Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Tìm kiếm trên trang web (thanh tìm kiếm)

Sử dụng thanh tìm kiếm để định vị một từ hoặc cụm từ nhất định trên trang web. Các bước sau đây sẽ áp dụng cho Google Chrome trên Windows, Mac, Linux và Chrome OS.

  1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
  2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm.
  3. Chọn Tìm kiếm.
  4. Ở thanh tìm kiếm phía trên cùng bên phải, nhập cụm từ tìm kiếm của bạn.
  5. Nhấn Enter để tìm trên trang.

Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt Ctrl + f (Máy chạy Windows, Linux và Chrome OS) và ⌘ + f (Máy Mac) để mở nhanh thanh tìm kiếm.

Google Chrome tự động tìm kiếm trên trang trong lúc bạn nhập và những kết quả phù hợp nhất sẽ được đánh dấu màu vàng. Bạn cũng có thể nhanh chóng xác định được vị trí của tất cả các kết quả phù hợp trên trang web bằng cách sử dụng các vạch đánh dấu màu vàng trên thanh cuộn.

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?