ล้าง อนุญาต และจัดการคุกกี้ใน Chrome

คุณเลือกลบคุกกี้ที่มีอยู่ อนุญาตหรือบล็อกคุกกี้ทั้งหมด และตั้งค่ากำหนดของเว็บไซต์บางแห่งได้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ที่เว็บไซต์ต่างๆ ที่คุณเข้าชมสร้างขึ้น โดยเว็บไซต์จะบันทึกข้อมูลการท่องเว็บเพื่อช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆ ทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้น เว็บไซต์ใช้คุกกี้เพื่อลงชื่อเข้าใช้อยู่เสมอ จดจำค่ากำหนดเว็บไซต์ และนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้แก่คุณ

คุกกี้มี 2 ประเภท ได้แก่

 • คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งซึ่งเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมสร้างขึ้น โดยจะแสดงอยู่ในแถบที่อยู่
 • คุกกี้ของบุคคลที่สามซึ่งเว็บไซต์อื่นๆ สร้างขึ้น เว็บไซต์เหล่านี้เป็นเจ้าของเนื้อหาบางอย่าง เช่น โฆษณาหรือรูปภาพที่คุณเห็นในหน้าเว็บ

ล้างคุกกี้ทั้งหมด

หากนำคุกกี้ออก คุณจะออกจากระบบเว็บไซต์และระบบอาจลบค่ากำหนดที่บันทึกไว้

 1. เปิด Chrome Chrome ในอุปกรณ์ Android
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. แตะความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้น ล้างข้อมูลการท่องเว็บ
 4. เลือกช่วงเวลา เช่น ชั่วโมงล่าสุดหรือตั้งแต่ต้น
 5. เลือกคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์และยกเลิกการเลือกรายการอื่นทั้งหมด
 6. แตะล้างข้อมูล จากนั้น ล้าง
อนุญาตหรือบล็อกคุกกี้
สำคัญ: หากคุณไม่อนุญาตให้เว็บไซต์ต่างๆ บันทึกคุกกี้ เว็บไซต์ส่วนใหญ่ที่ต้องลงชื่อเข้าใช้จะใช้งานไม่ได้
คุณสามารถอนุญาตหรือบล็อกคุกกี้ที่เว็บไซต์บันทึกไว้
 1. เปิด Chrome Chrome ในอุปกรณ์ Android
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. แตะการตั้งค่าเว็บไซต์ จากนั้น คุกกี้
 4. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • อนุญาตคุกกี้
  • บล็อกคุกกี้ทั้งหมด (ไม่แนะนำ)
  • บล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามในโหมดไม่ระบุตัวตน
  • บล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม
   • หากคุณบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม ระบบจะบล็อกคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมดจากเว็บไซต์อื่นๆ แม้ว่าเว็บไซต์นั้นจะได้รับอนุญาตในรายการข้อยกเว้นของคุณ
ล้างคุกกี้จากเว็บไซต์เดียว
 1. เปิด Chrome Chrome ในอุปกรณ์ Android
 2. ไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการ
 3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ข้อมูล ข้อมูลจากนั้น คุกกี้
 4. แตะ "ลบ" นำออก ข้างจำนวนคุกกี้ที่ใช้งานอยู่

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
false
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
false
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
237