Изтриване, разрешаване и управление на „бисквитките“ в Chrome

Можете да изтриете съществуващи „бисквитки“, да разрешите или блокирате всички „бисквитки“ и да зададете предпочитания за определени уебсайтове.

Важно: Ако сте част от групата за тестване на функцията „Защита от проследяване“, ще видите нова настройка на Chrome за управление на „бисквитките“ на трети страни, наречена „Защита от проследяване“. Научете повече за функцията Защита от проследяване.

Какво представляват „бисквитките“

Това са файлове, създавани от уебсайтовете, които посещавате. Като запазват информация за посещението ви, „бисквитките“ улесняват работата ви онлайн. Сайтовете например могат да ви поддържат влезли в профила ви, да помнят предпочитанията ви за тях и да ви предоставят подходящо местно съдържание.

Има два типа „бисквитки“:

 • „бисквитки“ на посещавания домейн – създават се от посетения от вас сайт. Той се показва в адресната лента.
 • „бисквитки“ на трети страни – създават се от други сайтове. В посетен от вас сайт може да има вградено съдържание от други сайтове, като например изображения, реклами и текст. Всеки от тях може да запазва „бисквитки“ и други данни, за да персонализира практическата ви работа.

Изтриване на всички „бисквитки“

Важно: Ако изтриете „бисквитките“, е възможно да излезете от профила си в сайтовете, които ви помнят. Запазените ви предпочитания също могат да бъдат изтрити. Това се отнася за всяко изтриване на „бисквитки“.

 1. Отворете Chrome Chrome на устройството си с Android.
 2. Горе вдясно докоснете „Още“ Още и след това Настройки.
 3. Докоснете Поверителност и сигурност и след това Изтриване на данните за сърфирането.
 4. Изберете период от време, например Последния час или За цялото време.
 5. Поставете отметка до „Бисквитки“ и данни за сайтове и премахнете отметките от всички други елементи.
 6. Докоснете Изтриване на данните и след това Изтриване.
Изтриване на „бисквитките“ от конкретен сайт
 1. Отворете Chrome Chrome на устройството си с Android.
 2. Посетете уебсайт.
 3. Горе вдясно докоснете „Още“ Още и след това иконата за информация за страницата Default (Secure) и след това „Бисквитки“ и данни за сайтове.
 4. Докоснете иконата на кошче Премахване до броя на използваните „бисквитки“.
Разрешаване или блокиране на „бисквитките“ на трети страни
Важно: Ако забраните запазването на „бисквитки“, сайтовете може да не работят по очаквания начин. За да управлявате „бисквитките“ на посещавания домейн, научете повече за локалните данни за сайтовете.
Имате възможност да разрешите или блокирате „бисквитките“ на трети страни за даден сайт:
 1. Отворете Chrome Chrome на устройството си с Android.
 2. Горе вдясно докоснете „Още“ Още и след това Настройки.
 3. Докоснете Настройки за сайта и след това „Бисквитки“ на трети страни.
 4. Изберете опция:
  • Разрешаване на „бисквитките“ на трети страни
  • Блокиране на „бисквитките“ на трети страни в режим „инкогнито“
  • Блокиране на „бисквитките“ на трети страни.
   • Ако блокирате „бисквитките“ на трети страни, всички „бисквитки“ на трети страни от други сайтове ще бъдат блокирани, освен ако сайтът не е разрешен в списъка ви с изключения.
Разрешаване на „бисквитките“ на трети страни за конкретен сайт

Ако по подразбиране блокирате „бисквитките“ на трети страни, пак можете да ги разрешите за определен сайт.

 1. Отворете Chrome Chrome на устройството си с Android.
 2. Горе вдясно докоснете „Още“ Още и след това Настройки.
 3. Докоснете Поверителност и сигурност и след това „Бисквитки“ на трети страни.
  • Пояснение: Ако сте част от групата за тестване на функцията „Защита от проследяване“, изберете Защита от проследяване.
 4. Докоснете + ДОБАВЯНЕ НА ИЗКЛЮЧЕНИЕ ЗА САЙТ.
 5. Въведете уеб адреса.
  • За да създадете изключение за цял домейн, вмъкнете [*.] пред името му. Например [*.]google.com ще съответства както на drive.google.com, така и на calendar.google.com.
  • Можете също да посочите IP адрес или уеб адрес, който не започва с http://.
 6. Докоснете Добавяне.
За да премахнете изключение, което вече не ви е необходимо, докоснете го и изберете Премахване.
Временно разрешаване на „бисквитките“ на трети страни за конкретен сайт
Ако блокирате „бисквитките“ на трети страни, някои сайтове може да не работят според очакванията. Можете временно да разрешите „бисквитките“ на трети страни за конкретен сайт, който посещавате.
 1. Отворете Chrome Chrome на устройството си с Android.
 2. В адресната лента в горната част:
  • За да разрешите „бисквитките“ на трети страни, изберете „Информация за страницата“ Default (Secure) и след това „Бисквитки“ и данни за сайтове и включете „Бисквитки“ на трети страни.
  • За да блокирате „бисквитките“ на трети страни, изберете „Информация за страницата“ Default (Secure) и след това „Бисквитки“ и данни за сайтове и изключете „Бисквитки“ на трети страни.

Пояснения:

 • Тази опция е само временна и е в сила само за сайта, на който се намирате.
 • Сайтовете се добавят автоматично към списъка с изключения.
 • Ако временно разрешите „бисквитките“ на трети страни за даден сайт, тази настройка се прехвърля в режим „инкогнито“ и не можете да я промените, докато сте в този режим.
Разрешаване на сродните сайтове да осъществяват достъп до активността ви

Дадена компания има възможност да дефинира група от сайтове, които са свързани помежду си. Например дадена компания може да иска да останете в профила си, докато се придвижвате между acme-music.example и acme-video.example.

Ако разрешите „бисквитките“ на трети страни: Сродните сайтове могат да осъществяват достъп до активността ви с цел персонализиране на съдържанието или оставането ви в профила ви в сайтовете.

Ако блокирате „бисквитките“ на трети страни: Това често предотвратява този тип връзка между сайтовете. Можете да блокирате „бисквитките“ на трети страни и същевременно да разрешите на сайтовете в една и съща група да подобрят практическата ви работа.

В GitHub можете да намерите пълния списък с компании, които дефинират групи от сродни сайтове. Научете повече за сродните сайтове и „бисквитките“ на трети страни.

Важно: Ако изберете „Разрешаване на „бисквитките“ на трети страни“, е възможно активността ви в дадена група да се споделя по подразбиране със сродните сайтове в нея.

За да разрешите на сродните сайтове да виждат активността ви в съответната група:

 1. Отворете Chrome Chrome на устройството си с Android.
 2. Горе вдясно докоснете „Още“ Още и след това Настройки.
 3. Докоснете Поверителност и сигурност и след това „Бисквитки“ на трети страни и след това Блокиране на „бисквитките“ на трети страни.
 4. Включете или изключете Разрешаване на сродните сайтове да виждат активността ви в групата.

За да видите сродните сайтове, които попадат в дадена група:

 1. Отворете Chrome Chrome на устройството си с Android.
 2. Горе вдясно докоснете „Още“ Още и след това Настройки.
 3. Докоснете Настройки за сайта и след това Всички сайтове.
 4. Изберете сайт.
 5. Под „Сродни сайтове“ ще видите сайтовете, които са в една и съща група.

Управление на функциите за защита от проследяване

Когато е включена, функцията „Защита от проследяване“ значително ограничава възможността на сайтовете да използват „бисквитки“ на трети страни, за да ви проследяват, докато сърфирате, освен в ограничени случаи, които обезпечават работата на основните услуги. Ако решите, можете да блокирате всички „бисквитки“ на трети страни от настройките. Имате възможност да управлявате предпочитанията си за „Защита от проследяване“ в настройките за поверителност и сигурност.

 1. Отворете Chrome Chrome на устройството си с Android.
 2. Горе вдясно докоснете „Още“ Още и след това „Настройки“.
 3. Докоснете Поверителност и сигурност и след това Защита от проследяване.
 4. Разполагате със следните опции за персонализиране на функциите за защита от проследяване:
  • Блокиране на всички „бисквитки“ на трети страни: Когато включите тази опция, функциите на някои сайтове може да не работят. Chrome блокира всички „бисквитки“ на трети страни от сайтовете, които посещавате, включително сродните сайтове.
  • Изпращане на заявка Do Not Track с трафика ви на сърфиране: Когато включите тази опция, до сайтовете се изпраща заявка да не ви проследяват. Те решават дали да я изпълнят по свое усмотрение. Научете повече за заявката Do Not Track.
  • Избиране на сайтовете, на които е разрешено да използват „бисквитки“ на трети страни: Под „Сайтове, които могат да използват „бисквитки“ на трети страни“ имате възможност да проверявате и редактирате сайтовете, на които сте разрешили да ползват „бисквитки“ на трети страни. Научете как да разрешите тези „бисквитки“.

Сродни ресурси

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню