Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Cookies wissen, inschakelen en beheren in Chrome

Alle cookies zijn standaard toegestaan, maar u kunt deze instelling aanpassen en cookies wissen voor alle sites of voor bepaalde pagina's.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn bestanden die worden gemaakt door websites die u heeft bezocht. In cookies worden browsergegevens, zoals uw sitevoorkeuren of profielgegevens, opgeslagen. Er zijn twee soorten cookies:

 • Directe cookies worden ingesteld door de site die in de adresbalk wordt vermeld.
 • Indirecte cookies zijn afkomstig van andere sites waarvan items (zoals advertenties of afbeeldingen) zijn ingesloten op de pagina die u bezoekt.

Niet alle cookies zijn slecht. Met cookies kan de website bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden zodat de instellingen opnieuw kunnen worden geladen wanneer u de site later weer bezoekt. Op basis van cookies kan een website ook uw locatie onthouden, zodat lokaal relevante content (zoals het weer) kan worden weergegeven.

Specifieke cookies verwijderen of alle cookies wissen

U kunt directe en indirecte cookiegegevens verwijderen van uw apparaten. Als u cookies verwijdert, worden dingen zoals opgeslagen voorkeuren op websites mogelijk verwijderd.

 1. Open Google Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op het menu Menu.
 3. Klik op Instellingen en vervolgens Geavanceerde instellingen weergeven.
 4. Klik in het gedeelte Privacy op Instellingen voor inhoud.
 5. Klik onder Cookies op Alle cookies en sitegegevens.

Cookies wel of niet toestaan

U kunt cookies die worden opgeslagen door websites, in- of uitschakelen.

 1. Open Google Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op het menu Menu.
 3. Klik op Instellingen en vervolgens Geavanceerde instellingen weergeven.
 4. Klik in het gedeelte Privacy op Instellingen voor inhoud.
 5. Gebruik het gedeelte Cookies om uw instellingen te wijzigen:
  • Als u alle cookies wilt blokkeren, klikt u op Sites niet toestaan gegevens in te stellen. Wanneer u deze instelling gebruikt, werken de meeste sites niet waarbij u moet inloggen.
  • Als u alleen directe cookies wilt toestaan en alle indirecte cookies wilt blokkeren, vinkt u Indirecte cookies en sitegegevens blokkeren aan. Deze instelling betekent dat sitegegevens niet kunnen worden geschreven en gelezen, zelfs niet als u een site heeft toegevoegd aan de lijst met uitzonderingen en ervoor heeft gekozen de bijbehorende cookies toe te staan.
  • Als u zowel directe als indirecte cookies wilt toestaan, klikt u op Toestaan dat lokaal gegevens worden ingesteld.

Controleren of uw instellingen zijn opgeslagen

Als u naar een site gaat en een cookie wordt geblokkeerd, wordt het pictogram voor een geblokkeerd cookie  weergegeven in de adresbalk. 

Andere cookiegegevens beheren

U heeft zelf de controle over uw cookiegegevens wanneer u Chrome op uw computer gebruikt. Bekijk informatie over het beheren van uw instellingen.

Cookies en sitegegevens standaard bewaren totdat u uw browser sluit

Chrome staat toe dat sites gegevens (waaronder directe en indirecte cookies) bewaren terwijl u browst. Deze worden gewist wanneer u Chrome sluit.

 1. Open Google Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op het menu Menu.
 3. Klik op Instellingen en vervolgens Geavanceerde instellingen weergeven.
 4. Klik in het gedeelte Privacy op Instellingen voor inhoud.
 5. Selecteer Lokale gegevens alleen bewaren totdat je je browser sluit onder Cookies.

U kunt bepaalde cookies en sitegegevens die horen bij apps die u vanuit de Chrome Web Store aan Chrome heeft toegevoegd, niet wissen. Bekijk meer informatie over hoe u gegevens van gehoste apps kunt wissen door uw cachegeheugen en andere browsergegevens te wissen.

Uitzonderingen instellen voor bepaalde websites of domeinen

U kunt de meeste cookies blokkeren terwijl u ze wel toestaat van bepaalde sites:

 1. Open Google Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op het menu Menu.
 3. Klik op Instellingen en vervolgens Geavanceerde instellingen weergeven.
 4. Klik in het gedeelte Privacy op Instellingen voor inhoud.
 5. Klik op Uitzonderingen beheren onder Cookies.
 6. Geef de naam op van de site waarvoor u cookies wilt toestaan.
  • Als u cookies voor een volledig domein wilt toestaan, voegt u [*.] in vóór de domeinnaam. Bijvoorbeeld: [*.]google.com. Hiermee wordt een uitzondering gemaakt voor drive.google.com en calendar.google.com.
  • U kunt ook een IP-adres opgeven of een webadres dat niet begint met 'http'.
 7. Gebruik het menu om te kiezen of de site cookies mag instellen. Als u Wissen bij het verlaten selecteert, worden de bijbehorende cookies elke keer verwijderd wanneer u de browser sluit.

U kunt via dit dialoogvenster ook uitzonderingen bewerken of verwijderen. Plaats de muisaanwijzer op de site of het domein, klik op de en klik op Gereed.

Als u een Chromebook op het werk of op school gebruikt, kan uw netwerkbeheerder cookies voor u configureren. In dat geval kunt u deze instellingen niet zelf wijzigen. Meer informatie over het gebruik van een beheerde Chromebook.

Cookietoestemming wijzigen voor de pagina die u bekijkt

Als u cookie-uitzonderingen heeft toegevoegd voor specifieke domeinen, ziet u het pictogram in de adresbalk als cookies worden geblokkeerd. 

U kunt cookietoestemming aanpassen voor de pagina waarop u zich bevindt.

 1. Open Chrome en ga naar de pagina waarvoor u cookies wilt beheren.
 2. Klik op het verbindingspictogram in de adresbalk, dat eruit kan zien als een hangslot Lock of een pagina Lege pagina.
 3. Klik op de link [aantal] van deze site.
 4. U past de cookies als volgt aan:
  • Toegestane cookies opnieuw blokkeren: selecteer op het tabblad Toegestaan de site in de lijst bovenaan en klik op Blokkeren.
  • Cookies van een domein toestaan: selecteer op het tabblad Geblokkeerd de site in de lijst bovenaan en klik op Toestaan.
  • Cookies van een domein toestaan totdat u het domein verlaat of Chrome afsluit: selecteer op het tabblad Geblokkeerd de site in de lijst bovenaan en klik op Wissen bij het verlaten. De cookies worden verwijderd wanneer u de browser sluit.

Mogelijk moet u de pagina opnieuw laden om de wijzigingen door te voeren. Ook als u de cookies van een site heeft toegestaan, worden de indirecte cookies niet geaccepteerd als u 'Indirecte cookies en sitegegevens blokkeren' heeft aangevinkt.

Gerelateerde artikelen

Megan is Google Chrome-expert en auteur van deze Help-pagina. Help haar dit artikel te verbeteren door hieronder feedback achter te laten.

Was dit artikel nuttig?