Czyszczenie plików cookie, zezwalanie na nie oraz zarządzanie nimi w Chrome

Możesz usunąć istniejące pliki cookie, zezwolić na wszystkie pliki tego typu lub wszystkie je zablokować. Możesz też określić ustawienia dotyczące konkretnych witryn.

Ważne: jeśli należysz do grupy testowej ochrony przed śledzeniem, w Chrome zobaczysz nowe ustawienie do zarządzania plikami cookie innych firm – „Ochrona przed śledzeniem”. Więcej informacji o ochronie przed śledzeniem

Co to są pliki cookie

Pliki cookie są tworzone przez odwiedzane witryny. Dzięki zapisywaniu informacji o Twojej wizycie możesz łatwiej korzystać z internetu. Witryny na przykład wiedzą, że jesteś zalogowanym użytkownikiem, pamiętają Twoje ustawienia i udostępniają Ci treści, których temat odnosi się do Twojej lokalizacji.

Istnieją 2 typy plików cookie:

 • Własne pliki cookie tworzy witryna, którą odwiedzasz. Jej adres znajdziesz na pasku adresu.
 • Pliki cookie innych firm są tworzone przez inne witryny. Witryna, którą odwiedzasz, może wykorzystywać treści z innych witryn, np. obrazy, reklamy i tekst. Każda z tych innych witryn może zapisywać pliki cookie i inne dane, aby spersonalizować sposób działania.

Usuwanie wszystkich plików cookie

Ważne: jeśli usuniesz pliki cookie, to strony, które Cię pamiętają, mogą Cię wylogować i zapomnieć Twoje zapisane ustawienia. Tak może się stać za każdym razem, gdy plik cookie zostanie usunięty.

 1. Otwórz Chrome Chrome na urządzeniu z Androidem.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 3. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo a potem Usuń dane przeglądania.
 4. Wybierz zakres czasowy, na przykład Ostatnia godzina lub Od początku.
 5. Zaznacz Pliki cookie i dane witryn i odznacz wszystkie pozostałe elementy.
 6. Kliknij Usuń dane a potem Usuń.
Usuwanie plików cookie z 1 witryny
 1. Otwórz Chrome Chrome na urządzeniu z Androidem.
 2. Otwórz stronę internetową.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Informacje o stronie Default (Secure) a potem Pliki cookie i dane witryn.
 4. Obok liczby plików cookie kliknij Usuń Usuń.
Zezwalanie na pliki cookie innych firm i ich blokowanie
Ważne: jeśli nie zezwolisz na zapisywanie plików cookie, strony mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli chcesz zarządzać własnymi plikami cookie, dowiedz się więcej o danych witryn na urządzeniu.
W dowolnej witrynie możesz zezwolić na pliki cookie innych firm lub je zablokować:
 1. Otwórz Chrome Chrome na urządzeniu z Androidem.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 3. Kliknij Ustawienia witryn a potem Pliki cookie innych firm.
 4. Wybierz opcję:
  • Zezwalaj na pliki cookie innych firm.
  • Blokuj pliki cookie innych firm w trybie incognito.
  • Blokuj pliki cookie innych firm.
   • Jeśli zablokujesz pliki cookie innych firm, wszystkie takie pliki z innych witryn będą blokowane, chyba że dana witryna jest dozwolona na Twojej liście wyjątków.
Zezwalanie na pliki cookie innych firm w określonej witrynie

Jeśli domyślnie blokujesz pliki cookie innych firm, nadal możesz zezwolić na ich stosowanie w określonej witrynie.

 1. Otwórz Chrome Chrome na urządzeniu z Androidem.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 3. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo a potem Pliki cookie innych firm.
  • Wskazówka: jeśli należysz do grupy testowej ochrony przed śledzeniem, wybierz Ochrona przed śledzeniem.
 4. Kliknij + DODAJ WITRYNĘ DO WYJĄTKÓW.
 5. Wpisz adres internetowy.
  • Aby określić wyjątek dla całej domeny, przed jej nazwą wpisz [*.]. Na przykład [*.]google.com uwzględnia zarówno drive.google.com, jak i calendar.google.com.
  • Możesz też podać adres IP lub adres internetowy, który nie zaczyna się od http://.
 6. Kliknij Dodaj.
Aby usunąć wyjątek, którego nie potrzebujesz, kliknij go i wybierz Usuń.
Tymczasowe zezwalanie na pliki cookie innych firm w określonej witrynie
Jeśli zablokujesz pliki cookie innych firm, niektóre witryny mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Możesz tymczasowo zezwolić na używanie plików cookie innych firm w przypadku określonej witryny, którą odwiedzasz.
 1. Otwórz Chrome Chrome na urządzeniu z Androidem.
 2. Na pasku adresu u góry:
  • Aby zezwolić na pliki cookie innych firm: wybierz Informacje o stronie Default (Secure) a potem Pliki cookie i dane witryn i włącz Pliki cookie innych firm.
  • Aby zablokować pliki cookie innych firm: wybierz Informacje o stronie Default (Secure) a potem Pliki cookie i dane witryn i wyłącz Pliki cookie innych firm.

Wskazówki:

 • Ta opcja jest tymczasowa i dotyczy tylko przeglądanej witryny.
 • Witryny są automatycznie dodawane do listy wyjątków.
 • Jeśli tymczasowo zezwolisz witrynie na używanie plików cookie innych firm, ustawienie to zostanie przeniesione do trybu incognito i w tym trybie nie będzie można go zresetować.
Zezwalanie powiązanym witrynom na dostęp do Twojej aktywności

Firma może zdefiniować grupę powiązanych ze sobą witryn. Na przykład firma może chcieć, aby użytkownicy przechodzący między witrynami acme-music.example i acme-video.example nie musieli się wylogowywać.

Jeśli zezwalasz na pliki cookie innych firm: umożliwia to powiązanym witrynom uzyskiwanie dostępu do Twojej aktywności w celu personalizowania treści i unikanie wylogowywania Cię przy przechodzeniu do innej witryny.

Jeśli blokujesz pliki cookie innych firm: często uniemożliwia to takie połączenia między witrynami. Możesz blokować pliki cookie innych firm, a jednocześnie umożliwiać wygodniejsze przeglądanie witryn z tej samej grupy.

Pełną listę firm, które definiują grupy powiązanych witryn, znajdziesz na GitHubie. Więcej informacji o powiązanych witrynach i plikach cookie innych firm

Ważne: jeśli wybierzesz „Zezwalaj na pliki cookie innych firm”, powiązane witryny domyślnie będą mogły udostępniać Twoją aktywność w grupie, do której należą.

Aby zezwolić powiązanym witrynom na wyświetlanie Twojej aktywności w grupie:

 1. Otwórz Chrome Chrome na urządzeniu z Androidem.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 3. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo a potem Pliki cookie innych firm a potem Blokuj pliki cookie innych firm.
 4. Włącz lub wyłącz opcję Zezwalaj powiązanym witrynom na dostęp do danych o Twojej aktywności w grupie.

Aby wyświetlać powiązane witryny w tej samej grupie:

 1. Otwórz Chrome Chrome na urządzeniu z Androidem.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 3. Kliknij Ustawienia witryn a potem Wszystkie witryny.
 4. Wybierz witrynę.
 5. W sekcji „Powiązane witryny” znajdź witryny z tej samej grupy.

Zarządzanie ochroną przed śledzeniem

Gdy ochrona przed śledzeniem jest włączona, witryny w zasadzie nie mogą używać plików cookie innych firm do śledzenia Twoich czynności związanych z przeglądaniem internetu. Wyjątkiem są sytuacje, gdy jest to wymagane do działania podstawowych usług. Jeśli chcesz, możesz całkowicie zablokować pliki cookie innych firm w ustawieniach. Ustawieniami ochrony przed śledzeniem możesz zarządzać w sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo”.

 1. Otwórz Chrome Chrome na urządzeniu z Androidem.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 3. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo a potem Ochrona przed śledzeniem.
 4. Aby dostosować zabezpieczenia przed śledzeniem, możesz użyć tych opcji:
  • Blokuj wszystkie pliki cookie innych firm: po włączeniu tego ustawienia funkcje w niektórych witrynach mogą nie działać. Chrome blokuje wszystkie pliki cookie innych firm z odwiedzanych przez Ciebie witryn, w tym z powiązanych witryn.
  • Wysyłaj żądanie „Do Not Track” podczas przeglądania: gdy ta opcja jest włączona, witryny otrzymują żądanie, że mają Cię nie śledzić. Witryny same decydują, czy będą tego przestrzegać. Więcej informacji o żądaniu „Do Not Track”
  • Wybieranie witryn, które mogą używać plików cookie innych firm: w sekcji „Zezwolono na używanie plików cookie innych firm” możesz też sprawdzić i określić, które witryny mogą korzystać z plików cookie innych firm. Jak zezwolić na pliki cookie innych firm

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne