การจัดการแท็บ

คุณสามารถจัดเรียงแท็บใหม่ที่ด้านบนของหน้าต่างเบราว์เซอร์

  • หากต้องการจัดลำดับแท็บใหม่ คลิกแท็บแล้วลากแท็บนั้นไปยังตำแหน่งอื่นที่ด้านบนของหน้าต่างเบราว์เซอร์

    Rearrange tabs

  • ถ้าต้องการย้ายแท็บไปไว้ในหน้าต่างใหม่ คลิกแล้วลากแท็บนั้นผ่านแถบที่อยู่ลงมา คุณจะเห็นภาพขนาดย่อของแท็บที่ย้ายมา ในทำนองเดียวกัน หากต้องการย้ายแท็บไปยังหน้าต่างอื่น ให้คลิกแล้วลากแท็บจากหน้าต่างเดิมไปที่ด้านบนของหน้าต่างปลายทาง แท็บจะย้ายไปอยู่ในอีกหน้าต่างหนึ่งโดยอัตโนมัติ

    Drag tabs

  • หากคุณไม่ต้องการให้แท็บใดแท็บหนึ่งย้ายตำแหน่ง คุณสามารถตรึงแท็บไว้ที่ด้านซ้ายของหน้าต่างเบราว์เซอร์ คลิกขวาที่แท็บและเลือก ตรึงแท็บ คุณจะรู้ได้ว่าแท็บตรึงอยู่เมื่อแท็บมีขนาดเล็กลงและแสดงเป็นไอคอนของไซต์

  • นอกจากเคล็ดลับที่ระบุไว้ด้านบน คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ซึ่งใช้ได้กับหน้าต่างและแท็บใน Google Chrome