Slett, tillat og administrer informasjonskapsler i Chrome

Du kan slette eksisterende informasjonskapsler, tillate eller blokkere alle informasjonskapsler samt angi innstillinger for spesifikke nettsteder.

Viktig: Hvis du er en del av testgruppen for Sporingsbeskyttelse, ser du en ny Chrome-innstilling for administrering av informasjonskapsler fra tredjeparter, kalt «Sporingsbeskyttelse». Finn ut mer om Sporingsbeskyttelse.

Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er filer som lages av nettsteder du besøker. De lagrer informasjon om besøket ditt for å gjøre det lettere for deg å bruke nettet. Nettsteder kan for eksempel holde deg pålogget, huske nettstedsinnstillingene dine og vise deg lokalt relevant innhold.

Det finnes to typer informasjonskapsler:

 • Informasjonskapsler fra førstepart lages av nettstedet du besøker. Nettstedet vises i adressefeltet.
 • Informasjonskapsler fra tredjepart lages av andre nettsteder. Nettsteder du besøker, kan bygge inn innhold fra andre nettsteder, for eksempel bilder, annonser og tekst. Alle disse andre nettstedene kan lagre informasjonskapsler og andre data for å gi opplevelsen din et personlig preg.

Slett alle informasjonskapsler

Viktig: Hvis du sletter informasjonskapsler, kan du bli logget av nettsteder som husker deg, og lagrede innstillinger kan bli slettet. Dette gjelder hver gang informasjonskapsler slettes.

 1. Åpne Chrome Chrome på Android-enheten din.
 2. Øverst til høyre trykker du på Mer Mer og så Innstillinger.
 3. Trykk på Personvern og sikkerhet og så Slett nettlesingsdata.
 4. Velg en tidsperiode, for eksempel Siste time eller Alle datoer.
 5. Merk av for Informasjonskapsler og nettstedsdata, og fjern avmerkingen for alle andre elementer.
 6. Trykk på Slett dataog så Slett.
Slett informasjonskapsler fra ett enkelt nettsted
 1. Åpne Chrome Chrome på Android-enheten din.
 2. Gå til et nettsted.
 3. Øverst til høyre trykker du på Mer Mer og så Sideinformasjon Default (Secure) og så Informasjonskapsler og nettstedsdata.
 4. Trykk på Slett Fjern ved siden av antallet informasjonskapsler som er i bruk.
Tillat eller blokker informasjonskapsler fra tredjeparter
Viktig: Hvis du ikke gir nettsteder tillatelse til å lagre informasjonskapsler, kan det hende at de ikke fungerer som forventet. For å administrere informasjonskapsler fra førsteparter, finn ut mer om nettstedsdata på enheten.
Du kan tillate eller blokkere informasjonskapsler fra tredjeparter for alle nettsteder:
 1. Åpne Chrome Chrome på Android-enheten din.
 2. Øverst til høyre trykker du på Mer Mer og så Innstillinger.
 3. Trykk på Nettstedsinnstillinger og så Informasjonskapsler fra tredjeparter.
 4. Velg et alternativ:
  • Tillat informasjonskapsler fra tredjeparter.
  • Blokker informasjonskapsler fra tredjeparter i Inkognito.
  • Blokker informasjonskapsler fra tredjeparter.
   • Hvis du blokkerer informasjonskapsler fra tredjeparter, blir alle informasjonskapsler fra tredjeparter fra andre nettsteder blokkert, unntatt for nettsteder som er tillatt på unntakslisten.
Tillat informasjonskapsler fra tredjeparter for bestemte nettsteder

Hvis du blokkerer informasjonskapsler fra tredjeparter som standard, kan du likevel tillate dem for bestemte nettsteder.

 1. Åpne Chrome Chrome på Android-enheten din.
 2. Øverst til høyre trykker du på Mer Mer og så Innstillinger.
 3. Trykk på Personvern og sikkerhet og så Informasjonskapsler fra tredjeparter.
  • Tips: Hvis du er en del av testgruppen for Sporingsbeskyttelse, velger du Sporingsbeskyttelse i stedet.
 4. Trykk på + LEGG TIL ET NETTSTED SOM UNNTAK.
 5. Skriv inn nettadressen.
  • For å lage et unntak for et helt domene, sett inn [*.] før domenenavnet. Eksempel: [*.]google.com samsvarer med både drive.google.com og calendar.google.com.
  • Du kan også skrive inn IP-adresser eller nettadresser som ikke begynner med http://.
 6. Trykk på Legg til.
For å fjerne et unntak du ikke vil ha lenger, trykk på unntaket og deretter på Fjern.
Tillat informasjonskapsler fra tredjeparter midlertidig for bestemte nettsteder
Hvis du blokkerer informasjonskapsler fra tredjeparter, kan det hende at noen nettsteder ikke fungerer som forventet. Du kan tillate informasjonskapsler fra tredjeparter midlertidig for bestemte nettsteder du besøker.
 1. Åpne Chrome Chrome på Android-enheten din.
 2. Gjør følgende i adressefeltet øverst:
  • Hvis du vil tillate informasjonskapsler fra tredjeparter, velg Sideinformasjon Default (Secure) og så Informasjonskapsler og nettstedsdata og slå på Informasjonskapsler fra tredjeparter.
  • Hvis du vil blokkere informasjonskapsler fra tredjeparter, velg Sideinformasjon Default (Secure) og så Informasjonskapsler og nettstedsdata og slå av Informasjonskapsler fra tredjeparter.

Tips:

 • Dette alternativet er bare midlertidig og bare for nettstedet du er på.
 • Nettsteder blir automatisk lagt til på unntakslisten.
 • Hvis du tillater informasjonskapsler fra tredjeparter midlertidig på et nettsted, overføres denne innstillingen til inkognitomodus, og du kan ikke tilbakestille den fra inkognitomodus.
Gi relaterte nettsteder tilgang til aktiviteten din

Bedrifter kan definere grupper av nettsteder som er relatert til hverandre. Det kan for eksempel hende at en bedrift vil holde deg pålogget mens du bytter mellom acme-music.example og acme-video.example.

Hvis du tillater informasjonskapsler fra tredjeparter, får relaterte nettsteder tilgang til aktiviteten din for å kunne gi innhold et personlig preg eller holde deg pålogget på flere nettsteder.

Hvis du blokkerer informasjonskapsler fra tredjeparter, blir denne typen tilkoblinger mellom nettsteder ofte forhindret. Du kan blokkere informasjonskapsler fra tredjeparter samtidig som du tillater nettsteder i samme gruppe, for å få en bedre opplevelse.

Du kan se hele listen over bedrifter som definerer grupper med relaterte nettsteder, på GitHub. Finn ut mer om relaterte nettsteder og informasjonskapsler fra tredjeparter.

Viktig: Hvis du velger «Tillat informasjonskapsler fra tredjeparter», kan aktiviteten din som standard deles innad i grupper med relaterte nettsteder.

Slik tillater du relaterte nettsteder å se aktiviteten din i gruppen:

 1. Åpne Chrome Chrome på Android-enheten din.
 2. Øverst til høyre trykker du på Mer Mer og så Innstillinger.
 3. Trykk på Personvern og sikkerhet og så Informasjonskapsler fra tredjeparter og så Blokker informasjonskapsler fra tredjeparter.
 4. Slå på eller av Tillat relaterte nettsteder å se aktiviteten din i gruppen.

Slik viser du relaterte nettsteder i samme gruppe:

 1. Åpne Chrome Chrome på Android-enheten din.
 2. Øverst til høyre trykker du på Mer Mer og så Innstillinger.
 3. Trykk på Nettstedsinnstillinger og så Alle nettsteder.
 4. Velg et nettsted.
 5. Finn nettsteder i samme gruppe under «Relaterte nettsteder».

Administrer Sporingsbeskyttelse

Når Sporingsbeskyttelse er slått på, er nettsteder betydelig begrenset fra å bruke informasjonskapsler fra tredjeparter til å spore deg mens du surfer, med unntak av i begrensede tilfeller når det er nødvendig for at grunnleggende tjenester skal fungere. Du kan velge å blokkere informasjonskapsler fra tredjeparter fullstendig i innstillingene. Du kan administrere innstillingene for Sporingsbeskyttelse i «Personvern og sikkerhet»-innstillingene.

 1. Åpne Chrome Chrome på Android-enheten din.
 2. Øverst til høyre trykker du på Mer Mer og så Innstillinger.
 3. Trykk på Personvern og sikkerhet og så Sporingsbeskyttelse.
 4. Slik tilpasser du sporingsbeskyttelsen:
  • Blokker alle informasjonskapsler fra tredjeparter: Når du slår på dette, kan det hende at funksjoner på enkelte nettsteder ikke fungerer. Chrome blokkerer alle informasjonskapsler fra tredjeparter på nettsteder du besøker, inkludert relaterte nettsteder.
  • Send «Ikke spor»-forespørsler med nettrafikken din: Når du slår på denne funksjonen, ber du nettsteder om ikke å spore deg. Nettsteder velger selv om de vil honorere forespørselen. Finn ut mer om «Ikke spor».
  • Velg hvilke nettsteder som skal ha lov til å bruke informasjonskapsler fra tredjeparter: Du kan også sjekke og endre hvilke nettsteder som skal ha lov til å bruke informasjonskapsler fra tredjeparter, under «Nettsteder som har lov til å bruke informasjonskapsler fra tredjeparter». Finn ut hvordan du tillater informasjonskapsler fra tredjeparter.

Relaterte ressurser

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny