איך מוחקים, מתירים ומנהלים קובצי Cookie ב-Chrome

אתם יכולים למחוק קובצי Cookie קיימים, להתיר או לחסום את כל קובצי ה-Cookie ולהגדיר העדפות לאתרים מסוימים.

חשוב: אם אתם נכללים בקבוצת הבדיקה של התכונה 'חסימת מעקב', תוצג ב-Chrome הגדרה חדשה לניהול קובצי Cookie של צד שלישי שנקראת 'חסימת מעקב'. מידע נוסף על חסימת מעקב

מהם קובצי Cookie

קובצי Cookie נוצרים על ידי אתרים שאתם מבקרים בהם. המידע על הביקור נשמר בקבצים האלה כדי לשפר את החוויה הבאה שלכם באותו אתר. לדוגמה: הם מאפשרים לאתרים להשאיר אתכם מחוברים לחשבון, לשמור את ההעדפות שלכם ולספק לכם תוכן מקומי רלוונטי.

יש 2 סוגים של קובצי Cookie:

 • קובצי Cookie מהדומיין הנוכחי: נוצרים על ידי האתר שבו אתם מבקרים. האתר מופיע בסרגל הכתובות.
 • קובצי Cookie של צד שלישי: נוצרים על ידי אתרים אחרים. לאתרים שאתם מבקרים בהם יש אפשרות להטמיע תוכן מאתרים אחרים, למשל תמונות, מודעות וטקסט. כל אחד מהאתרים האחרים האלה יכול לשמור קובצי Cookie ונתונים אחרים כדי להתאים אישית את חוויית השימוש שלכם.

מחיקת כל קובצי ה-Cookie

חשוב: אם תמחקו קובצי Cookie, יכול להיות שתנותקו מאתרים ששומרים את הפרטים שלכם וההעדפות ששמרתם יימחקו. זה יכול לקרות בכל פעם שקובץ Cookie נמחק.

 1. פותחים את Chrome Chrome במכשיר Android.
 2. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז הגדרות.
 3. מקישים על פרטיות ואבטחה ואז ניקוי נתוני גלישה.
 4. בוחרים טווח זמן, כמו מהשעה האחרונה או משחר ההיסטוריה.
 5. מסמנים את האפשרות קובצי Cookie ונתונים מאתרים ומבטלים את הסימון של כל הפריטים האחרים.
 6. מקישים על ניקוי נתונים ואז ניקוי.
מחיקת קובצי Cookie מאתר אחד
 1. פותחים את Chrome Chrome במכשיר Android.
 2. נכנסים לאתר הרצוי.
 3. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז פרטי דף Default (Secure) ואז קובצי Cookie ונתונים מאתרים.
 4. לצד המספר של קובצי ה-Cookie שנמצאים בשימוש, מקישים על סמל המחיקה הסרה.
אישור או חסימה של קובצי Cookie של צד שלישי
חשוב: אם לא תאשרו לאתרים לשמור קובצי Cookie, יכול להיות שהאתרים לא יפעלו כמו שצריך. כדי לנהל קובצי Cookie מהדומיין הנוכחי, כדאי לקרוא מידע נוסף על נתונים מאתרים ששמורים במכשיר.
אתם יכולים לאשר או לחסום קובצי Cookie של צד שלישי לכל אתר:
 1. פותחים את Chrome Chrome במכשיר Android.
 2. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז הגדרות.
 3. מקישים על הגדרות לאתרים ואז קובצי Cookie של צד שלישי.
 4. בוחרים אפשרות:
  • אישור לקובצי Cookie‏ של צד שלישי.
  • חסימת קובצי Cookie של צד שלישי במצב פרטי
  • חסימת קובצי Cookie של צד שלישי
   • אם תחסמו קובצי Cookie של צד שלישי, כל קובצי ה-Cookie של צדדים שלישיים מאתרים נוספים ייחסמו, אלא אם אישרתם את האתר ברשימת החריגים.
אישור לקובצי Cookie של צד שלישי מאתר ספציפי

גם אם חוסמים קובצי Cookie של צד שלישי כברירת מחדל, אפשר לאשר אותם באתר מסוים.

 1. פותחים את Chrome Chrome במכשיר Android.
 2. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז הגדרות.
 3. מקישים על פרטיות ואבטחה ואז קובצי Cookie של צד שלישי.
  • הערה: אם אתם נכללים בקבוצת הבדיקה של התכונה 'חסימת מעקב', עליכם לבחור במקום זאת באפשרות חסימת מעקב.
 4. מקישים על + להוספת מקרה חריג של אתר.
 5. מזינים את כתובת האינטרנט.
  • כדי להוסיף דומיין שלם לרשימת החריגים, מזינים [.*] לפני שם הדומיין. לדוגמה, ‎[*.]google.com‏ יתאים ל-drive.google.com‏ ול-calendar.google.com‏.
  • ניתן גם להזין כתובת IP או כתובת אינטרנט שלא מתחילה ב-http://‎.
 6. מקישים על הוספה.
אם רוצים להפסיק את ההחרגה של אתר מסוים, מקישים על החריג ואז מקישים על הסרה.
אישור זמני לקובצי Cookie של צד שלישי מאתר ספציפי
אם תחסמו קובצי Cookie של צד שלישי, יכול להיות שאתרים מסוימים לא יפעלו בצורה תקינה. אתם יכולים לאשר באופן זמני קובצי Cookie של צד שלישי מאתר ספציפי שבו אתם מבקרים.
 1. פותחים את Chrome Chrome במכשיר Android.
 2. בסרגל הכתובות שבחלק העליון:
  • כדי לאשר קובצי Cookie של צד שלישי: בוחרים בסמל פרטי הדף Default (Secure) ואז קובצי Cookie ונתונים מאתרים ומפעילים את האפשרות קובצי Cookie של צד שלישי.
  • כדי לחסום קובצי Cookie של צד שלישי: בוחרים בסמל פרטי הדף Default (Secure) ואז קובצי Cookie ונתונים מאתרים ומשביתים את האפשרות קובצי Cookie של צד שלישי.

הערות:

איך מאשרים לאתרים קשורים לגשת לפעילות שלכם

חברות יכולות להגדיר קבוצה של אתרים שקשורים זה לזה. לדוגמה, בחברה מסוימת יכולים להחליט שתישארו מחוברים לחשבון כשאתם עוברים מ-acme-music.example ל-acme-video.example.

אם מאשרים שימוש בקובצי Cookie של צד שלישי: לאתרים קשורים יהיה אישור לגשת לפעילות שלכם ותוכלו ליהנות מתוכן בהתאמה אישית או להישאר מחוברים לחשבון כשאתם עוברים ביניהם.

אם חוסמים קובצי Cookie של צד שלישי: לרוב החסימה מונעת קישור כזה בין אתרים. אתם יכולים לחסום קובצי Cookie של צד שלישי ולאשר אתרים ששייכים לאותה קבוצה, כדי לשפר את חוויית השימוש שלכם.

אתם יכולים לראות את הרשימה המלאה של החברות שמגדירות קבוצות של אתרים קשורים ב-GitHub. מידע נוסף על אתרים קשורים וקובצי Cookie של צד שלישי

חשוב: אם בוחרים באפשרות 'אישור לקובצי Cookie של צד שלישי', לקבוצה של אתרים קשורים תהיה אפשרות לשתף את הפעילות שלכם בקבוצה כברירת מחדל.

כדי לאשר לאתרים קשורים לראות את הפעילות שלכם בתוך הקבוצה:

 1. פותחים את Chrome Chrome במכשיר Android.
 2. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז הגדרות.
 3. מקישים על פרטיות ואבטחה ואז קובצי Cookie של צד שלישי ואז חסימת קובצי Cookie של צד שלישי.
 4. מפעילים או משביתים את האפשרות אישור לאתרים קשורים לראות את הפעילות שלך בקבוצה.

כדי לראות אתרים קשורים שנמצאים באותה קבוצה:

 1. פותחים את Chrome Chrome במכשיר Android.
 2. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז הגדרות.
 3. מקישים על הגדרות לאתרים ואז כל האתרים.
 4. בוחרים אתר.
 5. בקטע 'אתרים קשורים', מחפשים אתרים באותה קבוצה.

ניהול ההגדרות לחסימת מעקב

כשהתכונה 'חסימת מעקב' מופעלת, היא מגבילה באופן משמעותי את השימוש של אתרים בקובצי Cookie של צד שלישי כדי לעקוב אחריכם במהלך הגלישה, חוץ מהמקרים שבהם הקבצים נדרשים לפעולה של שירותים בסיסיים. אפשר לחסום לגמרי בהגדרות את השימוש בקובצי Cookie של צד שלישי, ולנהל את ההעדפות של 'חסימת מעקב' בהגדרות של 'פרטיות ואבטחה'.

 1. פותחים את Chrome Chrome במכשיר Android.
 2. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז 'הגדרות'.
 3. מקישים על פרטיות ואבטחה ואז חסימת מעקב.
 4. אלה האפשרויות להתאמה אישית של ההגדרות לחסימת מעקב:
  • חסימת כל קובצי ה-Cookie של צד שלישי: אם תפעילו את האפשרות הזו, יכול להיות שחלק מהתכונות באתרים מסוימים לא יפעלו. דפדפן Chrome יחסום את כל קובצי ה-Cookie של צד שלישי מאתרים שאליהם תיכנסו, כולל אתרים קשורים.
  • שליחה של בקשת Do Not Track יחד עם תנועת הגלישה שלך: כשאתם מפעילים את האפשרות הזו, אתם מבקשים שאתרים לא יעקבו אחריכם. לכל אתר יש אפשרות להחליט אם להיענות לבקשה. מידע נוסף על האפשרות Do Not Track
  • בחירת האתרים שמורשים להשתמש בקובצי Cookie של צד שלישי: בקטע 'אתרים שמורשים להשתמש בקובצי Cookie של צד שלישי' אפשר גם לבדוק ולערוך את האתרים האלה. כך מאשרים קובצי Cookie של צד שלישי.

מקורות מידע שקשורים לנושא

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי