Διαγραφή, ενεργοποίηση και διαχείριση των cookie στο Chrome

Μπορείτε να επιλέξετε να διαγράψετε υπάρχοντα cookie, να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε όλα τα cookie και να ορίσετε προτιμήσεις για συγκεκριμένους ιστοτόπους.

Τι είναι τα cookie

Τα cookie είναι αρχεία που δημιουργούνται από ιστοτόπους που επισκέπτεστε. Διευκολύνουν την εμπειρία σας στο διαδίκτυο αποθηκεύοντας πληροφορίες περιήγησης. Με τα cookie, οι ιστότοποι μπορούν να σας διατηρούν συνδεδεμένους, να απομνημονεύουν τις προτιμήσεις σας για κάθε ιστότοπο και να σας προσφέρουν περιεχόμενο σχετικά με την τοποθεσία.

Υπάρχουν δύο τύποι cookie:

 • Τα cookie αρχικού κατασκευαστή δημιουργούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Ο ιστότοπος εμφανίζεται στη γραμμή διευθύνσεων.
 • Τα cookie τρίτου μέρους δημιουργούνται από άλλους ιστοτόπους. Αυτοί οι ιστότοποι διαθέτουν κάποιο περιεχόμενο, όπως διαφημίσεις ή εικόνες, το οποίο μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα που επισκέπτεστε.

Διαγραφή όλων των cookie

Εάν καταργήσετε τα cookie, θα αποσυνδεθείτε από όλους τους ιστοτόπους και οι αποθηκευμένες προτιμήσεις σας θα διαγραφούν.

 1. Στον υπολογιστή, ανοίξτε το Chrome.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Στο κάτω μέρος, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνθετες.
 4. Στην ενότητα Απόρρητο και ασφάλεια, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις ιστοτόπου.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Cookie και μετά Εμφάνιση όλων των cookie και των δεδομένων ιστοτόπων και μετά Κατάργηση όλων.
 6. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας κάνοντας κλικ στη Διαγραφή όλων.

Διαγραφή συγκεκριμένων cookie

Διαγραφή cookie από ιστότοπο
 1. Στον υπολογιστή, ανοίξτε το Chrome.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Στο κάτω μέρος, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνθετες.
 4. Στην ενότητα Απόρρητο και ασφάλεια, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις ιστοτόπου.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Cookie και μετά Εμφάνιση όλων των cookie και των δεδομένων ιστοτόπων.
 6. Στην επάνω δεξιά γωνία, αναζητήστε το όνομα του ιστοτόπου.
 7. Στα δεξιά του ονόματος του ιστοτόπου, κάντε κλικ στο εικονίδιο κατάργησης Κατάργηση.
Διαγραφή cookie από συγκεκριμένη χρονική περίοδο
 1. Στον υπολογιστή, ανοίξτε το Chrome.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα Περισσότερα.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα εργαλεία και μετά Διαγραφή δεδομένων περιήγησης.
 4. Στο επάνω μέρος, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού δίπλα από το στοιχείο "Χρονικό εύρος".
 5. Επιλέξτε μια χρονική περίοδο, όπως την προηγούμενη ώρα ή την προηγούμενη ημέρα.
 6. Επιλέξτε "Cookie και άλλα δεδομένα ιστοτόπων". Καταργήστε την επιλογή όλων των άλλων στοιχείων.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή δεδομένων.

Αλλαγή των ρυθμίσεων cookie

Μπορείτε να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε τα cookie που αποθηκεύονται από ιστοτόπους.

Σημείωση: Εάν δεν επιτρέπετε σε ιστοτόπους να αποθηκεύουν cookie, οι περισσότεροι από τους ιστοτόπους που απαιτούν να συνδεθείτε δεν θα λειτουργούν.

Αποδοχή ή αποκλεισμός cookie από προεπιλογή
 1. Στον υπολογιστή, ανοίξτε το Chrome.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Στο κάτω μέρος, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνθετες.
 4. Στην ενότητα Απόρρητο και ασφάλεια, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις ιστοτόπου και μετά Cookie.
 5. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή Να επιτρέπεται στους ιστοτόπους η αποθήκευση και η ανάγνωση δεδομένων cookie.

Αποκλεισμός cookie από άλλους ιστοτόπους

Μπορείτε να επιτρέπετε cookie από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε, ενώ ταυτόχρονα αποκλείετε cookie από άλλους ιστοτόπους στους οποίους ανήκουν διαφημίσεις ή εικόνες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Για να αποκλείσετε αυτά τα cookie τρίτου μέρους, ενεργοποιήστε τον Αποκλεισμό cookie τρίτου μέρους.

Όλα τα cookie και τα δεδομένα ιστοτόπου που προέρχονται από άλλους ιστοτόπους θα αποκλείονται, ακόμα και αν ο ιστότοπος επιτρέπεται στη λίστα εξαιρέσεων.

Αποδοχή ή αποκλεισμός cookie για συγκεκριμένο ιστότοπο

Εάν επιτρέπετε τα cookie από προεπιλογή, μπορείτε ακόμα να τα αποκλείσετε για έναν συγκεκριμένο ιστότοπο.

 1. Στον υπολογιστή, ανοίξτε το Chrome.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Στο κάτω μέρος, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνθετες.
 4. Στην ενότητα Απόρρητο και ασφάλεια, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις ιστοτόπου και μετά Cookie.
 5. Δίπλα από την επιλογή "Αποκλεισμός", "Διαγραφή κατά την έξοδο", ή "Επιτρέπεται", επιλέξτε Προσθήκη.
 6. Εισαγάγετε τη διεύθυνση ιστού.
  • Για να δημιουργήσετε μια εξαίρεση για έναν ολόκληρο τομέα, εισαγάγετε την παράμετρο [*.] πριν από το όνομα του τομέα. Για παράδειγμα, το [*.]google.com θα αντιστοιχεί στο drive.google.com και στο calendar.google.com.
  • Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε μια διεύθυνση IP ή διεύθυνση ιστοτόπου η οποία δεν ξεκινάει με http://.
 7. Επιλέξτε Προσθήκη.

Για να καταργήσετε μια εξαίρεση που δεν θέλετε πλέον, στα δεξιά του ιστοτόπου, κάντε κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα Περισσότερα και μετά Κατάργηση.

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε το Chromebook στην εργασία ή το σχολείο, μπορεί να μην είναι δυνατή η αλλαγή αυτής της ρύθμισης. Για περισσότερη βοήθεια, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας.

Διαγραφή cookie μετά το κλείσιμο του Chrome

Μπορείτε να επιτρέψετε στους ιστοτόπους να απομνημονεύουν πληροφορίες κατά τη διάρκεια της περιόδου σύνδεσης περιήγησής σας, αλλά να διαγράφονται αυτόματα τα cookie όταν τερματίζεται η λειτουργία του Chrome.

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Google Chrome.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Στο κάτω μέρος, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνθετες.
 4. Στην ενότητα Απόρρητο και ασφάλεια, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις ιστοτόπου και μετά Cookie.
 5. Ενεργοποιήστε την επιλογή Διατήρηση τοπικών δεδομένων μόνο μέχρι να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Σχετικά άρθρα