Radera, tillåt och hantera cookies i Chrome

Du kan välja om du vill radera befintliga cookies, tillåta eller blockera alla cookies och ange inställningar för enskilda webbplatser.

Viktigt! Om du ingår i testgruppen för spårningsskydd ser du den nya inställningen Spårningsskydd i Chrome för hantering av tredjepartscookies. Läs mer om Spårningsskydd.

Vad är cookies?

Cookies är filer som skapas av webbplatser du besöker. Genom att spara information om ditt besök gör de din onlineupplevelse enklare. Webbplatser kan till exempel hålla dig inloggad, komma ihåg dina webbplatsinställningar och ge dig innehåll som är relevant för din plats.

Det finns två typer av cookies:

 • Förstapartscookies: skapas av webbplatsen du besöker. Webbplatsen visas i adressfältet.
 • Tredjepartscookies: skapas av andra webbplatser. En webbplats som du besöker kan bädda in innehåll från andra webbplatser, till exempel bilder, annonser och text. Dessa andra webbplatser kan spara cookies och annan data för att anpassa upplevelsen för dig.

Ta bort alla cookies

Obs! Om du tar bort cookies kanske du loggas ut från webbplatser som kommer ihåg dig, och dina sparade inställningar kan tas bort. Detta gäller varje gång en cookie raderas.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer uppe till höger Mer följt av Inställningar Inställningar.
 3. Klicka på Integritet och säkerhet följt av Tredjepartscookies.
  • Tips! Om du ingår i testgruppen för spårningsskydd väljer du Spårningsskydd i stället.
 4. Klicka på Se all webbplatsdata och alla behörigheter följt av Radera all data.
 5. Klicka på Radera för att bekräfta.

Ta bort enskilda cookies

Ta bort cookies från en webbplats
 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer uppe till höger Mer följt av Inställningar Inställningar.
 3. Klicka på Integritet och säkerhet följt av Tredjepartscookies.
  • Tips! Om du ingår i testgruppen för spårningsskydd väljer du Spårningsskydd i stället.
 4. Klicka på Se all webbplatsdata och alla behörigheter.
 5. Sök efter webbplatsens namn uppe till höger.
 6. Klicka på Radera Ta bort till höger om webbplatsen.
 7. Klicka på Radera för att bekräfta.
Ta bort cookies från en tidsperiod
 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Radera webbinformation.
 3. Klicka på rullgardinsmenyn högst upp bredvid Tidsintervall.
 4. Välj en tidsperiod, till exempel den senaste timmen eller dagen.
 5. Markera Cookies och annan webbplatsdata.
 6. Avmarkera alla andra objekt.
 7. Klicka på Radera data.

Ändra inställningarna för cookies

Obs! Om du inte tillåter att webbplatser sparar cookies kanske webbplatser inte fungerar som förväntat. Läs mer om webbplatsdata på enheten om du vill hantera förstapartscookies.

Du kan tillåta eller blockera cookies för alla webbplatser.

Tillåta eller blockera tredjepartscookies

Du kan tillåta eller blockera tredjepartscookies som standard.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer uppe till höger Mer följt av Inställningar Inställningar.
 3. Klicka på Integritet och säkerhetföljt av Tredjepartscookies.
 4. Välj ett alternativ:
  • Tillåt tredjepartscookies
  • Blockera tredjepartscookies i inkognitoläge
  • Blockera tredjepartscookies
   • Om du blockerar tredjepartscookies blockeras alla tredjepartscookies från andra webbplatser om inte webbplatsen finns med i listan över undantag.
Tillåta tredjepartscookies från en viss webbplats
Obs! Om du använder Chromebook på jobbet eller i skolan kanske det inte går att ändra den här inställningen. Kontakta administratören om du behöver mer hjälp

Även om du blockerar tredjepartscookies som standard kan du fortfarande tillåta dem för en viss webbplats.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Klicka på Integritet och säkerhet följt av Tredjepartscookies.
  • Tips! Om du ingår i testgruppen för spårningsskydd väljer du Spårningsskydd i stället.
 4. Klicka på Lägg till bredvid Tillåtna att använda tredjepartscookies.
 5. Ange webbadressen.
  • Om du vill skapa ett undantag för en hel domän infogar du [*.] framför domännamnet. Exempel: [*.]google.com gäller för både drive.google.com och calendar.google.com.
  • Du kan också ange en IP-adress eller en webbadress som inte börjar med http://.
 6. Välj Lägg till.

Om ett undantag inte behövs längre kan du ta bort det genom att klicka på Ta bort Ta bort till höger om webbplatsen.

Tillåt tillfälligt tredjepartscookies från en viss webbplats
Om du blockerar tredjepartscookies kanske vissa webbplatser inte fungerar som förväntat. Du kan tillfälligt tillåta tredjepartscookies från en viss webbplats som du besöker.
 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. I adressfältet högst upp:
  • Tillåta tredjepartscookies: Välj Tredjepartscookies har blockerats eller Spårningsskydd och aktivera Tredjepartscookies.
  • Blockera tredjepartscookies: Välj Tredjepartscookies har tillåtits eller Spårningsskydd Förhandsgranska och inaktivera Tredjepartscookies.
 3. Välj Stäng Stäng för att stänga dialogrutan och läsa in sidan på nytt. Du kan också stänga dialogrutan genom att trycka var som helst utanför den.
 4. När sidan har lästs in på nytt står det Tredjepartscookies tillåts, Tredjepartscookies har blockerats eller Tredjepartscookies är begränsade i adressfältet beroende på dina inställningar.

Tips!

 • Det här alternativet är endast tillfälligt och gäller endast för webbplatsen du besöker.
 • Webbplatser läggs till på undantagslistan automatiskt.
 • Om du tillfälligt tillåter tredjepartscookies på en webbplats överförs den inställningen till inkognitoläget och du kan inte återställa den från inkognitoläget.
Tillåta att relaterade webbplatser får åtkomst till din aktivitet
Ett företag kan definiera en grupp av webbplatser som har koppling till varandra. Ett företag kanske till exempel vill låta dig vara inloggad när du växlar mellan acme-music.example och acme-video.example.
Om du tillåter tredjepartscookies får relaterade webbplatser åtkomst till din aktivitet så att de kan anpassa innehåll eller låta dig vara inloggad på flera webbplatser.
Om du blockerar tredjepartscookies förhindras ofta den här typen av koppling mellan webbplatser. Du kan blockera tredjepartscookies och samtidigt tillåta att webbplatser i samma grupp förbättrar din upplevelse.
En fullständig lista över företag som definierar grupper med relaterade webbplatser finns på GitHub. Läs mer om relaterade webbplatser och tredjepartscookies.
Viktigt! Om du väljer Tillåt tredjepartscookies kan en grupp med relaterade webbplatser dela din aktivitet i gruppen som standard.
Viktigt! Om du har aktiverat spårningsskydd i inställningarna kan en grupp med relaterade webbplatser dela din aktivitet i gruppen som standard.

Så här tillåter du relaterade webbplatser att se din aktivitet inom gruppen:

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Klicka på Integritet och säkerhet följt av Tredjepartscookies.
 4. Välj Blockera tredjepartscookies.
 5. Aktivera eller inaktivera Tillåt att relaterade webbplatser ser din aktivitet i gruppen.

Så här visar du relaterade webbplatser i samma grupp:

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Klicka på Integritet och säkerhet följt av Tredjepartscookies följt av Se all webbplatsdata och alla behörigheter.
  • Tips! Om du ingår i testgruppen för spårningsskydd väljer du Spårningsskydd i stället.
 4. Välj en webbplats.
 5. Klicka på Mer Mer följt av Visa webbplatser i samma grupp.

Tips:

 • Om du vill hitta relaterade webbplatser klickar du på Visa information om webbplatsen Default (Secure) i adressfältet följt av Cookies och webbplatsdata följt av Se relaterade webbplatser.
  • Om du ingår i testgruppen för spårningsskydd väljer du Spårningsskydd i stället.
Om inbäddat innehåll

Webbplatser du besöker kan bädda in innehåll från andra webbplatser, till exempel bilder, annonser, text och till och med funktioner, som en textredigerare eller väderwidget. Dessa andra webbplatser kan be om behörighet att använda uppgifter som de har sparat om dig (ofta som cookies) för att deras innehåll ska fungera korrekt.

Tänk dig att du vanligtvis skriver dokument på docs.google.com. När du håller på med en skoluppgift måste du samarbeta med andra elever i skolans klassportal som ger direktåtkomst till Google Dokument. Följande kan ske med ditt tillstånd:

 • Google Dokument kan få åtkomst till tredjepartscookies medan du använder skolans webbplats, vilket möjliggör en anslutning mellan webbplatsen och Google Dokument.
 • Detta kan göra det möjligt för Google Dokument att verifiera vem du är, hitta din information och spara ändringar du gör i dina dokument på webbplatsen.

I vissa fall kan informationen användas för att spåra din aktivitet när du besöker webbplatser. Med hjälp av en integritetsfunktion kan du bestämma när du vill tillåta att inbäddat innehåll får åtkomst till din data på webbplatser som du litar på.

Tips! Anslutningen använder cookies och varar i 30 dagar eller så länge du är aktiv. Du kan när som helst sluta tillåta anslutningen i inställningarna.

Godkänna eller neka behörighet

När du besöker en webbplats som visar en uppmaning om att tillåta att det inbäddade innehållet använder information som webbplatsen har sparat om dig kan du välja ett av följande alternativ:

 • Välj Tillåt om du vill ge webbplatsen åtkomst till information som den har sparat om dig (med hjälp av cookies).
 • Välj Tillåt inte för att neka åtkomst.

Tips!

Hantera spårningsskydd

När funktionen är aktiverad begränsar spårningsskyddet webbplatser avsevärt från att använda tredjepartscookies för att spåra dig när du surfar, förutom i vissa begränsade fall för att grundläggande tjänster ska fungera. Du kan välja att blockera tredjepartscookies helt och hållet i inställningarna. Du kan hantera inställningarna för spårningsskydd i inställningarna för integritet och säkerhet.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer uppe till höger Mer följt av Inställningar Inställningar.
 3. Klicka på Integritet och säkerhet följt av Spårningsskydd.
 4. Du kan även välja avancerat integritetsskydd:
  • Blockera alla tredjepartscookies: När du aktiverar det här alternativet kanske funktioner på vissa webbplatser inte fungerar. Chrome blockerar alla tredjepartscookies från webbplatser du besöker, inklusive relaterade webbplatser.
  • Skicka begäran Do Not Track med webbtrafik: När du aktiverar det här alternativet begär du att webbplatser inte ska spåra dig. Webbplatser får efter eget gottfinnande bestämma om de vill tillmötesgå begäran. Läs mer om Do Not Track.
  • Välja vilka webbplatser du tillåter att använda tredjepartscookies: Du kan även kontrollera och redigera vilka webbplatser du tillåter att använda tredjepartscookies under Webbplatser som tillåts att använda tredjepartscookies. Läs mer om hur du tillåter tredjepartscookies.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny