Rensa, aktivera och hantera cookies i Chrome

Du kan välja om du vill ta bort befintliga cookies, tillåta eller blockera alla cookies och ange inställningar för enskilda webbplatser.

Vad är cookies?

Cookies är filer som har skapats av webbplatser du besöker. Dessa förenklar din onlineupplevelse genom att spara webbläsarinformation. Med hjälp av cookies kan du fortsätta att vara inloggad på webbplatser, webbplatsinställningar sparas och lokalanpassad information visas för dig.

Det finns två typer av cookies:

 • Cookies från första part skapas av webbplatsen du besöker. Webbplatsen visas i adressfältet.
 • Cookies från tredje part skapas av andra webbplatser. Dessa webbplatser äger en del av innehållet som visas på webbplatsen du besöker, till exempel annonser eller bilder.

Ta bort alla cookies

Om du tar bort cookies loggas du ut från webbplatser och sparade inställningar kan raderas.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Klicka på Avancerat längst ned.
 4. Klicka på Inställningar för webbplatsen under Sekretess och säkerhet.
 5. Klicka på Cookies följt av Visa alla cookies och webbplatsuppgifter följt av Ta bort alla.
 6. Bekräfta genom att klicka på Ta bort alla.

Ta bort enskilda cookies

Ta bort cookies från en webbplats
 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Klicka på Avancerat längst ned.
 4. Klicka på Inställningar för webbplatsen under Sekretess och säkerhet.
 5. Klicka på Cookies följt av Visa alla cookies och webbplatsuppgifter.
 6. Titta efter webbplatsens namn uppe till höger.
 7. Klicka på Ta bort Ta bort till höger om webbplatsen.
Ta bort cookies från en tidsperiod
 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger.
 3. Klicka på Fler verktyg följt av Ta bort webbinformation.
 4. Klicka på rullgardinsmenyn Tidsintervall högst upp.
 5. Välj en tidsperiod, till exempel senaste timmen eller senaste dagen.
 6. Markera Cookies och andra webbplatsdata. Avmarkera övriga alternativ.
 7. Klicka på Rensa data.

Ändra inställningarna för cookies

Du kan tillåta eller blockera cookies som sparas av webbplatser

Obs! Om du inte tillåter att webbplatser sparar cookies fungerar inte de flesta webbplatser.

Tillåta eller blockera cookies som standard
 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Klicka på Avancerat längst ned.
 4. Klicka på Webbplatsinställningar under Sekretess och säkerhet följt av Cookies.
 5. Aktivera eller inaktivera Tillåt att webbplatser sparar och läser data i cookies.

Blockera cookies från andra webbplatser

Du kan tillåta cookies från webbplatsen du besöker och samtidigt blockera cookies från andra webbplatser som har annonser eller bilder på webbplatsen. Om du vill blockera dessa cookies från tredje part aktiverar du Blockera cookies från tredje part.

Alla cookies och all webbplatsdata från andra webbplatser blockeras även om du har lagt till webbplatsen i listan över undantag.

Tillåta eller blockera cookies för en enskild webbplats

Du kan blockera cookies för en enskild webbplats även om de tillåts som standard.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Klicka på Avancerat längst ned.
 4. Klicka på Webbplatsinställningar under Sekretess och säkerhet följt av Cookies.
 5. Välj Lägg till bredvid Blockera, Rensa vid avslut eller Tillåt.
 6. Ange webbadressen.
  • Om du vill skapa ett undantag för en hel domän infogar du [*.] framför domännamnet. Exempel: [*.]google.com gäller för både drive.google.com och calendar.google.com.
  • Du kan också ange en IP-adress eller en webbadress som inte börjar med http://.
 7. Välj Lägg till.

Om ett undantag inte behövs längre kan du ta bort det genom att klicka på Mer Mer till höger om webbplatsen följt av Ta bort.

Obs! Om du använder Chromebook på jobbet eller i skolan kanske det inte går att ändra den här inställningen. Kontakta administratören om du behöver mer hjälp.

Ta bort cookies när Chrome stängs

Du kan tillåta att cookies sparas när du surfar och att de raderas automatiskt när du stänger Chrome.

 1. Öppna Google Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Klicka på Avancerat längst ned.
 4. Klicka på Webbplatsinställningar under Sekretess och säkerhet följt av Cookies.
 5. Aktivera Behåll bara lokala uppgifter tills du stänger webbläsaren.

Relaterade artiklar