Διαγραφή, αποδοχή και διαχείριση των cookie στο Chrome

Μπορείτε να επιλέξετε να διαγράψετε υπάρχοντα cookie, να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε όλα τα cookie και να ορίσετε προτιμήσεις για συγκεκριμένους ιστοτόπους.

Σημαντικό: Αν συμμετέχετε στην ομάδα δοκιμών της Προστασίας από παρακολούθηση, θα δείτε μια νέα ρύθμιση στο Chrome για τη διαχείριση των cookie τρίτου μέρους που ονομάζεται Προστασία από παρακολούθηση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Προστασία από παρακολούθηση.

Τι είναι τα cookie

Τα cookie είναι αρχεία που δημιουργούνται από ιστοτόπους που επισκέπτεστε. Αποθηκεύοντας πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, κάνουν πιο εύκολη την εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, οι ιστότοποι μπορούν να σας διατηρούν συνδεδεμένους, να απομνημονεύουν τις προτιμήσεις σας για κάθε ιστότοπο και να σας προσφέρουν συναφές περιεχόμενο με βάση την τοποθεσία σας.

Υπάρχουν 2 τύποι cookie:

 • Τα cookie πρώτου μέρους: δημιουργούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Ο ιστότοπος εμφανίζεται στη γραμμή διευθύνσεων.
 • Τα cookie τρίτου μέρους: δημιουργούνται από άλλους ιστοτόπους. Ένας ιστότοπος που επισκέπτεστε μπορεί να ενσωματώνει περιεχόμενο από άλλους ιστοτόπους, για παράδειγμα εικόνες, διαφημίσεις και κείμενο. Οποιοσδήποτε από αυτούς τους άλλους ιστοτόπους μπορεί να αποθηκεύει cookie και άλλα δεδομένα για να εξατομικεύει την εμπειρία σας.

Διαγραφή όλων των cookie

Σημαντικό: Εάν διαγράψετε τα cookie, ενδέχεται να αποσυνδεθείτε από ιστοτόπους που σας θυμούνται και οι αποθηκευμένες προτιμήσεις σας ενδέχεται να διαγραφούν. Αυτό ισχύει κάθε φορά που διαγράφεται ένα cookie.

 1. Στη συσκευή σας Android, ανοίξτε το Chrome Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Πατήστε Απόρρητο και ασφάλεια και μετά Διαγραφή δεδομένων περιήγησης.
 4. Επιλέξτε χρονικό εύρος, όπως Τελευταία ώρα ή Από την αρχή.
 5. Επιλέξτε Cookie και δεδομένα ιστοτόπου και καταργήστε την επιλογή όλων των άλλων στοιχείων.
 6. Πατήστε Διαγραφή δεδομένων και μετά Διαγραφή.
Διαγραφή cookie από έναν ιστότοπο
 1. Στη συσκευή σας Android, ανοίξτε το Chrome Chrome.
 2. Μεταβείτε σε έναν ιστότοπο.
 3. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Πληροφορίες σελίδας Default (Secure) και μετά Cookie και δεδομένα ιστοτόπου.
 4. Δίπλα στον αριθμό των cookie που χρησιμοποιούνται, πατήστε Διαγραφή Κατάργηση.
Αποδοχή ή αποκλεισμός cookie τρίτου μέρους
Σημαντικό: Εάν δεν επιτρέπετε σε ιστοτόπους να αποθηκεύουν cookie, οι ιστότοποι ενδέχεται να μην λειτουργούν με τον αναμενόμενο τρόπο. Για να διαχειριστείτε τα cookie πρώτου μέρους, μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δεδομένα ιστοτόπου στη συσκευή.
Μπορείτε να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε τα cookie τρίτου μέρους για οποιονδήποτε ιστότοπο:
 1. Στη συσκευή σας Android, ανοίξτε το Chrome Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Πατήστε Ρυθμίσεις ιστοτόπου και μετά Cookie τρίτου μέρους.
 4. Ορίστε μια επιλογή:
  • Αποδοχή cookie τρίτου μέρους.
  • Αποκλεισμός cookie τρίτου μέρους στην ανώνυμη περιήγηση.
  • Αποκλεισμός cookie τρίτου μέρους.
   • Εάν αποκλείσετε τα cookie τρίτου μέρους, θα αποκλειστούν όλα τα cookie τρίτου μέρους από άλλους ιστοτόπους, εκτός εάν ο ιστότοπος επιτρέπεται στη λίστα εξαιρέσεων.
Αποδοχή cookie τρίτου μέρους για έναν συγκεκριμένο ιστότοπο

Εάν αποκλείετε τα cookie τρίτου μέρους από προεπιλογή, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα να τα επιτρέψετε για έναν συγκεκριμένο ιστότοπο.

 1. Στη συσκευή σας Android, ανοίξτε το Chrome Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Απόρρητο και ασφάλεια και μετά Cookie τρίτου μέρους.
  • Συμβουλή: Αν συμμετέχετε στην ομάδα δοκιμών της Προστασίας από παρακολούθηση, επιλέξτε εναλλακτικά την Προστασία από παρακολούθηση.
 4. Πατήστε + ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
 5. Εισαγάγετε τη διεύθυνση ιστού.
  • Για να δημιουργήσετε μια εξαίρεση για έναν ολόκληρο τομέα, εισαγάγετε την παράμετρο [*.] πριν από το όνομα του τομέα. Για παράδειγμα, το [*.]google.com θα αντιστοιχεί στο drive.google.com και στο calendar.google.com.
  • Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε μια διεύθυνση IP ή διεύθυνση ιστού η οποία δεν ξεκινάει με http://.
 6. Πατήστε Προσθήκη.
Για να καταργήσετε μια εξαίρεση που δεν θέλετε πλέον, πατήστε την εξαίρεση και έπειτα πατήστε Κατάργηση.
Προσωρινή αποδοχή cookie τρίτου μέρους για έναν συγκεκριμένο ιστότοπο
Εάν αποκλείσετε τα cookie τρίτου μέρους, ορισμένοι ιστότοποι ενδέχεται να μην λειτουργούν με τον αναμενόμενο τρόπο. Μπορείτε να επιτρέψετε προσωρινά τα cookie τρίτου μέρους για έναν συγκεκριμένο ιστότοπο που επισκέπτεστε.
 1. Στη συσκευή σας Android, ανοίξτε το Chrome Chrome.
 2. Στη γραμμή διευθύνσεων στο επάνω μέρος:
  • Για να επιτρέψετε τα cookie τρίτου μέρους: Επιλέξτε Πληροφορίες σελίδας Default (Secure) και μετά Cookie και δεδομένα ιστοτόπου και ενεργοποιήστε την επιλογή Cookie τρίτου μέρους.
  • Για να αποκλείσετε cookie τρίτου μέρους: Επιλέξτε Πληροφορίες σελίδας Default (Secure) και μετά Cookie και δεδομένα ιστοτόπου και απενεργοποιήστε την επιλογή Cookie τρίτου μέρους.

Συμβουλές:

 • Αυτή η επιλογή είναι προσωρινή και ισχύει μόνο για τον ιστότοπο στον οποίο βρίσκεστε.
 • Οι ιστότοποι προστίθενται αυτόματα στη λίστα εξαιρέσεων.
 • Εάν επιτρέψετε προσωρινά τα cookie τρίτου μέρους σε έναν ιστότοπο, αυτή η ρύθμιση μεταφέρεται στην Κατάσταση ανώνυμης περιήγησης και δεν μπορείτε να την επαναφέρετε από την Κατάσταση ανώνυμης περιήγησης.
Επιτρέψτε σε σχετικούς ιστοτόπους να έχουν πρόσβαση στη δραστηριότητά σας

Μια εταιρεία μπορεί να ορίσει μια ομάδα ιστοτόπων που σχετίζονται μεταξύ τους. Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να θέλει να σας διατηρήσει συνδεδεμένους καθώς μετακινείστε μεταξύ των ιστοτόπων acme-music.example και acme-video.example.

Εάν επιτρέψετε τα cookie τρίτου μέρους: Οι ιστότοποι που σχετίζονται μεταξύ τους θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στη δραστηριότητά σας για την εξατομίκευση περιεχομένου ή για τη διατήρηση της σύνδεσής σας μεταξύ ιστοτόπων.

Εάν αποκλείσετε τα cookie τρίτου μέρους: Αποτρέπεται συνήθως αυτού του είδους η σύνδεση μεταξύ των ιστοτόπων. Μπορείτε να αποκλείσετε τα cookie τρίτου μέρους και, παράλληλα, να επιτρέπετε σε ιστοτόπους της ίδιας ομάδας να βελτιώνουν την εμπειρία σας.

Μπορείτε να βρείτε την πλήρη λίστα των εταιρειών που ορίζουν ομάδες σχετικών ιστοτόπων στο GitHub. Μάθετε περισσότερα για τους σχετικούς ιστοτόπους και τα cookie τρίτου μέρους.

Σημαντικό: Εάν επιλέξετε Αποδοχή cookie τρίτου μέρους, τότε μια ομάδα σχετικών ιστοτόπων μπορεί να κοινοποιεί τη δραστηριότητά σας στην ομάδα από προεπιλογή.

Για να επιτρέψετε σε σχετικούς ιστοτόπους να βλέπουν τη δραστηριότητά σας εντός της ομάδας:

 1. Στη συσκευή σας Android, ανοίξτε το Chrome Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Πατήστε Απόρρητο και ασφάλεια και μετά Cookie τρίτου μέρους και μετά Αποκλεισμός cookie τρίτου μέρους.
 4. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή Να επιτρέπεται σε σχετικούς ιστοτόπους να βλέπουν τη δραστηριότητά σας στην ομάδα.

Για να εμφανίζονται σχετικοί ιστότοποι στην ίδια ομάδα:

 1. Στη συσκευή σας Android, ανοίξτε το Chrome Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Πατήστε Ρυθμίσεις ιστοτόπου και μετά Όλοι οι ιστότοποι.
 4. Επιλέξτε έναν ιστότοπο.
 5. Στην ενότητα Σχετικοί ιστότοποι, βρείτε ιστοτόπους στην ίδια ομάδα.

Διαχείριση των μέτρων προστασίας από παρακολούθηση

Όταν είναι ενεργοποιημένη, η Προστασία από παρακολούθηση περιορίζει σημαντικά τους ιστοτόπους από τη χρήση των cookie τρίτου μέρους για την παρακολούθησή σας καθώς περιηγείστε, εκτός από περιορισμένες περιπτώσεις, για να επιτρέπεται η λειτουργία βασικών υπηρεσιών. Εάν το επιλέξετε, μπορείτε να αποκλείσετε πλήρως τα cookie τρίτου μέρους στις ρυθμίσεις. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις της Προστασίας από παρακολούθηση στις ρυθμίσεις Απόρρητο και ασφάλεια.

 1. Στη συσκευή σας Android, ανοίξτε το Chrome Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Πατήστε Απόρρητο και ασφάλεια και μετά Προστασία από παρακολούθηση.
 4. Για να προσαρμόσετε τα μέτρα προστασίας από παρακολούθηση, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
  • Αποκλεισμός όλων των cookie τρίτου μέρους: Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, οι λειτουργίες σε ορισμένους ιστοτόπους μπορεί να μην είναι διαθέσιμες. Το Chrome αποκλείει όλα τα cookie τρίτου μέρους από τους ιστοτόπους που επισκέπτεστε, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ιστοτόπων.
  • Να αποστέλλεται ένα αίτημα Do Not Track με την επισκεψιμότητα της περιήγησής σας: Όταν ενεργοποιείτε αυτή την επιλογή, ζητάτε από τους ιστοτόπους να μην σας παρακολουθούν. Εναπόκεινται στην κρίση των ιστοτόπων εάν θα συμμορφωθούν με το αίτημα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη λειτουργία Do Not Track.
  • Επιλέξτε τους ιστοτόπους στους οποίους επιτρέπετε να χρησιμοποιούν cookie τρίτου μέρους: Μπορείτε επίσης να ελέγξετε και να επεξεργαστείτε τους ιστοτόπους στους οποίους επιτρέπετε να χρησιμοποιούν cookie τρίτου μέρους, στην ενότητα Ιστότοποι με άδεια χρήσης cookie τρίτου μέρους. Μάθετε πώς μπορείτε να επιτρέψετε τα cookie τρίτου μέρους.

Σχετικοί πόροι

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού