Hantera cookies och webbplatsdata

Du kan själv styra hur cookies används i Google Chrome. Som standard tillåts alla cookies men du kan ändra den inställningen. Om cookies tillåts eller blockerats på den sida du besöker visas en ikon i slutet av adressfältet.

Vad är cookies? Cookies är filer med webbläsarinformation som har skapats av webbplatser som du har besökt. Det kan till exempel vara dina inställningar för webbplatsen eller profilinformation. Det finns två typer av cookies. Cookies från första part är cookies som anges av webbplatsdomänen i adressfältet. Cookies från tredje part kommer från andra domänkällor som har till exempel annonser och bilder inbäddade på sidan.

Ändra behörigheter för cookies och webbplatsdata

 1. Klicka på Chrome-menyn Chrome menu i webbläsarens verktygsfält.
 2. Välj Inställningar.
 3. Klicka på Visa avancerade inställningar.
 4. Klicka på knappen Innehållsinställningar i avsnittet Sekretess.
 5. I avsnittet Cookies kan du ändra följande inställningar:

  Ta bort cookies

  Öppna dialogrutan Cookies och webbplatsdata genom att klicka på Alla cookies och webbplatsdata.
  • Om du vill ta bort alla cookies klickar du på Ta bort alla längst ned i dialogrutan.
  • Om du vill ta bort en specifik cookie för du muspekaren över den och klickar på det X som visas i högra hörnet.

  Du kan även ta bort alla cookies som sparats under en viss tidsperiod genom att använda dialogrutan Ta bort webbinformation.

  Om du vill att Google Chrome ska ta bort cookies automatiskt när du stänger alla fönster i webbläsaren öppnar du innehållsinställningarna och markerar kryssrutan Behåll bara lokala uppgifter tills jag stänger webbläsaren. Du kan också skapa undantag så att cookies på specifika webbplatser tas bort när du stänger webbläsaren.

  Blockera cookies som standard

  • Blockera alla cookies: Välj Förhindra att webbplatser sparar några data. Tänk på att den här inställningen innebär att de flesta webbplatser som kräver att du loggar in slutar att fungera. Blockerad cookie visas i adressfältet när en cookie blockeras.
  • Blockera bara cookies från tredje part: Markera kryssrutan Blockera cookies och webbplatsdata från tredje part. Även om du har lagt till en webbplats i listan Undantag och har valt att tillåta webbplatsens cookies, accepteras inte cookies från tredje part på den webbplatsen om den här kryssrutan är markerad.

  Tillåt cookies som standard

  Kontrollera att alternativet Tillåt inställning av lokala data är markerat om du vill att både ursprungsplatsens cookies och cookies från tredje part ska tillåtas. Om du bara vill ta emot cookies från första part markerar du kryssrutan Blockera cookies och webbplatsdata från tredje part.

  Behåll cookies och webbplatsdata som standard tills du stänger webbläsaren

  Chrome tillåter att webbplatser behåller lokala uppgifter, inklusive cookies från första och tredje part och raderar dem när du avslutar eller stänger Chrome.

  Vissa cookies och annan webbplatsdata som är förknippad med värdlagrade appar kan inte tas bort via innehållsinställningarna. Läs om hur du tar bort data i värdlagrade appar genom att rensa cacheminnet och annan webbinformation

  Göra undantag för cookies från specifika webbplatser och domäner

  Om du vill styra hur cookies ska hanteras för några specifika webbplatser eller domäner klickar du på Hantera undantag. Följ dessa anvisningar om du vill lägga till en regel i dialogrutan Undantag för cookies och webbplatsdata som visas:

  1. Klicka på fältet Lägg till ett nytt undantagsmönster och ange namnet på den domän som du vill skapa ett undantag för.
   • Om du vill skapa undantag för en hel domän infogar du [*.] före domännamnet (till exempel [*.]google.com. Detta kommer att matcha drive.google.com och calendar.google.com.
   • Du kan också ange en IP-adress, en IPv6-adress eller en webbadress som inte använder http.
  2. I menyn väljer du om webbplatsen ska kunna spara cookies. Om du väljer Rensa vid avslut tas webbplatsens cookies bort när du stänger webbläsaren.

  I den här dialogrutan kan du också redigera och ta bort undantag.

Använder du Chromebook på jobbet eller i skolan? Din nätverksadministratör kan ha konfigurerat cookies åt dig. I så fall kan du inte ändra inställningarna själv. }Läs mer om hur du använder en Chromebook som hanteras av någon annan

Se information om cookies på sidan som visas

I adressfältet kan du se ikoner i syfte att informera dig om cookies som blockeras eller tillåts:

 • Ikonen blockerade cookies visas när en cookie har blockerats på sidan du besöker även om du tillåter alla lokala data som standard, på grund av undantag du har gjort för specifika domäner.
 • Ikonen Tillåtna cookies visas när det finns cookies som har tillåtits på den sida du visar på grund av undantag du gjort för specifika domäner, även om du har blockerat alla cookies som standard.

Om du vill visa vilka cookies som har tillåtits eller blockerats klickar du bara på ikonen och sedan på Visa cookies och andra webbplatsdata. Du kan då göra följande undantag:

 • Blockera tillåtna cookies igen: Välj webbplatsen i listan högst upp på fliken Tillåtna och klicka på Blockera. Dessa domäner läggs till i listan med undantag.
 • Tillåt cookies från en domän: Välj webbplatsen i listan högst upp på fliken Blockerade och klicka på Tillåt. Dessa domäner läggs till i listan med undantag.

  Om du väljer Fortsätt där jag slutade som startalternativ i webbläsaren lagras dina sessionscookies när du avslutar. Det gör att du kan fortsätta vara inloggad på en webbplats, till exempel Gmail.

 • Tillåt cookies från en domän tills du avslutar Chrome: Välj webbplatsen från listan högst upp på fliken Blockerade och klicka på Rensa vid avslut. Alla cookies för webbplatsen tas bort när du stänger webbläsaren.

Du kanske måste läsa in sidan igen för att ändringarna ska börja gälla. Även om du har valt att tillåta cookies på en webbplats accepteras inte cookies från tredje part om kryssrutan Blockera cookies och webbplatsdata från tredje part är markerad.