איך מוחקים, מתירים ומנהלים קובצי Cookie ב-Chrome

אתם יכולים למחוק קובצי Cookie קיימים, להתיר או לחסום את כל קובצי ה-Cookie ולהגדיר העדפות לאתרים מסוימים.

חשוב: אם אתם נכללים בקבוצת הבדיקה של התכונה 'חסימת מעקב', תוצג ב-Chrome הגדרה חדשה לניהול קובצי Cookie של צד שלישי שנקראת 'חסימת מעקב'. מידע נוסף על חסימת מעקב

מהם קובצי Cookie

קובצי Cookie נוצרים על ידי אתרים שאתם מבקרים בהם. המידע על הביקור נשמר בקבצים האלה כדי לשפר את החוויה הבאה שלכם באותו אתר. לדוגמה: הם מאפשרים לאתרים להשאיר אתכם מחוברים לחשבון, לשמור את ההעדפות שלכם ולספק לכם תוכן מקומי רלוונטי.

יש 2 סוגים של קובצי Cookie:

 • קובצי Cookie מהדומיין הנוכחי: נוצרים על ידי האתר שבו אתם מבקרים. האתר מופיע בסרגל הכתובות.
 • קובצי Cookie של צד שלישי: נוצרים על ידי אתרים אחרים. לאתרים שאתם מבקרים בהם יש אפשרות להטמיע תוכן מאתרים אחרים, למשל תמונות, מודעות וטקסט. כל אחד מהאתרים האחרים האלה יכול לשמור קובצי Cookie ונתונים אחרים כדי להתאים אישית את חוויית השימוש שלכם.

מחיקת כל קובצי ה-Cookie

חשוב: אם תמחקו קובצי cookie, יכול להיות שתנותקו מאתרים ששומרים את הפרטים שלכם וההעדפות ששמרתם יימחקו. המצב הזה רלוונטי בכל פעם שקובץ cookie נמחק.

 1. פותחים את Chrome במחשב.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז הגדרות הגדרות.
 3. לוחצים על פרטיות ואבטחה ואז קובצי Cookie של צד שלישי.
  • הערה: אם אתם נכללים בקבוצת הבדיקה של התכונה 'חסימת מעקב', עליכם לבחור במקום זאת באפשרות חסימת מעקב.
 4. לוחצים על הצגת כל הנתונים מאתרים וההרשאות ואז מחיקת כל הנתונים.
 5. כדי לאשר את הפעולה, לוחצים על מחיקה.

איך מוחקים קובצי cookie ספציפיים

איך מוחקים קובצי cookie שאתרים שמרו בדפדפן שלכם
 1. פותחים את Chrome במחשב.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז הגדרות הגדרות.
 3. לוחצים על פרטיות ואבטחה ואז קובצי Cookie של צד שלישי.
  • הערה: אם אתם נכללים בקבוצת הבדיקה של התכונה 'חסימת מעקב', עליכם לבחור במקום זאת באפשרות חסימת מעקב.
 4. לוחצים על הצגת כל הנתונים מאתרים וההרשאות.
 5. בפינה השמאלית העליונה מחפשים את שם האתר.
 6. משמאל לשם האתר לוחצים על סמל המחיקה הסרה.
 7. כדי לאשר את הפעולה, לוחצים על מחיקה.
איך מוחקים קובצי cookie שנשמרו בפרק זמן מסוים
 1. פותחים את Chrome במחשב.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז ניקוי נתוני גלישה.
 3. בחלק העליון, לצד האפשרות 'טווח זמן', לוחצים על התפריט הנפתח.
 4. בוחרים פרק זמן. למשל: מהשעה האחרונה או מהיום האחרון.
 5. מסמנים את האפשרות קובצי Cookie ונתונים אחרים מאתרים.
 6. מבטלים את הסימון של כל שאר הפריטים.
 7. לוחצים על ניקוי נתונים.

שינוי ההגדרות של קובצי ה-cookie

חשוב: אם לא מאפשרים לאתרים לשמור קובצי Cookie, יכול להיות שאתרים לא יפעלו כצפוי. כדי לנהל קובצי Cookie מהדומיין הנוכחי, אפשר לקרוא מידע נוסף על נתונים מאתרים ששמורים במכשיר.

אתם יכולים להתיר או לחסום קובצי cookie לכל אתר:

אישור או חסימה של קובצי Cookie של צד שלישי

אתם יכולים להתיר או לחסום קובצי Cookie של צד שלישי כברירת מחדל.

 1. פותחים את Chrome במחשב.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז הגדרות הגדרות.
 3. מקישים על פרטיות ואבטחה ואז קובצי Cookie של צד שלישי.
 4. בוחרים אפשרות:
  • אישור לקובצי Cookie של צד שלישי.
  • חסימת קובצי Cookie של צד שלישי במצב פרטי.
  • חסימת קובצי Cookie של צד שלישי
   • אם תחסמו קובצי Cookie של צד שלישי, כל קובצי ה-Cookie של צדדים שלישיים מאתרים נוספים ייחסמו, אלא אם נתתם לאתר הרשאה ברשימת החריגים.
אישור קובצי Cookie של צד שלישי מאתר ספציפי
חשוב: אם אתם משתמשים ב-Chromebook במקום עבודה או במוסד לימודים, יכול להיות שלא תוכלו לשנות את ההגדרה הזו. לקבלת סיוע נוסף, צרו קשר עם האדמין.

גם אם חוסמים קובצי Cookie של צד שלישי כברירת מחדל, אפשר לאשר אותם באתר מסוים.

 1. פותחים את Chrome במחשב.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז הגדרות.
 3. לוחצים על פרטיות ואבטחה ואז קובצי Cookie של צד שלישי.
  • הערה: אם אתם נכללים בקבוצת הבדיקה של התכונה 'חסימת מעקב', עליכם לבחור במקום זאת באפשרות חסימת מעקב.
 4. לצד הכיתוב 'מורשים להשתמש בקובצי Cookie של צדדים שלישיים', לוחצים על הוספה.
 5. מזינים את כתובת האינטרנט.
  • כדי להוסיף דומיין שלם לרשימת החריגים, מזינים [.*] לפני שם הדומיין. לדוגמה, ‎[*.]google.com‏ יתאים ל-drive.google.com‏ ול-calendar.google.com‏.
  • ניתן גם להזין כתובת IP או כתובת אינטרנט שלא מתחילה ב-http://‎.
 6. בוחרים באפשרות הוספה.

כדי להסיר מרשימת החריגים אתר שכבר לא רוצים להחריג, לוחצים על סמל ההסרה הסרה משמאל לשם האתר.

אישור זמני לקובצי Cookie של צד שלישי מאתר ספציפי
אם תחסמו קובצי Cookie של צד שלישי, יכול להיות שאתרים מסוימים לא יפעלו בצורה תקינה. אתם יכולים לאשר באופן זמני קובצי Cookie של צד שלישי מאתר ספציפי שבו אתם מבקרים.
 1. פותחים את Chrome במחשב.
 2. בסרגל הכתובות שבחלק העליון:
  • כדי לאשר קובצי Cookie של צד שלישי: לוחצים על הסמל ('קובצי Cookie של צד שלישי חסומים' או 'חסימת מעקב') ומפעילים את האפשרות קובצי Cookie של צד שלישי.
  • כדי לחסום קובצי Cookie של צד שלישי: לוחצים על הסמל תצוגה מקדימה ('יש אישור לקובצי Cookie של צד שלישי' או 'חסימת מעקב') ומשביתים את האפשרות קובצי Cookie של צד שלישי.
 3. כדי לסגור את תיבת הדו-שיח ולטעון מחדש את הדף, לוחצים על סמל הסגירה סגירה. אפשר גם ללחוץ במקום כלשהו מחוץ לתיבת הדו-שיח כדי לסגור אותה.
 4. אחרי שהדף ייטען מחדש, בסרגל הכתובות יופיע אחד מהכיתובים הבאים, בהתאם להגדרות שלכם: 'יש אישור לקובצי Cookie של צד שלישי', 'קובצי Cookie של צד שלישי חסומים' או 'יש הגבלה על קובצי Cookie של צד שלישי'.

הערות:

איך מאשרים לאתרים קשורים לגשת לפעילות שלכם
חברות יכולות להגדיר קבוצה של אתרים שקשורים זה לזה. לדוגמה, בחברה מסוימת יכולים להחליט שתישארו מחוברים לחשבון כשאתם עוברים מ-acme-music.example ל-acme-video.example.
אם מאשרים שימוש בקובצי Cookie של צד שלישי: לאתרים קשורים יהיה אישור לגשת לפעילות שלכם ותוכלו ליהנות מתוכן בהתאמה אישית או להישאר מחוברים לחשבון כשאתם עוברים ביניהם.
אם חוסמים קובצי Cookie של צד שלישי: לרוב החסימה מונעת חיבור כזה בין אתרים. אתם יכולים לחסום קובצי cookie של צד שלישי ולאשר אתרים ששייכים לאותה קבוצה, כדי לשפר את חוויית השימוש שלכם.
אתם יכולים לראות את הרשימה המלאה של החברות שמגדירות קבוצות של אתרים קשורים ב-GitHub. מידע נוסף על אתרים קשורים וקובצי Cookie של צד שלישי
חשוב: אם בוחרים באפשרות 'אישור לקובצי Cookie של צד שלישי', לקבוצה של אתרים קשורים תהיה אפשרות לשתף את הפעילות שלכם בקבוצה כברירת מחדל.
חשוב: אם האפשרות 'חסימת מעקב' מופיעה בהגדרות, לקבוצה של אתרים קשורים תהיה אפשרות לשתף את הפעילות שלכם בקבוצה כברירת מחדל.

כדי לאשר לאתרים קשורים לראות את הפעילות שלכם בתוך הקבוצה:

 1. פותחים את Chrome במחשב.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז הגדרות.
 3. מקישים על פרטיות ואבטחה ואז קובצי Cookie של צד שלישי.
 4. בוחרים באפשרות חסימת קובצי Cookie של צד שלישי.
 5. מפעילים או משביתים את האפשרות אישור לאתרים קשורים לראות את הפעילות שלך בקבוצה.

כדי להציג אתרים קשורים שנמצאים באותה קבוצה:

 1. פותחים את Chrome במחשב.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז הגדרות.
 3. לוחצים על פרטיות ואבטחה ואז קובצי Cookie של צד שלישי ואז הצגת כל הנתונים מאתרים וההרשאות.
  • הערה: אם אתם נכללים בקבוצת הבדיקה של התכונה 'חסימת מעקב', עליכם לבחור במקום זאת באפשרות חסימת מעקב.
 4. בוחרים אתר.
 5. לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז הצגת האתרים באותה קבוצה.

הערה:

 • כדי למצוא אתרים קשורים, ליד סרגל הכתובות לוחצים על הסמל להצגת נתוני האתר Default (Secure) ואז קובצי Cookie ונתונים מאתרים ואז הצגת האתרים הקשורים.
  • אם אתם נכללים בקבוצת הבדיקה של התכונה 'חסימת מעקב', עליכם לבחור במקום זאת באפשרות חסימת מעקב.
מידע על תוכן מוטמע

לאתרים שמבקרים בהם יש אפשרות להטמיע תוכן מאתרים אחרים, כמו תמונות, מודעות, טקסט ואפילו תכונות, כמו כלי לעריכת טקסט או ווידג'ט של מזג האוויר. האתרים האחרים האלה יכולים לבקש הרשאה להשתמש במידע שהם שמרו עליכם (בדרך כלל המידע הזה נשמר באמצעות קובצי Cookie) כדי שהתוכן שלהם יפעל כמו שצריך.

לדוגמה, נניח שלרוב אתם כותבים מסמכים בכתובת docs.google.com. במהלך השלמת משימה לבית הספר, אתם צריכים לשתף פעולה עם תלמידים אחרים דרך הפורטל הכיתתי של בית הספר, שכולל גישה ישירה אל Google Docs. אם נותנים הרשאה:

 • ל-Google Docs תהיה גישה לקובצי Cookie של צד שלישי בזמן שמשתמשים באתר של בית הספר, והחיבור בין האתר ל-Google Docs יאושר.
 • ל-Google Docs יהיה אישור לאמת את הזהות שלכם, למצוא את הפרטים שלכם ולשמור את השינויים שערכתם במסמכים באתר.

במקרים מסוימים, הפרטים האלה עשויים לשמש למעקב אחר הפעילות שלכם במהלך הגלישה באתרים. לשמירה על הפרטיות, יש לכם אפשרות להחליט מתי לאשר גישה של תוכן מוטמע לנתונים שלכם באתרים מהימנים.

חשוב לדעת: החיבור מתבצע באמצעות קובצי Cookie ונשמר למשך 30 יום או כל עוד גולשים באופן פעיל. תמיד אפשר לבטל את האישור לחיבור בהגדרות.

כדי לאשר או לדחות את ההרשאה

כשגולשים באתר שמוצגת בו בקשה להרשאת גישה של תוכן מוטמע, למטרת שימוש בפרטים שנאספו עליכם ונשמרו באתר:

 • בוחרים באפשרות אישור אם רוצים לתת לאתר גישה לפרטים שנאספו עליכם ונשמרו (באמצעות קובצי Cookie).
 • בוחרים באפשרות אין אישור אם רוצים לדחות את הרשאת הגישה.

הערות:

ניהול ההגדרות לחסימת מעקב

כשהתכונה 'חסימת מעקב' מופעלת, היא מגבילה באופן משמעותי את השימוש של אתרים בקובצי Cookie של צד שלישי כדי לעקוב אחריכם במהלך הגלישה, חוץ מהמקרים שבהם הקבצים נדרשים לפעולה של שירותים בסיסיים. אפשר לחסום לגמרי בהגדרות את השימוש בקובצי Cookie של צד שלישי, ולנהל את ההעדפות של 'חסימת מעקב' בהגדרות של 'פרטיות ואבטחה'.

 1. פותחים את Chrome במחשב.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז הגדרות הגדרות.
 3. לוחצים על פרטיות ואבטחה ואז חסימת מעקב.
 4. אפשר גם לבחור הגדרות מתקדמות להגנה על הפרטיות:
  • חסימת כל קובצי ה-Cookie של צד שלישי: אם תפעילו את האפשרות הזו, יכול להיות שחלק מהתכונות באתרים מסוימים לא יפעלו. דפדפן Chrome יחסום את כל קובצי ה-Cookie של צד שלישי מאתרים שאליהם תיכנסו, כולל אתרים קשורים.
  • שליחה של בקשת Do Not Track יחד עם תנועת הגלישה שלך: כשאתם מפעילים את האפשרות הזו, אתם מבקשים שאתרים לא יעקבו אחריכם. לכל אתר יש אפשרות להחליט אם להיענות לבקשה. מידע נוסף על האפשרות Do Not Track
  • בחירת האתרים שמורשים להשתמש בקובצי Cookie של צד שלישי: בקטע 'אתרים שמורשים להשתמש בקובצי Cookie של צד שלישי' אפשר גם לבדוק ולערוך את האתרים האלה. כך מאשרים קובצי Cookie של צד שלישי.

מקורות מידע שקשורים לנושא

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי