Zamykanie kart, okien i Google Chrome

Zamykanie kart i okien

 • Karty: aby zamknąć kartę, kliknij na niej ikonę x lub użyj skrótu klawiszowego Ctrl+W (Windows i Linux) albo ⌘-W (Mac).
 • Okna: aby zamknąć okno, kliknij ikonę x w jego rogu lub użyj skrótu klawiszowego Alt+F4(Windows i Linux) albo ⌘-Shift-W(Mac). Zamykając ostatnią kartę w oknie, także automatycznie zamkniesz okno.

Jeśli przypadkowo zamkniesz kartę lub okno, możesz łatwo je przywrócić, używając skrótu klawiszowego Crtl+Shift+T (Mac: ⌘-Shift-T). Możesz też wykonać te kroki:

 1. Kliknij menu Chrome Chrome menu na pasku narzędzi przeglądarki.
 2. Wybierz Ostatnie karty.
 3. Wybierz żądaną kartę z listy „Ostatnio zamknięte”.

Powtórz kroki, by otworzyć więcej ostatnio zamkniętych kart.

Zamykanie Google Chrome

Kliknij menu Chrome Chrome menu na pasku przeglądarki i wybierz Zakończ, by zamknąć wszystkie karty i okna.

Jeśli używasz Google Chrome na Macu, możesz tak skonfigurować przeglądarkę, by pokazywała ostrzeżenie przed zamknięciem. To ostrzeżenie jest domyślnie wyłączone. Aby je włączyć, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij Chrome w górnym pasku menu.
 2. Wybierz Ostrzegaj przez zakończeniem (⌘Q).

Wymuszanie zamknięcia strony lub aplikacji

 1. Kliknij menu Chrome Chrome menu na pasku narzędzi przeglądarki.
 2. Wybierz Narzędzia.
 3. Wybierz opcję Menedżer zadań.
 4. Wybierz stronę, którą chcesz zamknąć.
 5. Kliknij Zakończ proces.

Jeśli zakończysz proces w systemie operacyjnym Windows, Linux lub Chrome, zobaczysz komunikat „Ciemność, widzę ciemność!” na odpowiednich kartach. Na Macu pojawi się komunikat „Kurza twarz!” .

Laura jest specjalistką od Google Chrome i autorką tej strony Centrum pomocy. Chętnie pozna Twoją opinię na jej temat.

Czy ten artykuł był pomocny?