Đóng các tab, cửa sổ và Google Chrome

Đóng các tab và cửa sổ

 • Tab: Nhấp vào biểu tượng x trên tab hoặc sử dụng phím tắt Ctrl+W (Windows và Linux) và ⌘-W (Mac) để đóng tab.
 • Cửa sổ: Nhấp vào biểu tượng x ở góc cửa sổ hoặc sử dụng phím tắt Alt+F4 (Windows và Linux) và ⌘-Shift-W (Mac) để đóng cửa sổ. Đóng tab cuối cùng trong một cửa sổ cũng sẽ tự động đóng luôn cửa sổ đó.

Nếu bạn vô tình đóng một tab hoặc cửa sổ, bạn có thể dễ dàng khôi phục tab hoặc cửa sổ đó bằng cách sử dụng phím tắt Crtl+Shift+T (Mac:⌘-Shift-T) hoặc thực hiện theo các bước dưới đây:

 1. Nhấp vào Trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
 2. Chọn Tab gần đây.
 3. Chọn tab mong muốn từ danh sách trong "Các tab đã đóng gần đây".

Lặp lại các bước này để truy xuất các tab khác đã đóng gần đây.

Đóng Google Chrome

Nhấp vào Trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt và chọn Thoát để đóng tất cả tab và cửa sổ đang mở.

Nếu bạn đang sử dụng Google Chrome trên máy Mac, bạn cũng có thể đặt trình duyệt hiển thị cảnh báo trước khi bạn đóng trình duyệt. Cảnh báo này được tắt theo mặc định. Hãy thực hiện theo các bước sau để bật cảnh báo này:

 1. Nhấp vào Chrome ở thanh trình đơn trên cùng.
 2. Chọn Cảnh báo trước khi thoát (⌘Q).

Bắt buộc đóng trang web hoặc ứng dụng

 1. Nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
 2. Chọn Công cụ.
 3. Chọn Trình quản lý tác vụ.
 4. Chọn trang web bạn muốn đóng.
 5. Nhấp Kết thúc quá trình.

Nếu bạn kết thúc một quá trình trong Windows, Linux hoặc Chrome OS, bạn sẽ thấy thông báo "Lỗi: Không phản hồi!" trên tab bị tác động. Trên máy Mac, bạn sẽ nhận được thông báo "Ôi, hỏng!" .

Laura là chuyên gia về Google Chrome, đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy gửi phản hồi về trang này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?