Vymazanie, povolenie a správa súborov cookie v Chrome

Môžete odstrániť existujúce súbory cookie, povoliť alebo zablokovať všetky súbory cookie a nastaviť predvoľby pre konkrétne weby.

Súbory cookie

Súbory cookie sú vytvárané webmi, ktoré navštívite. Ukladajú informácie o prehliadaní a uľahčujú tak používanie online služieb. Súbory cookie umožňujú webom zapamätať si vaše prihlásenie, predvoľby webov a poskytovať vám vhodný obsah na základe polohy.

Existujú dva typy súborov cookie:

 • Súbory cookie prvej strany vytvárajú weby, ktoré navštívite. Ich doména je uvedená v paneli s adresou.
 • Súbory cookie tretích strán sú vytvárané ďalšími webmi. Tieto weby sú vlastníkmi prvkov obsahu, ktorý sa zobrazuje na navštívenej webovej stránke (napr. reklamy alebo obrázky).

Vymazanie všetkých súborov cookie

Ak odstránite súbory cookie, systém vás odhlási zo všetkých webov a uložené predvoľby môžu byť odstránené.

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na položky Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. V dolnej časti kliknite na položku Rozšírené.
 4. V časti Ochrana súkromia a zabezpečenie kliknite na možnosť Nastavenia obsahu.
 5. Kliknite na položky Súbory cookie a potom Zobraziť všetky súbory cookie a údaje webov a potom Odstrániť všetko.
 6. Voľbu potvrďte kliknutím na tlačidlo Vymazať všetko.

Odstránenie konkrétnych súborov cookie

Odstránenie súborov cookie z určitého webu
 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na položky Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. V dolnej časti kliknite na položku Rozšírené.
 4. V časti Ochrana súkromia a zabezpečenie kliknite na možnosť Nastavenia obsahu.
 5. Kliknite na položky Súbory cookie a potom Zobraziť všetky súbory cookie a údaje webov.
 6. Vpravo hore vyhľadajte názov požadovaného webu.
 7. Vpravo od daného webu kliknite na možnosť Odstrániť Odstrániť.
Odstránenie súborov cookie za určité časové obdobie
 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na položku Viac Viac
 3. Kliknite na položky Ďalšie nástroje a potom Vymazať dáta prehliadania.
 4. V hornej časti kliknite na rozbaľovaciu ponuku vedľa položky Časový rozsah.
 5. Zvoľte časové obdobie, napríklad poslednú hodinu alebo posledný deň.
 6. Začiarknite položku Súbory cookie a ďalšie údaje webov. Začiarknutie všetkých ostatných položiek zrušte.
 7. Kliknite na možnosť Vymazať údaje.

Zmena nastavení súborov cookie

Súbory cookie uložené webmi môžete povoliť alebo blokovať.

Poznámka: Keď zakážete ukladanie súborov cookie, nebude fungovať väčšina webov, ktoré vyžadujú prihlásenie.

Povolenie alebo zablokovanie súborov cookie ako predvolené nastavenie
 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na položky Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. V dolnej časti kliknite na položku Rozšírené.
 4. V časti Ochrana súkromia a zabezpečenie kliknite na položky Nastavenia obsahu a potom Súbory cookie.
 5. Zapnite alebo vypnite možnosť Povoliť webom ukladať a čítať údaje súborov cookie.

Blokovanie súborov cookie z ostatných webov

Môžete povoliť súbory cookie z webu, ktorý navštívite, a zároveň blokovať súbory cookie z ostatných webov, ktoré na navštívenej stránke vlastnia reklamy alebo obrázky. Ak chcete blokovať súbory cookie tretej strany, zapnite možnosť Blokovať súbory cookie tretích strán.

Budú blokované všetky súbory cookie a dáta z ostatných webov (a to aj v prípade, že je web uvedený vo vašom zozname výnimiek).

Povolenie alebo zablokovanie súborov cookies pre určitý web

Ak súbory cookie v predvolenom nastavení povolíte, môžete ich aj tak blokovať na konkrétnom webe.

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na položky Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. V dolnej časti kliknite na položku Rozšírené.
 4. V časti Ochrana súkromia a zabezpečenie kliknite na položky Nastavenia obsahu a potom Súbory cookie.
 5. Kliknite vedľa položky Blokovať, Vymazať po ukončení alebo Povoliť na možnosť Pridať.
 6. Zadajte webovú adresu.
  • Ak chcete vytvoriť výnimku pre celú doménu, vložte pred názov domény znaky [*.]. Napríklad výraz [*.]google.com bude zodpovedať webom drive.google.comcalendar.google.com.
  • Môžete tiež zadať adresu IP alebo webovú adresu, ktorá sa nezačína reťazcom http://.
 7. Kliknite na možnosť Pridať.

Ak chcete odstrániť výnimku, ktorú už nepotrebujete, kliknite vpravo od webu na položky Viac Viac a potom Odstrániť.

Poznámka: Ak používate Chromebook v práci alebo škole, toto nastavenie možno nebudete môcť zmeniť. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte správcu.

Odstránenie súborov cookie po zatvorení Chromu

Môžete nastaviť, aby si weby pamätali údaje počas trvania relácie prehliadania a po ukončení Chromu sa všetky súbory cookie odstránili.

 1. Otvorte v počítači Google Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na položku Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. V dolnej časti kliknite na položku Rozšírené.
 4. V časti Ochrana súkromia a zabezpečenie kliknite na položky Nastavenia obsahu a potom Súbory cookie.
 5. Zapnite možnosť Uchovávať miestne údaje iba do zavretia prehliadača.

Súvisiace články