ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

ปิดแท็บ หน้าต่าง และ Google Chrome

คุณสามารถปิดหน้าแท็บต่างๆ ในหน้าต่างเบราว์เซอร์ 1 หน้า หลายหน้า หรือแม้แต่ Google Chrome ได้ เรียนรู้วิธีใช้แท็บใน Chrome สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ปิดแท็บ

หากต้องการปิดแท็บ คลิกปิด ปิด ที่ด้านบนขวา หรือใช้แป้นพิมพ์ลัดดังนี้

 • Windows และ Linux: กด Ctrl + w
 • Mac: กด ⌘ + w

ปิดหน้าต่าง

วิธีปิดหน้าต่าง

 • ปิดแท็บทั้งหมดในหน้าต่าง
 • คลิก "ปิด" ที่มุมของหน้าต่าง
  • Windows หรือ Linux: ดูด้านบนขวา
  • Mac: ดูด้านบนซ้าย

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อปิดหน้าต่างได้เช่นกัน

 • Windows และ Linux: กด Alt + F4
 • Mac: กด ⌘ + Shift + w

กู้คืนหน้าต่างหรือแท็บ

หากปิดแท็บหรือหน้าต่างไปโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถกู้คืนได้โดยใช้แป้นพิมพ์ลัดดังนี้

 • Windows และ Linux: กด Ctrl + Shift + t
 • Mac: กด ⌘ + Shift + t

ปิด Google Chrome

คุณสามารถปิด Google Chrome ไปทั้งหมดได้

 1. เปิดเมนู Chrome
  • Windows และ Linux: คลิกไฟล์บนแถบเมนูด้านบน
  • Mac: คลิก Chrome บนแถบเมนูด้านบน
 2. ปิด Google Chrome
  • Windows และ Linux: คลิกออก
  • Mac: คลิกออกจาก Google Chrome

คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อปิด Google Chrome ได้เช่นกัน ดังนี้

 • Windows และ Linux: กด Ctrl + Shift + q
 • Mac: กด ⌘ + q

บังคับให้ปิดหน้าเว็บหรือแอปพลิเคชัน

หากแท็บ หน้าต่าง หรือส่วนขยายทำงานไม่ถูกต้อง คุณสามารถใช้ตัวจัดการงานใน Chrome เพื่อบังคับปิดการทำงานได้

 1. คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม ที่ด้านบนขวา
 2. คลิกเครื่องมือเพิ่มเติม จากนั้น ตัวจัดการงาน
 3. เลือกหน้าเว็บ ส่วนขยาย หรือแอปที่คุณต้องการปิด
 4. คลิกสิ้นสุดกระบวนการ

เมแกนเป็นผู้เชี่ยวชาญ Google Chrome และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ช่วยเธอปรับปรุงบทความนี้โดยการแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม