ลบ อนุญาต และจัดการคุกกี้ใน Chrome

คุณเลือกลบคุกกี้ที่มีอยู่ อนุญาตหรือบล็อกคุกกี้ทั้งหมด และตั้งค่ากำหนดของเว็บไซต์บางแห่งได้

สำคัญ: หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทดสอบการป้องกันการติดตาม ก็จะเห็นการตั้งค่า Chrome แบบใหม่สำหรับการจัดการคุกกี้ของบุคคลที่สามที่เรียกว่า "การป้องกันการติดตาม" ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการติดตาม

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ที่เว็บไซต์ต่างๆ ที่คุณเข้าชมสร้างขึ้น การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมจะช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆ ทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์จะให้คุณลงชื่อเข้าใช้อยู่เสมอ จดจำค่ากำหนดเว็บไซต์ และนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้แก่คุณ

คุกกี้มี 2 ประเภท ได้แก่

 • คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง: เว็บไซต์ที่คุณเข้าชมเป็นผู้สร้างขึ้น โดยจะแสดงอยู่ในแถบที่อยู่
 • คุกกี้ของบุคคลที่สาม: เว็บไซต์อื่นๆ สร้างขึ้น เว็บไซต์ที่คุณเข้าชมสามารถฝังเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่นๆ เช่น รูปภาพ โฆษณา และข้อความ เว็บไซต์อื่นๆ เหล่านี้อาจบันทึกคุกกี้และข้อมูลอื่นๆ เพื่อปรับประสบการณ์การใช้งานให้เหมาะกับคุณ

ลบคุกกี้ทั้งหมด

สำคัญ: หากลบคุกกี้ คุณอาจออกจากระบบเว็บไซต์ที่จดจำคุณอยู่ และระบบอาจลบค่ากำหนดที่คุณบันทึกไว้ การดำเนินการนี้จะมีผลทุกครั้งที่ลบคุกกี้

 1. เปิด Chrome Chrome ในอุปกรณ์ Android
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. แตะความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้น ล้างข้อมูลการท่องเว็บ
 4. เลือกช่วงเวลา เช่น ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือตั้งแต่ต้น
 5. เลือกคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์และยกเลิกการเลือกรายการอื่นทั้งหมด
 6. แตะล้างข้อมูล จากนั้น ล้าง
ลบคุกกี้จากเว็บไซต์เดียว
 1. เปิด Chrome Chrome ในอุปกรณ์ Android
 2. ไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการ
 3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ข้อมูลหน้าเว็บ Default (Secure) จากนั้น คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์
 4. แตะลบ นำออก ข้างจำนวนคุกกี้ที่ใช้งานอยู่
อนุญาตหรือบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม
สำคัญ: หากคุณไม่อนุญาตให้เว็บไซต์ต่างๆ บันทึกคุกกี้ เว็บไซต์อาจไม่ทำงานตามที่คาดหวังไว้ หากต้องการจัดการคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลเว็บไซต์ในอุปกรณ์
คุณอนุญาตหรือบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามสำหรับเว็บไซต์ใดก็ได้โดยทำดังนี้
 1. เปิด Chrome Chrome ในอุปกรณ์ Android
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. แตะการตั้งค่าเว็บไซต์ จากนั้น คุกกี้ของบุคคลที่สาม
 4. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • อนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สาม
  • บล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามในโหมดไม่ระบุตัวตน
  • บล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม
   • หากคุณบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม ระบบจะบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามทั้งหมดจากเว็บไซต์อื่นๆ เว้นแต่เว็บไซต์นั้นจะได้รับอนุญาตในรายการข้อยกเว้น
อนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สามสำหรับบางเว็บไซต์

หากบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามโดยค่าเริ่มต้น คุณจะยังอนุญาตคุกกี้เหล่านั้นสำหรับบางเว็บไซต์ได้

 1. เปิด Chrome Chrome ในอุปกรณ์ Android
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. แตะความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้น คุกกี้ของบุคคลที่สาม
  • เคล็ดลับ: หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทดสอบการป้องกันการติดตาม ให้เลือกการป้องกันการติดตามแทน
 4. แตะ + เพิ่มข้อยกเว้นของเว็บไซต์
 5. ป้อนที่อยู่เว็บ
  • หากต้องการสร้างข้อยกเว้นสำหรับทั้งโดเมน ให้ใส่ [*.] ก่อนชื่อโดเมน เช่น [*.]google.com จะตรงกับ drive.google.com และ calendar.google.com
  • นอกจากนี้คุณจะใส่ที่อยู่ IP หรือที่อยู่เว็บที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย http:// ก็ได้เช่นกัน
 6. แตะเพิ่ม
หากต้องการนำข้อยกเว้นที่ไม่ต้องการแล้วออก ให้แตะข้อยกเว้นดังกล่าวแล้วแตะนำออก
อนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สามชั่วคราวสำหรับบางเว็บไซต์
หากคุณบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม บางเว็บไซต์อาจใช้งานไม่ได้ตามที่คาดไว้ คุณสามารถอนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สามชั่วคราวสำหรับบางเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม
 1. เปิด Chrome Chrome ในอุปกรณ์ Android
 2. ในแถบที่อยู่ด้านบน ให้ทําดังนี้
  • หากต้องการอนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สาม ให้เลือกข้อมูลหน้าเว็บ Default (Secure) จากนั้น คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ แล้วเปิดคุกกี้ของบุคคลที่สาม
  • หากต้องการบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม ให้เลือกข้อมูลหน้าเว็บ Default (Secure) จากนั้น คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ แล้วปิดคุกกี้ของบุคคลที่สาม

เคล็ดลับ

 • ตัวเลือกนี้ใช้ได้เพียงชั่วคราวสำหรับเว็บไซต์ที่คุณกำลังเข้าชม
 • ระบบจะเพิ่มเว็บไซต์ลงในรายการข้อยกเว้นโดยอัตโนมัติ
 • หากคุณอนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สามในเว็บไซต์ชั่วคราว การตั้งค่าดังกล่าวจะมีผลในโหมดไม่ระบุตัวตนด้วยและคุณจะรีเซ็ตการตั้งค่าจากโหมดไม่ระบุตัวตนไม่ได้
อนุญาตให้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเข้าถึงกิจกรรมของคุณ

บริษัทสามารถกำหนดกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจอยากให้คุณยังลงชื่อเข้าใช้อยู่เมื่อเข้าชมสลับไปมาระหว่าง acme-music.example และ acme-video.example

หากคุณอนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สาม จะเป็นการอนุญาตให้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเข้าถึงกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาในแบบของคุณหรือให้คุณลงชื่อเข้าใช้ข้ามเว็บไซต์ได้

หากคุณบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม โดยส่วนใหญ่จะขัดขวางไม่ให้มีการเชื่อมต่อประเภทนี้ระหว่างเว็บไซต์ คุณสามารถบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามในขณะที่อนุญาตให้เว็บไซต์ในกลุ่มเดียวกันช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณให้ดีขึ้นได้

คุณดูรายชื่อบริษัททั้งหมดที่กำหนดกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกันได้ใน GitHub ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและคุกกี้ของบุคคลที่สาม

สำคัญ: หากเลือก "อนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สาม" กลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจะแชร์กิจกรรมของคุณในกลุ่มโดยค่าเริ่มต้นได้

วิธีอนุญาตให้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องดูกิจกรรมของคุณภายในกลุ่ม

 1. เปิด Chrome Chrome ในอุปกรณ์ Android
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. แตะความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้น คุกกี้ของบุคคลที่สาม จากนั้น บล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม
 4. เปิดหรือปิดอนุญาตให้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องดูกิจกรรมของคุณในกลุ่ม

วิธีแสดงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเดียวกัน

 1. เปิด Chrome Chrome ในอุปกรณ์ Android
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. แตะการตั้งค่าเว็บไซต์ จากนั้น เว็บไซต์ทั้งหมด
 4. เลือกเว็บไซต์
 5. ค้นหาเว็บไซต์ในกลุ่มเดียวกันในส่วน "เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง"

จัดการการป้องกันการติดตาม

เมื่อเปิดใช้ การป้องกันการติดตามจะจำกัดเว็บไซต์เป็นอย่างมากไม่ให้ใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามในการติดตามคุณขณะท่องเว็บ ยกเว้นในบางกรณีเพื่อให้บริการพื้นฐานทำงานได้ คุณเลือกที่จะบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามอย่างสิ้นเชิงได้ในการตั้งค่า คุณจัดการค่ากำหนดการป้องกันการติดตามได้ในการตั้งค่า "ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย"

 1. เปิด Chrome Chrome ในอุปกรณ์ Android
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. แตะความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้น การป้องกันการติดตาม
 4. หากต้องการปรับแต่งการป้องกันการติดตาม ให้ทําดังนี้
  • บล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามทั้งหมด: เมื่อสลับเป็นเปิด ฟีเจอร์ในเว็บไซต์บางแห่งอาจไม่ทำงาน Chrome จะบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามทั้งหมดจากเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม รวมถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  • ส่งคำขอ "Do Not Track" ไปกับการเข้าชมของคุณ: เมื่อสลับเป็นเปิด หมายความว่าคุณขอไม่ให้เว็บไซต์ติดตาม เว็บไซต์ใช้การพิจารณาตามที่เห็นสมควรว่าจะปฏิบัติตามคำขอหรือไม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "Do Not Track"
  • เลือกเว็บไซต์ที่คุณอนุญาตให้ใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม: คุณยังตรวจสอบและแก้ไขเว็บไซต์ที่คุณอนุญาตให้ใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามได้ในส่วน "เว็บไซต์ได้รับอนุญาตให้ใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม" ดูวิธีอนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สาม

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก