ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

ล้าง เปิดใช้งาน และจัดการคุกกี้ใน Chrome

คุกกี้ทั้งหมดจะได้รับอนุญาตโดยค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถปรับการตั้งค่านี้และล้างคุกกี้สำหรับทุกเว็บไซต์หรือเฉพาะบางหน้าได้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือไฟล์ที่เว็บไซต์ต่างๆ ที่คุณเข้าชมสร้างขึ้น คุกกี้เก็บข้อมูลการเข้าชมอย่างเช่น ค่ากำหนดต่างๆ ของคุณในเว็บไซต์ หรือข้อมูลโปรไฟล์ คุกกี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

 • คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง เว็บไซต์ที่แสดงในแถบที่อยู่เว็บเป็นผู้กำหนดคุกกี้นี้
 • คุกกี้ของบุคคลที่สาม เว็บไซต์อื่นที่มีโฆษณาหรือรูปภาพ ฯลฯ ฝังอยู่บนหน้าที่คุณกำลังชมเป็นผู้กำหนดคุกกี้นี้

คุกกี้บางตัวเป็นคุกกี้ที่มีประโยชน์ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์จดจำการตั้งค่าที่คุณต้องการเพื่อที่จะโหลดการตั้งค่านั้นขึ้นมาซ้ำได้เมื่อคุณมายังเว็บไซต์นี้อีกในสัปดาห์ถัดไป นอกจากนี้คุกกี้ยังช่วยให้เว็บไซต์จำตำแหน่งของคุณได้ เว็บไซต์จึงสามารถแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น เช่น สภาพอากาศ ให้คุณได้

ลบเฉพาะคุกกี้ที่ต้องการหรือล้างคุกกี้ทั้งหมด

คุณสามารถลบข้อมูลคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่สาม รวมทั้งข้อมูลจากอุปกรณ์ของคุณได้ หากคุณนำคุกกี้ออกไป ข้อมูลต่างๆ เช่น ค่ากำหนดที่บันทึกไว้ในเว็บไซต์อาจถูกลบออกด้วย

 1. เปิด Google Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านบนขวา คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกแสดงการตั้งค่าขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัว" ให้คลิกการตั้งค่าเนื้อหา
 5. ในส่วน "คุกกี้" คลิกคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด

อนุญาตหรือไม่อนุญาตการใช้คุกกี้

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้คุกกี้ที่เว็บไซต์ต่างๆ บันทึกไว้ได้

 1. เปิด Google Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านบนขวา คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกแสดงการตั้งค่าขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัว" ให้คลิกการตั้งค่าเนื้อหา
 5. เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณในส่วน "คุกกี้" ดังนี้
  • หากต้องการอนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่สาม ให้คลิกอนุญาตให้จัดเก็บข้อมูลในเครื่อง
  • หากต้องการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด ให้เลือกบล็อกเว็บไซต์ไม่ให้ตั้งค่าข้อมูลใดๆ เมื่อคุณใช้การตั้งค่านี้ เว็บไซต์ส่วนใหญ่ที่คุณต้องลงชื่อเข้าใช้จะใช้งานไม่ได้
  • หากต้องการอนุญาตเฉพาะคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งและบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามทั้งหมด ให้ทำเครื่องหมายในช่อง "บล็อกคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ของของบุคคลที่สาม" ซึ่งจะทำให้ระบบไม่สามารถเขียนและอ่านข้อมูลเว็บไซต์ได้ แม้ว่าคุณได้เพิ่มเว็บไซต์ลงในรายการข้อยกเว้นและได้เลือกอนุญาตคุกกี้ของเว็บไซต์นั้นแล้วก็ตาม

ตรวจสอบว่ามีการบันทึกการตั้งค่าของคุณแล้ว

หากคุณไปที่เว็บไซต์หนึ่งและคุกกี้ถูกบล็อก คุณจะเห็นไอคอนคุกกี้ที่ถูกบล็อก คุกกี้ที่ถูกบล็อค ในแถบที่อยู่เว็บ 

จัดการข้อมูลคุกกี้และข้อมูลอื่นๆ

คุณสามารถควบคุมข้อมูลคุกกี้ได้เมื่อใช้ Chrome บนคอมพิวเตอร์ เรียนรู้วิธีจัดการการตั้งค่าของคุณ

เก็บคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ไว้โดยค่าเริ่มต้นจนกว่าคุณจะปิดเบราว์เซอร์

Chrome อนุญาตให้เว็บไซต์ต่างๆ เก็บข้อมูลที่รวมถึงคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่สามในขณะที่คุณกำลังเข้าชม แต่จะลบข้อมูลดังกล่าวออกเมื่อคุณปิด Chrome

 1. เปิด Google Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านบนขวา คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกแสดงการตั้งค่าขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัว" ให้คลิกการตั้งค่าเนื้อหา
 5. ในส่วน "คุกกี้" ให้เลือกเก็บข้อมูลในเครื่องไว้จนกว่าคุณจะปิดเบราว์เซอร์

คุณไม่สามารถล้างคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์บางส่วนที่เชื่อมโยงกับแอปจาก Chrome เว็บสโตร์ที่คุณเพิ่มลงใน Chrome ได้ เรียนรู้วิธีล้างข้อมูลแอปที่โฮสต์ไว้โดยการลบแคชและข้อมูลการท่องเว็บอื่นๆ

สร้างข้อยกเว้นสำหรับบางเว็บไซต์หรือบางโดเมน

คุณสามารถบล็อกคุกกี้ส่วนใหญ่ได้ขณะที่ยังอนุญาตคุกกี้จากบางเว็บไซต์ วิธีการมีดังนี้

 1. เปิด Google Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านบนขวา คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกแสดงการตั้งค่าขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัว" ให้คลิกการตั้งค่าเนื้อหา
 5. ในส่วน "คุกกี้" คลิกจัดการข้อยกเว้น
 6. ใส่ชื่อเว็บไซต์ที่คุณต้องการอนุญาตให้ใช้คุกกี้
  • หากต้องการอนุญาตคุกกี้จากทั้งโดเมน ให้แทรก [*.] ก่อนชื่อโดเมน เช่น [*.]google.com ซึ่งจะเป็นการสร้างข้อยกเว้นสำหรับ drive.google.com และ calendar.google.com
  • นอกจากนี้คุณยังสามารถใส่ที่อยู่ IP หรือที่อยู่เว็บที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย http ได้
 7. ที่ด้านขวาของชื่อเว็บไซต์ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 8. เลือกว่าเว็บไซต์จะวางคุกกี้ได้หรือไม่ หากคุณเลือกล้างเมื่อออกจากระบบ คุกกี้จะถูกลบทุกครั้งที่คุณปิดเบราว์เซอร์

คุณยังสามารถแก้ไขหรือนำข้อยกเว้นออกโดยใช้ช่องนี้ได้

 1. เปิด Google Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านบนขวา คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกแสดงการตั้งค่าขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัว" ให้คลิกการตั้งค่าเนื้อหา
 5. ในส่วน "คุกกี้" คลิกจัดการข้อยกเว้น
 6. ชี้เมาส์ไปที่เว็บไซต์หรือโดเมน
 7. คลิก "ปิด" ปิด ทางด้านขวา
 8. คลิกเสร็จสิ้น

หากคุณใช้ Chromebook ในที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอาจกำหนดค่าคุกกี้ให้คุณ ซึ่งในกรณีนี้คุณจะไม่สามารถแก้ไขการตั้งค่านี้ด้วยตัวเองได้ เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ Chromebook ที่มีการจัดการ

เปลี่ยนสิทธิ์การใช้คุกกี้สำหรับหน้าที่คุณกำลังดู

หากคุณได้เพิ่มข้อยกเว้นคุกกี้ไว้สำหรับบางโดเมน แถบที่อยู่เว็บจะแสดงให้เห็นว่าคุกกี้ถูกบล็อกอยู่หรือไม่ คุกกี้ที่ถูกบล็อค 

คุณสามารถปรับเปลี่ยนสิทธิ์การใช้คุกกี้สำหรับหน้าที่คุณกำลังดูได้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปยังหน้าที่คุณต้องการจัดการกับคุกกี้
 3. ข้างที่อยู่เว็บทางด้านบน ให้คลิก "ล็อก" ล็อก หรือ "หน้า" หน้าว่าง
 4. คลิก [หมายเลข] จากเว็บไซต์นี้
 5. ปรับเปลี่ยนคุกกี้ดังนี้
  • บล็อกคุกกี้ที่เคยอนุญาตแล้วอีกครั้ง: ในแท็บ "อนุญาตแล้ว" ให้เลือกเว็บไซต์จากรายการด้านบน แล้วคลิกบล็อก
  • อนุญาตคุกกี้จากโดเมน: ในแท็บ "ถูกบล็อก" ให้เลือกเว็บไซต์จากรายการด้านบน แล้วคลิกอนุญาต
  • อนุญาตคุกกี้จากโดเมนจนกว่าคุณจะออกหรือปิด Chrome: ในแท็บ "ถูกบล็อก" ให้เลือกเว็บไซต์จากรายการด้านบน และคลิกล้างเมื่อออกจากระบบ คุกกี้จะถูกลบทุกครั้งที่คุณปิดเบราว์เซอร์

คุณอาจจำเป็นต้องโหลดหน้าซ้ำเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล แม้ว่าคุณจะเลือกอนุญาตคุกกี้ของเว็บไซต์หนึ่งๆ ระบบจะไม่ยอมรับคุกกี้ของบุคคลที่สามของเว็บไซต์นั้น หากคุณเลือกช่อง "บล็อกคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม"

บทความที่เกี่ยวข้อง

เมแกนเป็นผู้เชี่ยวชาญ Google Chrome และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ช่วยเธอปรับปรุงบทความนี้โดยการแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร