Διαγραφή, αποδοχή και διαχείριση των cookie στο Chrome

Μπορείτε να επιλέξετε να διαγράψετε υπάρχοντα cookie, να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε όλα τα cookie και να ορίσετε προτιμήσεις για συγκεκριμένους ιστοτόπους.

Τι είναι τα cookie

Τα cookie είναι αρχεία που δημιουργούνται από ιστοτόπους που επισκέπτεστε. Αποθηκεύουν πληροφορίες περιήγησης για να διευκολύνουν την εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Με τα cookie, οι ιστότοποι μπορούν να σας διατηρούν συνδεδεμένους, να απομνημονεύουν τις προτιμήσεις σας για κάθε ιστότοπο και να σας προσφέρουν περιεχόμενο σχετικά με την τοποθεσία.

Υπάρχουν 2 τύποι cookie:

 • Τα cookie πρώτου μέρους δημιουργούνται από τον ιστότοπο στον οποίο μεταβαίνετε. Ο ιστότοπος εμφανίζεται στη γραμμή διευθύνσεων.
 • Τα cookie τρίτου μέρους δημιουργούνται από άλλους ιστοτόπους. Αυτοί οι ιστότοποι κατέχουν ένα μέρος του περιεχομένου που βρίσκετε στη σελίδα, όπως διαφημίσεις ή εικόνες.

Διαγραφή όλων των cookie

Σημαντικό: Εάν καταργήσετε τα cookie, θα αποσυνδεθείτε από όλους τους ιστοτόπους και οι αποθηκευμένες προτιμήσεις σας ενδέχεται να διαγραφούν.

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Απόρρητο και ασφάλεια και μετά Cookie και άλλα δεδομένα ιστοτόπου.
 4. Κάντε κλικ στην Εμφάνιση όλων των δεδομένων και των αδειών ιστοτόπου και μετά Διαγραφή όλων των δεδομένων.
 5. Για επιβεβαίωση, κάντε κλικ στη Διαγραφή.

Διαγραφή συγκεκριμένων cookie

Διαγραφή cookie από ιστότοπο
 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Απόρρητο και ασφάλεια και μετά Cookie και άλλα δεδομένα ιστοτόπου.
 4. Κάντε κλικ στην Εμφάνιση όλων των δεδομένων και των αδειών ιστοτόπου.
 5. Επάνω δεξιά, αναζητήστε το όνομα του ιστοτόπου.
 6. Στα δεξιά του ονόματος του ιστοτόπου, κάντε κλικ στην Κατάργηση Κατάργηση.
 7. Για επιβεβαίωση, κάντε κλικ στη Διαγραφή.
Διαγραφή cookie από συγκεκριμένη χρονική περίοδο
 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και μετά Περισσότερα εργαλεία και μετά Διαγραφή δεδομένων περιήγησης.
 3. Στο επάνω μέρος, δίπλα στο στοιχείο Χρονικό εύρος κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού.
 4. Επιλέξτε μια χρονική περίοδο, όπως την προηγούμενη ώρα ή την προηγούμενη ημέρα.
 5. Επιλέξτε Cookie και άλλα δεδομένα ιστοτόπου
 6. Καταργήστε την επιλογή όλων των άλλων στοιχείων.
 7. Κάντε κλικ στη Διαγραφή δεδομένων.

Αλλαγή των ρυθμίσεων cookie

Σημαντικό: Εάν δεν επιτρέπετε σε ιστοτόπους να αποθηκεύουν cookie, οι περισσότεροι από τους ιστοτόπους που απαιτούν να συνδεθείτε δεν θα λειτουργούν.

Μπορείτε να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε τα cookie που αποθηκεύονται από ιστοτόπους.

Αποδοχή ή αποκλεισμός cookie

Μπορείτε να επιτρέπετε ή να αποκλείετε όλα τα cookie από προεπιλογή. Μπορείτε επίσης να επιτρέψετε τα cookie από έναν συγκεκριμένο ιστότοπο, αλλά να αποκλείσετε τα cookie τρίτου μέρους σε διαφημίσεις ή εικόνες σε αυτήν την ιστοσελίδα. 

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
 3. Στην ενότητα Απόρρητο και ασφάλεια, κάντε κλικ στην επιλογή Cookie και άλλα δεδομένα ιστοτόπων.
 4. Ορίστε μια επιλογή:
  • Επιτρέπονται όλα τα cookie.
  • Αποκλεισμός όλων των cookie (δεν συνιστάται).
  • Αποκλεισμός cookie τρίτου μέρους στην ανώνυμη περιήγηση.
  • Αποκλεισμός cookie τρίτου μέρους.
   • Αν αποκλείσετε τα cookie τρίτου μέρους, αποκλείονται όλα τα cookie και τα δεδομένα ιστοτόπου που προέρχονται από άλλους ιστοτόπους, ακόμα και αν ο ιστότοπος επιτρέπεται στη λίστα εξαιρέσεων.
Αποδοχή ή αποκλεισμός cookie για συγκεκριμένο ιστότοπο

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε το Chromebook στην εργασία ή στο σχολείο, μπορεί να μην είναι δυνατή η αλλαγή αυτής της ρύθμισης. Για περισσότερη βοήθεια, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας.

Εάν επιτρέπετε τα cookie από προεπιλογή, μπορείτε ακόμα να τα αποκλείσετε για έναν συγκεκριμένο ιστότοπο.

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Απόρρητο και ασφάλεια και μετά Cookie και άλλα δεδομένα ιστοτόπου. 
 4. Δίπλα στα στοιχεία "Ιστότοποι που μπορούν πάντα να χρησιμοποιούν cookie", "Να γίνεται πάντα διαγραφή των cookie κατά το κλείσιμο των παραθύρων" ή "Ιστότοποι που δεν χρησιμοποιούν ποτέ cookie", κάντε κλικ στην Προσθήκη
 5. Εισαγάγετε τη διεύθυνση ιστού.
  • Για να δημιουργήσετε μια εξαίρεση για έναν ολόκληρο τομέα, εισαγάγετε την παράμετρο [*.] πριν από το όνομα του τομέα. Για παράδειγμα, το [*.]google.com θα αντιστοιχεί στο drive.google.com και στο calendar.google.com.
  • Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε μια διεύθυνση IP ή διεύθυνση ιστοτόπου η οποία δεν ξεκινάει με http://.
 6. Επιλέξτε Προσθήκη.

Για να καταργήσετε μια εξαίρεση που δεν θέλετε πλέον, στα δεξιά του ιστοτόπου, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και μετά Κατάργηση.

Διαγραφή cookie μετά το κλείσιμο του Chrome

Μπορείτε να επιτρέψετε στους ιστοτόπους να απομνημονεύουν πληροφορίες κατά τη διάρκεια της περιόδου περιήγησής σας, αλλά να διαγράφονται αυτόματα τα cookie όταν τερματίζεται η λειτουργία του Chrome.

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Google Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Απόρρητο και ασφάλεια και μετά Cookie και άλλα δεδομένα ιστοτόπου
 4. Ενεργοποιήστε την επιλογή Διαγραφή cookie και δεδομένων ιστοτόπου όταν κλείνετε όλα τα παράθυρα.
  • Εάν έχετε συγχρονιστεί με το Chrome, ο συγχρονισμός θα τεθεί σε παύση όταν τερματίσετε την περίοδο περιήγησής σας στο Chrome.

Σχετικοί πόροι

false
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
false
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
237