Rensa, aktivera och hantera cookies i Chrome

Du kan välja om du vill radera befintliga cookies, tillåta eller blockera alla cookies och ange inställningar för enskilda webbplatser.

Vad är cookies?

Cookies är filer som har skapats av webbplatser du besöker. De förenklar din onlineupplevelse genom att spara webbläsarinformation. Med hjälp av cookies kan du fortsätta att vara inloggad på webbplatser, webbplatsinställningar sparas och lokalanpassad information visas för dig.

Det finns två typer av cookies:

 • Cookies från första part (ursprungsplatsens cookies) skapas av webbplatsen du besöker. Webbplatsen visas i adressfältet.
 • Cookies från tredje part skapas av andra webbplatser. Dessa webbplatser äger en del av innehållet som visas på webbplatsen du besöker, till exempel annonser eller bilder.

Rensa alla cookies

Om du tar bort cookies loggas du ut från webbplatser och sparade inställningar kan raderas.

 1. Öppna Chrome-appen Chrome på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Mer Mer till höger om adressfältet följt av Inställningar.
 3. Tryck på Integritet och säkerhet följt av Rensa webbinformation.
 4. Välj ett tidsintervall, till exempel Senaste timmen eller Alltid.
 5. Markera Cookies och webbplatsdata och avmarkera alla andra objekt.
 6. Tryck på Rensa data följt av Rensa.

Tillåta eller blockera cookies

Du kan tillåta eller blockera cookies som sparats av webbplatser

Obs! Om du inte tillåter att webbplatser sparar cookies kommer de flesta webbplatser där du måste logga in inte att fungera.

 1. Öppna Chrome-appen Chrome på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Mer Mer till höger om adressfältet följt av Inställningar.
 3. Tryck på Webbplatsinställningarföljt av Cookies.
 4. Aktivera eller inaktivera Cookies.

Blockera cookies från andra webbplatser

Du kan tillåta cookies från webbplatser du besöker och blockera cookies från andra webbplatser som äger annonser eller bilder som visas på webbplatsen.

 1. Öppna Chrome-appen Chrome på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Besök en webbplats.
 3. Tryck på Mer Mer till höger om adressfältet följt av InformationInformationföljt av Cookies.
 4. Tryck på Blockera cookies från tredje part

Tips! Alla cookies och all webbplatsdata från andra webbplatser blockeras även om du har lagt till webbplatsen i listan över undantag.

Rensa cookies från en enskild webbplats

 1. Öppna Chrome-appen Chrome på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Besök en webbplats.
 3. Tryck på Mer Mer till höger om adressfältet följt av InformationInformationföljt av Cookies.
 4. Tryck på Radera Ta bort bredvid antalet cookies som används.

Relaterade artiklar

false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
237
false
false