Slett, tillat og administrer informasjonskapsler i Chrome

Du kan slette eksisterende informasjonskapsler, tillate eller blokkere alle informasjonskapsler samt angi innstillinger for spesifikke nettsteder.

Viktig: Hvis du er en del av testgruppen for Sporingsbeskyttelse, ser du en ny Chrome-innstilling for administrering av informasjonskapsler fra tredjeparter, kalt «Sporingsbeskyttelse». Finn ut mer om Sporingsbeskyttelse.

Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er filer som lages av nettsteder du besøker. De lagrer informasjon om besøket ditt for å gjøre det lettere for deg å bruke nettet. Nettsteder kan for eksempel holde deg pålogget, huske nettstedsinnstillingene dine og vise deg lokalt relevant innhold.

Det finnes to typer informasjonskapsler:

 • Informasjonskapsler fra førstepart lages av nettstedet du besøker. Nettstedet vises i adressefeltet.
 • Informasjonskapsler fra tredjepart lages av andre nettsteder. Nettsteder du besøker, kan bygge inn innhold fra andre nettsteder, for eksempel bilder, annonser og tekst. Alle disse andre nettstedene kan lagre informasjonskapsler og andre data for å gi opplevelsen din et personlig preg.

Slett alle informasjonskapsler

Viktig: Hvis du sletter informasjonskapsler, kan du bli logget av nettsteder som husker deg, og de lagrede innstillingene dine kan bli slettet. Dette gjelder hver gang informasjonskapsler slettes.

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer og så Innstillinger Innstillinger.
 3. Klikk på Personvern og sikkerhet og så Informasjonskapsler fra tredjeparter.
  • Tips: Hvis du er en del av testgruppen for Sporingsbeskyttelse, velger du Sporingsbeskyttelse i stedet.
 4. Klikk på Se alle nettstedsdata og -tillatelserog så Slett alle data.
 5. For å bekrefte, klikk på Slett.

Slett bestemte informasjonskapsler

Slett informasjonskapsler for et nettsted
 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer og så Innstillinger Innstillinger.
 3. Klikk på Personvern og sikkerhet og så Informasjonskapsler fra tredjeparter.
  • Tips: Hvis du er en del av testgruppen for Sporingsbeskyttelse, velger du Sporingsbeskyttelse i stedet.
 4. Klikk på Se alle nettstedsdata og -tillatelser.
 5. Søk etter navnet på nettstedet øverst til høyre.
 6. Klikk på Fjern Fjern til høyre for nettstedet.
 7. For å bekrefte, klikk på Slett.
Slett informasjonskapsler fra en tidsperiode
 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer og så Slett nettlesingsdata.
 3. Klikk på rullegardinmenyen øverst, ved siden av «Tidsperiode».
 4. Velg en tidsperiode, for eksempel den siste timen eller den siste dagen.
 5. Merk av for Informasjonskapsler og andre nettstedsdata.
 6. Fjern avmerkingen for alle de andre elementene.
 7. Klikk på Slett data.

Endre innstillingene for informasjonskapsler

Viktig: Hvis du ikke gir nettsteder tillatelse til å lagre informasjonskapsler, kan det hende at de ikke fungerer som forventet. For å administrere informasjonskapsler fra førsteparter, finn ut mer om nettstedsdata på enheten.

Du kan tillate eller blokkere informasjonskapsler for alle nettsteder.

Tillat eller blokker informasjonskapsler fra tredjeparter

Du kan tillate eller blokkere informasjonskapsler fra tredjeparter som standard.

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer og så Innstillinger Innstillinger.
 3. Klikk på Personvern og sikkerhetog så Informasjonskapsler fra tredjeparter.
 4. Velg et alternativ:
  • Tillat informasjonskapsler fra tredjeparter.
  • Blokker informasjonskapsler fra tredjeparter i Inkognitomodus.
  • Blokker informasjonskapsler fra tredjeparter.
   • Hvis du blokkerer informasjonskapsler fra tredjeparter, blir alle informasjonskapsler fra tredjeparter fra andre nettsteder blokkert, unntatt for nettsteder som er tillatt på unntakslisten.
Tillat informasjonskapsler fra tredjeparter for bestemte nettsteder
Viktig: Hvis du bruker Chromebook på jobben eller skolen, kan du kanskje ikke endre denne innstillingen. Kontakt administratoren din hvis du trenger mer hjelp.

Hvis du blokkerer informasjonskapsler fra tredjeparter som standard, kan du likevel tillate dem for bestemte nettsteder.

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer og så Innstillinger.
 3. Klikk på Personvern og sikkerhet og så Informasjonskapsler fra tredjeparter.
  • Tips: Hvis du er en del av testgruppen for Sporingsbeskyttelse, velger du Sporingsbeskyttelse i stedet.
 4. Klikk på Legg til ved siden av «Nettsteder som har lov til å bruke informasjonskapsler fra tredjeparter».
 5. Skriv inn nettadressen.
  • For å lage et unntak for et helt domene, sett inn [*.] før domenenavnet. Eksempel: [*.]google.com samsvarer med både drive.google.com og calendar.google.com.
  • Du kan også skrive inn IP-adresser eller nettadresser som ikke begynner med http://.
 6. Velg Legg til.

For å fjerne et unntak du ikke vil ha lenger, klikk på Fjern Fjern til høyre for nettstedet.

Tillat informasjonskapsler fra tredjeparter midlertidig for bestemte nettsteder
Hvis du blokkerer informasjonskapsler fra tredjeparter, kan det hende at noen nettsteder ikke fungerer som forventet. Du kan tillate informasjonskapsler fra tredjeparter midlertidig for bestemte nettsteder du besøker.
 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Gjør dette i adressefeltet øverst:
  • Slik tillater du informasjonskapsler fra tredjeparter: Velg «Informasjonskapsler fra tredjeparter» eller «Sporingsbeskyttelse» , og slå på Informasjonskapsler fra tredjeparter.
  • Slik blokkerer du informasjonskapsler fra tredjeparter: Velg «Informasjonskapsler fra tredjeparter» eller «Sporingsbeskyttelse» Se forhåndsvisning, og slå av Informasjonskapsler fra tredjeparter.
 3. For å lukke dialogboksen og laste inn siden på nytt, velg Lukk Lukk. Du kan også velge hva som helst utenfor dialogboksen for å lukke den.
 4. Når siden lastes inn på nytt, viser adressefeltet «Informasjonskapsler fra tredjeparter er tillatt», «Informasjonskapsler fra tredjeparter er blokkert» eller «Informasjonskapsler fra tredjeparter er begrenset», avhengig av innstillingene dine.

Tips:

 • Dette alternativet er bare midlertidig og bare for nettstedet du er på.
 • Nettsteder blir automatisk lagt til på unntakslisten.
 • Hvis du tillater informasjonskapsler fra tredjeparter midlertidig på et nettsted, overføres denne innstillingen til inkognitomodus, og du kan ikke tilbakestille den fra inkognitomodus.
Gi relaterte nettsteder tilgang til aktiviteten din
Bedrifter kan definere grupper av nettsteder som er relatert til hverandre. Det kan for eksempel hende at en bedrift vil holde deg pålogget mens du bytter mellom acme-music.example og acme-video.example.
Hvis du tillater informasjonskapsler fra tredjeparter, får relaterte nettsteder tilgang til aktiviteten din for å kunne gi innhold et personlig preg eller holde deg pålogget på flere nettsteder.
Hvis du blokkerer informasjonskapsler fra tredjeparter, blir denne typen tilkoblinger mellom nettsteder ofte forhindret. Du kan blokkere informasjonskapsler fra tredjeparter samtidig som du tillater nettsteder i samme gruppe, for å få en bedre opplevelse.
Du kan se hele listen over bedrifter som definerer grupper med relaterte nettsteder, på GitHub. Finn ut mer om relaterte nettsteder og informasjonskapsler fra tredjeparter.
Viktig: Hvis du velger «Tillat informasjonskapsler fra tredjeparter», kan aktiviteten din som standard deles innad i grupper med relaterte nettsteder.
Viktig: Hvis du har «Sporingsbeskyttelse» i innstillingene, kan aktiviteten din som standard deles innad i grupper med relaterte nettsteder.

Slik tillater du relaterte nettsteder å se aktiviteten din i gruppen:

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer og så Innstillinger.
 3. Klikk på Personvern og sikkerhet og så Informasjonskapsler fra tredjeparter.
 4. Velg Blokker informasjonskapsler fra tredjeparter.
 5. Slå på eller av Tillat relaterte nettsteder å se aktiviteten din i gruppen.

Slik viser du relaterte nettsteder i samme gruppe:

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer og så Innstillinger.
 3. Klikk på Personvern og sikkerhet og så Informasjonskapsler fra tredjeparter og så Se alle nettstedsdata og -tillatelser.
  • Tips: Hvis du er en del av testgruppen for Sporingsbeskyttelse, velger du Sporingsbeskyttelse i stedet.
 4. Velg et nettsted.
 5. Klikk på Mer Mer og så Vis nettsteder i samme gruppe.

Tips:

 • For å finne relaterte nettsteder, klikk på Se nettstedsinformasjon Default (Secure) ved siden av adressefeltet og så Informasjonskapsler og nettstedsdata og så Se relaterte nettsteder.
  • Hvis du er en del av testgruppen for Sporingsbeskyttelse, velger du Sporingsbeskyttelse i stedet.
Om innebygd innhold

Nettsteder du besøker, kan bygge inn innhold fra andre nettsteder, blant annet bilder, annonser, tekst og til og med funksjoner – for eksempel tekstbehandlere eller værmoduler. Disse andre nettstedene kan be om tillatelse til å bruke informasjon de har lagret om deg (ofte via informasjonskapsler), for at innholdet skal fungere skikkelig.

Tenk deg for eksempel at du vanligvis skriver dokumenter på docs.google.com. Når du skriver en skoleoppgave, må du samarbeide med andre elever via skolens klasseportal, som gir direkte tilgang til Google Dokumenter. Med tillatelse fra deg:

 • Google Dokumenter får tilgang til informasjonskapslene sine fra tredjeparter mens du bruker skolens nettsted, via en tilkobling mellom nettstedet og Google Dokumenter.
 • Dette kan gjøre det mulig for Google Dokumenter å bekrefte hvem du er, finne informasjonen din og lagre endringer du gjør i dokumentene dine på nettstedet.

I noen tilfeller kan denne informasjonen brukes til å spore aktiviteten din mens du surfer på nettsteder. Som en personvernfunksjon kan du bestemme når du vil tillate at innebygd innhold får tilgang til dataene dine for nettsteder du stoler på.

Tips: Tilkoblingen bruker informasjonskapsler og varer i 30 dager eller så lenge du er aktiv. Du kan når som helst slutte å tillate tilkoblingen i Innstillinger.

Slik velger du om du vil gi tillatelse

Når du surfer på et nettsted som viser en melding der du blir bedt om å gi det innebygde innholdet tillatelse til å bruke informasjonen de har lagret om deg, kan du gjøre dette:

 • Velg Tillat hvis du vil gi nettstedet tilgang til informasjon det har lagret om deg (via informasjonskapsler)
 • Velg Ikke tillat hvis du vil nekte tilgang

Tips:

Administrer Sporingsbeskyttelse

Når Sporingsbeskyttelse er slått på, er nettsteder betydelig begrenset fra å bruke informasjonskapsler fra tredjeparter til å spore deg mens du surfer, med unntak av i begrensede tilfeller når det er nødvendig for at grunnleggende tjenester skal fungere. Du kan velge å blokkere informasjonskapsler fra tredjeparter fullstendig i innstillingene. Du kan administrere innstillingene for Sporingsbeskyttelse i «Personvern og sikkerhet»-innstillingene.

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer og så Innstillinger Innstillinger.
 3. Klikk på Personvern og sikkerhet og så Sporingsbeskyttelse.
 4. Du kan også velge avansert personvern:
  • Blokker alle informasjonskapsler fra tredjeparter: Når du slår på dette, kan det hende at funksjoner på enkelte nettsteder ikke fungerer. Chrome blokkerer alle informasjonskapsler fra tredjeparter på nettsteder du besøker, inkludert relaterte nettsteder.
  • Send «Ikke spor»-forespørsler med nettrafikken din: Når du slår på denne funksjonen, ber du nettsteder om ikke å spore deg. Nettsteder velger selv om de vil honorere forespørselen. Finn ut mer om «Ikke spor».
  • Velg hvilke nettsteder som skal ha lov til å bruke informasjonskapsler fra tredjeparter: Du kan også sjekke og endre hvilke nettsteder som skal ha lov til å bruke informasjonskapsler fra tredjeparter, under «Nettsteder som har lov til å bruke informasjonskapsler fra tredjeparter». Finn ut hvordan du tillater informasjonskapsler fra tredjeparter.

Relaterte ressurser

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny