Διαγραφή, ενεργοποίηση και διαχείριση των cookie στο Chrome

Μπορείτε να επιλέξετε να διαγράψετε υπάρχοντα cookie, να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε όλα τα cookie και να ορίσετε προτιμήσεις για συγκεκριμένους ιστοτόπους.

Τι είναι τα cookie

Τα cookie είναι αρχεία που δημιουργούνται από ιστοτόπους που επισκέπτεστε. Διευκολύνουν την εμπειρία σας στο διαδίκτυο αποθηκεύοντας πληροφορίες περιήγησης. Με τα cookie, οι ιστότοποι μπορούν να σας διατηρούν συνδεδεμένους, να απομνημονεύουν τις προτιμήσεις σας για κάθε ιστότοπο και να σας προσφέρουν περιεχόμενο σχετικά με την τοποθεσία.

Υπάρχουν δύο τύποι cookie:

 • Τα cookie αρχικού κατασκευαστή δημιουργούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Ο ιστότοπος εμφανίζεται στη γραμμή διευθύνσεων.
 • Τα cookie τρίτου μέρους δημιουργούνται από άλλους ιστοτόπους. Αυτοί οι ιστότοποι διαθέτουν κάποιο περιεχόμενο, όπως διαφημίσεις ή εικόνες, το οποίο μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα που επισκέπτεστε.

Διαγραφή όλων των cookie

Εάν καταργήσετε τα cookie, θα αποσυνδεθείτε από όλους τους ιστοτόπους και οι αποθηκευμένες προτιμήσεις σας θα διαγραφούν.

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Απόρρητο και ασφάλεια και μετά Cookie και άλλα δεδομένα ιστοτόπου.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων των cookie και των δεδομένων ιστοτόπων και μετά Κατάργηση όλων.
 5. Για επιβεβαίωση, κάντε κλικ στη Διαγραφή όλων.

Διαγραφή συγκεκριμένων cookie

Διαγραφή cookie από ιστότοπο
 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Απόρρητο και ασφάλεια και μετά Cookie και άλλα δεδομένα ιστοτόπου.
 4. Κάντε κλικ στην Εμφάνιση όλων των cookie και των δεδομένων ιστοτόπων.
 5. Επάνω δεξιά, αναζητήστε το όνομα του ιστοτόπου.
 6. Στα δεξιά του ονόματος του ιστοτόπου, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση Κατάργηση.
Διαγραφή cookie από συγκεκριμένη χρονική περίοδο
 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα εργαλεία και μετά Διαγραφή δεδομένων περιήγησης.
 4. Στο επάνω μέρος, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού δίπλα από το στοιχείο Χρονικό εύρος.
 5. Επιλέξτε μια χρονική περίοδο, όπως την προηγούμενη ώρα ή την προηγούμενη ημέρα.
 6. Επιλέξτε "Cookie και άλλα δεδομένα ιστοτόπων". Καταργήστε την επιλογή όλων των άλλων στοιχείων.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή δεδομένων.

Αλλαγή των ρυθμίσεων cookie

Μπορείτε να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε τα cookie που αποθηκεύονται από ιστοτόπους.

Σημείωση: Εάν δεν επιτρέπετε σε ιστοτόπους να αποθηκεύουν cookie, οι περισσότεροι από τους ιστοτόπους που απαιτούν να συνδεθείτε δεν θα λειτουργούν.

Αποδοχή ή αποκλεισμός cookie

Μπορείτε να αποκλείετε ή να επιτρέπετε όλα τα cookie από προεπιλογή. Μπορείτε επίσης να επιτρέψετε τα cookie από έναν συγκεκριμένο ιστότοπο, αποκλείοντας την ίδια στιγμή cookie τρίτου μέρους σε διαφημίσεις ή εικόνες σε αυτήν την ιστοσελίδα. 

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Απόρρητο και ασφάλεια και μετά Cookie και άλλα δεδομένα ιστοτόπου.
 4. Ορίστε μια επιλογή:
  • Επιτρέπονται όλα τα cookie.
  • Αποκλεισμός όλων των cookie (δεν συνιστάται).
  • Αποκλεισμός cookie τρίτου μέρους στην ανώνυμη περιήγηση.
  • Αποκλεισμός cookie τρίτου μέρους.

Σημαντικό: Εάν αποκλείσετε cookie τρίτου μέρους, όλα τα cookie και τα δεδομένα ιστοτόπων από άλλους ιστοτόπους θα αποκλείονται, ακόμα και αν ο ιστότοπος επιτρέπεται στη λίστα εξαιρέσεών σας.

Αποδοχή ή αποκλεισμός cookie για συγκεκριμένο ιστότοπο

Εάν επιτρέπετε τα cookie από προεπιλογή, μπορείτε ακόμα να τα αποκλείσετε για έναν συγκεκριμένο ιστότοπο.

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Απόρρητο και ασφάλεια και μετά Cookie και άλλα δεδομένα ιστοτόπου. 
 4. Δίπλα στα στοιχεία "Ιστότοποι που μπορούν πάντα να χρησιμοποιούν cookie", "Να γίνεται πάντα διαγραφή των cookie κατά το κλείσιμο των παραθύρων" ή "Ιστότοποι που δεν χρησιμοποιούν ποτέ cookie", κάντε κλικ στην Προσθήκη
 5. Εισαγάγετε τη διεύθυνση ιστού.
  • Για να δημιουργήσετε μια εξαίρεση για έναν ολόκληρο τομέα, εισαγάγετε την παράμετρο [*.] πριν από το όνομα του τομέα. Για παράδειγμα, το [*.]google.com θα αντιστοιχεί στο drive.google.com και στο calendar.google.com.
  • Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε μια διεύθυνση IP ή διεύθυνση ιστοτόπου η οποία δεν ξεκινάει με http://.
 6. Επιλέξτε Προσθήκη.

Για να καταργήσετε μια εξαίρεση που δεν θέλετε πλέον, στα δεξιά του ιστοτόπου, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και μετά Κατάργηση.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε το Chromebook στην εργασία ή στο σχολείο, μπορεί να μην είναι δυνατή η αλλαγή αυτής της ρύθμισης. Για περισσότερη βοήθεια, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας.

Διαγραφή cookie μετά το κλείσιμο του Chrome

Μπορείτε να επιτρέψετε στους ιστότοπους να απομνημονεύουν πληροφορίες κατά τη διάρκεια της περιόδου σύνδεσης περιήγησής σας, αλλά να διαγράφονται αυτόματα τα cookie όταν τερματίζεται η λειτουργία του Chrome.

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Google Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Απόρρητο και ασφάλεια και μετά Cookie και άλλα δεδομένα ιστοτόπου
 4. Ενεργοποιήστε την επιλογή Διαγραφή cookie και δεδομένων ιστοτόπου όταν κλείνετε όλα τα παράθυρα.
  • Εάν έχετε συγχρονιστεί με το Chrome, ο συγχρονισμός θα τεθεί σε παύση όταν τερματίσετε την περίοδο περιήγησής σας στο Chrome.

Σχετικά άρθρα

false
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
237
false