Czyszczenie plików cookie, zezwalanie na nie oraz zarządzanie nimi w Chrome

Możesz usunąć istniejące pliki cookie, zezwolić na wszystkie pliki tego typu lub wszystkie je zablokować. Możesz też określić ustawienia dotyczące konkretnych witryn.

Co to są pliki cookie

Pliki cookie są tworzone przez odwiedzane witryny. Dzięki zapisywaniu informacji o Twojej wizycie możesz łatwiej korzystać z internetu. Witryny na przykład wiedzą, że jesteś zalogowanym użytkownikiem, pamiętają Twoje ustawienia i udostępniają Ci treści, których temat odnosi się do Twojej lokalizacji.

Istnieją 2 typy plików cookie:

 • Własne pliki cookie tworzy witryna, którą odwiedzasz. Jej adres znajdziesz na pasku adresu.
 • Pliki cookie innych firm są tworzone przez inne witryny. Witryna, którą odwiedzasz, może wykorzystywać treści z innych witryn, np. obrazy, reklamy i tekst. Każda z tych witryn może zapisywać pliki cookie i inne dane, aby spersonalizować sposób działania.

Usuwanie wszystkich plików cookie

Ważne: jeśli usuniesz pliki cookie, to strony, które Cię pamiętają, mogą Cię wylogować i zapomnieć Twoje zapisane ustawienia. Tak może się stać za każdym razem, gdy plik cookie zostanie usunięty.

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia Ustawienia.
 3. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo a potem Pliki cookie i inne dane witryn.
 4. Kliknij Zobacz wszystkie dane witryn i uprawnienia a potem Wyczyść wszystkie dane.
 5. Aby potwierdzić, kliknij Wyczyść.

Usuwanie konkretnych plików cookie

Usuwanie plików cookie z witryny
 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia Ustawienia.
 3. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo a potem Pliki cookie i inne dane witryn.
 4. Kliknij Zobacz wszystkie dane witryn i uprawnienia.
 5. W prawym górnym rogu wyszukaj nazwę witryny.
 6. Na prawo od niej kliknij Usuń Usuń.
 7. Aby potwierdzić, kliknij Wyczyść.
Usuwanie plików cookie z pewnego okresu
 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Więcej narzędzi a potem Wyczyść dane przeglądania.
 3. U góry strony, obok opcji „Zakres czasu”, kliknij menu.
 4. Wybierz okres, np. ostatnia godzina lub ostatni dzień.
 5. Zaznacz Pliki cookie i inne dane witryn.
 6. Odznacz wszystkie pozostałe elementy.
 7. Kliknij Wyczyść dane.

Zmienianie ustawień plików cookie

Ważne: jeśli nie zezwolisz na zapisywanie plików cookie, większość witryn wymagających logowania nie będzie działać, a Twoje zapisane ustawienia mogą zostać wykasowane.

Możesz zezwalać na pliki cookie lub blokować je w dowolnej witrynie.

Zezwalanie na pliki cookie i ich blokowanie

Możesz domyślnie zezwolić na wszystkie pliki cookie lub je zablokować. Możesz też zezwolić na pliki cookie z witryny, którą odwiedzasz, a jednocześnie blokować pliki tego typu innych firm powiązane z reklamami lub obrazami w tej witrynie.

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia Ustawienia.
 3. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij Pliki cookie i inne dane witryn.
 4. Wybierz opcję:
  • Zezwól na wszystkie pliki cookie,
  • Blokuj wszystkie pliki cookie (niezalecane),
  • Blokuj pliki cookie innych firm w trybie incognito,
  • Blokuj pliki cookie innych firm.
   • Jeśli zablokujesz pliki cookie innych firm, wszystkie pliki cookie i dane innych witryn będą blokowane nawet wtedy, gdy dana witryna jest dozwolona na Twojej liście wyjątków.
Zezwalanie na pliki cookie konkretnej witryny lub ich blokowanie
Ważne: jeśli używasz Chromebooka w pracy lub szkole, możesz nie mieć uprawnień do zmiany tego ustawienia. Aby uzyskać dodatkową pomoc, skontaktuj się z administratorem.

Nawet jeśli domyślnie zezwalasz na pliki cookie, możesz zablokować je w przypadku konkretnej witryny.

 1. Na komputerze otwórz Chrome.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 3. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo a potem Pliki cookie i inne dane witryn.
 4. Obok opcji „Witryny, które zawsze mogą używać plików cookie”, „Zawsze usuwaj pliki cookie po zamknięciu okien” lub „Witryny, które nigdy nie używają plików cookie” kliknij Dodaj.
 5. Wpisz adres internetowy.
  • Aby określić wyjątek dla całej domeny, przed jej nazwą wpisz [*.]. Na przykład [*.]google.com uwzględnia zarówno drive.google.com, jak i calendar.google.com.
  • Możesz też podać adres IP lub adres internetowy, który nie zaczyna się od http://.
 6. Kliknij Dodaj.

Aby usunąć wyjątek, którego już nie potrzebujesz, na prawo od adresu witryny kliknij Więcej Więcej a potem Usuń.

Tymczasowe zezwalanie na pliki cookie innych firm w określonej witrynie
Jeśli zablokujesz pliki cookie innych firm, niektóre witryny mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Możesz tymczasowo zezwolić na używanie plików cookie innych firm w przypadku określonej witryny, którą odwiedzasz.
 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. Na pasku adresu u góry:
  • Aby zezwolić na pliki cookie innych firm: kliknij Pliki cookie innych firm zostały zablokowane i włącz Pliki cookie innych firm.
  • Aby zablokować pliki cookie innych firm: kliknij Pliki cookie innych firm są dozwolone Podgląd i wyłącz Pliki cookie innych firm.
 3. Aby zamknąć okno i ponownie załadować stronę, kliknij Zamknij Zamknij. Możesz też kliknąć dowolne miejsce poza oknem, aby je zamknąć.
 4. Po ponownym załadowaniu strony pojawi się komunikat „Pliki cookie innych firm są dozwolone” lub „Pliki cookie innych firm zostały zablokowane”.

Wskazówki:

 • Ta opcja jest tymczasowa i dotyczy tylko przeglądanej witryny.
 • Witryny są automatycznie dodawane do listy wyjątków.
 • Jeśli tymczasowo zezwolisz witrynie na używanie plików cookie innych firm, ustawienie to zostanie przeniesione do trybu incognito i w tym trybie nie będzie można go zresetować.
Zezwalanie powiązanym witrynom na dostęp do Twojej aktywności
Firma może zdefiniować grupę powiązanych ze sobą witryn. Na przykład firma może chcieć, aby użytkownicy nie musieli się wylogowywać, przechodząc między witrynami acme-music.example i acme-video.example.
Jeśli zezwalasz na pliki cookie innych firm: umożliwia to powiązanym witrynom uzyskiwanie dostępu do Twojej aktywności w celu personalizowania treści i unikanie wylogowywania Cię przy przechodzeniu do innej witryny.
Jeśli blokujesz pliki cookie innych firm: często uniemożliwia to takie połączenia między witrynami. Możesz blokować pliki cookie innych firm, a jednocześnie zezwalać na wygodniejsze przeglądanie witryn z tej samej grupy.
Pełną listę firm, które definiują grupy powiązanych witryn, znajdziesz na GitHubie. Więcej informacji o powiązanych witrynach i plikach cookie innych firm
Ważne: jeśli wybierzesz „Zezwalaj na pliki cookie innych firm”, powiązane witryny domyślnie będą mogły udostępniać Twoją aktywność w grupie, do której należą.

Aby zezwolić powiązanym witrynom na wyświetlanie Twojej aktywności w grupie:

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 3. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo a potem Pliki cookie innych firm.
 4. Kliknij Blokuj pliki cookie innych firm.
 5. Włącz lub wyłącz opcję Zezwalaj powiązanym witrynom na dostęp do danych o Twojej aktywności w grupie.

Aby wyświetlać powiązane witryny w tej samej grupie:

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 3. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo a potem Pliki cookie innych firm a potem Zobacz wszystkie dane witryn i ich uprawnienia.
 4. Wybierz witrynę.
 5. Kliknij Więcej Więcej a potem Pokaż powiązane witryny.

Wskazówka: aby znaleźć powiązane witryny, obok paska adresu kliknij Wyświetl informacje o witrynie Default (Secure) a potem Pliki cookie i dane witryn a potem Pokaż powiązane witryny.

Informacje o treściach umieszczonych na stronach

W witrynach, które odwiedzasz, możesz napotkać umieszczone treści z innych witryn, np. obrazy, reklamy, tekst, a nawet funkcje, takie jak edytor tekstu lub widżet pogody. Te inne witryny mogą prosić o zgodę na korzystanie z informacji o Tobie (często zapisanych za pomocą plików cookie). Pozwala to na poprawne działanie ich zawartości.

Załóżmy, że zwykle tworzysz dokumenty w witrynie docs.google.com. Podczas wykonywania zadań szkolnych musisz współpracować z innymi uczniami na szkolnym portalu klasowym, który zapewnia bezpośredni dostęp do Dokumentów Google. Za Twoją zgodą:

 • Dokumenty Google mają dostęp do plików cookie innych firm, gdy korzystasz z witryny szkolnej. Pozwala to na połączenie między nią a Dokumentami Google.
 • Może to umożliwić Dokumentom Google weryfikację Twojej tożsamości, znajdowanie Twoich informacji i zapisywanie zmian, które wprowadzasz w dokumentach w witrynie.

W niektórych przypadkach możemy wykorzystać te informacje do śledzenia Twojej aktywności podczas przeglądania stron internetowych. W ramach funkcji ochrony prywatności możesz określić, kiedy chcesz zezwalać umieszczonym treściom na dostęp do Twoich danych w przypadku zaufanych witryn.

Wskazówka: połączenie używa plików cookie i działa przez 30 dni lub dopóki utrzymujesz aktywność. Zezwolenie na połączenie możesz w każdej chwili wyłączyć w Ustawieniach.

Aby przyznać lub odrzucić uprawnienia

Gdy przeglądasz witrynę, która wyświetla prośbę o pozwolenie na to, aby umieszczone treści mogły korzystać z zapisanych przez nie informacji o Tobie:

 • Kliknij Zezwól, aby zezwolić witrynie na dostęp do zapisanych (za pomocą plików cookie) informacji o Tobie.
 • Aby odmówić dostępu, wybierz Nie zezwalaj.

Wskazówki:

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
14345841975739457904
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
237