Rensa, aktivera och hantera cookies i Chrome

Du kan välja om du vill ta bort befintliga cookies, tillåta eller blockera alla cookies och ange inställningar för enskilda webbplatser.

Vad är cookies?

Cookies är filer som har skapats av webbplatser du besöker. Dessa förenklar din onlineupplevelse genom att spara webbläsarinformation. Med hjälp av cookies kan du fortsätta att vara inloggad på webbplatser, webbplatsinställningar sparas och lokalanpassad information visas för dig.

Det finns två typer av cookies:

 • Cookies från första part skapas av webbplatsen du besöker. Webbplatsen visas i adressfältet.
 • Cookies från tredje part skapas av andra webbplatser. Dessa webbplatser äger en del av innehållet som visas på webbplatsen du besöker, till exempel annonser eller bilder.

Ta bort alla cookies

Om du tar bort cookies loggas du ut från webbplatser och sparade inställningar kan raderas.

 1. Öppna Chrome-appen Chrome på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Mer Mer till höger om adressfältet följt av Inställningar.
 3. Tryck på Sekretess följt av Rensa webbinformation.
 4. Välj ett tidsintervall, till exempel Senaste timmen eller Genom tiderna.
 5. Markera Cookies, medielicenser och webbplatsdata. Avmarkera alla andra objekt.
 6. Tryck på Rensa data följt av Rensa.

Tillåta eller blockera cookies

Du kan tillåta eller blockera cookies som sparats av webbplatser

Obs! Om du inte tillåter att webbplatser sparar cookies kommer de flesta webbplatser där du måste logga in inte att fungera.

 1. Öppna Chrome-appen Chrome på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Mer Mer till höger om adressfältet följt av Inställningar.
 3. Tryck på Webbplatsinställningar följt av Cookies.
 4. Aktivera eller inaktivera Cookies.

Blockera cookies från andra webbplatser

Du kan tillåta cookies från webbplatsen du besöker och samtidigt blockera cookies från andra webbplatser som har annonser eller bilder på webbplatsen. Om du vill blockera cookies från tredje part avmarkerar du kryssrutan bredvid Tillåt cookies från tredje part.

Alla cookies och all webbplatsdata från andra webbplatser blockeras även om du har lagt till webbplatsen i listan över undantag.

Relaterade artiklar