Czyszczenie plików cookie, zezwalanie na nie oraz zarządzanie nimi w Chrome

Możesz usunąć istniejące pliki cookie, zezwolić na wszystkie pliki tego typu lub wszystkie je zablokować. Możesz też określić ustawienia dotyczące konkretnych witryn.

Ważne: jeśli należysz do grupy testowej ochrony przed śledzeniem, w Chrome zobaczysz nowe ustawienie do zarządzania plikami cookie innych firm – „Ochrona przed śledzeniem”. Więcej informacji o ochronie przed śledzeniem

Co to są pliki cookie

Pliki cookie są tworzone przez odwiedzane witryny. Dzięki zapisywaniu informacji o Twojej wizycie możesz łatwiej korzystać z internetu. Witryny na przykład wiedzą, że jesteś zalogowanym użytkownikiem, pamiętają Twoje ustawienia i udostępniają Ci treści, których temat odnosi się do Twojej lokalizacji.

Istnieją 2 typy plików cookie:

 • Własne pliki cookie tworzy witryna, którą odwiedzasz. Jej adres znajdziesz na pasku adresu.
 • Pliki cookie innych firm są tworzone przez inne witryny. Witryna, którą odwiedzasz, może wykorzystywać treści z innych witryn, np. obrazy, reklamy i tekst. Każda z tych innych witryn może zapisywać pliki cookie i inne dane, aby spersonalizować sposób działania.

Usuń wszystkie pliki cookie

Ważne: jeśli usuniesz pliki cookie, to strony, które Cię pamiętają, mogą Cię wylogować i zapomnieć Twoje zapisane ustawienia. Tak może się stać za każdym razem, gdy plik cookie zostanie usunięty.

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia Ustawienia.
 3. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo a potem Pliki cookie innych firm.
  • Wskazówka: jeśli należysz do grupy testowej ochrony przed śledzeniem, wybierz Ochrona przed śledzeniem.
 4. Kliknij Zobacz wszystkie dane witryn i uprawnienia a potem Usuń wszystkie dane.
 5. Aby potwierdzić, kliknij Usuń.

Usuwanie konkretnych plików cookie

Usuwanie plików cookie z witryny
 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia Ustawienia.
 3. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo a potem Pliki cookie innych firm.
  • Wskazówka: jeśli należysz do grupy testowej ochrony przed śledzeniem, wybierz Ochrona przed śledzeniem.
 4. Kliknij Zobacz wszystkie dane witryn i uprawnienia.
 5. W prawym górnym rogu wyszukaj nazwę witryny.
 6. Na prawo od niej kliknij Usuń Usuń.
 7. Aby potwierdzić, kliknij Usuń.
Usuwanie plików cookie z pewnego okresu
 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Usuń dane przeglądania.
 3. U góry strony, obok opcji „Zakres czasu”, kliknij menu.
 4. Wybierz okres, np. ostatnia godzina lub ostatni dzień.
 5. Zaznacz Pliki cookie i inne dane witryn.
 6. Odznacz wszystkie pozostałe elementy.
 7. Kliknij Usuń dane.

Zmienianie ustawień plików cookie

Ważne: jeśli nie zezwolisz na zapisywanie plików cookie, witryny mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli chcesz zarządzać własnymi plikami cookie, dowiedz się więcej o danych witryn na urządzeniu.

Możesz zezwalać na pliki cookie lub blokować je w dowolnej witrynie.

Zezwalanie na pliki cookie innych firm i ich blokowanie

Możesz domyślnie zezwalać na pliki cookie innych firm lub je blokować.

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia Ustawienia.
 3. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo a potem Pliki cookie innych firm.
 4. Wybierz opcję:
  • Zezwalaj na pliki cookie innych firm.
  • Blokuj pliki cookie innych firm w trybie incognito.
  • Blokuj pliki cookie innych firm.
   • Jeśli zablokujesz pliki cookie innych firm, wszystkie takie pliki z innych witryn będą blokowane, chyba że dana witryna jest dozwolona na Twojej liście wyjątków.
Zezwalaj na pliki cookie innych firm w określonej witrynie
Ważne: jeśli używasz Chromebooka w pracy lub szkole, możesz nie mieć uprawnień do zmiany tego ustawienia. Aby uzyskać dodatkową pomoc, skontaktuj się z administratorem.

Jeśli domyślnie blokujesz pliki cookie innych firm, nadal możesz zezwolić na ich stosowanie w określonej witrynie.

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 3. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo a potem Pliki cookie innych firm.
  • Wskazówka: jeśli należysz do grupy testowej ochrony przed śledzeniem, wybierz Ochrona przed śledzeniem.
 4. Obok opcji „Zezwolono na używanie plików cookie innych firm” kliknij Dodaj.
 5. Wpisz adres internetowy.
  • Aby określić wyjątek dla całej domeny, przed jej nazwą wpisz [*.]. Na przykład [*.]google.com uwzględnia zarówno drive.google.com, jak i calendar.google.com.
  • Możesz też podać adres IP lub adres internetowy, który nie zaczyna się od http://.
 6. Kliknij Dodaj.

Aby usunąć wyjątek, którego już nie potrzebujesz, na prawo od adresu witryny kliknij Usuń Usuń.

Tymczasowe zezwalanie na pliki cookie innych firm w określonej witrynie
Jeśli zablokujesz pliki cookie innych firm, niektóre witryny mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Możesz tymczasowo zezwolić na używanie plików cookie innych firm w przypadku określonej witryny, którą odwiedzasz.
 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. Na pasku adresu u góry:
  • Aby zezwolić na pliki cookie innych firm: kliknij „Pliki cookie innych firm zostały zablokowane” lub „Ochrona przed śledzeniem” i włącz Pliki cookie innych firm.
  • Aby zablokować pliki cookie innych firm: wybierz „Pliki cookie innych firm są dozwolone” lub „Ochrona przed śledzeniem” Podgląd i wyłącz Pliki cookie innych firm.
 3. Aby zamknąć okno i ponownie załadować stronę, kliknij Zamknij Zamknij. Możesz też kliknąć dowolne miejsce poza oknem, aby je zamknąć.
 4. Po ponownym załadowaniu strony na pasku adresu pojawi się informacja „Pliki cookie innych firm są dozwolone”, „Pliki cookie innych firm zostały zablokowane” lub „Ograniczone pliki cookie innych firm” (w zależności od ustawień).

Wskazówki:

 • Ta opcja jest tymczasowa i dotyczy tylko przeglądanej witryny.
 • Witryny są automatycznie dodawane do listy wyjątków.
 • Jeśli tymczasowo zezwolisz witrynie na używanie plików cookie innych firm, ustawienie to zostanie przeniesione do trybu incognito i w tym trybie nie będzie można go zresetować.
Zezwalanie powiązanym witrynom na dostęp do Twojej aktywności
Firma może zdefiniować grupę powiązanych ze sobą witryn. Na przykład firma może chcieć, aby użytkownicy przechodzący między witrynami acme-music.example i acme-video.example nie musieli się wylogowywać.
Jeśli zezwalasz na pliki cookie innych firm: umożliwia to powiązanym witrynom uzyskiwanie dostępu do Twojej aktywności w celu personalizowania treści i unikanie wylogowywania Cię przy przechodzeniu do innej witryny.
Jeśli blokujesz pliki cookie innych firm: często uniemożliwia to takie połączenia między witrynami. Możesz blokować pliki cookie innych firm, a jednocześnie umożliwiać wygodniejsze przeglądanie witryn z tej samej grupy.
Pełną listę firm, które definiują grupy powiązanych witryn, znajdziesz na GitHubie. Więcej informacji o powiązanych witrynach i plikach cookie innych firm
Ważne: jeśli wybierzesz „Zezwalaj na pliki cookie innych firm”, powiązane witryny domyślnie będą mogły udostępniać Twoją aktywność w grupie, do której należą.
Ważne: jeśli w ustawieniach masz włączoną opcję „Ochrona przed śledzeniem”, Twoja aktywność może być domyślnie udostępniana w obrębie grupy powiązanych witryn.

Aby zezwolić powiązanym witrynom na wyświetlanie Twojej aktywności w grupie:

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 3. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo a potem Pliki cookie innych firm.
 4. Kliknij Blokuj pliki cookie innych firm.
 5. Włącz lub wyłącz opcję Zezwalaj powiązanym witrynom na dostęp do danych o Twojej aktywności w grupie.

Aby wyświetlać powiązane witryny w tej samej grupie:

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 3. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo a potem Pliki cookie innych firm a potem Zobacz wszystkie dane witryn i ich uprawnienia.
  • Wskazówka: jeśli należysz do grupy testowej ochrony przed śledzeniem, wybierz Ochrona przed śledzeniem.
 4. Wybierz witrynę.
 5. Kliknij Więcej Więcej a potem Pokaż witryny w tej samej grupie.

Wskazówka:

 • Aby znaleźć powiązane witryny, obok paska adresu kliknij Wyświetl informacje o witrynie Default (Secure) a potem Pliki cookie i dane witryn a potem Pokaż powiązane witryny.
  • Jeśli należysz do grupy testowej ochrony przed śledzeniem, wybierz Ochrona przed śledzeniem.
Informacje o treściach umieszczonych na stronach

W witrynach, które odwiedzasz, możesz napotkać umieszczone treści z innych witryn, np. obrazy, reklamy, tekst, a nawet funkcje, takie jak edytor tekstu lub widżet pogody. Te inne witryny mogą prosić o zgodę na korzystanie z informacji o Tobie (często zapisanych za pomocą plików cookie). Pozwala to na poprawne działanie ich zawartości.

Załóżmy, że zwykle tworzysz dokumenty w witrynie docs.google.com. Podczas wykonywania zadań szkolnych musisz współpracować z innymi uczniami na szkolnym portalu klasowym, który zapewnia bezpośredni dostęp do Dokumentów Google. Za Twoją zgodą:

 • Dokumenty Google mają dostęp do plików cookie innych firm, gdy korzystasz z witryny szkolnej. Pozwala to na połączenie między nią a Dokumentami Google.
 • Może to umożliwić Dokumentom Google weryfikację Twojej tożsamości, znajdowanie Twoich informacji i zapisywanie zmian, które wprowadzasz w dokumentach w witrynie.

W niektórych przypadkach możemy wykorzystać te informacje do śledzenia Twojej aktywności podczas przeglądania stron internetowych. W ramach funkcji ochrony prywatności możesz określić, kiedy chcesz zezwalać umieszczonym treściom na dostęp do Twoich danych w przypadku zaufanych witryn.

Wskazówka: połączenie używa plików cookie i działa przez 30 dni lub dopóki utrzymujesz aktywność. Zezwolenie na połączenie możesz w każdej chwili wyłączyć w Ustawieniach.

Aby przyznać lub odrzucić uprawnienia

Gdy przeglądasz witrynę, która wyświetla prośbę o pozwolenie na to, aby umieszczone treści mogły korzystać z zapisanych przez nią informacji o Tobie:

 • Kliknij Zezwól, aby zezwolić witrynie na dostęp do zapisanych (za pomocą plików cookie) informacji o Tobie.
 • Aby odmówić dostępu, wybierz Nie zezwalaj.

Wskazówki:

Zarządzanie ochroną przed śledzeniem

Gdy ochrona przed śledzeniem jest włączona, witryny w zasadzie nie mogą używać plików cookie innych firm do śledzenia Twoich czynności związanych z przeglądaniem internetu. Wyjątkiem są sytuacje, gdy jest to wymagane do działania podstawowych usług. Jeśli chcesz, możesz całkowicie zablokować pliki cookie innych firm w ustawieniach. Ustawieniami ochrony przed śledzeniem możesz zarządzać w sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo”.

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia Ustawienia.
 3. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo a potem Ochrona przed śledzeniem.
 4. Możesz też wybrać zaawansowane opcje ochrony prywatności:
  • Blokuj wszystkie pliki cookie innych firm: po włączeniu tego ustawienia funkcje w niektórych witrynach mogą nie działać. Chrome blokuje wszystkie pliki cookie innych firm z odwiedzanych przez Ciebie witryn, w tym z powiązanych witryn.
  • Wysyłaj żądanie „Do Not Track” podczas przeglądania: gdy ta opcja jest włączona, witryny otrzymują żądanie, że mają Cię nie śledzić. Witryny same decydują, czy będą tego przestrzegać. Więcej informacji o żądaniu „Do Not Track”
  • Wybieranie witryn, które mogą używać plików cookie innych firm: w sekcji „Zezwolono na używanie plików cookie innych firm” możesz też sprawdzić i określić, które witryny mogą korzystać z plików cookie innych firm. Jak zezwolić na pliki cookie innych firm

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne