ล้าง อนุญาต และจัดการคุกกี้ใน Chrome

คุณเลือกลบคุกกี้ที่มีอยู่ อนุญาตหรือบล็อกคุกกี้ทั้งหมด และตั้งค่ากำหนดของเว็บไซต์บางแห่งได้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ที่เว็บไซต์ต่างๆ ที่คุณเข้าชมสร้างขึ้น การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมจะช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆ ทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์จะให้คุณลงชื่อเข้าใช้อยู่เสมอ จดจำค่ากำหนดเว็บไซต์ และนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้แก่คุณ

คุกกี้มี 2 ประเภท ได้แก่

 • คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง: เว็บไซต์ที่คุณเข้าชมเป็นผู้สร้างขึ้น โดยจะแสดงอยู่ในแถบที่อยู่
 • คุกกี้ของบุคคลที่สาม: เว็บไซต์อื่นๆ สร้างขึ้น เว็บไซต์ที่คุณเข้าชมสามารถฝังเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่นๆ เช่น รูปภาพ โฆษณา และข้อความ เว็บไซต์อื่นๆ เหล่านี้อาจบันทึกคุกกี้และข้อมูลอื่นๆ เพื่อปรับประสบการณ์การใช้งานให้เหมาะกับคุณ

ล้างคุกกี้ทั้งหมด

สำคัญ: หากลบคุกกี้ คุณอาจออกจากระบบเว็บไซต์ที่จดจำคุณอยู่ และระบบอาจลบค่ากำหนดที่คุณบันทึกไว้ การดำเนินการนี้จะมีผลทุกครั้งที่ลบคุกกี้

 1. เปิด Chrome Chrome ในอุปกรณ์ Android
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. แตะความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้น ล้างข้อมูลการท่องเว็บ
 4. เลือกช่วงเวลา เช่น ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือตั้งแต่ต้น
 5. เลือกคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์และยกเลิกการเลือกรายการอื่นทั้งหมด
 6. แตะล้างข้อมูล จากนั้น ล้าง
อนุญาตหรือบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม
สำคัญ: หากคุณไม่อนุญาตให้เว็บไซต์ต่างๆ บันทึกคุกกี้ เว็บไซต์อาจไม่ทำงานตามที่คาดหวังไว้ หากต้องการจัดการคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลเว็บไซต์ในอุปกรณ์
คุณอนุญาตหรือบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามสำหรับเว็บไซต์ใดก็ได้โดยทำดังนี้
 1. เปิด Chrome Chrome ในอุปกรณ์ Android
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. แตะการตั้งค่าเว็บไซต์ จากนั้น คุกกี้ของบุคคลที่สาม
 4. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • อนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สาม
  • บล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามในโหมดไม่ระบุตัวตน
  • บล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม
   • หากคุณบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม ระบบจะบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามทั้งหมดจากเว็บไซต์อื่นๆ เว้นแต่เว็บไซต์นั้นจะได้รับอนุญาตในรายการข้อยกเว้น
อนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สามสำหรับบางเว็บไซต์

หากบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามโดยค่าเริ่มต้น คุณจะยังอนุญาตคุกกี้เหล่านั้นสำหรับบางเว็บไซต์ได้

 1. เปิด Chrome Chrome ในอุปกรณ์ Android
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. แตะความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้น คุกกี้ของบุคคลที่สาม
 4. แตะ + เพิ่มข้อยกเว้นของเว็บไซต์
 5. ป้อนที่อยู่เว็บ
  • หากต้องการสร้างข้อยกเว้นสำหรับทั้งโดเมน ให้ใส่ [*.] ก่อนชื่อโดเมน เช่น [*.]google.com จะตรงกับ drive.google.com และ calendar.google.com
  • นอกจากนี้คุณจะใส่ที่อยู่ IP หรือที่อยู่เว็บที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย http:// ก็ได้เช่นกัน
 6. แตะเพิ่ม
หากต้องการนำข้อยกเว้นที่ไม่ต้องการแล้วออก ให้แตะข้อยกเว้นดังกล่าวแล้วแตะนำออก
อนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สามชั่วคราวสำหรับบางเว็บไซต์
หากคุณบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม บางเว็บไซต์อาจใช้งานไม่ได้ตามที่คาดไว้ คุณสามารถอนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สามชั่วคราวสำหรับบางเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม
 1. เปิด Chrome Chrome ในอุปกรณ์ Android
 2. ในแถบที่อยู่ด้านบน ให้ทําดังนี้
  • หากต้องการอนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สาม ให้เลือกข้อมูลหน้าเว็บ Default (Secure) จากนั้น คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ แล้วเปิดคุกกี้ของบุคคลที่สาม
  • หากต้องการบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม ให้เลือกข้อมูลหน้าเว็บ Default (Secure) จากนั้น คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ แล้วปิดคุกกี้ของบุคคลที่สาม

เคล็ดลับ

 • ตัวเลือกนี้ใช้ได้เพียงชั่วคราวสำหรับเว็บไซต์ที่คุณกำลังเข้าชม
 • ระบบจะเพิ่มเว็บไซต์ลงในรายการข้อยกเว้นโดยอัตโนมัติ
 • หากคุณอนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สามในเว็บไซต์ชั่วคราว การตั้งค่าดังกล่าวจะมีผลในโหมดไม่ระบุตัวตนด้วยและคุณจะรีเซ็ตการตั้งค่าจากโหมดไม่ระบุตัวตนไม่ได้
อนุญาตให้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเข้าถึงกิจกรรมของคุณ

บริษัทสามารถกำหนดกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจอยากให้คุณยังลงชื่อเข้าใช้อยู่เมื่อเข้าชมสลับไปมาระหว่าง acme-music.example และ acme-video.example

หากคุณอนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สาม จะเป็นการอนุญาตให้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเข้าถึงกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาในแบบของคุณหรือให้คุณลงชื่อเข้าใช้ข้ามเว็บไซต์ได้

หากคุณบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม โดยส่วนใหญ่จะขัดขวางไม่ให้มีการเชื่อมต่อประเภทนี้ระหว่างเว็บไซต์ คุณสามารถบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามในขณะที่อนุญาตให้เว็บไซต์ในกลุ่มเดียวกันช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณให้ดีขึ้นได้

คุณดูรายชื่อบริษัททั้งหมดที่กำหนดกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกันได้ใน GitHub ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและคุกกี้ของบุคคลที่สาม

สำคัญ: หากเลือก "อนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สาม" กลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจะแชร์กิจกรรมของคุณในกลุ่มโดยค่าเริ่มต้นได้

วิธีอนุญาตให้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องดูกิจกรรมของคุณภายในกลุ่ม

 1. เปิด Chrome Chrome ในอุปกรณ์ Android
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. แตะความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้น คุกกี้ของบุคคลที่สาม จากนั้น บล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม
 4. เปิดหรือปิดอนุญาตให้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องดูกิจกรรมของคุณในกลุ่ม

วิธีแสดงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเดียวกัน

 1. เปิด Chrome Chrome ในอุปกรณ์ Android
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. แตะการตั้งค่าเว็บไซต์ จากนั้น เว็บไซต์ทั้งหมด
 4. เลือกเว็บไซต์
 5. ค้นหาเว็บไซต์ในกลุ่มเดียวกันในส่วน "เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง"
ล้างคุกกี้จากเว็บไซต์เดียว
 1. เปิด Chrome Chrome ในอุปกรณ์ Android
 2. ไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการ
 3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ข้อมูล ข้อมูล จากนั้น คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์
 4. แตะลบ นำออก ข้างจำนวนคุกกี้ที่ใช้งานอยู่

ดูวิธีจัดการข้อมูลเว็บไซต์ในอุปกรณ์ใน Chrome

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
12499083485506671833
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
237