Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Vymazání, povolení a správa souborů cookie v Chromu

Ve výchozím nastavení jsou povoleny všechny soubory cookie, ale toto nastavení můžete změnit. Soubory cookie lze také smazat (pro všechny weby nebo jen pro konkrétní stránky).

Co jsou soubory cookie

Soubory cookie jsou vytvářeny webovými stránkami, které navštívíte. Ukládají se do nich údaje o prohlížení, např. vaše nastavení webu nebo údaje v profilu. Existují dva typy souborů cookie:

 • Soubory cookie první strany: Ukládá je web uvedený na adresním řádku.
 • Soubory cookie třetích stran: Pocházejí z jiných webů, jejichž položky (například reklamy nebo obrázky) jsou na navštívené stránce vloženy.

Soubory cookie nejsou vždy špatné. Některé soubory například pomáhají webům zapamatovat si vaše preferované nastavení, aby bylo možné jej načíst, až stránku navštívíte příště. Soubory cookie mohou webům pomoci také se zapamatováním vaší polohy, aby na jejím základě poskytovaly vhodný obsah, například počasí.

Smazání všech nebo konkrétních souborů cookie

Soubory cookie první strany i třetích stran a jejich data lze ze zařízení odstranit. Pokud soubory odstraníte, budou smazány také související údaje, například nastavení webů.

 1. V počítači spusťte Google Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Další a poté Nastavení.
 3. V dolní části klikněte na Zobrazit rozšířená nastavení.
 4. V sekci Ochrana soukromí klikněte na Nastavení obsahu.
 5. V sekci Soubory cookie klikněte na Všechny soubory cookie a data webu.

Povolení nebo zakázání souborů cookie

Uložené soubory cookie z webů můžete povolit či zakázat.

 1. V počítači spusťte Google Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Další a poté Nastavení.
 3. V dolní části klikněte na Zobrazit rozšířená nastavení.
 4. V sekci Ochrana soukromí klikněte na Nastavení obsahu.
 5. V sekci Soubory cookie změňte nastavení:
  • Chcete-li povolit soubory cookie první strany i třetích stran, klikněte na Povolit nastavení místních dat.
  • Chcete-li zakázat všechny soubory cookie, klikněte na Bránit webům v nastavení jakýchkoli dat. Když toto nastavení použijete, nebude fungovat většina webových stránek, které vyžadují přihlášení.
  • Chcete-li povolit pouze soubory cookie první strany, zaškrtněte políčko Blokovat soubory cookie třetích stran a data webových stránek. Toto nastavení znamená, že data webových stránek nelze zapisovat ani číst, a to ani v případě, že jste některý web přidali do seznamu výjimek a používání souborů cookie mu povolili.

Ověření, zda bylo nastavení uloženo

Když navštívíte web a je blokován soubor cookie, na adresním řádku se zobrazí ikona Zablokovaný soubor cookie

Správa souborů cookie a dalších údajů v nich

Když v počítači používáte prohlížeč Chrome, nad údaji v souborech cookie máte plnou kontrolu. Přečtěte si, jak nastavení spravovat.

Uchování souborů cookie a dat webů do ukončení prohlížeče jako výchozí nastavení

Chrome při prohlížení umožní webům ukládat data včetně souborů cookie první strany i třetích stran, ale při ukončení prohlížeče tato data vymaže.

 1. V počítači spusťte Google Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Další a poté Nastavení.
 3. V dolní části klikněte na Zobrazit rozšířená nastavení.
 4. V sekci Ochrana soukromí klikněte na Nastavení obsahu.
 5. V sekci Soubory cookie vyberte Uchovávat místní údaje jen do zavření prohlížeče.

Některé soubory cookie a data webových stránek smazat nelze. Jedná se o soubory aplikací, které jste do Chromu přidali z Internetového obchodu Chrome. Přečtěte si, jak odstranit data hostovaných aplikací smazáním mezipaměti a dalších údajů o prohlížení.

Nastavení výjimek pro konkrétní weby nebo domény

Většinu souborů cookie lze blokovat a udělit výjimku konkrétním webům:

 1. V počítači spusťte Google Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Další a poté Nastavení.
 3. V dolní části klikněte na Zobrazit rozšířená nastavení.
 4. V sekci Ochrana soukromí klikněte na Nastavení obsahu.
 5. V sekci Soubory cookie klikněte na Spravovat výjimky.
 6. Zadejte název webu, pro který chcete soubory cookie povolit.
  • Chcete-li povolit soubory cookie z celé domény, vložte před název domény znaky [*.]. Můžete například zadat [*.]google.com. Tímto způsobem vytvoříte výjimku pro adresy drive.google.com a calendar.google.com.
  • Můžete také zadat IP adresu nebo webovou adresu, která nezačíná schématem http.
 7. Vpravo od názvu webu klikněte na šipku dolů Šipka dolů.
 8. Určete, zda web bude moci ukládat soubory cookie. Pokud vyberete možnost Smazat při ukončení, soubory cookie budou vymazány při každém ukončení prohlížeče.

Pomocí tohoto dialogového okna můžete výjimky také upravovat nebo odstraňovat.

 1. V počítači spusťte Google Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Další a poté Nastavení.
 3. V dolní části klikněte na Zobrazit rozšířená nastavení.
 4. V sekci Ochrana soukromí klikněte na Nastavení obsahu.
 5. V sekci Soubory cookie klikněte na Spravovat výjimky.
 6. Vyhledejte web nebo doménu.
 7. Vpravo od vybrané položky klikněte na Zavřít Zavřít.
 8. Klikněte na Hotovo.

Pokud používáte Chromebook v práci nebo ve škole, je možné, že nastavení souborů cookie provádí administrátor sítě. V takovém případě jej sami nebudete moci změnit. Informace o používání spravovaného Chromebooku

Změna oprávnění souborů cookie pro stránku, kterou máte zobrazenou

Pokud jste pomocí výjimky umožnili používání souborů cookie konkrétním doménám, na adresním řádku se v případě blokování zobrazí ikona Zablokovaný soubor cookie

Můžete upravit oprávnění souborů cookie pro stránku, kterou si právě prohlížíte.

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Přejděte na stránku, u které chcete spravovat soubory cookie.
 3. V horní části vedle webové adresy klikněte na ikonu zámku Zamknout nebo stránky Prázdná stránka.
 4. Klikněte na odkaz Z tohoto webu: [číslo].
 5. Upravte oprávnění souborů cookie:
  • Opětovné zablokování povolených souborů cookie: Na kartě Povoleno vyberte web v seznamu v horní části a klikněte na tlačítko Blokovat.
  • Povolení souborů cookie z domény: Na kartě Zablokováno vyberte web v seznamu v horní části a klikněte na tlačítko Povolit.
  • Povolení souborů cookie z domény do ukončení prohlížeče Chrome: Na kartě Zablokováno vyberte web v seznamu v horní části a klikněte na tlačítko Smazat při ukončení. Soubory cookie budou při každém zavření prohlížeče smazány.

Aby se změny projevily, možná budete muset stránku znovu načíst. I když soubory cookie určitého webu povolíte, soubory cookie třetích stran z tohoto webu nebudou přijaty, pokud jste zaškrtli políčko Blokovat soubory cookie třetích stran a data webových stránek.

Související články