Czyszczenie plików cookie, zezwalanie na nie oraz zarządzanie nimi w Chrome

Możesz usunąć istniejące pliki cookie, zezwolić na wszystkie pliki tego typu lub wszystkie je zablokować. Możesz też określić ustawienia dotyczące konkretnych witryn.

Co to są pliki cookie

Pliki cookie są tworzone przez odwiedzane witryny. Dzięki zapisywaniu informacji o Twojej wizycie możesz łatwiej korzystać z internetu. Witryny na przykład wiedzą, że jesteś zalogowanym użytkownikiem, pamiętają Twoje ustawienia i udostępniają Ci treści, których temat odnosi się do Twojej lokalizacji.

Istnieją 2 typy plików cookie:

 • Własne pliki cookie tworzy witryna, którą odwiedzasz. Jej adres znajdziesz na pasku adresu.
 • Pliki cookie innych firm są tworzone przez inne witryny. Witryna, którą odwiedzasz, może wykorzystywać treści z innych witryn, np. obrazy, reklamy i tekst. Każda z tych witryn może zapisywać pliki cookie i inne dane, aby spersonalizować sposób działania.

Usuwanie wszystkich plików cookie

Ważne: jeśli usuniesz pliki cookie, to strony, które Cię pamiętają, mogą Cię wylogować i zapomnieć Twoje zapisane ustawienia. Tak może się stać za każdym razem, gdy plik cookie zostanie usunięty.

 1. Otwórz Chrome Chrome na urządzeniu z Androidem.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 3. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo a potem Wyczyść dane przeglądania.
 4. Wybierz zakres czasowy, na przykład Ostatnia godzina lub Od początku.
 5. Zaznacz Pliki cookie i dane witryn i odznacz wszystkie pozostałe elementy.
 6. Kliknij Wyczyść dane a potem Wyczyść.
Zezwalanie na pliki cookie i ich blokowanie
Ważne: jeśli nie zezwolisz na zapisywanie plików cookie, większość witryn wymagających logowania nie będzie działać, a Twoje zapisane ustawienia mogą zostać wykasowane.
Możesz zezwolić na pliki cookie lub je zablokować w przypadku dowolnej witryny:
 1. Otwórz Chrome Chrome na urządzeniu z Androidem.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 3. Kliknij Ustawienia witryn a potem Pliki cookie.
 4. Wybierz którąś z tych opcji:
  • Zezwalaj na pliki cookie,
  • Blokuj wszystkie pliki cookie (niezalecane),
  • Blokuj pliki cookie innych firm w trybie incognito,
  • Blokuj pliki cookie innych firm.
   • Jeśli zablokujesz pliki cookie innych firm, wszystkie pliki cookie i dane innych witryn będą blokowane nawet wtedy, gdy dana witryna jest dozwolona na Twojej liście wyjątków.
Zezwalanie powiązanym witrynom na dostęp do Twojej aktywności

Firma może zdefiniować grupę powiązanych ze sobą witryn. Na przykład firma może chcieć, aby użytkownicy nie musieli się wylogowywać, przechodząc między witrynami acme-music.example i acme-video.example.

Jeśli zezwalasz na pliki cookie innych firm: umożliwia to powiązanym witrynom uzyskiwanie dostępu do Twojej aktywności w celu personalizowania treści i unikanie wylogowywania Cię przy przechodzeniu do innej witryny.

Jeśli blokujesz pliki cookie innych firm: często uniemożliwia to takie połączenia między witrynami. Możesz zablokować pliki cookie innych firm, a jednocześnie zezwolić witrynom z tej samej grupy na wygodniejsze przeglądanie.

Pełną listę firm, które definiują grupy powiązanych witryn, znajdziesz na GitHubie. Więcej informacji o powiązanych witrynach i plikach cookie innych firm

Ważne: jeśli wybierzesz „Zezwalaj na wszystkie pliki cookie”, powiązane witryny domyślnie będą mogły udostępniać Twoją aktywność w grupie, do której należą.

Aby zezwolić powiązanym witrynom na wyświetlanie Twojej aktywności w grupie:

 1. Otwórz Chrome Chrome na urządzeniu z Androidem.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 3. W sekcji „Ustawienia witryn” kliknij Pliki cookie a potem Blokuj pliki cookie innych firm.
 4. Włącz lub wyłącz opcję Zezwalaj powiązanym witrynom na dostęp do danych o Twojej aktywności w grupie.

Aby wyświetlać powiązane witryny w tej samej grupie:

 1. Otwórz Chrome Chrome na urządzeniu z Androidem.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 3. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij Pliki cookie a potem Wszystkie witryny.
 4. Wybierz witrynę.
 5. Kliknij Pokaż witryny w tej samej grupie.

Wskazówka: aby znaleźć powiązane witryny, obok paska adresu kliknij kłódkę Zablokuj a potem Pliki cookie i dane witryn a potem Zobacz powiązane witryny.

Usuwanie plików cookie z 1 witryny
 1. Otwórz Chrome Chrome na urządzeniu z Androidem.
 2. Otwórz stronę internetową.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Informacje Informacje a potem Pliki cookie.
 4. Obok liczby plików cookie kliknij Usuń Usuń.

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
15470500469274617820
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
237