Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Rensa, aktivera och hantera cookies i Chrome

Som standard tillåts alla cookies, men du kan ändra den inställningen och ta bort cookies för alla webbplatser eller för vissa sidor.

Vad är cookies?

Cookies är filer som har skapats av webbplatser du har besökt. I cookies sparas webbläsarinformation, t.ex. dina inställningar på en webbplats eller profiluppgifter. Det finns två typer av cookies:

 • Cookies från första part sparas av den webbplats som visas i adressfältet.
 • Cookies från tredje part kommer från andra webbplatser som till exempel har annonser eller bilder inbäddade på sidan du besöker.

Alla cookies är inte dåliga. Med hjälp av cookies kan en webbplats till exempel spara dina inställningar så att de kan läsas in på nytt nästa gång du besöker webbplatsen om en vecka. En webbplats kan spara din plats med hjälp av cookies så att du kan få lokalanpassad information, t.ex. om vädret.

Radera enskilda cookies eller ta bort alla cookies

Du kan ta bort cookieinformation och data från första och tredje part från enheten. Om du tar bort cookies kan det hända att exempelvis sparade inställningar på webbplatser raderas.

 1. Öppna Google Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer högst upp till höger och sedan Inställningar.
 3. Klicka på Visa avancerade inställningar längst ned.
 4. Klicka på knappen Innehållsinställningar i avsnittet Sekretess.
 5. Klicka på Alla cookies och webbplatsdata under Cookies.

Tillåta cookies eller inte

Du kan aktivera eller inaktivera cookies som sparas av webbplatser.

 1. Öppna Google Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer högst upp till höger och sedan Inställningar.
 3. Klicka på Visa avancerade inställningar längst ned.
 4. Klicka på knappen Innehållsinställningar i avsnittet Sekretess.
 5. Ändra inställningarna under Cookies:
  • Om du vill tillåta cookies från första och tredje part väljer du Tillåt att lokal data sparas.
  • Om du vill blockera alla cookies väljer du Förhindra att webbplatser sparar data. Med den här inställningen kommer de flesta webbplatser där du måste logga in inte att fungera.
  • Om du vill blockera alla cookies från tredje part och bara tillåta cookies från första part markerar du kryssrutan Blockera cookies och webbplatsdata från tredje part. Inställningen innebär att webbplatsdata inte kan skrivas eller läsas även om du har lagt till webbplatsen i listan över undantag och valt att tillåta cookies från den.

Kontrollera att inställningarna har sparats

Om en cookie blockeras när du besöker en webbplats visas ikonen för blockerade cookies Blockerad cookie i adressfältet. 

Hantera annan information i cookies

Du bestämmer själv över informationen i cookies när du använder Chrome på datorn. Läs mer om hur du använder inställningarna.

Behåll cookies och webbplatsdata som standard tills du stänger webbläsaren

Webbplatser tillåts behålla information medan du surfar, bland annat cookies från första och tredje part, men den raderas när du avslutar Chrome.

 1. Öppna Google Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer högst upp till höger och sedan Inställningar.
 3. Klicka på Visa avancerade inställningar längst ned.
 4. Klicka på knappen Innehållsinställningar i avsnittet Sekretess.
 5. Välj Behåll bara lokala uppgifter tills du stänger webbläsaren under Cookies.

Det går inte att ta bort vissa cookies och viss webbplatsdata som hör till appar som du har lagt till i Chrome från Chrome Web Store. Läs mer om hur du tar bort data i värdlagrade appar genom att rensa cacheminnet och annan webbinformation.

Gör undantag för enskilda webbplatser eller domäner

Du kan blockera cookies överlag men tillåta dem för enskilda webbplatser:

 1. Öppna Google Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer högst upp till höger och sedan Inställningar.
 3. Klicka på Visa avancerade inställningar längst ned.
 4. Klicka på knappen Innehållsinställningar i avsnittet Sekretess.
 5. Klicka på Hantera undantag under Cookies.
 6. Skriv namnet på webbplatsen som cookies ska tillåtas för.
  • Om du vill tillåta cookies för en hel domän skriver du [*.] före domännamnet. Exempel: [*.]google.com. Det undantaget skulle gälla för drive.google.com och calendar.google.com.
  • Du kan också ange en IP-adress eller en webbadress som inte börjar med http.
 7. Klicka på nedåtpilen Nedåtpil till höger om namnet på webbplatsen.
 8. Välj om webbplatsen kan spara cookies. Om du väljer Rensa vid avslut tas webbplatsens cookies bort när du stänger webbläsaren.

I den här rutan kan du också redigera och ta bort undantag.

 1. Öppna Google Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer högst upp till höger och sedan Inställningar.
 3. Klicka på Visa avancerade inställningar längst ned.
 4. Klicka på knappen Innehållsinställningar i avsnittet Sekretess.
 5. Klicka på Hantera undantag under Cookies.
 6. Håll muspekaren över namnet på en webbplats eller domän.
 7. Klicka på Stäng Stäng till höger.
 8. Klicka på Klar.

Om du använder Chromebook på jobbet eller i skolan kan det hända att nätverksadministratören har konfigurerat cookies åt dig. I så fall kan du inte ändra inställningarna själv. Läs mer om hur du använder en Chromebook som hanteras av någon annan.

Ändra cookieinställningarna för sidan du har öppen

Om du har lagt till cookieundantag för enskilda domäner visas den här ikonen i adressfältet om cookies blockeras: Blockerad cookie

Du kan justera cookieinställningarna för sidan du har öppen.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Öppna sidan som du vill hantera cookies för.
 3. Klicka på låset Lås eller sidan Tom sida längst upp bredvid webbadressen.
 4. Klicka på [antal] från den här webbplatsen.
 5. Ändra cookieinställningarna:
  • Blockera tillåtna cookies igen: Välj webbplatsen i listan högst upp på fliken Tillåtna och klicka på Blockera.
  • Tillåta cookies från en domän: Välj webbplatsen i listan högst upp på fliken Blockerade och klicka på Tillåt.
  • Tillåta cookies från en domän tills du avslutar Chrome: Välj webbplatsen från listan högst upp på fliken Blockerade och klicka på Rensa vid avslut. Alla cookies för webbplatsen tas bort när du stänger webbläsaren.

Du kanske måste läsa in sidan igen för att ändringarna ska börja gälla. Även om du har tillåtit cookies från en webbplats godkänns inte cookies därifrån när den är tredje part om kryssrutan Blockera cookies och webbplatsdata från tredje part är markerad.

Relaterade artiklar