ล้าง อนุญาต และจัดการคุกกี้ใน Chrome

คุณเลือกลบคุกกี้ที่มีอยู่ อนุญาตหรือบล็อกคุกกี้ทั้งหมด และตั้งค่ากำหนดของเว็บไซต์บางแห่งได้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ที่เว็บไซต์ต่างๆ ที่คุณเข้าชมสร้างขึ้น การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมจะช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆ ทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์จะให้คุณลงชื่อเข้าใช้อยู่เสมอ จดจำค่ากำหนดเว็บไซต์ และนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้แก่คุณ

คุกกี้มี 2 ประเภท ได้แก่

 • คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง: เว็บไซต์ที่คุณเข้าชมเป็นผู้สร้างขึ้น โดยจะแสดงอยู่ในแถบที่อยู่
 • คุกกี้ของบุคคลที่สาม: เว็บไซต์อื่นๆ สร้างขึ้น เว็บไซต์ที่คุณเข้าชมสามารถฝังเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่นๆ เช่น รูปภาพ โฆษณา และข้อความ เว็บไซต์เหล่านี้อาจบันทึกคุกกี้และข้อมูลอื่นๆ เพื่อปรับประสบการณ์การใช้งานให้เหมาะกับคุณ

ล้างคุกกี้ทั้งหมด

สำคัญ: หากลบคุกกี้ คุณอาจออกจากระบบเว็บไซต์ที่จดจำคุณอยู่ และระบบอาจลบค่ากำหนดที่คุณบันทึกไว้ การดำเนินการนี้จะมีผลทุกครั้งที่ลบคุกกี้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
 3. คลิกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้น คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆ
 4. คลิกดูข้อมูลเว็บไซต์และสิทธิ์ทั้งหมด จากนั้น ล้างข้อมูลทั้งหมด
 5. คลิกล้างเพื่อยืนยัน

ลบเฉพาะคุกกี้ที่ต้องการ

ลบคุกกี้จากเว็บไซต์หนึ่งๆ
 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
 3. คลิกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้น คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆ
 4. คลิกดูข้อมูลและสิทธิ์ทั้งหมดของเว็บไซต์
 5. ค้นหาชื่อเว็บไซต์ที่ด้านขวาบน
 6. คลิกนำออก นำออก ที่ด้านขวาของชื่อเว็บไซต์
 7. คลิกล้างเพื่อยืนยัน
ลบคุกกี้จากระยะเวลาหนึ่งๆ
 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เครื่องมือเพิ่มเติม จากนั้น ล้างข้อมูลการท่องเว็บ
 3. ที่ด้านบน ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงถัดจาก "ช่วงเวลา"
 4. เลือกระยะเวลา เช่น ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือวันที่ผ่านมา
 5. ตรวจสอบคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆ
 6. ยกเลิกการเลือกรายการอื่นๆ ทั้งหมด
 7. คลิกล้างข้อมูล

เปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้

สำคัญ: หากคุณไม่อนุญาตให้เว็บไซต์ต่างๆ บันทึกคุกกี้ เว็บไซต์ส่วนใหญ่ที่ต้องลงชื่อเข้าใช้จะใช้งานไม่ได้ และค่ากำหนดที่คุณบันทึกไว้อาจไม่ได้รับการบันทึก

คุณอนุญาตหรือบล็อกคุกกี้สำหรับเว็บไซต์ใดก็ได้

อนุญาตหรือบล็อกคุกกี้

คุณอนุญาตหรือบล็อกคุกกี้ทั้งหมดได้โดยค่าเริ่มต้น รวมถึงยังอนุญาตคุกกี้จากเว็บไซต์ที่เข้าชม แต่บล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามในโฆษณาหรือรูปภาพบนหน้าเว็บนั้นได้ด้วย

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
 3. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย" ให้คลิกคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆ
 4. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด
  • บล็อกคุกกี้ทั้งหมด (ไม่แนะนำ)
  • บล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามในโหมดไม่ระบุตัวตน
  • บล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม
   • หากคุณบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม ระบบจะบล็อกคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมดจากเว็บไซต์อื่นๆ แม้ว่าเว็บไซต์นั้นจะได้รับอนุญาตในรายการข้อยกเว้นของคุณ
อนุญาตให้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเข้าถึงกิจกรรมของคุณ
บริษัทสามารถกำหนดกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจอยากให้คุณยังลงชื่อเข้าใช้อยู่เมื่อเข้าชมไปมาระหว่าง acme-music.example และ acme-video.example
หากอนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สาม จะเป็นการอนุญาตให้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเข้าถึงกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาในแบบของคุณหรือให้คุณลงชื่อเข้าใช้ข้ามเว็บไซต์ได้
หากคุณบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม โดยส่วนใหญ่จะขัดขวางไม่ให้มีการเชื่อมต่อประเภทนี้ระหว่างเว็บไซต์ คุณสามารถบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามในขณะที่อนุญาตให้เว็บไซต์ในกลุ่มเดียวกันปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานได้
คุณดูรายชื่อบริษัททั้งหมดที่กำหนดกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกันได้ใน GitHub ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและคุกกี้ของบุคคลที่สาม
สำคัญ: หากเลือก "อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด" กลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจะแชร์กิจกรรมของคุณในกลุ่มโดยค่าเริ่มต้นได้

วิธีอนุญาตให้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องดูกิจกรรมของคุณภายในกลุ่ม

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย" ให้คลิกคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆ
 4. เลือกบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม
 5. เปิดหรือปิดอนุญาตให้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องดูกิจกรรมของคุณในกลุ่ม

วิธีแสดงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเดียวกัน

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย" ให้คลิกคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆ จากนั้น ดูข้อมูลและสิทธิ์ทั้งหมดของเว็บไซต์
 4. เลือกเว็บไซต์
 5. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แสดงเว็บไซต์ในกลุ่มเดียวกัน

เคล็ดลับ: หากต้องการค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ให้คลิกล็อก ล็อก ข้างแถบที่อยู่ จากนั้น คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ จากนั้น ดูเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

อนุญาตหรือบล็อกคุกกี้ของเว็บไซต์ที่ต้องการ

สำคัญ: คุณอาจเปลี่ยนการตั้งค่านี้ไม่ได้หากใช้ Chromebook ในที่ทำงานหรือโรงเรียน โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากคุณอนุญาตคุกกี้โดยค่าเริ่มต้น คุณยังสามารถบล็อกคุกกี้จากเว็บไซต์บางแห่งได้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้น คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆ 
 4. ข้าง "เว็บไซต์ที่ใช้คุกกี้ได้เสมอ" "ล้างคุกกี้ทุกครั้งที่ปิดหน้าต่าง" หรือ "เว็บไซต์ที่ไม่ใช้คุกกี้เลย" ให้คลิกเพิ่ม 
 5. ป้อนที่อยู่เว็บ
  • หากต้องการสร้างข้อยกเว้นสำหรับทั้งโดเมน ให้ใส่ [*.] ก่อนชื่อโดเมน เช่น [*.]google.com จะตรงกับ drive.google.com และ calendar.google.com
  • นอกจากนี้คุณจะใส่ที่อยู่ IP หรือที่อยู่เว็บที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย http:// ก็ได้เช่นกัน
 6. เลือกเพิ่ม

หากต้องการนำข้อยกเว้นที่ไม่ต้องการแล้วออก ที่ด้านขวาของเว็บไซต์ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น นำออก

ลบคุกกี้หลังจากที่คุณปิด Chrome

คุณอนุญาตให้เว็บไซต์จดจำข้อมูลระหว่างเซสชันการท่องเว็บ แต่ลบคุกกี้โดยอัตโนมัติเมื่อปิด Chrome ได้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้น คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆ
 4. เปิดล้างคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์เมื่อปิดหน้าต่างทั้งหมด
  • หากคุณซิงค์กับ Chrome การซิงค์จะหยุดชั่วคราวเมื่อปิดเซสชันการท่องเว็บใน Chrome

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
false
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
237