Διαγραφή, αποδοχή και διαχείριση των cookie στο Chrome

Μπορείτε να επιλέξετε να διαγράψετε υπάρχοντα cookie, να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε όλα τα cookie και να ορίσετε προτιμήσεις για συγκεκριμένους ιστοτόπους.

Σημαντικό: Αν συμμετέχετε στην ομάδα δοκιμών της Προστασίας από παρακολούθηση, θα δείτε μια νέα ρύθμιση στο Chrome για τη διαχείριση των cookie τρίτου μέρους που ονομάζεται Προστασία από παρακολούθηση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Προστασία από παρακολούθηση.

Τι είναι τα cookie

Τα cookie είναι αρχεία που δημιουργούνται από ιστοτόπους που επισκέπτεστε. Αποθηκεύοντας πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, κάνουν πιο εύκολη την εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, οι ιστότοποι μπορούν να σας διατηρούν συνδεδεμένους, να απομνημονεύουν τις προτιμήσεις σας για κάθε ιστότοπο και να σας προσφέρουν συναφές περιεχόμενο με βάση την τοποθεσία σας.

Υπάρχουν 2 τύποι cookie:

 • Τα cookie πρώτου μέρους: δημιουργούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Ο ιστότοπος εμφανίζεται στη γραμμή διευθύνσεων.
 • Τα cookie τρίτου μέρους: δημιουργούνται από άλλους ιστοτόπους. Ένας ιστότοπος που επισκέπτεστε μπορεί να ενσωματώνει περιεχόμενο από άλλους ιστοτόπους, για παράδειγμα εικόνες, διαφημίσεις και κείμενο. Οποιοσδήποτε από αυτούς τους άλλους ιστοτόπους μπορεί να αποθηκεύει cookie και άλλα δεδομένα για να εξατομικεύει την εμπειρία σας.

Διαγραφή όλων των cookie

Σημαντικό: Εάν διαγράψετε τα cookie, ενδέχεται να αποσυνδεθείτε από ιστοτόπους που σας έχουν απομνημονεύσει και οι αποθηκευμένες προτιμήσεις σας ενδέχεται να διαγραφούν. Αυτό ισχύει κάθε φορά που διαγράφεται ένα cookie.

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Απόρρητο και ασφάλεια και μετά Cookie τρίτου μέρους.
  • Συμβουλή: Αν συμμετέχετε στην ομάδα δοκιμών της Προστασίας από παρακολούθηση, επιλέξτε εναλλακτικά την Προστασία από παρακολούθηση.
 4. Κάντε κλικ στην Εμφάνιση όλων των δεδομένων και των αδειών ιστοτόπου και μετά Διαγραφή όλων των δεδομένων.
 5. Για επιβεβαίωση, κάντε κλικ στη Διαγραφή.

Διαγραφή συγκεκριμένων cookie

Διαγραφή cookie από ιστότοπο
 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Απόρρητο και ασφάλεια και μετά Cookie τρίτου μέρους.
  • Συμβουλή: Αν συμμετέχετε στην ομάδα δοκιμών της Προστασίας από παρακολούθηση, επιλέξτε εναλλακτικά την Προστασία από παρακολούθηση.
 4. Κάντε κλικ στην Εμφάνιση όλων των δεδομένων και των αδειών ιστοτόπου.
 5. Επάνω δεξιά, αναζητήστε το όνομα του ιστοτόπου.
 6. Στα δεξιά του ονόματος του ιστοτόπου, κάντε κλικ στη Διαγραφή Κατάργηση.
 7. Για επιβεβαίωση, κάντε κλικ στη Διαγραφή.
Διαγραφή cookie από συγκεκριμένη χρονική περίοδο
 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και μετά Διαγραφή δεδομένων περιήγησης.
 3. Στο επάνω μέρος, δίπλα στο στοιχείο Χρονικό εύρος, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού.
 4. Επιλέξτε μια χρονική περίοδο, όπως την τελευταία ώρα ή την τελευταία ημέρα.
 5. Επιλέξτε Cookie και άλλα δεδομένα ιστοτόπου.
 6. Καταργήστε την επιλογή όλων των άλλων στοιχείων.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή δεδομένων.

Αλλαγή των ρυθμίσεων cookie

Σημαντικό: Εάν δεν επιτρέπετε σε ιστοτόπους να αποθηκεύουν cookie, οι ιστότοποι ενδέχεται να μην λειτουργούν με τον αναμενόμενο τρόπο. Για να διαχειριστείτε τα cookie πρώτου μέρους, μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δεδομένα ιστοτόπου στη συσκευή.

Μπορείτε να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε τα cookie για οποιονδήποτε ιστότοπο.

Αποδοχή ή αποκλεισμός cookie τρίτου μέρους

Μπορείτε να επιτρέπετε ή να αποκλείετε τα cookie τρίτου μέρους από προεπιλογή.

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Απόρρητο και ασφάλεια και μετά Cookie τρίτου μέρους.
 4. Ορίστε μια επιλογή:
  • Αποδοχή cookie τρίτου μέρους.
  • Αποκλεισμός cookie τρίτου μέρους σε Κατάσταση ανώνυμης περιήγησης.
  • Αποκλεισμός cookie τρίτου μέρους.
   • Εάν αποκλείσετε τα cookie τρίτου μέρους, θα αποκλειστούν όλα τα cookie τρίτου μέρους από άλλους ιστοτόπους, εκτός εάν ο ιστότοπος επιτρέπεται στη λίστα εξαιρέσεων.
Αποδοχή cookie τρίτου μέρους για έναν συγκεκριμένο ιστότοπο
Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε το Chromebook στην εργασία ή στο σχολείο, μπορεί να μην είναι δυνατή η αλλαγή αυτής της ρύθμισης. Για περισσότερη βοήθεια, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας.

Εάν αποκλείετε τα cookie τρίτου μέρους από προεπιλογή, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα να τα επιτρέψετε για έναν συγκεκριμένο ιστότοπο.

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Απόρρητο και ασφάλεια και μετά Cookie τρίτου μέρους.
  • Συμβουλή: Αν συμμετέχετε στην ομάδα δοκιμών της Προστασίας από παρακολούθηση, επιλέξτε εναλλακτικά την Προστασία από παρακολούθηση.
 4. Δίπλα στην ένδειξη Επιτρέπεται η χρήση cookie τρίτου μέρους, κάντε κλικ στην Προσθήκη.
 5. Εισαγάγετε τη διεύθυνση ιστού.
  • Για να δημιουργήσετε μια εξαίρεση για έναν ολόκληρο τομέα, εισαγάγετε την παράμετρο [*.] πριν από το όνομα του τομέα. Για παράδειγμα, το [*.]google.com θα αντιστοιχεί στο drive.google.com και στο calendar.google.com.
  • Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε μια διεύθυνση IP ή διεύθυνση ιστού η οποία δεν ξεκινάει με http://.
 6. Επιλέξτε Προσθήκη.

Για να καταργήσετε μια εξαίρεση που δεν θέλετε πλέον, στα δεξιά του ιστοτόπου, κάντε κλικ στην Κατάργηση Κατάργηση.

Προσωρινή αποδοχή cookie τρίτου μέρους για έναν συγκεκριμένο ιστότοπο
Εάν αποκλείσετε τα cookie τρίτου μέρους, ορισμένοι ιστότοποι ενδέχεται να μην λειτουργούν με τον αναμενόμενο τρόπο. Μπορείτε να επιτρέψετε προσωρινά τα cookie τρίτου μέρους για έναν συγκεκριμένο ιστότοπο που επισκέπτεστε.
 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Στη γραμμή διευθύνσεων στο επάνω μέρος:
  • Για να επιτρέπονται τα cookie τρίτου μέρους: Επιλέξτε Τα cookie τρίτου μέρους αποκλείστηκαν ή Προστασία από παρακολούθηση και ενεργοποιήστε τα Cookie τρίτου μέρους.
  • Για να αποκλείονται τα cookie τρίτου μέρους: Επιλέξτε Επιτρέπονται τα cookie τρίτου μέρους ή Προστασία από παρακολούθηση Προεπισκόπηση και απενεργοποιήστε τα Cookie τρίτου μέρους.
 3. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου και να επαναλάβετε τη φόρτωση της σελίδας, επιλέξτε Κλείσιμο Κλείσιμο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε οποιοδήποτε σημείο εκτός του παραθύρου διαλόγου για να το κλείσετε.
 4. Μόλις επαναληφθεί η φόρτωση της σελίδας, στη γραμμή διευθύνσεων θα εμφανίζεται η ένδειξη Επιτρέπονται τα cookie τρίτου μέρους, Τα cookie τρίτου μέρους αποκλείστηκαν ή Τα cookie τρίτου μέρους περιορίζονται, ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας.

Συμβουλές:

 • Αυτή η επιλογή είναι προσωρινή και ισχύει μόνο για τον ιστότοπο στον οποίο βρίσκεστε.
 • Οι ιστότοποι προστίθενται αυτόματα στη λίστα εξαιρέσεων.
 • Εάν επιτρέψετε προσωρινά τα cookie τρίτου μέρους σε έναν ιστότοπο, αυτή η ρύθμιση μεταφέρεται στην Κατάσταση ανώνυμης περιήγησης και δεν μπορείτε να την επαναφέρετε από την Κατάσταση ανώνυμης περιήγησης.
Επιτρέψτε σε σχετικούς ιστοτόπους να έχουν πρόσβαση στη δραστηριότητά σας
Μια εταιρεία μπορεί να ορίσει μια ομάδα ιστοτόπων που σχετίζονται μεταξύ τους. Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να θέλει να σας διατηρήσει συνδεδεμένους καθώς μετακινείστε μεταξύ των ιστοτόπων acme-music.example και acme-video.example.
Εάν επιτρέψετε τα cookie τρίτου μέρους: Οι ιστότοποι που σχετίζονται μεταξύ τους θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στη δραστηριότητά σας για την εξατομίκευση περιεχομένου ή για τη διατήρηση της σύνδεσής σας μεταξύ ιστοτόπων.
Εάν αποκλείσετε τα cookie τρίτου μέρους: Αποτρέπεται συνήθως αυτού του είδους η σύνδεση μεταξύ των ιστοτόπων. Μπορείτε να αποκλείσετε τα cookie τρίτου μέρους και, παράλληλα, να επιτρέπετε σε ιστοτόπους της ίδιας ομάδας να βελτιώνουν την εμπειρία σας.
Μπορείτε να βρείτε την πλήρη λίστα των εταιρειών που ορίζουν ομάδες σχετικών ιστοτόπων στο GitHub. Μάθετε περισσότερα για τους σχετικούς ιστοτόπους και τα cookie τρίτου μέρους.
Σημαντικό: Εάν επιλέξετε Αποδοχή cookie τρίτου μέρους, τότε μια ομάδα σχετικών ιστοτόπων μπορεί να κοινοποιεί τη δραστηριότητά σας στην ομάδα από προεπιλογή.
Σημαντικό: Εάν η επιλογή Προστασία από παρακολούθηση εμφανίζεται στις ρυθμίσεις σας, τότε μια ομάδα σχετικών ιστοτόπων μπορεί να κοινοποιεί τη δραστηριότητά σας στην ομάδα από προεπιλογή.

Για να επιτρέψετε σε σχετικούς ιστοτόπους να βλέπουν τη δραστηριότητά σας εντός της ομάδας:

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Απόρρητο και ασφάλεια και μετά Cookie τρίτου μέρους.
 4. Επιλέξτε Αποκλεισμός cookie τρίτου μέρους.
 5. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή Να επιτρέπεται σε σχετικούς ιστοτόπους να βλέπουν τη δραστηριότητά σας στην ομάδα.

Για να εμφανίζονται σχετικοί ιστότοποι στην ίδια ομάδα:

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Απόρρητο και ασφάλεια και μετά Cookie τρίτου μέρους και μετά Εμφάνιση όλων των δεδομένων και των αδειών ιστοτόπου.
  • Συμβουλή: Αν συμμετέχετε στην ομάδα δοκιμών της Προστασίας από παρακολούθηση, επιλέξτε εναλλακτικά την Προστασία από παρακολούθηση.
 4. Επιλέξτε έναν ιστότοπο.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και μετά Εμφάνιση ιστοτόπων στην ίδια ομάδα.

Συμβουλή:

 • Για να βρείτε σχετικούς ιστοτόπους, δίπλα στη γραμμή διευθύνσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή πληροφοριών ιστοτόπου Default (Secure) και μετά Cookie και δεδομένα ιστοτόπου και μετά Εμφάνιση σχετικών ιστοτόπων.
  • Αν συμμετέχετε στην ομάδα δοκιμών της Προστασίας από παρακολούθηση, επιλέξτε εναλλακτικά την Προστασία από παρακολούθηση.
Πληροφορίες για το ενσωματωμένο περιεχόμενο

Οι ιστότοποι που επισκέπτεστε μπορούν να ενσωματώνουν περιεχόμενο από άλλους ιστοτόπους, για παράδειγμα, εικόνες, διαφημίσεις, κείμενο, ακόμη και λειτουργίες, όπως ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου ή ένα γραφικό στοιχείο καιρού. Αυτοί οι άλλοι ιστότοποι μπορεί να ζητήσουν άδεια για να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες που έχουν αποθηκεύσει για εσάς (συχνά αποθηκεύονται με τη χρήση cookie), προκειμένου να λειτουργεί σωστά το περιεχόμενό τους.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι συντάσσετε συνήθως έγγραφα στη διεύθυνση docs.google.com. Κατά την ολοκλήρωση μιας εργασίας για το σχολείο, θα πρέπει να συνεργαστείτε με άλλους μαθητές στην διαδικτυακή πύλη της τάξης του σχολείου σας, η οποία προσφέρει άμεση πρόσβαση στα Έγγραφα Google. Με την άδειά σας:

 • Τα Έγγραφα Google μπορούν να έχουν πρόσβαση στα cookie τρίτου μέρους του ιστοτόπου του σχολείου σας ενώ τον χρησιμοποιείτε, γεγονός που επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ του ιστοτόπου και των Εγγράφων Google.
 • Αυτή η σύνδεση μπορεί να επιτρέψει στα Έγγραφα Google να επαληθεύσουν την ταυτότητά σας, να βρουν τις πληροφορίες σας και να αποθηκεύσουν αλλαγές που κάνετε στα έγγραφά σας στον ιστότοπο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συγκεκριμένες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της δραστηριότητάς σας καθώς περιηγείστε σε ιστοτόπους. Ως λειτουργία απορρήτου, μπορείτε να αποφασίσετε πότε θα επιτρέπεται στο ενσωματωμένο περιεχόμενο να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας για ιστοτόπους που εμπιστεύεστε.

Συμβουλή: Η σύνδεση χρησιμοποιεί cookie και διαρκεί 30 ημέρες ή για όσο διάστημα παραμένετε ενεργοί. Μπορείτε να αναιρέσετε την αποδοχή της σύνδεσης ανά πάσα στιγμή από τις Ρυθμίσεις.

Για να επιτρέψετε ή να απορρίψετε την άδεια

Όταν περιηγείστε σε έναν ιστότοπο που εμφανίζει ένα μήνυμα το οποίο σας ζητάει άδεια για να επιτρέψετε στο ενσωματωμένο περιεχόμενο να χρησιμοποιήσει πληροφορίες που έχει αποθηκεύσει για εσάς:

 • Επιλέξτε Να επιτρέπεται για να παραχωρήσετε στον ιστότοπο πρόσβαση στις πληροφορίες που έχει αποθηκεύσει για εσάς (χρησιμοποιώντας cookie)
 • Επιλέξτε Να μην επιτρέπεται για να απορρίψετε την πρόσβαση

Συμβουλές:

Διαχείριση των μέτρων προστασίας από παρακολούθηση

Όταν είναι ενεργοποιημένη, η Προστασία από παρακολούθηση περιορίζει σημαντικά τους ιστοτόπους από τη χρήση των cookie τρίτου μέρους για την παρακολούθησή σας καθώς περιηγείστε, εκτός από περιορισμένες περιπτώσεις, για να επιτρέπεται η λειτουργία βασικών υπηρεσιών. Εάν το επιλέξετε, μπορείτε να αποκλείσετε πλήρως τα cookie τρίτου μέρους στις ρυθμίσεις. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις της Προστασίας από παρακολούθηση στις ρυθμίσεις Απόρρητο και ασφάλεια.

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Απόρρητο και ασφάλεια και μετά Προστασία από παρακολούθηση.
 4. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε σύνθετα μέτρα προστασίας απορρήτου:
  • Αποκλεισμός όλων των cookie τρίτου μέρους: Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, οι λειτουργίες σε ορισμένους ιστοτόπους μπορεί να μην είναι διαθέσιμες. Το Chrome αποκλείει όλα τα cookie τρίτου μέρους από τους ιστοτόπους που επισκέπτεστε, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ιστοτόπων.
  • Να αποστέλλεται ένα αίτημα Do Not Track με την επισκεψιμότητα της περιήγησής σας: Όταν ενεργοποιείτε αυτή την επιλογή, ζητάτε από τους ιστοτόπους να μην σας παρακολουθούν. Εναπόκεινται στην κρίση των ιστοτόπων εάν θα συμμορφωθούν με το αίτημα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη λειτουργία Do Not Track.
  • Επιλέξτε τους ιστοτόπους στους οποίους επιτρέπετε να χρησιμοποιούν cookie τρίτου μέρους: Μπορείτε επίσης να ελέγξετε και να επεξεργαστείτε τους ιστοτόπους στους οποίους επιτρέπετε να χρησιμοποιούν cookie τρίτου μέρους, στην ενότητα Ιστότοποι με άδεια χρήσης cookie τρίτου μέρους. Μάθετε πώς μπορείτε να επιτρέψετε τα cookie τρίτου μέρους.

Σχετικοί πόροι

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού