Uw cookies en sitegegevens beheren

U heeft controle over cookierechten in Google Chrome. Alle cookies worden standaard toegestaan, maar u kunt deze instelling naar wens aanpassen. Als er cookies zijn ingesteld of worden geblokkeerd op de pagina die u bekijkt, wordt een pictogram weergegeven aan het uiteinde van de adresbalk.

Wat zijn cookies? Cookies zijn bestanden die worden gemaakt door websites die u heeft bezocht, om browsegegevens op te slaan zoals uw voorkeuren voor de website of uw profielgegevens. Er zijn twee soorten cookies. Directe cookies worden ingesteld door het sitedomein dat in de adresbalk wordt vermeld. Indirecte cookies zijn afkomstig van andere domeinen waarvan bepaalde items zijn ingesloten in de pagina (zoals advertenties of afbeeldingen).

Rechten voor cookies en sitegegevens aanpassen

 1. Klik op het Chrome-menu Chrome menu op de browserwerkbalk.
 2. Selecteer Instellingen.
 3. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven.
 4. Klik in het gedeelte 'Privacy' op de knop Instellingen voor inhoud.
 5. In het gedeelte 'Cookies' kunt u de volgende cookie-instellingen wijzigen:

  Cookies verwijderen

  Klik op Alle cookies en sitegegevens om het dialoogvenster 'Cookies en sitegegevens' weer te geven.
  • Als u alle cookies wilt verwijderen, klikt u onder aan het dialoogvenster op Alles verwijderen.
  • Als u een specifieke cookie wilt verwijderen, plaatst u de muisaanwijzer op de site die de cookie heeft geleverd en klikt u op de X die in de rechterbovenhoek wordt weergegeven.

  U kunt er ook voor kiezen alle cookies te verwijderen die in een bepaalde periode zijn gemaakt. U doet dit via het dialoogvenster 'Browsegegevens wissen'.

  Als u wilt dat Google Chrome automatisch cookies verwijdert wanneer u al uw browservensters sluit, vinkt u het selectievakje 'Lokale gegevens alleen bewaren totdat ik mijn browser sluit' aan in het dialoogvenster 'Instellingen voor inhoud'. U kunt ook uitzonderingen instellen zodat de cookies van specifieke sites worden verwijderd wanneer u de browser sluit.

  Cookies standaard blokkeren

  • Alle cookies blokkeren: selecteer het keuzerondje 'Sites niet toestaan gegevens in te stellen'. Wanneer u deze instelling selecteert, werken sites waarvoor inloggen is vereist, meestal niet meer. U ziet geblokkeerde cookie in de adresbalk staan wanneer een cookie is geblokkeerd.
  • Alleen cookies van derden blokkeren: vink het selectievakje 'Indirecte cookies en sitegegevens blokkeren' aan. Zelfs wanneer u een site aan de lijst 'Uitzonderingen' heeft toegevoegd en ervoor heeft gekozen de cookies van die website toe te staan, worden de cookies van derden van de site niet geaccepteerd wanneer u dit selectievakje heeft aangevinkt.

  Cookies standaard toestaan

  Controleer of het keuzerondje 'Toestaan dat lokaal gegevens worden ingesteld' is geselecteerd, zodat zowel cookies van de huidige website (directe cookies) als van andere websites (indirecte cookies of cookies van derden) worden toegestaan. Als u alleen directe cookies wilt accepteren, vinkt u het selectievakje 'Indirecte cookies en sitegegevens blokkeren' aan.

  Cookies en sitegegevens standaard bewaren totdat u uw browser sluit

  Chrome staat toe dat sites lokale gegevens bewaren, waaronder directe en indirecte cookies. Deze worden gewist wanneer u Chrome sluit.

  Bepaalde cookies en sitegegevens die horen bij gehoste apps, kunnen niet worden gewist via 'Instellingen voor inhoud'. Informatie over het wissen van gegevens van gehoste apps door uw cachegeheugen en andere browsegegevens te wissen

  Uitzonderingen instellen voor cookies van specifieke websites of domeinen

  Als u wilt bepalen hoe cookies voor een aantal specifieke sites of domeinen moeten worden verwerkt, klikt u op Uitzonderingen beheren. Volg deze stappen om een regel toe te voegen aan het dialoogvenster 'Uitzonderingen voor cookies en sitegegevens' dat wordt weergegeven:

  1. Klik op het veld 'Een nieuw uitzonderingspatroon toevoegen' en voeg de domeinnaam toe waarvoor u een uitzondering wilt instellen.
   • Als u uitzonderingen voor een volledig domein wilt maken, voegt u [*.] in vóór de domeinnaam (bijvoorbeeld [*.]google.com. Dit komt bijvoorbeeld overeen met drive.google.com en calendar.google.com).
   • U kunt ook een IP-adres, een IPv6-adres of een URL zonder HTTP opgeven.
  2. Gebruik het menu om te kiezen of de site cookies mag instellen. Als u Wissen bij het verlaten selecteert, worden de bijbehorende cookies elke keer verwijderd wanneer u de browser sluit.

  U kunt via dit dialoogvenster ook uitzonderingen bewerken of verwijderen.

Gebruikt u een Chromebook op het werk of op school? Mogelijk kan uw netwerkbeheerder cookies voor u configureren. Als dit het geval is, kunt u deze instellingen niet zelf wijzigen. Informatie over het gebruik van een beheerde Chromebook

Cookiegegevens weergeven voor de pagina die u bekijkt

Er kunnen pictogrammen in de adresbalk worden weergegeven om u op de hoogte te stellen van geblokkeerde of ingestelde cookies:

 • Het pictogram cookies geblokkeerd wordt weergegeven wanneer een cookie is geblokkeerd op de pagina die u bekijkt (zelfs als u alle lokale gegevens standaard heeft toegestaan) wegens uitzonderingen die u heeft gemaakt voor specifieke domeinen.
 • Het pictogram cookies toegestaan wordt weergegeven wanneer cookies zijn ingesteld op de pagina die u bekijkt (zelfs als u alle cookies standaard heeft geblokkeerd) wegens uitzonderingen die u heeft gemaakt voor specifieke domeinen.

Als u de cookies wilt bekijken die zijn ingesteld of geblokkeerd, klikt u op het pictogram en klikt u vervolgens op Cookies en andere sitegegevens weergeven. U kunt dan de volgende uitzonderingen maken:

 • Toegestane cookies opnieuw blokkeren: selecteer op het tabblad 'Toegestaan' de site in de lijst bovenaan en klik op Blokkeren. Deze domeinen worden toegevoegd aan uw lijst met uitzonderingen.
 • Cookies van een domein toestaan: selecteer op het tabblad 'Geblokkeerd' de site in de lijst onderaan en klik op Toestaan. Deze domeinen worden toegevoegd aan uw lijst met uitzonderingen.

  Als u 'Verdergaan waar ik ben gebleven' selecteert als optie voor het opstarten van de browser, worden uw sessiecookies opgeslagen wanneer u de browser sluit. Op deze manier blijft u ingelogd bij een site, zoals Gmail.

 • Cookies van een domein toestaan totdat u Chrome afsluit: selecteer op het tabblad 'Geblokkeerd' de site in de lijst bovenaan en klik op Wissen bij het verlaten. De cookies worden verwijderd wanneer u de browser sluit.

Mogelijk moet u de pagina opnieuw laden om de wijzigingen door te voeren. Zelfs als u ervoor heeft gekozen de cookies van een site toe te staan, worden de indirecte cookies van de site niet geaccepteerd als het selectievakje 'Indirecte cookies en sitegegevens blokkeren' is aangevinkt.

 

Laura is Google Chrome-expert en auteur van deze Help-pagina. Laat feedback over de pagina voor haar achter.

Was dit artikel nuttig?