มข้อยกเว้น
  • หากต้องการสร้างข้อยกเว้นสำหรับทั้งโดเมน ให้ใส่ [*.] ก่อนชื่อโดเมน เช่น [*.]google.com จะตรงกับ drive.google.com และ calendar.google.com
  • นอกจากนี้คุณยังสามารถใส่ที่อยู่ IP หรือที่อยู่เว็บที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย http://
 7. ในส่วน "การทำงาน" ให้เลือกอนุญาต บล็อก หรือล้างเมื่อออก
 8. ที่ด้านขวาล่าง ให้คลิกเสร็จสิ้น

หากต้องการนำข้อยกเว้นที่คุณไม่ต้องการแล้วออก ให้ชี้ไปที่เว็บไซต์หรือโดเมน คลิก "นำออก" นำออก จากนั้น เสร็จสิ้น

หมายเหตุ: หากคุณใช้ Chromebook ในที่ทำงานหรือโรงเรียน คุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลบคุกกี้หลังจากที่คุณปิด Chrome

คุณสามารถอนุญาตให้เว็บไซต์จดจำข้อมูลระหว่างเซสชันการท่องเว็บ แต่ลบคุกกี้ทันทีที่คุณออกจาก Chrome ได้

 1. เปิด Google Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. ที่ด้านล่าง ให้คลิกแสดงการตั้งค่าขั้นสูง
 4. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัว" ให้คลิกการตั้งค่าเนื้อหา
 5. ในส่วน "คุกกี้" ให้เลือกเก็บข้อมูลในเครื่องไว้จนกว่าคุณจะปิดเบราว์เซอร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

เมแกนเป็นผู้เชี่ยวชาญ Google Chrome และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ช่วยเธอปรับปรุงบทความนี้โดยการแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร