Správa súborov cookie a údajov stránok

Povolenia súborov cookie máte v prehliadači Google Chrome pod kontrolou. V predvolenom nastavení sú povolené všetky súbory cookie, toto nastavenie však môžete upraviť. Ak boli súbory cookie nastavené alebo zablokované na práve zobrazenej stránke, zobrazí sa na konci panela s nástrojmi ikona.

Čo sú súbory cookie? Súbory cookie sú súbory vytvárané navštívenými webovými stránkami a ukladajú informácie o prehliadaní, ako napríklad predvoľby stránok alebo informácie o profile. Existujú dva typy súborov cookie: súbory cookie prvej strany sú nastavené doménou stránok, ktorá je uvedená v paneli s adresou. Súbory cookie tretej strany pochádzajú zo zdrojov z iných domén, ktoré majú položky, ako sú reklamy alebo obrázky, vložené do stránky.

Úprava povolení týkajúcich sa súborov cookie a údajov stránok

 1. Kliknite na Ponuku Chrome Chrome menu na paneli s nástrojmi prehliadača.
 2. Vyberte možnosť Nastavenia.
 3. Kliknite na možnosť Zobraziť rozšírené nastavenia.
 4. V sekcii Súkromie kliknite na tlačidlo Nastavenia obsahu.
 5. V sekcii Súbory cookie môžete zmeniť nasledujúce nastavenia súborov cookie:

  Odstránenie súborov cookie

  Kliknutím na možnosť Všetky súbory cookie a údaje stránok otvorte dialógové okno Súbory cookie a ďalšie údaje.
  • Ak chcete odstrániť všetky súbory cookie, kliknite na tlačidlo Odstrániť všetko umiestnené v spodnej časti dialógového okna.
  • Ak chcete odstrániť konkrétny súbor cookie, umiestnite kurzor myši nad stránky, ktoré tento súbor cookie vydali, a kliknite na znak X, ktorý sa zobrazí v pravom rohu.

  Taktiež sa môžete rozhodnúť pre odstránenie všetkých súborov cookie vytvorených v určitom časovom období. Odstránite ich pomocou dialógového okna Vymazať údaje prehliadania.

  Ak chcete, aby prehliadač Google Chrome pri zavretí všetkých okien automaticky odstránil všetky súbory cookie, začiarknite v dialógovom okne Nastavenia obsahu políčko Uchovávať miestne údaje len kým neukončím reláciu prehliadača. Môžete tiež určiť výnimky, aby sa pri každom zavretí prehliadača odstránili súbory cookie konkrétnych webových stránok.

  Blokovanie súborov cookie ako predvolené nastavenie

  • Blokovanie všetkých súbory cookie: Začiarknite políčko „Zabrániť nastaveniu údajov webovými stránkami“. MajPo výbere tejto možnosti nebude fungovať väčšina webových stránok, ktoré vyžadujú prihlásenie. Keď dôjde k zablokovaniu súboru cookie, na paneli s adresou sa zobrazí symbol zablokovaný súbor cookie.
  • Blokovanie súborov cookie len od tretích strán: začiarknite políčko Ignorovať výnimky a zablokovať nastavenie súborov cookie tretích strán. Ak je toto políčko začiarknuté, súbory cookie tretích strán budú blokované aj v prípade stránok, ktoré pridáte do zoznamu Výnimky a ktorých súbory cookie povolíte.

  Povolenie súborov cookie ako predvolené nastavenie

  Uistite sa, že je vybratá možnosť Povoliť nastavenie miestnych údajov. Povolia sa tým súbory cookie prvej a tretej strany. Ak chcete prijať iba súbory cookie prvej strany, začiarknite políčko Blokovať súbory cookie tretej strany a údaje stránok.

  Uchovanie súborov cookie a údajov stránok len do ukončenia relácie prehliadača ako predvolené nastavenie

  Prehliadač Chrome povolí webovým stránkam ukladať miestne údaje vrátane súborov cookie prvej aj tretej strany, ale pri ukončení prehliadača Chrome tieto údaje vymaže.

  Niektoré súbory cookie a iné údaje súvisiace s hostenými aplikáciami nie je možné vymazať prostredníctvom Nastavení obsahu. Viac informácií o vymazaní údajov hostených aplikácií odstránením vyrovnávacej pamäte a ďalších údajov prehliadania

  Udelenie výnimiek pre súbory cookie z konkrétnych webových stránok alebo domén

  Ak chcete ovládať, ako by sa malo zaobchádzať so súbormi cookie v prípade niekoľkých konkrétnych webových stránok alebo domén, kliknite na položku Spravovať výnimky. Ak chcete do zobrazeného dialógového okna Výnimky súborov cookie a údajov stránok pridať pravidlo, postupujte takto:

  1. Kliknite na pole Pridať nový vzor výnimky a zadajte názov domény, pre ktorú chcete vytvoriť výnimku.
   • Ak chcete pridať výnimku pre celú doménu, vložte pred názov domény znak [*.] (Príklad: [*.]google.com. Tomuto vzoru zodpovedajú adresy drive.google.com aj calendar.google.com.).
   • Môžete tiež určiť adresu IP, IPv6 alebo adresu URL s iným protokolom ako http.
  2. V ponuke zvoľte, či môžu webové stránky nastavovať súbory cookie. Ak vyberiete možnosť Vymazať pri ukončení, súbory cookie sa vymažú pri každom zavretí prehliadača.

  Pomocou tohto dialógového okna môžete tiež výnimky upravovať alebo odstraňovať.

Používate Chromebook v práci alebo v škole? Je možné, že súbory cookie konfiguruje správca siete. V takom prípade tu nebudete môcť tieto nastavenia zmeniť. Viac informácií o používaní spravovaného Chromebooku

Zobrazenie informácií o súboroch cookie pre práve zobrazenú stránku

V paneli s adresou sa môžu zobraziť ikony upozorňujúce na blokované alebo nastavené súbory cookie:

 • Ikona blokované súbory cookie sa zobrazí pri zablokovaní súboru cookie na práve zobrazenej stránke, a to aj v prípade, ak ste v predvolenom nastavení povolili všetky miestne údaje. Stane sa tak kvôli výnimkám, ktoré ste vytvorili pre konkrétne domény.
 • Ikona povolené súbory cookie sa zobrazí pri každom nastavení súborov cookie na práve zobrazenej stránke, a to aj v prípade, ak ste v predvolenom nastavení zablokovali všetky súbory cookie. Stane sa tak kvôli výnimkám, ktoré ste vytvorili pre konkrétne domény.

Ak chcete zobraziť súbory cookie, ktoré boli nastavené alebo zablokované, kliknite na danú ikonu a potom na možnosť Zobraziť súbory cookie a údaje stránok. Následne budete môcť vytvoriť tieto výnimky:

 • Opätovne blokovať povolené súbory cookie: vyberte stránky zo zoznamu v hornej časti karty „Povolené“ a kliknite na položku Blokovať. Tieto domény budú pridané do vášho zoznamu výnimiek.
 • Povoliť súbory cookie z domény: vyberte stránky zo zoznamu v hornej časti karty „Blokované“ a kliknite na položku Povoliť. Tieto domény budú pridané do vášho zoznamu výnimiek.

  Ak ako možnosť pri spustení prehliadača vyberiete položku Pokračovať na konci predchádzajúcej relácie, súbory cookie relácie sa pri ukončení prehliadača uložia. Zostanete tak prihlásený/-á na stránkach, ako sú napríklad stránky služby Gmail.

 • Povoliť súbory cookie z domény až do ukončenia alebo zavretia prehliadača Chrome: vyberte stránky zo zoznamu v hornej časti karty „Blokované“ a kliknite na položku Vymazať pri ukončení. Súbory cookie sa pri každom zavretí prehliadača odstránia.

Stránku budete musieť pravdepodobne znova načítať, aby sa zmeny prejavili. Ak je začiarknuté políčko Blokovať súbory tretej strany a údaje stránok, súbory cookie tretej strany z týchto stránok prijaté nebudú, a to ani v prípade, že povolíte súbory cookie určitých stránok.