ล้าง อนุญาต และจัดการคุกกี้ใน Chrome

คุณเลือกลบคุกกี้ที่มีอยู่ อนุญาตหรือบล็อกคุกกี้ทั้งหมด และตั้งค่ากำหนดของเว็บไซต์บางแห่งได้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ที่เว็บไซต์ต่างๆ ที่คุณเข้าชมสร้างขึ้น การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมจะช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆ ทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์จะให้คุณลงชื่อเข้าใช้อยู่เสมอ จดจำค่ากำหนดเว็บไซต์ และนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้แก่คุณ

คุกกี้มี 2 ประเภท ได้แก่

 • คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง: เว็บไซต์ที่คุณเข้าชมเป็นผู้สร้างขึ้น โดยจะแสดงอยู่ในแถบที่อยู่
 • คุกกี้ของบุคคลที่สาม: เว็บไซต์อื่นๆ สร้างขึ้น เว็บไซต์ที่คุณเข้าชมสามารถฝังเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่นๆ เช่น รูปภาพ โฆษณา และข้อความ เว็บไซต์เหล่านี้อาจบันทึกคุกกี้และข้อมูลอื่นๆ เพื่อปรับประสบการณ์การใช้งานให้เหมาะกับคุณ

ล้างคุกกี้ทั้งหมด

สำคัญ: หากลบคุกกี้ คุณอาจออกจากระบบเว็บไซต์ที่จดจำคุณอยู่ และระบบอาจลบค่ากำหนดที่คุณบันทึกไว้ การดำเนินการนี้จะมีผลทุกครั้งที่ลบคุกกี้

 1. เปิด Chrome Chrome ในอุปกรณ์ Android
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. แตะความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้น ล้างข้อมูลการท่องเว็บ
 4. เลือกช่วงเวลา เช่น ชั่วโมงล่าสุดหรือตั้งแต่ต้น
 5. เลือกคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์และยกเลิกการเลือกรายการอื่นทั้งหมด
 6. แตะล้างข้อมูล จากนั้น ล้าง
อนุญาตหรือบล็อกคุกกี้
สำคัญ: หากคุณไม่อนุญาตให้เว็บไซต์ต่างๆ บันทึกคุกกี้ เว็บไซต์ส่วนใหญ่ที่ต้องลงชื่อเข้าใช้จะใช้งานไม่ได้ และค่ากำหนดที่คุณบันทึกไว้อาจไม่ได้รับการบันทึก
คุณอนุญาตหรือบล็อกคุกกี้สำหรับเว็บไซต์ใดก็ได้โดยทำดังนี้
 1. เปิด Chrome Chrome ในอุปกรณ์ Android
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. แตะการตั้งค่าเว็บไซต์ จากนั้น คุกกี้
 4. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • อนุญาตคุกกี้
  • บล็อกคุกกี้ทั้งหมด (ไม่แนะนำ)
  • บล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามในโหมดไม่ระบุตัวตน
  • บล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม
   • หากคุณบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม ระบบจะบล็อกคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมดจากเว็บไซต์อื่นๆ แม้ว่าเว็บไซต์นั้นจะได้รับอนุญาตในรายการข้อยกเว้นของคุณ
อนุญาตให้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเข้าถึงกิจกรรมของคุณ

บริษัทสามารถกำหนดกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจอยากให้คุณยังลงชื่อเข้าใช้อยู่เมื่อเข้าชมไปมาระหว่าง acme-music.example และ acme-video.example

หากอนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สาม จะเป็นการอนุญาตให้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเข้าถึงกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาในแบบของคุณหรือให้คุณลงชื่อเข้าใช้ข้ามเว็บไซต์ได้

หากคุณบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม โดยส่วนใหญ่จะขัดขวางไม่ให้มีการเชื่อมต่อประเภทนี้ระหว่างเว็บไซต์ คุณสามารถบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามในขณะที่อนุญาตให้เว็บไซต์ในกลุ่มเดียวกันปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานได้

คุณดูรายชื่อบริษัททั้งหมดที่กำหนดกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกันได้ใน GitHub ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและคุกกี้ของบุคคลที่สาม

สำคัญ: หากเลือก "อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด" กลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจะแชร์กิจกรรมของคุณในกลุ่มโดยค่าเริ่มต้นได้

วิธีอนุญาตให้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องดูกิจกรรมของคุณภายในกลุ่ม

 1. เปิด Chrome Chrome ในอุปกรณ์ Android
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. ในส่วน "การตั้งค่าเว็บไซต์" ให้แตะคุกกี้ จากนั้น บล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม
 4. เปิดหรือปิดอนุญาตให้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องดูกิจกรรมของคุณในกลุ่ม

วิธีแสดงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเดียวกัน

 1. เปิด Chrome Chrome ในอุปกรณ์ Android
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย" ให้แตะคุกกี้ จากนั้น เว็บไซต์ทั้งหมด
 4. เลือกเว็บไซต์
 5. แตะแสดงเว็บไซต์ในกลุ่มเดียวกัน

เคล็ดลับ: หากต้องการค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ให้แตะล็อก ล็อก ข้างแถบที่อยู่ จากนั้น คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ จากนั้น ดูเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ล้างคุกกี้จากเว็บไซต์เดียว
 1. เปิด Chrome Chrome ในอุปกรณ์ Android
 2. ไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการ
 3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ข้อมูล ข้อมูล จากนั้น คุกกี้
 4. แตะลบ นำออก ข้างจำนวนคุกกี้ที่ใช้งานอยู่

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
false
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
237