Odstránenie, povolenie a správa súborov cookie v Chrome

Môžete odstrániť existujúce súbory cookie, povoliť alebo zablokovať všetky súbory cookie a nastaviť predvoľby pre konkrétne weby.

Dôležité: Ak ste súčasťou testovacej skupiny Ochrany pred sledovaním, uvidíte v Chrome nové nastavenie na správu súborov cookie tretích strán s názvom Ochrana pred sledovaním. Ďalšie informácie o Ochrane pred sledovaním

Čo sú súbory cookie

Súbory cookie sú vytvárané webmi, ktoré navštívite. Ukladajú informácie o vašej návšteve, čím zjednodušujú vaše online prostredie. Napríklad webom umožňujú zapamätať si vaše prihlásenie či predvoľby webov a poskytovať vám relevantný obsah na základe polohy.

Existujú dva typy súborov cookie:

 • Súbory cookie hostiteľskej domény: vytvárané webmi, ktoré navštívite. Príslušný web je uvedený v paneli s adresou.
 • Súbory cookie tretích strán: vytvárané inými webmi. Na webe, ktorý navštívite, môže byť vložený obsah z iných webov, napríklad obrázky, reklamy a text. Každý z týchto iných webov môže ukladať súbory cookie a ďalšie údaje na prispôsobenie vášho prostredia.

Odstránenie všetkých súborov cookie

Dôležité: Ak odstránite súbory cookie, systém vás môže odhlásiť z webov, ktoré si vás pamätajú, a vaše uložené predvoľby môžu byť odstránené. Platí to pri každom odstránení súboru cookie.

 1. Otvorte v zariadení s Androidom Chrome Chrome.
 2. Vpravo hore klepnite na Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. Klepnite na položky Ochrana súkromia a zabezpečenie a potom Vymazať dáta prehliadania.
 4. Vyberte obdobie, napríklad Posledná hodina alebo Celé obdobie.
 5. Začiarknite Súbory cookie a dáta webov a zrušte začiarknutie všetkých ostatných položiek.
 6. Klepnite na Vymazať dáta a potom Vymazať.
Odstránenie súborov cookie z jedného webu
 1. Otvorte v zariadení s Androidom Chrome Chrome.
 2. Prejdite na nejaký web.
 3. Vpravo hore klepnite na Viac Viac a potom Informácie o stránke Default (Secure) a potom Súbory cookie a dáta webov.
 4. Vedľa počtu používaných súborov cookie klepnite na Odstrániť Odstrániť.
Povolenie alebo blokovanie súborov cookie tretích strán
Dôležité: Ak nepovolíte webom ukladať súbory cookie, nemusia fungovať podľa očakávaní. Ak chcete spravovať súbory cookie hostiteľskej domény, prečítajte si viac o dátach webov v zariadení.
Súbory cookie tretej strany môžete povoliť alebo blokovať pre ľubovoľný web:
 1. Otvorte v zariadení s Androidom Chrome Chrome.
 2. Vpravo hore klepnite na Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. Klepnite na Nastavenia webua potom Súbory cookie tretích strán.
 4. Vyberte možnosť:
  • Povoliť súbory cookie tretích strán,
  • Blokovať súbory cookie tretích strán v režime inkognito,
  • Blokovať súbory cookie tretích strán.
   • Ak súbory cookie tretích strán zablokujete, všetky súbory cookie z iných webov budú zablokované, pokiaľ nie je daný web uvedený vo vašom zozname výnimiek.
Povolenie súborov cookie tretích strán pre konkrétny web

Ak súbory cookie tretích strán predvolene zablokujete, môžete ich stále povoliť pre konkrétny web.

 1. Otvorte v zariadení s Androidom Chrome Chrome.
 2. Vpravo hore klepnite na Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. Klepnite na položky Ochrana súkromia a zabezpečeniea potom Súbory cookie tretích strán.
  • Tip: Ak ste súčasťou testovacej skupiny Ochrana pred sledovaním, vyberte namiesto toho možnosť Ochrana pred sledovaním.
 4. Klepnite na + PRIDAŤ VÝNIMKU PRE WEB
 5. Zadajte webovú adresu.
  • Ak chcete vytvoriť výnimku pre celú doménu, vložte pred jej názov [*.]. Napríklad výraz [*.]google.com bude zodpovedať webom drive.google.com a calendar.google.com.
  • Môžete zadať aj adresu IP alebo webovú adresu, ktorá sa nezačína reťazcom http://.
 6. Klepnite na Pridať.
Ak chcete odstrániť výnimku, ktorú už nepožadujete, klepnite na ňu a potom na Odstrániť.
Dočasné povolenie súborov cookie tretích strán pre konkrétny web
Ak blokujete súbory cookie tretích strán, niektoré weby nemusia fungovať podľa očakávaní. Môžete ich pre konkrétny navštívený web dočasne povoliť.
 1. Otvorte v zariadení s Androidom Chrome Chrome.
 2. V paneli s adresou v hornej časti:
  • Ak chcete povoliť súbory cookie tretích strán: vyberte Informácie o stránke Default (Secure) a potom Súbory cookie a dáta webov a zapnite Súbory cookie tretích strán.
  • Ak chcete blokovať súbory cookie tretích strán: vyberte Informácie o stránke Default (Secure) a potom Súbory cookie a dáta webov a vypnite Súbory cookie tretích strán.

Tipy:

 • Táto možnosť je iba dočasná a vzťahuje sa len na web, ktorý ste navštívili.
 • Weby sa pridávajú do zoznamu výnimiek automaticky.
 • Ak na webe dočasne povolíte súbory cookie tretích strán, dané nastavenie sa prenesie do režimu inkognito a nebudete ho v ňom môcť resetovať.
Povolenie prístupu súvisiacich webov k aktivite

Firma môže definovať skupinu webov, ktoré navzájom súvisia. Firma môže napríklad chcieť, aby ste si zachovali prihlásenie pri prechádzaní medzi acme-music.example a acme-video.example.

Ak povolíte súbory cookie tretích strán: povolíte súvisiacim webom prístup k vašej aktivite na účely prispôsobenia obsahu alebo zachovania vášho prihlásenia na weboch.

Ak blokujete súbory cookie tretích strán: zvyčajne to zabraňuje tomuto druhu prepojenia webov. Môžete blokovať súbory cookie tretích strán a zároveň povoliť webom v rovnakej skupine zlepšovať vaše prostredie.

Úplný zoznam firiem, ktoré definujú skupiny súvisiacich webov, nájdete v službe GitHub. Ďalšie informácie o súvisiacich weboch a súboroch cookie tretích strán

Dôležité: Ak vyberiete Povoliť súbory cookie tretích strán, vaša aktivita môže byť predvolene zdieľaná v skupine súvisiacich webov.

Ak chcete povoliť súvisiacim webom zobrazovať si vašu aktivitu v danej skupine:

 1. Otvorte v zariadení s Androidom Chrome Chrome.
 2. Vpravo hore klepnite na Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. Klepnite na položky Ochrana súkromia a zabezpečenie a potom Súbory cookie tretích strán a potom Blokovať súbory cookie tretích strán.
 4. Zapnite alebo vypnite Povoliť súvisiacim webom zobrazovať si vašu aktivitu v skupine.

Ak si chcete zobraziť súvisiace weby v rovnakej skupine:

 1. Otvorte v zariadení s Androidom Chrome Chrome.
 2. Vpravo hore klepnite na Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. Klepnite na Nastavenia webov a potom Všetky weby.
 4. Vyberte nejaký web.
 5. V sekcii Súvisiace weby vyhľadajte weby v rovnakej skupine.

Správa Ochrany pred sledovaním

Keď je Ochrana pred sledovaním zapnutá, webom výrazne obmedzuje sledovať vás pri prehliadaní pomocou súborov cookie tretích strán (okrem obmedzených prípadov na umožnenie fungovania základných služieb). Ak chcete, môžete v nastaveniach úplne zablokovať súbory cookie tretích strán. Predvoľby Ochrany pred sledovaním môžete spravovať v nastaveniach Ochrana súkromia a zabezpečenie.

 1. Otvorte v zariadení s Androidom Chrome Chrome.
 2. Vpravo hore klepnite na Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. Klepnite na položky Ochrana súkromia a zabezpečenie a potom Ochrana pred sledovaním.
 4. Ak chcete prispôsobiť Ochranu pred sledovaním, môžete:
  • Blokovať všetky súbory cookie tretích strán: keď zapnete toto nastavenie, funkcie na niektorých weboch nemusia fungovať. Chrome blokuje všetky súbory cookie tretích strán z webov, ktoré navštívite, vrátane súvisiacich webov.
  • Posielať pri prehliadaní webov požiadavku Do Not Track: keď zapnete túto možnosť, budete požadovať, aby vás weby nesledovali. Weby vyhovejú požiadavke podľa vlastného uváženia. Ďalšie informácie o požiadavke Do Not Track
  • Vybrať weby, ktorým povolíte používať súbory cookie tretích strán: v sekcii „Weby, ktoré môžu používať súbory cookie tretích strán“ môžete skontrolovať a upraviť aj to, ktoré weby majú povolené používať súbory cookie tretích strán. Ako povoliť súbory cookie tretích strán

Súvisiace zdroje

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka