Brisanje i dopuštanje kolačića u Chromeu te upravljanje njima

Možete izbrisati postojeće kolačiće, dopustiti ili blokirati sve kolačiće i odrediti postavke za određene web-lokacije.

Važno: ako ste dio testne grupe za zaštitu od praćenja, vidjet ćete novu postavku Chromea za upravljanje kolačićima treće strane pod nazivom Zaštita od praćenja. Saznajte više o zaštiti od praćenja

Što su kolačići

Kolačići su datoteke web-lokacija koje ste posjetili. Spremanjem informacija o vašem posjetu pojednostavljuje se vaš doživljaj online. Na primjer, web-lokacije pomoću kolačića mogu zapamtiti vašu prijavu i postavke web-lokacije te vam prikazivati lokalno relevantan sadržaj.

Postoje dvije vrste kolačića:

 • Kolačići prve strane: izradila ih je web-lokacija koju ste posjetili. Ta je web-lokacija navedena u adresnoj traci.
 • Kolačići trećih strana: izradile su ih ostale web-lokacije. Web-lokacija koju posjetite može ugraditi sadržaj s drugih web-lokacija, primjerice slike, oglase i tekst. Bilo koja od tih drugih web-lokacija može spremati kolačiće i druge podatke radi personalizacije vašeg doživljaja.

Brisanje svih kolačića

Važno: ako izbrišete kolačiće, možda ćete se odjaviti s web-lokacija koje vas pamte, a vaše bi se spremljene postavke mogle izbrisati. To vrijedi svaki put kad se kolačić izbriše.

 1. Na Android uređaju otvorite Chrome Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite Više Više a zatim Postavke.
 3. Dodirnite Privatnost i sigurnost a zatim Izbriši podatke o pregledavanju.
 4. Odaberite vrijeme, na primjer Zadnji sat ili Cijelo vrijeme.
 5. Stavite kvačicu u okvir opcije Kolačići i podaci web-lokacije i uklonite kvačicu za sve ostale stavke.
 6. Dodirnite Izbriši podatke a zatim Izbriši.
Brisanje kolačića s jedne web-lokacije
 1. Na Android uređaju otvorite Chrome Chrome.
 2. Otvorite željenu web-lokaciju.
 3. U gornjem desnom kutu dodirnite Više Više a zatim Informacije o stranici Default (Secure) a zatim Kolačići i podaci web-lokacije.
 4. Pored broja kolačića koji se upotrebljavaju dodirnite Izbriši Uklanjanje.
Dopuštanje ili blokiranje kolačića trećih strana
Važno: ako ne dopustite spremanje kolačića, web-lokacije možda neće funkcionirati kao što očekujete. Da biste upravljali kolačićima prve strane, saznajte više o podacima web-lokacije na uređaju.
Kolačiće trećih strana možete dopustiti ili blokirati za bilo koju web-lokaciju:
 1. Na Android uređaju otvorite Chrome Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite Više Više a zatim Postavke.
 3. Dodirnite Postavke web-lokacijea zatim Kolačići treće strane.
 4. Odaberite opciju:
  • Dopusti kolačiće trećih strana.
  • Blokiraj kolačiće trećih strana u anonimnom načinu.
  • Blokiraj kolačiće trećih strana.
   • Ako blokirate kolačiće trećih strana, blokirat će se svi kolačići trećih strana s drugih web-lokacija, osim ako je web-lokacija dopuštena na popisu iznimaka.
Dopustite kolačiće treće strane za određenu web-lokaciju

Ako prema zadanim postavkama blokirate kolačiće trećih strana, i dalje ih možete dopustiti za određenu web-lokaciju.

 1. Na Android uređaju otvorite Chrome Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite Više Više a zatim Postavke.
 3. Dodirnite Privatnost i sigurnost a zatim Kolačići trećih strana.
  • Savjet: ako ste dio testne grupe za zaštitu od praćenja, umjesto toga odaberite Zaštita od praćenja.
 4. Dodirnite + DODAJ IZNIMKU WEB-LOKACIJE
 5. Unesite web-adresu.
  • Da biste napravili iznimku za cijelu domenu, umetnite [*.] ispred naziva domene. Na primjer, [*.]google.com odnosit će se na drive.google.com i calendar.google.com.
  • Možete navesti i IP adresu ili web-adresu koja ne započinje s http://.
 6. Dodirnite Dodaj.
Da biste uklonili iznimku koju više ne želite, dodirnite iznimku, a zatim stavku Ukloni.
Privremeno dopuštanje kolačića trećih strana za određenu web-lokaciju
Ako blokirate kolačiće trećih strana, neke web-lokacije možda neće funkcionirati u skladu s očekivanjima. Kolačiće trećih strana možete privremeno dopustiti za određenu web-lokaciju koju posjetite.
 1. Na Android uređaju otvorite Chrome Chrome.
 2. U adresnoj traci pri vrhu:
  • Da biste dopustili kolačiće trećih strana: odaberite Informacije o stranici Default (Secure) a zatim Kolačići i podaci web-lokacije i uključite Kolačići trećih strana.
  • Da biste blokirali kolačiće trećih strana: odaberite Informacije o stranici Default (Secure) a zatim Kolačići i podaci web-lokacije. i isključite Kolačići trećih strana.

Savjeti:

 • Ta je opcija samo privremena i samo za web-lokaciju na kojoj se nalazite.
 • Web-lokacije automatski se dodaju na popis iznimki.
 • Ako privremeno dopustite kolačiće trećih strana na web-lokaciji, ta se postavka prenosi u anonimni način i ne možete je poništiti u anonimnom načinu.
Dopuštanje povezanim web-lokacijama da pristupaju vašoj aktivnosti

Tvrtka može definirati grupu web-lokacija koje su međusobno povezane. Na primjer, tvrtka možda želi da ostanete prijavljeni dok se krećete između acme-music.example i acme-video.example.

Ako dopustite kolačiće trećih strana: dopuštate povezanim web-lokacijama da pristupe vašoj aktivnosti radi personalizacije sadržaja ili ostajete prijavljeni na web-lokacijama.

Ako blokirate kolačiće trećih strana, to često sprječava takvu vezu između web-lokacija. Kolačiće trećih strana možete blokirati dok web-lokacijama u istoj grupi dopuštate da poboljšaju vaš doživljaj.

Potpuni popis tvrtki koje definiraju grupe povezanih web-lokacija možete pronaći na Githubu. Saznajte više o povezanim web-lokacijama i kolačićima trećih strana.

Važno: ako odaberete Dopusti kolačiće trećih strana, grupa povezanih web-lokacija prema zadanim postavkama može dijeliti vašu aktivnost u grupi.

Da biste povezanim web-lokacijama omogućili da pregledavaju vaše aktivnosti u grupi:

 1. Na Android uređaju otvorite Chrome Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite Više Više a zatim Postavke.
 3. Dodirnite Privatnost i sigurnost a zatim Kolačići trećih strana a zatim Blokiraj kolačiće trećih strana.
 4. Uključite ili isključite opciju Dopusti povezanim web-lokacijama da vide moje aktivnosti u grupi.

Da biste prikazali povezane web-lokacije u istoj grupi:

 1. Na Android uređaju otvorite Chrome Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite Više Više a zatim Postavke.
 3. Dodirnite Postavke web-lokacije a zatim Sve web-lokacije.
 4. Odaberite web-lokaciju.
 5. U odjeljku Povezane web-lokacije pronađite web-lokacije u istoj grupi.

Upravljanje zaštitama od praćenja

Kada je uključena, zaštita od praćenja web-lokacijama uvelike ograničava upotrebu kolačića trećih strana kako bi vas pratile dok pregledavate, osim u ograničenim slučajevima kako bi omogućila funkcioniranje osnovnih usluga. Ako želite, u postavkama možete u potpunosti blokirati kolačiće treće strane. Postavkama zaštite od praćenja možete upravljati u postavkama "Privatnost i sigurnost".

 1. Na Android uređaju otvorite Chrome Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite Više Više a zatim Postavke.
 3. Dodirnite Privatnost i sigurnost a zatim Zaštita od praćenja.
 4. Da biste prilagodili zaštite od praćenja, možete učiniti sljedeće:
  • Blokiraj sve kolačiće trećih strana: kad uključite ovu opciju, značajke na nekim web-lokacijama možda neće funkcionirati. Chrome blokira sve kolačiće trećih strana s web-lokacija koje posjetite, uključujući povezane web-lokacije.
  • Slanje zahtjeva "Do Not Track" uz promet pregledavanja: kada to uključite, zahtijevate da vas web-lokacije ne prate. Web-lokacije će po vlastitom nahođenju odlučiti hoće li udovoljiti zahtjevu. Saznajte više o opciji Do Not Track.
  • Odaberite web-lokacije kojima dopuštate upotrebu kolačića trećih strana: u odjeljku "Web-lokacije kojima je dopuštena upotreba kolačića trećih strana" također možete provjeriti i urediti kojim web-lokacijama dopuštate upotrebu kolačića trećih strana. Saznajte kako omogućiti kolačiće treće strane.

Povezani sadržaji

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik