Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού

Διαγραφή, ενεργοποίηση και διαχείριση των cookie στο Chrome

Μπορείτε να επιλέξετε να διαγράψετε υπάρχοντα cookie, να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε όλα τα cookie και να ορίσετε προτιμήσεις για συγκεκριμένους ιστοτόπους.

Τι είναι τα cookie

Τα cookie είναι αρχεία που δημιουργούνται από ιστοτόπους που επισκέπτεστε. Διευκολύνουν την εμπειρία σας στο διαδίκτυο αποθηκεύοντας πληροφορίες περιήγησης. Με τα cookie, οι ιστότοποι μπορούν να σας διατηρούν συνδεδεμένους, να απομνημονεύουν τις προτιμήσεις σας για κάθε ιστότοπο και να σας προσφέρουν περιεχόμενο σχετικά με την τοποθεσία.

Υπάρχουν δύο τύποι cookie:

 • Τα cookie αρχικού κατασκευαστή δημιουργούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Ο ιστότοπος εμφανίζεται στη γραμμή διευθύνσεων.
 • Τα cookie τρίτου μέρους δημιουργούνται από άλλους ιστοτόπους. Αυτοί οι ιστότοποι διαθέτουν κάποιο περιεχόμενο, όπως διαφημίσεις ή εικόνες, το οποίο μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα που επισκέπτεστε.

Διαγραφή όλων των cookie

Εάν καταργήσετε τα cookie, θα αποσυνδεθείτε από όλους τους ιστοτόπους και οι αποθηκευμένες προτιμήσεις σας θα διαγραφούν.

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα και έπειτα Ρυθμίσεις.
 3. Στο κάτω τμήμα, κάντε κλικ στην Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων.
 4. Στην ενότητα "Απόρρητο", κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις περιεχομένου.
 5. Στην ενότητα "Cookie", κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα cookie και τα δεδομένα ιστοτόπου.
 6. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο στοιχείο Κατάργηση όλων.
 7. Κάτω δεξιά, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Διαγραφή συγκεκριμένων cookie

Διαγραφή cookie από ιστότοπο
 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα και έπειτα Ρυθμίσεις.
 3. Στο κάτω τμήμα, κάντε κλικ στην Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων.
 4. Στην ενότητα "Απόρρητο", κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις περιεχομένου.
 5. Στην ενότητα "Cookie", κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα cookie και τα δεδομένα ιστοτόπου.
 6. Επάνω δεξιά, εισαγάγετε το όνομα του ιστοτόπου.
 7. Υποδείξτε τον ιστότοπο.
 8. Στα δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο Κατάργησης Κατάργηση.
Διαγραφή cookie από συγκεκριμένη χρονική περίοδο
 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα εργαλεία και έπειτα Διαγραφή δεδομένων περιήγησης.
 4. Επιλέξτε μια περίοδο, όπως προηγούμενη ώρα ή προηγούμενη ημέρα.
 5. Επιλέξτε "Cookie και άλλα δεδομένα ιστοτόπου και προσθηκών". Καταργήστε την επιλογή όλων των άλλων στοιχείων.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή δεδομένων περιήγησης.

Αλλαγή των ρυθμίσεων cookie

Μπορείτε να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε τα cookie που αποθηκεύονται από ιστοτόπους.

Σημείωση: Εάν δεν επιτρέπετε σε ιστοτόπους να αποθηκεύουν cookie, οι περισσότεροι από τους ιστοτόπους που απαιτούν να συνδεθείτε δεν θα λειτουργούν.

Αποδοχή ή αποκλεισμός cookie από προεπιλογή
 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα και έπειτα Ρυθμίσεις.
 3. Στο κάτω τμήμα, κάντε κλικ στην Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων.
 4. Στην ενότητα "Απόρρητο", κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις περιεχομένου.
 5. Στην ενότητα "Cookie", επιλέξτε εάν θέλετε να επιτρέπονται ή να αποκλείονται τα τοπικά δεδομένα.
 6. Κάτω δεξιά, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Αποκλεισμός cookie από άλλους ιστοτόπους

Μπορείτε να βλέπετε cookie από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε, ενώ ταυτόχρονα αποκλείετε cookie από άλλους ιστοτόπους στους οποίους ανήκουν διαφημίσεις ή εικόνες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Για να αποκλείσετε αυτά τα cookie τρίτου μέρους, επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στο στοιχείο "Αποκλεισμός cookie τρίτου μέρους και δεδομένων ιστοτόπου".

Όλα τα cookie και τα δεδομένα ιστοτόπου που προέρχονται από άλλους ιστοτόπους θα αποκλείονται, ακόμα και αν ο ιστότοπος επιτρέπεται στη λίστα εξαιρέσεων.

Αποδοχή ή αποκλεισμός cookie για συγκεκριμένο ιστότοπο

Εάν επιτρέπετε τα cookie από προεπιλογή, μπορείτε ακόμα να τα αποκλείσετε για έναν συγκεκριμένο ιστότοπο.

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα και έπειτα Ρυθμίσεις.
 3. Στο κάτω τμήμα, κάντε κλικ στην Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων.
 4. Στην ενότητα "Απόρρητο", κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις περιεχομένου.
 5. Στην ενότητα "Cookie", κάντε κλικ στη Διαχείριση εξαιρέσεων.
 6. Στο πεδίο "Μοτίβο κεντρικού υπολογιστή", εισαγάγετε τη διεύθυνση ιστού στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια εξαίρεση.
  • Για να δημιουργήσετε μια εξαίρεση για έναν ολόκληρο τομέα, εισαγάγετε την παράμετρο [*.] πριν από το όνομα του τομέα. Για παράδειγμα, το [*.]google.com θα αντιστοιχεί στο drive.google.com και στο calendar.google.com.
  • Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε μια διεύθυνση IP ή διεύθυνση ιστοτόπου η οποία δεν ξεκινάει με http://.
 7. Στην ενότητα "Συμπεριφορά", επιλέξτε Αποδοχή, Αποκλεισμός ή Διαγραφή κατά την έξοδο.
 8. Κάτω δεξιά, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Για να διαγράψετε εξαιρέσεις που δεν θέλετε να ισχύουν πια, υποδείξτε τον ιστότοπο ή τον τομέα. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Κατάργησης Κατάργηση και έπειτα Τέλος.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε το Chromebook στην εργασία ή στο σχολείο, μπορεί να μην είναι δυνατή η αλλαγή αυτής της ρύθμισης. Για περισσότερη βοήθεια, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας.

Διαγραφή cookie μετά το κλείσιμο του Chrome

Μπορείτε να επιτρέψετε στους ιστοτόπους να απομνημονεύουν πληροφορίες κατά τη διάρκεια της περιόδου σύνδεσης περιήγησής σας, αλλά να διαγράφονται αυτόματα τα cookie όταν τερματίζεται η λειτουργία του Chrome.

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Στο επάνω δεξιό τμήμα, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα και έπειτα Ρυθμίσεις.
 3. Στο κάτω τμήμα, κάντε κλικ στην Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων.
 4. Στην ενότητα "Απόρρητο", κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις περιεχομένου.
 5. Στην ενότητα "Cookie", επιλέξτε Διατήρηση τοπικών δεδομένων μόνο μέχρι να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Σχετικά άρθρα