Odstránenie, povolenie a správa súborov cookie v Chrome

Môžete odstrániť existujúce súbory cookie, povoliť alebo zablokovať všetky súbory cookie a nastaviť predvoľby pre konkrétne weby.

Dôležité: Ak ste súčasťou testovacej skupiny Ochrana pred sledovaním, uvidíte v Chrome nové nastavenie na správu súborov cookie tretích strán s názvom Ochrana pred sledovaním. Ďalšie informácie o Ochrane pred sledovaním

Čo sú súbory cookie

Súbory cookie sú vytvárané webmi, ktoré navštívite. Ukladajú informácie o vašej návšteve, čím zjednodušujú vaše online prostredie. Napríklad webom umožňujú zapamätať si vaše prihlásenie či predvoľby webov a poskytovať vám relevantný obsah na základe polohy.

Existujú dva typy súborov cookie:

 • Súbory cookie hostiteľskej domény: vytvárané webmi, ktoré navštívite. Príslušný web je uvedený v paneli s adresou.
 • Súbory cookie tretích strán: vytvárané inými webmi. Na webe, ktorý navštívite, môže byť vložený obsah z iných webov, napríklad obrázky, reklamy a text. Každý z týchto iných webov môže ukladať súbory cookie a ďalšie údaje na prispôsobenie vášho prostredia.

Odstrániť všetky súbory cookie

Dôležité: Ak odstránite súbory cookie, systém vás môže odhlásiť z webov, ktoré si vás pamätajú, a vaše uložené predvoľby môžu byť odstránené. Platí to pri každom odstránení súboru cookie.

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia Nastavenia.
 3. Kliknite na položky Ochrana súkromia a zabezpečenie a potom Súbory cookie tretích strán.
  • Tip: Ak ste súčasťou testovacej skupiny Ochrana pred sledovaním, vyberte namiesto toho možnosť Ochrana pred sledovaním.
 4. Kliknite na Zobraziť všetky dáta webov a povoleniaa potom Odstrániť všetky dáta.
 5. Potvrďte kliknutím na Odstrániť.

Odstránenie konkrétnych súborov cookie

Odstránenie súborov cookie z určitého webu
 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia Nastavenia.
 3. Kliknite na položky Ochrana súkromia a zabezpečenie a potom Súbory cookie tretích strán.
  • Tip: Ak ste súčasťou testovacej skupiny Ochrana pred sledovaním, vyberte namiesto toho možnosť Ochrana pred sledovaním.
 4. Kliknite na Zobraziť všetky dáta webov a povolenia.
 5. Vpravo hore vyhľadajte názov požadovaného webu.
 6. Napravo od daného webu kliknite na Odstrániť Odstrániť.
 7. Potvrďte kliknutím na Odstrániť.
Odstránenie súborov cookie za určité časové obdobie
 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Odstrániť dáta prehliadania.
 3. Hore vedľa položky Obdobie kliknite na rozbaľovací zoznam.
 4. Vyberte obdobie, napríklad poslednú hodinu alebo posledný deň.
 5. Začiarknite políčko Súbory cookie a ďalšie dáta webov.
 6. Zrušte začiarknutie pri všetkých ostatných položkách.
 7. Kliknite na Odstrániť dáta.

Zmena nastavení súborov cookie

Dôležité: Ak nepovolíte webom ukladať súbory cookie, nemusia fungovať podľa očakávaní. Ak chcete spravovať súbory cookie hostiteľskej domény, prečítajte si viac o dátach webov v zariadení.

Súbory cookie môžete povoliť alebo blokovať pre akýkoľvek web.

Povolenie alebo blokovanie súborov cookie tretích strán

Súbory cookie tretích strán môžete predvolene povoliť alebo blokovať.

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia Nastavenia.
 3. Kliknite na položky Ochrana súkromia a zabezpečenie a potom Súbory cookie tretích strán.
 4. Vyberte niektorú možnosť:
  • Povoliť súbory cookie tretích strán,
  • Blokovať súbory cookie tretích strán v režime inkognito,
  • Blokovať súbory cookie tretích strán.
   • Ak súbory cookie tretích strán zablokujete, všetky súbory cookie z iných webov budú zablokované, pokiaľ nie je daný web uvedený vo vašom zozname výnimiek.
Povolenie súborov cookie tretích strán pre konkrétny web
Dôležité: Ak používate Chromebook v práci alebo škole, toto nastavenie možno nebudete môcť zmeniť. Ďalšiu pomoc vám poskytne správca.

Ak súbory cookie tretích strán predvolene zablokujete, môžete ich stále povoliť pre konkrétny web.

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. Kliknite na položky Ochrana súkromia a zabezpečenie a potom Súbory cookie tretích strán.
  • Tip: Ak ste súčasťou testovacej skupiny Ochrana pred sledovaním, vyberte namiesto toho možnosť Ochrana pred sledovaním.
 4. Vedľa položky Weby, ktoré môžu používať súbory cookie tretích strán kliknite na Pridať.
 5. Zadajte webovú adresu.
  • Ak chcete vytvoriť výnimku pre celú doménu, vložte pred jej názov [*.]. Napríklad výraz [*.]google.com bude zodpovedať webom drive.google.com a calendar.google.com.
  • Môžete zadať aj adresu IP alebo webovú adresu, ktorá sa nezačína reťazcom http://.
 6. Vyberte Pridať.

Ak chcete odstrániť výnimku, ktorú už nepožadujete, napravo od daného webu kliknite na Odstrániť Odstrániť.

Dočasné povolenie súborov cookie tretích strán pre konkrétny web
Ak blokujete súbory cookie tretích strán, niektoré weby nemusia fungovať podľa očakávaní. Môžete ich pre konkrétny navštívený web dočasne povoliť.
 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. V paneli s adresou v hornej časti:
  • Ak chcete povoliť súbory cookie tretích strán: vyberte Súbory cookie tretích strán sú blokované alebo možnosť Ochrana pred sledovaním a zapnite Súbory cookie tretích strán.
  • Ak chcete blokovať súbory cookie tretích strán: vyberte Súbory cookie tretích strán sú povolené alebo možnosť Ochrana pred sledovaním Ukážka a vypnite Súbory cookie tretích strán.
 3. Ak chcete dialógové okno zavrieť a stránku znova načítať, vyberte Zavrieť Zavrieť. Dialógové okno môžete zavrieť aj kliknutím mimo neho.
 4. Po opätovnom načítaní stránky sa v paneli s adresou v závislosti od vašich nastavení zobrazí text Súbory cookie tretích strán sú povolené, Súbory cookie tretích strán sú blokované alebo Súbory cookie tretích strán sú obmedzené.

Tipy:

 • Táto možnosť je iba dočasná a vzťahuje sa len na web, ktorý ste navštívili.
 • Weby sa pridávajú do zoznamu výnimiek automaticky.
 • Ak na webe dočasne povolíte súbory cookie tretích strán, dané nastavenie sa prenesie do režimu inkognito a nebudete ho v ňom môcť resetovať.
Povolenie prístupu súvisiacich webov k aktivite
Firma môže definovať skupinu webov, ktoré navzájom súvisia. Firma môže napríklad chcieť, aby ste si zachovali prihlásenie pri prechádzaní medzi acme-music.example a acme-video.example.
Ak povolíte súbory cookie tretích strán: povolíte súvisiacim webom prístup k vašej aktivite na účely prispôsobenia obsahu alebo zachovania vášho prihlásenia na weboch.
Ak blokujete súbory cookie tretích strán: zvyčajne to zabraňuje tomuto druhu prepojenia webov. Môžete blokovať súbory cookie tretích strán a zároveň povoliť webom v rovnakej skupine zlepšovať vaše prostredie.
Úplný zoznam firiem, ktoré definujú skupiny súvisiacich webov, nájdete v službe GitHub. Ďalšie informácie o súvisiacich weboch a súboroch cookie tretích strán
Dôležité: Ak vyberiete Povoliť súbory cookie tretích strán, vaša aktivita môže byť predvolene zdieľaná v skupine súvisiacich webov.
Dôležité: Ak máte v nastaveniach možnosť Ochrana pred sledovaním, skupina súvisiacich webov môže predvolene zdieľať vašu aktivitu v skupine.

Ak chcete povoliť súvisiacim webom zobrazovať si vašu aktivitu v danej skupine:

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. Kliknite na položky Ochrana súkromia a zabezpečenie a potom Súbory cookie tretích strán.
 4. Vyberte Blokovať súbory cookie tretích strán.
 5. Zapnite alebo vypnite Povoliť súvisiacim webom zobrazovať si vašu aktivitu v skupine.

Ak si chcete zobraziť súvisiace weby v rovnakej skupine:

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. Kliknite na položky Ochrana súkromia a zabezpečenie a potom Súbory cookie tretích strán a potomZobraziť všetky dáta webov a povolenia.
  • Tip: Ak ste súčasťou testovacej skupiny Ochrana pred sledovaním, vyberte namiesto toho možnosť Ochrana pred sledovaním.
 4. Vyberte nejaký web.
 5. Kliknite na Viac Viac a potom Zobraziť weby v rovnakej skupine.

Tip:

 • Ak chcete vyhľadať súvisiace weby, kliknite vedľa panela s adresou na Zobraziť informácie o webe Default (Secure) a potom Súbory cookie a dáta webov a potom Zobraziť súvisiace weby.
  • Ak ste súčasťou testovacej skupiny Ochrana pred sledovaním, vyberte namiesto toho možnosť Ochrana pred sledovaním.
Vložený obsah

Na weboch, ktoré navštívite, môže byť vložený obsah z iných webov, ako sú obrázky, reklamy, text a dokonca funkcie, napríklad textový editor alebo miniaplikácia s informáciami o počasí. Tieto iné weby môžu žiadať o povolenie používať informácie, ktoré o vás uložili (zvyčajne uložené pomocou súborov cookie), aby ich obsah náležite fungoval.

Napríklad si predstavte, že bežne píšete dokumenty na webe docs.google.com. Musíte dokončiť školskú úlohu tak, že budete spolupracovať s inými študentmi na školskom portáli triedy, ktorý ponúka priamy prístup k Dokumentom Google. S vaším povolením:

 • môžu Dokumenty Google získať prístup k súborom cookie tretej strany daného webu, zatiaľ čo používate web školy, čo umožňuje prepojenie medzi daným webom a Dokumentmi Google;
 • môžu Dokumenty Google overiť vašu totožnosť, nájsť vaše informácie a uložiť zmeny dokumentov, ktoré ste na danom webe vykonali.

V niektorých prípadoch sa dá pomocou týchto informácií sledovať vaša aktivita pri prehliadaní webov. Ako bezpečnostnú funkciu môžete vybrať, kedy chcete povoliť vloženému obsahu prístup k vašim údajom v prípade webov, ktorým dôverujete.

Tip: Prepojenie využíva súbory cookie a trvá 30 dní alebo tak dlho, kým zostanete aktívny/-a. Môžete ho kedykoľvek zakázať v Nastaveniach.

Povolenie alebo zamietnutie povolenia

Keď prehliadate web, na ktorom sa zobrazí výzva požadujúca povolenie umožňujúce vloženému obsahu využívať informácie, ktoré o vás uložil:

 • vyberte Povoliť, keď chcete webu udeliť prístup k informáciám, ktoré o vás uložil (pomocou súborov cookie);
 • vyberte Nepovoliť , čím prístup zakážete.

Tipy:

 • Ak chcete zakázať prístup, zistite, ako spravovať povolenia pre nastavenia webu.
 • Prístup môžete spravovať aj kliknutím na Zobraziť informácie o webe Default (Secure) naľavo od panela s adresou a následným zapnutím alebo vypnutím položky Vložený obsah.

Správa Ochrany pred sledovaním

Keď je Ochrana pred sledovaním zapnutá, webom výrazne obmedzuje sledovať vás pri prehliadaní pomocou súborov cookie tretích strán (okrem obmedzených prípadov na umožnenie fungovania základných služieb). Ak chcete, môžete v nastaveniach úplne zablokovať súbory cookie tretích strán. Predvoľby Ochrany pred sledovaním môžete spravovať v nastaveniach Ochrana súkromia a zabezpečenie.

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia Nastavenia.
 3. Kliknite na položky Ochrana súkromia a zabezpečenie a potom Ochrana pred sledovaním.
 4. Môžete vybrať aj rozšírenú ochranu súkromia:
  • Blokovať všetky súbory cookie tretích strán: keď zapnete toto nastavenie, funkcie na niektorých weboch nemusia fungovať. Chrome blokuje všetky súbory cookie tretích strán z webov, ktoré navštívite, vrátane súvisiacich webov.
  • Posielať pri prehliadaní webov požiadavku Do Not Track: keď zapnete túto možnosť, budete požadovať, aby vás weby nesledovali. Weby vyhovejú požiadavke podľa vlastného uváženia. Ďalšie informácie o požiadavke Do Not Track
  • Vybrať weby, ktorým povolíte používať súbory cookie tretích strán: v sekcii „Weby, ktoré môžu používať súbory cookie tretích strán“ môžete skontrolovať a upraviť aj to, ktoré weby majú povolené používať súbory cookie tretích strán. Ako povoliť súbory cookie tretích strán

Súvisiace zdroje

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka